Er staat geschreven…

Zij hadden het woord van de HEER geschreven,

En daarbij schromelijk overdreven,

Gezegd dat hij ’t altijd zo hebben wou,

Terwijl zij niet wisten wat komen zou,

Jaren en eeuwen gingen zo heen,

Zodat het hoofdstuk LIEFDE verdween,

De letter groeide tot de geest ook verdween,

De letter werd zout, het zout werd steen,

Het steen werd graniet en kwam tot verdriet…

Tot sterkte,

Kaj ~Elhorst

https://4politicians.wordpress.com