A new years carol in prose

Zes maanden ben ik nu met pensioen en in pensioen ben ik de laatste dagen van het jaar ingegaan en langzaamaan vertoont zich een nieuw tafereel. Een tafereel dat steeds scherper en helderder zichtbaar wordt tegen de achtergrond van het legioen van veertigers dat ik ken. Veertigers die bijna zonder uitzondering mij toeroepen dat zij o, zo graag met pensioen zouden willen gaan.

En steeds vaker vraag ik me af wat er eigenlijk zo aanlokkelijk is aan het pensioen. Natuurlijk,op een goeie dag ben je pensioengerechtigd en soms zelfs pensioenplichtig en iedereen die je  het allerbeste toewenst, zwaait je uit en roept” en nu maar lekker genieten”.  Genieten? Dat wordt dan de grote vraag. Genieten, waarvan? Natuurlijk is het heerlijk dat je vaste lasten en nog wat extra zijn gedekt voor het geld dat je zelf bij elkaar hebt gespaard. Dat is waar. Maar voor de rest…genieten? Het begint al met het feit dat jongeren de hele dag door lopen te jeremiëren hoe duur die ouderen wel zijn. Lekker genieten dus… Als je daar geen Scrooge van wordt, dan weet ik het niet meer.

Daarnaast zijn er mensen, misschien wel de ergsten die je komen vertellen dat je nu niet meer om zeven uur s’morgens hoeft op te staan. Je bent niet meer zo gestresst, zeggen ze er dan bij. Als ik dan duidelijk maak dat ik nog heel veel te doen heb dat op tijd klaar moet zijn, is het antwoord. ” Maar je hebt nu de leeftijd waarop je weet dat het allemaal niet zo belangrijk is of je op tijd klaar bent.”  Dat klinkt al bijna als: ach man, wat maakt het uit, nog even en je bent dood. Dan geef je de geest….

Er zijn collega-gepensioneerden die daaraan toegeven. Die kopen hun “laatste auto”, ze trekken zich terug uit het verenigingsleven, gaan steeds minder de deur uit en het ontbreekt er nog maar aan dat het gordijn aan de straatzijde de hele dag gesloten is.  Zij sleeën bijna geluidloos de kist in. En dan vraag ik mezelf in gemoede af of ik wel bij die club hoor…ik heb helemaal geen tijd om dood te gaan. Flauwekul allemaal! Dat is de geest van “laten we maar ophouden”.

En dan…ik moet ook genieten van mijn kleinzoon, een heerlijk kereltje dat vanmorgen nog een speelgoedautootje door de kamer liet schieten zodat het helemaal verdween. Opa moest het opzoeken. Genieten…. Nee, zonder flauwekul, het is echt een schat van een ventje en het ligt nu op anderhalve meter afstand van me te slapen. Heerlijk die Apple-keyboards die geen herrie maken! Genieten! Natuurlijk valt er veel te genieten, straks een villa op een heuvel, uitkijkend over een dal met de zon bijna elke dag binnen en rust…

Een rustige werkplek ook waar ik mijn verhalen en boeken schrijf en waarbij één ding vooropstaat: ik wil ze op tijd af hebben. Die “tijd”  heb ik zelf vastgesteld maar meestal is het “gauw”.  Voor mij is een pensioen eerder een diploma dan een afscheidsbrief. Ik geniet van wat ik mezelf te doen heb gegeven. Dat geldt dubbel en dwars in het nieuwe jaar. Proost allemaal!!!! That’s the spirit!

Tot sterkte in 2012,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Van gekken, dwazen en lafbekken

Nou, het was wel weer welletjes voor de komende maanden. Twee aanslagen van formaat in een land waar toch al haast niemand woont, dat hakt er wel even in. En natuurlijk bleven beeldbuizen en kranten maar hangen in meegevoel, verdriet, vermakelijke tekortkomingen bij de politie en wat er allemaal nog meer aan nieuws te vergaren was. Je moet wat als het komkommertijd is. Eigenlijk waren de media die Breivik wel dankbaar, lijkt me zo. En als dat niet zo was, dan lieten ze dat in elk geval niet merken.

Opmerkelijk was natuurlijk de opmerking van die halfgare Noor dat hij geïnspireerd was door Geert Wilders. Wilders noemde dat meteen  “walgelijk omdat een geïsoleerde gek zijn idealen misbruikte.” Ik ben dat gedeeltelijk met Geert eens. Het is walgelijk dat je dergelijke hitserige ideeën kunt spuien dat een gestoorde zich daaraan optrekt. Nog walgelijker is het als je je daarna aan je verantwoordelijkheden onttrekt want het feit dat de uitingen van de PVV Breivik hebben gestimuleerd, blijft bestaan. Daar kan Geert niks aan doen, ook al blijft hij roepen dat Anders Breivik een geïsoleerde gek is.

Het is eigenlijk verdomde laf om je aan die verantwoordelijkheid te onttrekken maar we zijn van Geert niet veel anders dan lafheid gewend want zodra er gediscussieerd moet worden, trekt hij zich terug. Aan de andere kant is het wat gemakkelijk om de verantwoordelijkheid daarmee af te schuiven naar Geert. Als democratische, vrije samenleving zijn we allemaal verantwoordelijk. Onze samenleving, waaraan we allemaal zo graag mee willen doen, creëert haar eigen demonen zoals Breivik. Door mensen af te wijzen, of te frustreren werkt ieder van ons daar hard aan mee.

Een gevoelige ziel die terechtkomt in een gezin met een ijskoude vader en moeder, raakt beschadigd, misschien wel teruggetrokken en eenzaam. op school wordt hij/zij daarom gepest en op het werk krijgt hij/zij geen vrienden. Een relatie onderhouden wordt een probleem bij gebrek aan ervaring op het gebied van de opbouw van contacten en zo groeit en bloeit de verzieking in een geest. Het is maar één van de vele manieren waarop het biologisch en vervolgens sociaal mis kan gaan. En ieder van ons draagt daarin een zekere verantwoordelijkheid. Breivik was geen geïsoleerde geest, hij is geïsoleerd geraakt en heeft zijn toevlucht gezocht in de afkeer die extremistisch gedachtengoed heeft van de samenleving. Daarin vond hij zijn gelijk. Dat gelijk kreeg extra kracht door het opgefokte taalgebruik van Geert en de zijnen.

Dan was er nog de benadering dat Breivik geen psychopaat kon zijn omdat hij alles wel erg tot in de details had doordacht. Wat is dat voor amateuristisch geleuter? Psychopaten zijn juist heel goed, veelal dankzij een hoge intelligentie, in staat om details te zien en te voorzien. Even zo goedblijft het een gestoorde geest.

Nee, allerwegen is er de poging ondernomen om de verantwoordelijkheid af te schuiven naar een man met een psychische aandoening en dat is misschien wel de geestelijke aandoening waaraan de samenleving lijdt: de onwil om verantwoordelijkheid te dragen. Dat blijkt ook uit hysterische reacties die wijzen op het feit dat de politie zich zou moeten bewapenen. Waarom eigenlijk? Dit soort aanslagen gaat ook in Noorwegen geen schering en inslag worden. Het blijven de exclusieve uitingen van de gefrustreerde geesten die voortkomen uit onze maatschappelijke potgrond. Het enige middel om de groei en bloei daarvan te voorkomen, is een beter, eigen gedrag en daarbij hoort de wil om verantwoordelijkheid te dragen, voor zichzelf en voor de ander.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

BINGELT college aan zijden draadje?

Bij ons in de gemeente is een onderzoek gedaan door BING, het bureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten dat onderzoek doet naar integriteit van bestuurders en ambtenaren. Dat zo’n bureau nodig is, is op zich al erg genoeg maar vooruit maar.

Natuurlijk is zo’n onderzoek ook altijd een bron van inspiratie voor de pers en vooral ook voor de ” man in de straat”  die voor het overige nauwelijks zicht heeft op het bestuur van de gemeente. Eigenlijk woont zo’n gewone ” burger”  in een soort omgekeerde ivoren toren die vooral comfortabel wordt als er eens flink gescholden kan worden op het bestuur. Dat breekt zo lekker de week en het onderbreekt de sleur die het leven van de meeste mensen nu eenmaal is. Een dagelijkse speurtocht naar mogelijkheden om in deze aardse hel te overleven.

Integriteit dus. Om bestuurders en ambtenaren in de hogere posities een beetje in de hand te houden, zijn er gemeentelijke regels opgesteld, van die regels waarvan ieder weldenkend mens denkt ” ja, dat kan natuurlijk ook helemaal niet als je een net mens bent’. Wat mij betreft kunnen ze die regels zo overboord zetten omdat regels alleen maar geschikt zijn voor de blinden en slechtzienden onder de bestuurders en leidinggevende ambtenaren. Er bestaat ook nog zoiets als moraliteit en in dat opzicht hebben bestuurders en hoge ambtenaren een voorbeeldfunctie. Zoals op zoveel gebieden trouwens en wie dat niet kan opbrengen, moet eigenlijk helemaal geen bestuurder of hoge ambtenaar worden.

Wat was de aanleiding voor het onderzoek? Een wethouder en een aantal hogere ambtenaren hebben leegstaande panden betrokken tegen een huursom waarvoor wij de wekelijkse boodschappen nog niet eens kunnen doen. Daarbij hebben zij ieder, op verschillende manieren, gebruikgemaakt van hun positie. Er moet aangetekend worden dat de woningen eigendom van de gemeente zijn. De gemeente mag er dus mee doen wat zij wil. Dat neemt niet weg dat het BING-rapport zowel voor de wethouder als voor een aantal ambtenaren tot de conclusie komt dat er niet helemaal netjes is gehandeld en soms zelfs helemaal niet.

Voor mij is het allerbelangrijkste van het verhaal dat ik die wethouder en ambtenaren niet begrijp. In hun positie zou je een moraliteit verwachten die is gebaseerd op hun kennis en diepere inzichten in de maatschappelijke verhoudingen. Zij moeten toch ook weten dat tallozen jarenlang moeten wachten op een woning omdat zij doodeenvoudig het geld niet hebben voor een woning die snel verkrijgbaar is. Zij moeten toch begrijpen dat het kwaad bloed gaat zetten als bekend wordt dat zij tegen afbraakhuurtarieven binnen de kortste keren een woning kunnen betrekken? En zij moeten toch kunnen voorzien dat zoiets altijd uitkomt, al was het maar dankzij een jaloerse medeburger of een regelrechte tegenstander die hun bloed wel kan drinken? Van die laatste soort zijn er altijd genoeg. En dan…zelfs een journalist in onze gemeente kan zoiets ontdekken en aan de kaak stellen. En..zij moeten toch kunnen begrijpen dat zo’n ontdekking een enorme lange lijn van gedonder met zich mee gaat brengen?

Opnieuw is bij duizenden de indruk gewekt dat bestuurders en hoge ambtenaren zakkenvullers zijn die elkaar de leuke dingetjes toeschuiven. Opnieuw is voeding gegeven aan het wantrouwen en de achterdocht die een partij als de PVV aan haar ruime kiezersachterban helpt. Wie spint hier uiteindelijk garen bij? De populisten die dag in dag uit hun best doen om te laten zien hoe verrot  en corrupt onze samenleving in elkaar zit.

Zelfs als BING geconcludeerd had dat geen enkele regel was overtreden, dan nog hadden de wethouder en ambtenaren zich drie keer moeten bedenken. Integriteit is geen kwestie van ” binnen de lijntjes blijven”  maar van een gevoel van respect en eerlijkheid tegenover de samenleving en haar problemen.  Integriteit zit in je hoofd, in je botten en in je bloed en staat niet in een boekje met voorschriften.

Persoonlijk geloof ik niet dat de heren bewust hebben geprobeerd de samenleving een loer te  draaien. Aan de feitelijke situatie kan ik echter niets veranderen en die is dat de maatschappij voor de zoveelste keer een negatief beeld heeft gekregen van hen die haar besturen.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

ttp://4politicians.wordpress.com

Heksenjacht en het internet

Boeven in de pers, zo kon je de kamerleden van de PVV de afgelopen weken wel noemen. Zelden of nooit zal Geert zoveel hoofdpijn hebben gehad en ik zag zijn blonde kuif verkleuren van blond naar groen en geel. Hijzelf vond het allemaal maar een heksenjacht en hij kan het weten omdat hij precies weet hoe je een heksenjacht moet organiseren. Laten we wel zijn, het geroep over kopvoddentaks is te beschouwen als ene heksenjacht in optima forma. Dan heb ik het nog niet eens over Islamisering en gescheld over minaretten.

En toch vraag ik me af wat de reactie van de media en andere partijen allemaal voor zin heeft gehad. Nog vorige week vergeleek een CDA-kamerlid de PVV met de Nazi’s. Dat was niet origineel en ook niet zinvol. Je kunt iedereen met de Nazis vergelijken, alleen voor de meesten van ons valt de vergelijking gunstig uit. Integendeel ik ben bang dat al die negatieve aandacht voor de PVV averechts werkt. Zeker, volgens peilingen heeft de partij een paar zetels verloren maar peilingen zijn dagkoersen en hadden eigenlijk al lang verboden moeten worden.Ze jagen de kiezer hooguit in de richting van het winnende paard en dat is ondemocratisch.

Bovendien valt het op dat er erg veel aandacht is voor de PVV en je zou haast gaan denken dat er over andere partijen niets meer te zeggen valt. Ik vrees dat het ook waar is. De absolute ideeenarmoede die in vrijwel alle partijen huist, kun je maar beter niet teveel ten tonele brengen. De enige grote gedachte waar partijen nu toe komen. is het inrichten van een schandpaal voor stoute mensen. Nou, dat gaat echt niets opleveren, behalve woede en frustratie. De beste camouflage van die holheid is natuurlijk het aanschoppen tegen een groep mensen met ideeen, hoe verwerpelijk die ook zijn. Een ding kun je Geert niet ontzeggen: ideeenarmoede. Eigenlijk zouden de andere partijen hem dankbaar moeten zijn omdat liberalen, christendemocraten en socialisten dankzij zijn absurditeiten zichzelf opnieuw kunnen ontdekken. Dat is een kans die de partijen niet mogen missen.

Het probleem voor de gevestigde partijen is dat zij mogelijk niet de juiste mensen in de top hebben. Te weinig inspirerende denkers en dromers, gedachten en dromen zij nou precies wat deze partijen nodig hebben en…een echt luisterend en ziend oor en oog voor wat betreft de noden van de samenleving. Daarbij gaat het niet om de voorbereiding van morgen maar het gezellig maken van vandaag. Ook dat is ” vooruitzien”.Ik raad de partijen nogmaals aan eens even goed te letten op de teksten die her en der op websites en fora verschijnen. Over het algemeen kun je op basis van die losse opmerkingen geen nieuw beleid of partijprogramma ontwikkelen maar wel op basis van een Grootste Gemene Deler daarvan. Dat is inspirerender dan teveel te lezen en te snuffelen in dikke rapporten en verslagen die eigenlijk toch niets zinnigs hebben mede te delen. Ook in het verleden putten politici hun inspiratie uit losse opmerkingen en leuzen van hun achterban dus…waarom nu niet?Inspiratie, gedrevenheid en een persoonlijke visie op een betere wereld , daar draait het meer om dan om kennis van cijfers. De discussie over cijfers en percentage is de weg van de minste weerstand maar het raakt niemand en politiek moet ” raken”. .

Het is niet de eerste keer dat ik een dergelijk betoog houd, in tegenstellign tot veel politici ben ik consistent in mijn opvattingen. Dat is de vrucht van gedrevenheid en ideeenrijkdom.  Dat mag ik best eens zeggen over mijzelf.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

De herhaling herhaalt zich

Vorige week was ik bij een vergadering van de raadscommissie over een onderzoek van de Rekenkamercommissie. Die had ontdekt dat het lokale parkeerbeleid onvoldoende consistent was. Eenmaal ingevoerde uitzonderingen op het beleid bleven zonder herhaalde besprekingen onveranderd.

Op die manier schep je een samenstel van uitzonderingen en regels die samen een onoverzichtelijk quiltproduct gaan vormen en op den duur levert dat veel rechtsongelijkheid en onbegrip op. Je vraagt je inderdaad geregeld af of politici en bestuurders nog wel weten met welk speelgoed ze aan het werk zijn. Dat geldt niet alleen lokaal maar ook landelijk.

Vandaag las ik in de krant weer ene pleidooi voor een landelijke politie. Dan kom je toch niet veel verder dan WTF! Hoeveel jaar is het geleden dat Nederland een landelijke politie had? Twintig? Veel meer kan het niet zijn. Toen was er de rijkspolitie. Ze hield zich met landelijke zaken bezig en bezette politieposten in gemeenten die geen gemeentepolitie konden betalen.

En nu, alsof het iets heel nieuws is, komt daar iemand met het idee van een landelijke politie. ” Ja, maar dat is iets heel anders dan de rijkspolitie”, zeggen de aanhangers van het idee dan. ” Deze politie gaat zich bezighouden met terrorisme enzo.” “O”, denk ik dan, ” dat konden die sukkels van de rijkspolitie niet?” Waarom hebben we die hele club ooit afgeschaft of liever gefuseerd met de gemeentepolitie? Vanwege de centen. Alleen en uitsluitend vanwege de centen al werd het ” efficiency”  genoemd. Daar kan echt alles achter schuil gaan, meestal onzin.

Laten we eens kijken wat die reorganisaties ons aan geld hebben opgeleverd en of dat achteraf allemaal veel voordeliger is geweest dan het instandhouden met de politiestructuur zoals die was, eventueel met wat aanpassingen. Ik vrees dat het saldo negatief is. En daar blijft het niet bij, nee..want er komt meer uit de nevelen van de vergetelheid opdoemen. Gemeenten die het zich konden veroorloven, hadden vroeger een gemeentepolitie. Die is zo’n twintig jaar geleden samengegaan met de eerder genoemde rijkspolitie vanwege de efficiency.

Nu zien wij al sinds een jaar of tien in gemeenten lokale toezichthouders optreden en die krijgen een toenemend pakket bevoegdheden. Zo gaan de dames en heren van die toezichthoudende diensten steeds meer op gemeentepolitie lijken. Je kunt dat als humor zien, maar dan wel zwaar gefinancierde humor.

Dat doet me er overigens aan denken dat wij zo’n vijftien jaar geleden de lokale energiebedrijven ophieven en verzelfstandigden in grote eenheden. En zie, met voorop wethouder Vos van Amsterdam komt het gemeentelijke energiebedrijf weer helemaal terug.

Ik doe hier een aanbeveling hoewel ik geen onderzoekbureu ben natuurlijk. Die status zou ik mezelf niet willen aanmeten, je moet bescheiden blijven. En toch: ik beveel lokale en landelijke overheden aan om bij het opduiken van plannen voor efficiency reorganisaties eens te denken aan de leus ” regeren is vooruitzien”. Daarbij is het mogelijk naast de financien ook andere aspecten van een organisatie onder de loep te nemen. Mogelijk herhaalt de herhaling zich dan niet steeds weer. Ik wens de dames en heren veel succes.

En voor het geval dat zij mij aanbeveling niet ter harte willen nemen: het geeft niet hoor, over twintig jaar schrijf ik een kopie van dit verhaal, vanuit Spanje.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Niet allemaal tegelijk met die theepot!

 

Sinterklaas en zwarte Piet in de moskee. Mannen, vrouwen, allemaal gezellig bij elkaar rond thee- en vleespot. Het geeft vertederende plaatjes en je zou haast gaan denken dat de integratie hem daarin zit. Wie een beetje verder bladert door het boek van de integratie, ontdekt dat het toch vaak alleen maar een plaatje is. Na de theetijd of maaltijd, gaat iedereen weer gewoon  naar zijn of haar eigen huis.

En dat is ook goed want integreren is iets anders dan “vriendjes sluiten”. Iedereen rond de pot, gezellig bij elkaar, het lijkt het toppunt van integratie te zijn. Natuurlijk is het mooi als er vriendschappen ontstaan maar dan is het station van de integratie al gepasseerd. Integratie is in de eerste plaats de individuele keuze voor en niet tegen anderen met een andere achtergrond. Jezelf blijven in een omgeving die je beschouwt als een vriend, die anders is dan jezelf. Tenslotte ben je ook de beste vrienden met iemand die niet precies hetzelfde is als je zelf bent. Het is het “andere” dat trekt.  Het hangt er maar vanaf hoeveel ruimte je aan een ander kun geven. Die ruimte neemt toe naar mate je zekerder bent van jezelf.

Nu blijkt uit onderzoek van het CPB, wetenschappelijjk of niet, dat allochtonen in een gemngde wijk minder contact hebben met autochtonen dan in een “witte” wijk. In een gemengde wijk trekken  ze zich eerder terug en dat lijkt mij niet zo gek. Er wonen mensen van heel veel verschillende culturen en die zijn allemaal andersd. het gaat je duizelen als he er als vreemdeling binnenkomt. Duzielelen en het wordt je bang te moede want op den duur word je verscheurd door al die culturen. Je eigen wortels raken ondergesneeuwd. 

Voor de autochtoon is de gemengde wijk een soort dierentuin. je komt er allerlei andersoortige culturen tegen. Elk van die culturen is o zichzelf weer heel interessant en dat kan het de moeite waard maken om er kennis mee te maken. Dan blijken in je vrijetijd en op het werk ook mensen rond te lopen met een andere culturele achtergrond en zo wordt het steeds boeiender. Lekker wijs doen over je ervaringen op hetw erk, als je in je woonomgeving rondloopt. En andersom natuurlijk. 

Ja, want we spreken  heel gemakkelijk over allochtonen maar eigenlijk is dat net zo’n woord als “dieren”. Er zijn er heel veel, veel verschillende en sommige ervan vreten elkaar bij de eerste de beste ontmoeting op. Koerden blazen Turken op, ik noem maar een voorbeeld. Libanezen en Marokkanene  wensende Joden een plekje aan het gas en zo gaat het maar door. Het woord “allochtoon” heeft eigenlijk nauwelijks betekenis.

Integratie is dus niet de keuze van de Palestijn voor de Nederlandse cultuur, het is de acceptatie van een veelkleurigheid van culturen. De overheid kan daaraan niet zoveel doen wan t ze beïnvloed bij voorkeur niet onze individuele keuzen. Ze kan wel het klimaat ervoor scheppen  door zelf voor veelkleurigheid te kiezen.Maar dat betekent dat de voorwarden er moeten zijn: één taal, één kans. Eén taal omdat niemand elkaar anders kan begrijpen. Eén kans omdat iedereen de mogelijkheid moet hebben zich te ontwikkelen.

Dat mag niet ten koste gaan van de cultuur van de “autochtonen”. Die mag niet ingeleverd worden ten gunste van andere culturen. Dus geen Pinksterdag wegdoen ten gunste van het suikerfeest. Nee, beide hebben recht van bestaan. Geen blanke Zwarte Piet, geen negenzoen in plaats van negerzoen enzovoorts en geen gemeentelijkw apen in plaats van een biscchopskruis. Daar waar moslims zich naar het oosten mogen wenen voor het gebd, daar mag een kerstboom in de scholen en winkels  staan.

Integreren, de persoonlijke keuze die in vrijheid gemaakt wordt, die gaat ver boven de gemengde wijken en scholen uit. Wie zichzelf vindt, vindt ook de buuman of -vrouw.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress.com

Sneeuwblind

Het is koud en somber de laatste weken en ik ken tal van mensen die zich daardoor laten we beínvloeden. Ja, er zijn er zelfs die alst krijgen van een winterdepressie en dat is erg handig want dan kun je die de schuld geven van alles wat mis gaat. Bij die winterdepressie hoorde volgens mij gisteren ook het voorstel van twee PvdA beckbenchers om de verkiezingen meer naar de zomer op te schuiven. Dan zouden er meer kiezers komen. Nou, dat zit nog.

Zodra de zon ook maar enige warmte biedt, begeven Nederlanders zich namelijk naar het bos en vooral naar het strand en zijn ze de halve dag bezig te voorkomen dat de barbecue in brand vliegt.  het lijkt mij toch een wat vreemde gedachtengang. D éne keer is het te koud, de andere keer te warm en  de derde keer te nat of staat er teveel wind. Een mooie manier om de verkiezingen helemaal af te schaffen dus? Zou dat de bedoeling zijn?

Mijn irritatie ontstaat vooral door alle ideeën om verkiezin gen aantrekkelijk te maken door waanstimulansen. Zo is er al eens het idee geweest om alle verkiezingen steeds op edzelfde dag tegelijkertijd te houden. Dan zouden er meer mensen komen. ik geloof er niets van. Natuurlijk, in het begin kan dat het geval zijn maar op den  duur. ik ebdoel…kijk nu eens naar het CDA. In het verleden had de Katholieke Volkspartij éénderde van alle zetels in het parlement. Nu komen de drie grote christelijke aprtijen van het CDA samen met moeite aan een vijfde.

Zulke “fusies’  brokkelen altijd af. De interesse vloeit weg en vaagheid gaat triomfen vieren. Nee, ik ben niet zo van de kunstgrepen. Het is alsof  ik mijn kansen op een afspraakje vergroot door samen te doen met de buurman. Hoewel…nou ja…als ik teveel zeg, krijg ik burenruzie.

Nee, maak die verkiezingen nu eens aantrekkelijk door uit te gaan van het beginpunt. Het gaat er niet om dat de kiezer de politici dient door op te komen draven. Het gaat erom dat politici en burgers elkaar ontmoeten zodat de kiezers oo iets te kiezen hebben. Veel luisteren en begrijpen. Snappen waar de knelpunten liggen en iet steeds maar weer de mantra van het partijprogramma draaien. Luisteren en ingaan op behoeften. Daar gaat het om. Een beetje meer populisme kan echt geen kwaad. Populisme wil zeggen dat een politicus tegemoetkomt aan de behoeften van de burger. Wat is daar mis mee?

Dat wil nog helemaal niet zeggen dat alles  gebaseerd zou moeten zijn op onderbuikgevoelens maar, helaas, het is niet anders. De meeste kiezers hebben niet veel meer dan hun onderbuik om mee te denken. Althnas niet als het om politiek gaat. Incorporeer daar nu eens een deel van door die gevoelens te vergelijken met uw principes en te kijken wat eventueel daarbinnen toelaatbaar is. Dan zullen burgers het nut gaan inzien om naar de stembus te gaan want…kiezen maakt verschil. Dan zijn er verschillen en richtingen. Dan maakt een koutje echt niets meer uit.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress.com

Just Sucking Finances

The plane that Jack built

JSF for president en al dat soort leuzen, het heeft allemaal niets geholpen. Leest men in Den Haag dit blog eigenlijk wel eens? Ik vraag me af of men überhaupt in staat is tot lezen. Heel anders zijn de verklaringen van de fracties van de regeringspartijen rond het “compromis” niet te verklaren: “ik kan toch niet lezen dus kalk maar wat neer”.  Gelukkig kan de oppositie ook niet lezen behalve tussen de regels door. Daar kun je alles lezen wat je wilt.

Ik begrijp helemaal niets van dit compromis. Het was helemaal niet nodig. Een kabinetscrisis was op zijn plaats geweest en ga me nou niet vertellen dat zoiets onverantwoord is in tijden van financiële crisis. Als de afspraken van dit “compromis” doorgaan, komen we vanzelf in de volgende financiële crisis terecht.

Eerlijk geezgd denk ik dat het de PvdA gesierd zou hebben om ronduit voet bij stuk te houden en gewoon dat hele vliegtuig af te schieten. Er is in het hele land niemand die weet wat we met het onzichtbare kreng moeten behalve een gekke ex-luchtmachtgeneraal die nog Berlijn heet ook. De rest van Nederland, nou ja behalve staatssecretaris Kuifje dan, heeft zijn verstand nog niet verloren.

Juist nu was het het goede moment voor een crisis geweest. Er zijn nog twee jaar te gaan dus de kabinetscrisis had geen al te grote invloed kunnen hebben op de verkiezingsuitlslagen. Voor de PvdA had zo’n crisis het voordeel van stemmenwinst kunnen hebben vanwege standvastigheid en helder inzicht. Dat blijft de mensen bij gedurende twee jaar. Zwabberbeleid is nu juist wat we altijd het CDA verwijten. Het gevaar bestaat nu dat er over twee jaar over een ander punt een crisis ontstaat en wie dan de dwarsligger is, krijgt de Zawrte Piet toegespeeld. Wedden dat het CDA die blaam niet gaat treffen? 

Volgens de PvdA-fractie is er nog ovoldoende informatie om zo’n vliegtuig aan te schaffen. Kletskoek! Het is al lang bekend dat het toestel veel te duur is en nooit ergens nuttig voor zal kunnen zijn (voor zover wapens sowieso nuttig kunnen zijn). Er is geen vijand te bedenken die met het vliegtuig bestreden zou moeten worden. Bovendien is het meest bespottelijke argument dat we straks beschikken over een vkliegtuig dat bij de tijd is.  Gezien de snelheid van de hedendaagse technische ontwikkelingen valt dat helemaal niet te voor- en ook niet te overzien. 

Er wordt nu al geruime tijd gebekvecht over het vliegtuig. Vervolgens gaat het heel lang duren voordat het er echt zal zijn en daarna willen we er veertig jaar lang mee werken. Veertig jaar? Bij de tijd? Je moet toch wel haast dement zijn om te denken dat zoiets mogelijk is. Mensen die zulke gedachten er op na houden, zitten met hun verstand ergens tussen de tiende en en zeventiende eeuw in, het tijdperk waarin het paard de allerkrachtigste bron van energie was, naast de wind natuurlijk en dan heb ik het nog niet over ed winden die de paarden veroorzaakten bij hun krachtsinspanningen.

Bij de tijd! Over veertig tot  vijftig jaar is mijn mobiele telefoon mogelijk aangebracht in een hersenstamcel en ben ik in staat zelf te vliegen, zonder vliegtuig. Ik dematerialiseer en ben in staat de JSF bij de staart te pakken en met zijn neus door de hondenstront (want die ligt er nog steeds) in het plantsoen te halen. Terroristen detecteren het vliegtuig bovendien met een speciaal oog dat je tegen die tijd voor 500 euro kunt laten inbouwen en halen het neer met een handwapen van € 150,-  dat onzichtbare energiestoten uitzendt. Alleen de gemiddelde burgerlul die het predikaat “kiezer” draagt , heeft het gebrek aan fantasie dat nodig is om te zeggen dat dit onzin is. En zijn of haar politieke voormannen doen het af met “Dat zien we dan wel weer.”

Kortom, een kabinetscrisis had de PvdA alleen maar voordeel opgeleverd en zou prachtig zijn geweest. Jammer, gemiste kans. O ja, en dan was er nog het argument van de werkgelegenheid. Nou, die hebben we dankzij de vergrijzing helemaal niet nodig. Wie gaan eigenlijk de schulden betalen die we met dat gekke ding ons op de hals halen? JSF: Just Sucking Finances. Heeft de PvdA hiermee genoeg informatie?

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress.com

Service

http://www.omroepbrabant.nl/?thema/25122/Radio.aspx

http://www.bndestem.nl/regio/bergenopzoom/4866693/JSFbrief-burgemeester-Breda-wekt-woede-D66.ece

www.nu.nl/algemeen/1953325/koortsachtig-overleg-moet-jsf-botsing-voorkomen.html

www.nrc.nl/binnenland/article2220298.ece/PvdA_riskeert_kabinetscrisis_met_JSF-besluit

www.geenstijl.nl/mt/archieven/2009/04/grijs_1_blijft_in_leven_jsf_op.html

Het eerste gewin is kattengespin

Ik ben gek op zingen. Nog rond de afgelopen kerstperiode heb ik in mijn buurt veelvuldig het Ave Maria van Bach op straat laten horen waardoor menigeen dacht “ach hij heeft een minnares in New York”. Zij geloofden dat “ave” het begin van een straatnaam in die stad was want wie weet tegenwoordig nog wat Kerstmis voorstelt? Geert Wilders heeft op dezelfde melodie inmiddels “Ave Sharia” gedicht want hij werkt naar de self fulfilling prophecy van de Islamisering toe. Anders klopt zijn film niet.

Nu heb ik een oude , rode kater die vaak bij mij op schoot komt, als ik zit, en daar ongegeneerd gaat zitten spinnen. De trillingen ervan dringen tot in elke uithoek van de kamer door en dat heeft mij aan het denken gezet. Volgens mij is het spinnen van een kat een uiterst gezonde manier om van de eigen tevredenheid blijk te geven. De vibraties doortrekken het hele lijf van zo’n diertje en dat kan niet anders dan gezond zijn. 

Mij wil de gedachte maar niet loslaten dat het met zingen niet anders is. Wie zingt, laat zijn eigen lichaam ook vibreren op een bevrijdende manier. Zingen is dan ook het menselijke spinnen volgens mij en het zou mooi zijn als de VU daar eens een onderzoek naar deed. Het gaat er naturlijk wel steeds om dat het om vreugdevolle en blijmakende liederen gaat. Met volle overgave “a couple of songs a day keeps the doctor away”.

Het kabinet zou op zo’n onderzoek al vastvooruit kunnen lopen door het zangonderwijs  sterk te stimuleren. Minder uren achter de PC en meer in het zanglokaal. Dat is ook van belang voor het voortgezet onderwijs en zeker voor het VMBO. Ik hoor graag een canon in de zin van “testosteron, die kwam uit het oosten, testosteron, die kwam uit het oosten van je brom, brom, testosteron moet boosten…” en daar dwarsdoorheen “Oestrogeentje ging op stap, tiereliereliere, oestrogeentje ging op stap, tierelierelom. Prachtig wordt dat! 

Nu zou iemand uit het vorgaande kunnen opmaken dat ik het allemaal niet meen maar het is mij diepe ernst. Zes uur zang per week is wel het minste wat je van een goede schoolopleiding mag verwachten. Ik dring er dan ook bij de VU op aan niet te lang te wachten met dat onderzoek. Zingen is gezond en schept positieve en open geesten. Ik ben er zeker van.

Inmiddels heb ik enigszins bijgedragen aan het onderzoek door op één van de pagina’s het strijdlied voor het PVV op te nemen. Wie wil, moet er maar eens gaan kijken. Mijn kater is inmiddels op mijn bureau gesprongen en zijn stemmetje gonst het uit. Hij kijkt mij zielsgelukkig aan. Dat maakt me blij. ik denk dat ik zo meteen zingend achter mijn toetsenbord zit.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress.com

Service

www.moorsmagazine.com/onzinbak/zingen.html

www.mijn-kijk-op.infonu.nl/mens-en-gezondheid/3941-zingen-is-gezond.html

www.charlesvermeer.nl/000001952113de714/0000019520137d301/index.html

www.gezondheidsnet.nl/geest/nieuws/2821/zingen-is-gezond

www.nu.nl/gezondheid/1860065/zingen-is-gezond.html

www.medicalfacts.nl/2008/11/26/zingen-is-gezond

www.nujij.nl/zingen-is-gezond.4270362.lynkx

 

 

 

 

 

Globalisering, weet je

O hallo, daar zijn we weer. Ik word zo nu en dan helemaal suf van die crisis en dan schrik ik op achter mijn bureau waar geen bal te doen is. Gelukkig hebben we dan nog de tv en daar komen toch echt heel hoopgevende berichten vandaan. Goldmann Sachs, ’s werelds grootste oplichtersnest, daar gaat het nu weer hartstikke goed mee. Ze hebben centen van de belastingbetaler goed in de zakken gestopt maar hier en daar ook uitgegeven en kijk…ze krijgen klanten. En echt, daar hoor ik al weer spreken over de aandeelhouders die nieuwe  aandelen kunnen krijgen. persoonlijk had ik gehoopt dat dat volk uitgestorven was m,aar ze bestaan nog en “stappen bij bosjes in”(totdat ze er weer uitvallen) De bank, die nu een gewone bank is geworden gaat heel veel geld ophalen bij de aandeelhouders en daarmee de schulden aan de staat aflossen. Het ene gat met het andere gevuld, zo gaan wijk de toekomst tegemoet. Een deel van die aandeelhouders gaat nu weer elders geld lenen om die nieuwe aandelen te kunnen kopen en zo gaat het maar door.

Globalisering weet je, dat is leuk hoor! Globalisering. Hartstikke leuk. Je gaat in Jemen wonen en waterleidingen aanleggen voor een volk dat de droogte gewend is en als dank word je ontvoerd. Dat allemaal in dienst van een Nederlands waterleidingbedrijf, Vitens, dat al moeite heeft in Nederland de diensten goed te laten verlopen. En dan maar roepen dat de klant centraal staat. Klantgericht werken, hoewel, ik zou daarmee uitkijken in het geval van een waterleidingbedrijf. Voor je het weet heb je een straal te pakken of doen ze een proef met de waterdruk. Die waterleidingen in Jemen. is dat ook een soort proef?

Welke idioot gaat er in ’s hemelsnaam in Jemen wonen? Dat land bestaat uitsluitend uit een verzameling roofridders met mondkapje die elkaar middenin de grootste zandbak ter wereld het leven zuur maken. Laat ze zelf hun waterleiding aanleggen en houdt ons erbuiten. Vitens wil graag optreden als de profeet die met een stok op de grond slaat en zie: het water spuit omhoog. Helaas gebeurt dat vaker in Nederland dan in Jemen. Jemenee zeg, zulke akkefietjes zijn toch alleen bedoeld om geld te verdienen, zonder op de klant te letten? Waar dat toe geleid heeft, weten we inmiddels.

 Tot mijn grote vreugde is de Sharia ingevoerd in Talibanië dat tegenwoordig in het Noorden van Pakistan ligt. Het wordt echt tijd dat we daar als NAVO gaan ingrijpen!  Straks is heel Pakistan één groot Talibanië en moet Afghanistan ons te hulp komen tegen de terroristen in dat land. De klus is dan veel groter want er wonen in Pakistan nu eenmaal aanzienlijk meer mensen dan in Afghanistan. Zo komt dat eigenwijze westerse boontje om zijn loontje. Het is toch gewoon om de ogen uit Jack de Vries zijn kop te krabben. Die man draagt nog steeds de sterretjes van de JSF rond. Wat wil hij met dat kreng eigenlijk gaan doen? Talibankampen bombarderen of zo? Kan iemand zich nog herinneren dat deze Kuifje in Uruzgan ooit de “spindoctor” van Balkenende is geweest? Nou ja, misschien snort hij net zo goed als mijn kater Billy maar dat “doctor””? Zelfs Hirschi Ali (bestaat die Somalische versie van Goedele Liekens eigenlijk nog?) kon nog verstandiger praten. 

Ook mooi trouwens dat Noord-Korea zich weer helemaal richt op de aanmaak van atoomwapens. Ik zou zeggen: gewoon laten gaan. Die mensen hebben niets te vreten omdat alle energie in de kernreactoren gaat zitten. Straks is er geen Noord-Koreaan meer over en hebben wij een paar gratis reactoren. Ik ben bereid om de aandelen vast te drukken en uit te geven. Wie biedt op een aandeel in een Noord-Koreaanse reactor? Peter Paul de Vries misschien of die jongen van Slagter?

Globalisering weet je, ik ben er gek op. Het kan me allemaal niet globaal genoeg. Laat een ander de details maar opknappen.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress.com

Service

www.bol.com/nl/p/boeken/kuifje-19-kuifje-in-tibet/666778946/index.html

http://www.nu.nl/economie/1948212/aanschaf-jsf-op-losse-schroeven.html

www.spotlighteffect.nl/politieke-communicatie/de-alastair-campbell-van-nederland

www.refdag.nl/artikel/1308493/Musharraf+en+de+talibanisering+van+Pakistan.html

www.basbenneker.blogspot.com/2009/02/hindoe-hooligans-en-talibanisering.html

www.globalisering.com/index.php?page=2