De hoofddoek is bijzaak

 

Met zijn door Israëlische invloeden gehersenspoelde brein doet Geert er bij voortduring ALLES aan om de Islam in diskrediet te brengen. In mijn ogen zit daar mogelijk zelfs een Israëlisch complot achter om wereldwijde argwaan tegenover de Islam te scheppen waardoor het gemakkelijker wordt de Palestijnen af te slachten.

Eén van de stellingen die Geert daartoe hanteert is de gedachte dat de Islam geen godsdienst is maar een ideologie. In Joodse termen is dat een gotspe omdat iedere godsdienst ene ideologie is die probeert de aanhang te vergroten. Een andere stelling is dat de hoofddoek een symbool is voor vrouwenonderdrukking en, inderdaad, dat zou je erin kunnen zien. Zo kun je ook in de voortdurende afbeelding van vrouwen in naakte of halfnaakte mannenbladen zien als symbool van vrouwenonderdrukking. Die vrouwen kiesen daar vrijwillig voor maar je kunt het zien als exploratie van het vrouwenlichaam, als lustobject, en dat IS onderdrukking.

Laten we wel wezen: de hoofddoek is een eeuwenoud kledingstuk dat in grote delen van de wereld is gedragen, ook in Nederland, nog tot in de zestiger jaren van de vorige eeuw. Het is een simpel middel om het hoofd te beschermen tegen weersinvloeden. Warmte en regen kunnen erdoor worden afgeweerd. Dat de hoofddoek binnen de Islam ook als teken wordt gezien van onderwerping , van de vrouw, aan Allah, is bijzaak. Vrouwen binnen de Christelijke kerk wordt ook altijd gevraagd zich zoveel mogelijk te bedekken als zij een heiligdom binnenkomen.

Maar zelfs al zien wij de hoofddoek als symbool van vrouwenonderdrukking, dan nog is het een teken van volwassenheid of zelfstandigheid van die vrouwen om zo’n hoofddoek te dragen. Een overheid die zich daar ook maar op z’n allerminst mee bemoeit, betreedt de gevaarlijke paden van het totalitarisme. Het dragen van een hoofddoek is bijzaak en de bestrijding ervan belemmert eerder de integratie dan dat zij die bevordert. Moslima’s hebben het volste recht te dragen wat zij believen. Voor de overheid kan de hoofddoek dan ook niet anders dan een marginale bijzaak zijn. Ik constateer dat de PVV het opnieuw moeilijk heeft hoofd- en bijzaken uit elkaar te houden.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Advertenties