WE GOT WHIM!

In een ver verleden makate tandpastamerk Colgate reclame met de “ring vanzelfvertrouwen”. Je poetste je tanden met Colgate en je kon op de foto “cheese”  zeggen. De vonken sloegen ervan af. Dat was zo ongeveer het beeld dat bij mij opkwam toen ik gisteravond de beelden zag van feestvierende New Yorkers in verband met de dood van Osama Bin Laden.

Na tien jaar een aaneenschakeling van nederlagen te hebben de Amerikanen kans gezien een ikoontje kapot te slaanin de kerk van de ongelovigen. Zoiets heet niet een “overwinning”  maar een verhulde ondergang. Niet alleen is de dood van OBL absoluut betekenisloos maar de moord nodigde de Amerikanen bovendien uit tot een demonstratie van hun geestelijke armoede door feest te vieren naar aanleiding van Osama’s dood. Dat geeft weinig hoop voor de toekomst.

De kop in de Volkskrant van vandaag zat er ook helemaal naast. ” De kop van de slang is afgeslagen”. Kletskoek, er is één van de koppen van het miljoenkoppige monster verpletterd maar net als de Griekse mythologie ons leert kan uit de verpletterde kop van een wezen een zee aan tragedies golven. Met de dood van Osama is niets bereikt, niets gewonnen en eerder nog een hele reeks stappen teruggezet in een werkelijke overwinning. De absoluut illegale actie in andermans land is daarbij nog maar één van de minste problemen.

Al Quaida is om te beginnen niet een echte organissatie maar een benaming van al dan niet met elkaar verbondcn terroristische clubjes, veelal kleiner dan wij ons kunnen voorstellen. Osama was niet de leider van een wereldomspannende boevenclub en de boeven die lid waren van één van de bedoelde organisatietjes laten het niet afweten nu het schilderij van de muur is gevallen. Integendeel, zij zullen enthousiaste volgelingen vinden die een reden te meer hebben om de VS en zijn veschrikkelijke bondgenoten een kopje kleiner te maken.

Het opmerkelijke daarbij is altijd dat wij, de “goeien”, menen dat onze tegenstanders geen ruggengraat en doorzettingsvermogen hebben. Niet zoals wij, de kracht, het heilige vuur van het goede voor het universele welzijn van de mens!” Nou, dat geloof klinkt op zich al ongeloofwaardig genoeg en past vooral bij de hippies van de zestiger jaren maar ja, die zijn toch ook volwassen geworden. Overigens, het was een leuke tijd, daar niet van.

De oorlog tegen het terrorisme is intussen uitgegroeid tot een nog vreselijker monster dan het terrorisme zelf. Miljarden verdwijnen in een bodemloze put, in een strijd die zijn eigen weerstand voortdurend voedt. Het zijn niet de aanslagen van elf september of elf maart (Spanje) maar het is het voer voor onze onderlinge verdeeldheid, het sjagrijn en de angst die onze beschaving naar het einde zal voeren. Thanks to George Bush en zijn aanhang.

Haast nog irritanter dan het valse gezang uit de VS is het gezemel van politici als Hillen die de VS durven te feliciteren, die als christen een moord goedkeuren en die het volk een leugen voorhouden. De leugen van de voortgang van de “war in terror”. De kans op aanslagen is met de factor 100 toegenomen maar Hans Hillen houdt het bedrog van George Bush recht overeind. Walgelijk gewoon om zoiets te zien gebeuren.

Als er al iets goeds uitkomt, dan is het een stijging in de polls van Obama want laten we wel wezen, zijn concurrenten zijn  stuk voor stuk erger dan hij. Dat maakt meteen duidelijk waar al het gezemel van de republikeinen in Nederland volslagen de mist in gaat: alles wordt opgeofferd aan de herverkiezing van een president: eer, democratie en eerlijkheid. Wie in Nederland het najagen van een schim wil tegengaan moet genoegen nemen met de poppenkast van de monarchie. Dat is in elk geval opgewekter.

Voor de Amerikanen geldt hoe dan ook dat zij een dubbel joe moeten toevoegen aan “We got him”, dan wordt het “we got whim” (schim) .

Tot sterkte,

Kaj ~Elhorst

https://4politicians.wordpress.com