Kopzorgen voor de PVV

Ondanks alle opwinding, knallende champagnekurken, bandjes en lachende gezichten, denk ik dat Geert Wilders zich toch wel eens vermoeid door zijn witte haardos strijkt. Diep in zijn binnenste weet hij dat er niets is om zich vrolijk over te maken. Ondanks alle inspanning is hij met zijn mannen en vrouwen geen steek opgeschoten. De “definitieve” doorbraak houdt niet meer in  dan een wat langer blijvend verschijnnsel in de Nederlandse politiek. De winst van de PVV is in feite een Pyrrhusoverwinning, de eerste stap in de richting van de ondergang. Vanzelf zal die niet komen.

Laten we eerst eens analyseren hoe de Europese v erkiezingen zijn verlopen. Die hebben, vooral door toedoen van de PVV, CU en SP, vooral gestaan in het teken van “voor of tegen de EU”.  Het was van meet af aan duiidelijk dat de extreme “antipartijen””  daar wol bij zouden spinnen.  Radicalisme doet het in  zo’n vraagstelling altijd erg goed. Als dat radicalisme wat aangedikt kan worden met ongemotiveerde anti–Islam gevoelens, is het recept compleet. Een recept dat overigens sterk doet denken aan het geknutsel van “De man met lok en snor” in de dertiger jaren van de voirge eeuw. Ook hij gebruikte discriminatie als politiek Leitmotiv. In een tijd van crisis werkt dat uiterst effectief.

Het doet mij denken aan het hanteren van leuzen zoals dat in mijn eigen gemeente ooit gebeurde. De Aldivestiging werd volgens sommigen met sluiting bedreigd en één van de partijen won kiezers door op de verkiezingsborden te schrijven “De Aldi moet blijven”. Daarmee suggereerde ze dat ze de enige was die de goedkope supermarkt in de gemeente wilde behouden. Knap maar onzin.

De verkiezingen voor het Europese parlement hadden natuurlijk helemaal niet moeten gaan over voor of tegen Europa. Ze hadden moeten gaan over belangrijke politieke besluiten die in de EU moeten worden genoemen, thema’s en onderwerpen. De partijen die voorstander zijn van een sterke Unie hebben  zich echter in een voor-tegen discussie laten meeslepen en dat was dom. Waarom?

Omdat de tegenargumenten vooral gebaseerd zijn  op gevoelsmatige standpunten. Op dat gebied schieten partijen als de PvdA, VVD en het CDA tekort. Zij slagen er niet in een positief Europees  gevoel over te brengen. Toch is dat heel belangrijk, het gevoel in de politiek. Soms vraag ik me af, waar zit het gevoel nog in die clubs? Ze discussiëren over bovenmatig abstracte onderwerpen, structuren, plannen van aanpak maar nooit over het gevoel dat je bij Europa zou kunnen hebben. 

Dat komt doordat de partijen teveel bezig zijn zichzelf een regeerpositie te verwerven.  In werkelijkheid zouden ze hun best moeten doen kiezers te interesseren voor hun inzichten maar dat blijft uit.  En dat komt weer, ik heb het vanmorgen door heel twitterland heen geblazen, doordat ze hun eigen fundamentele uitgangspunten niet scherp meer in beeld hebben. Dan krijg je vage uitdrukkingen als “een progrsesief.sociaal geluid”. Wat moet dat in ’s hemelesnaam voorstellen? Wat is progressief? Wat is sociaal? en wat houdt dat geluid eigenlijk in? Het loeien van de Schotse Hooglanders bij het opkomen van de zon?  Midwinterhoorn blazen? Is dat allemaal geluid genoeg? Ik zou het niet weten.

Vage kretologie waarvan iedereen kan maken wat hij wil en , daar zit jhem het probleem, waardoor iedereen weer steeds wordt teleurgesteld. Het gaat er niet om dat het “uitgedragen geluid” niet wordt begrepen. Het gaat erom dat het zó vaag is dat je het op duizend verschillende manieren kunt uitleggen. Tja, dan ga je de aansluiting met elkaar missen, dan krijg je teleurstelling en wrok.

Vanmorgen schreef iemand dat communicatie niet zo belangrijk zou kunnen zijn in het geheel. ik was daarover wel wat verbaasd. Wat is een politicus/a die niet communiceert? Als politicus/a  zou je volgens mij moeten communiceren, heel veel communiceren over je denkbeelden en over wensen en behoeften van anderen. Dat is communiceren, van twee kanten af elkaar proberen te bereiken. 

En dan toch nog even over die PVV. De groep Wilders, een partij is het niet,  wordt wel verweten dat ze een erg simpel beeld van de samenleving er op na houdt. Dat is waar en het was ook waar voor de SDAP waaruit de PvdA is voortgekomen. In de tijd van Domela Nieuwenhuis was het doodeenvoudig: “weg met de kapitalisten, alle macht aan de arbeiders”. Heel simpel. Met zulke standpunten win je de harten van kiezers. Dat is nog steeds zo, ondanks alle veronderstelde mondigheid. Voor PvdA en al die andere partijen die het moeilijk hebben is het dus zaak te zoeken naar glasheldere eenvoud in de presentatie. Dat gesabbel op “het is ingewikkeld en lastig”  daar schiet niemand wat mee op. Oplossingen zijn ook veelal minder ingewikkeld te vinden dan het inegwikkelde denken veronderstelt. Ja, da’s pas ingewikkeld.

De ondergang van de PVV? Ja, die kondigt zich al aan want er is geen sprake van verkiezingswinst. De zogenaamde winst is ontstaan door het wegblijven van kiezers die op een andere partij hadden kunnen  stemmen. Ze waren onvoldoende enthousiast gemaakt. Echte winst was er niet want omgerekend is de achterban van de PVV niet gegroeid. Vijftien procent bij een opkomstpercentage van veertig procent is nog steeds 6 procent van het totaal aantal kiezers. Dat was het bij de kamerverkiezingen ook. Ondanks alle gekkigheid met vliegtuigjes heen en weer naar Engeland, onbeschiofte uitspraken over een verkrachte journaliste, is het niet gelukt meer aanhang te verwerven. Dat moet Geert Wilders kopzorgen geven en de anderen …de moed om het de volgende keer beter te doen. 

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress.com

Service

www.pvda.nl

www.cdea.nl

www.vvd.nl

www.tweedekamer.nl

www.groenlinks.nl

www.sp.nl

www.pvv.nl

www.christenunie.nl

www.sgp.nl

www.democraten.nl