Boek over NSB burgemeester doet stof opwaaien

Op 5 januari kwam mijn boek “De NSB-burgemeester van Alphen aan den Rijn”  uit. Ik overhandigde het eerste exemplaar aan burgemeester Eenhoorn van mijn stad.

Al voor de datum van uitbrengen deed het boek stof opwaaien. Hoe ik erop kwam om een boek te schrijven over een NSB-burgemeester. Mij dunkt dat de burgemeester gewoon onderdeel uitmaakt van de geschiedenis van mijn stad. Daarmee heb ik geen oordeel uitgesproken maar het is niet mogelijk in een later stadium de geschiedenis mooier te maken dan ze is geweest. Daar heeft iedereen mee te maken.Prijs:  11,95 euro, ISBN 9  7890 8708  0433

The nightmare canters on….

 

Now it may seem from the above sentences that the nightmare has finally gone to sleep. That is far beside the truth, in the contrary, it canters full speed on. The nightmare took on the shape of a horse with no name. From the 11th of september 2001 Georges mental sickness spread through his country. People turned against any muslim in the USA and their defenders. Who was preaching anything positive about the Islam would be called anti-nationalistic. Peoples minds were filled with enemity and people sucked it like sponge-bob. God’s own country would resist the Islamitic global overthrow! Yes, it was being preached in churches.

Additional there were utterments from well known people , not only in the USA but also in Europe. For instance  there were Léon de Winter and his wife who pronounced some total alteration of the world. They were joined bij Ayaan Hirsi Ali and Theo van Gogh who saw an Islamitic domination at the horizon.  In fact they were, like George, trying to load their mental diseases and fears onto society and…they succeeded in doing that. It is here to say that Pim Fortuyn did not belong to this sucking-mind-patients. He was just a freethinker who’s ideas were complying with decennial winds.

Nevertheless, nobody could loosen him- or herself anymore from the nearing Armageddon. In fact Armageddon was already there and countries all over the world sought the USA’s friendship because of the Yankees doings in Iraq and Afghanistan.  The USA in their turn appointed sitting in te oval office allies all over the world, like Pakistan and even Libya! In the same mainstream other countries were appointed enemies, like Iran, the empire of evil.

There were no indications or even hints at all that Iraq and Iran were producing or planning the production of weapons of mass destruction but….the fear sucking minds had to point to someone and these countries seemed best acquipped for it: not really dangerous but very suspected. And so everybody believed in their evil scalings. That is not to say that Saddam Hussein would be a very charming best friend but the insinuations from Washington were overwhelming scandalous. Pathetic, you could call them… and it goes on till today and tomorrow.

Pathetic, yes people all over the world became pathetic. That is to say, many people. The poison of lies and hatred that was dispersed from the White House during both terms of Georges presidency did it’s work. It was constantly dripping into peoples minds and their once happy and fearless hearts became dark and their minds went sensitive to black thinking and suspicion. They are the fruits of the semen of hatred and fear. Nobody, not even the new president of the USA was able to  withdraw from this illness. He was ot able to put an end to it because he would be declared unpatriottic by the lot of the sick wolves, not only Republicans…

However, the nightmare should be stopped before she meets Fenris, de Nordic wolve of destruction and so the question becomes: can we catch her in reins?

Till strongness,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Chaos, crisis, paniek en koffie

Het was te verwachten. De complete chaos is uitgebroken. In de hele wereld maar vooral in Europa. Het oude werelddeel dat balanceert op de grens van een dominant verleden en een toekomst als trendvolger. De koets gaat in de komende decennia getrokken worden door andere machten en op zich is dat niet erg, mits zij daarvoor rijp zijn. Dat is de grote vraag.

Nu was Europa ook niet rijp voor die voortrekkersrol toen het continent zo rond 1600 de leiding over de wereld begon te krijgen. Europeanen deden de gekste dingen, zoals wereldwijde slavenhandel en kolonisatie van landen waar zij eigenlijk niets te maken hadden. Je kunt niet zeggen dat geestelijke verwarring in het verleden niet bestond maar…ze ging gepaard met een positief zelfbewustzijn, een gevoel van superioriteit. Dat gevoel was weliswaar misplaatst maar het gaf uitzicht op een goudgele horizon.

De verwarring van deze tijd is heel anders van aard. Je moest wel blind zijn om het niet te zien aankomen. De oprichting van Pchychoneuroten voor de Vrijheid was er maar één van de vele symptomen van. Een totaal van Godloszijn binnen alle politieke partijen, een burger die zich volledig in zichzelf terugtrekt en denkt dat graaien naar bezit en rijkdom de middelen zijn om te overleven. Een volledig voorbijgaan aan alle normen en waarden als het gaat om de omgang met andere culturen maar wel bommen op een roverhoofdmannenland gooien om de democratie op weg te helpen. POLITICI DIE DE KONINGIN UIT DE REGERING WILLEN HEBBEN MAAR ZELF EEN ROTZOOITJE MAKEN BIJ HET FORMEREN VAN EEN KABINET. En dan: de schuld geven aan de zwakste schakel in het geheel, Griekenland. Dat is vals en smerig. Het zijn de trucs van een kat in het nauw. Nee, de crisis is echt over duidelijk, de totale crisis…geen financiële maar een maatschappelijk, politieke  en sociale…

De kwestie Mauro was er alleen nog maar een deerniswekkend symptoom van. Een piepklein themaatje dat politieke systemen aan het beven brengt en eindeloze discussies op alle niveaus teweegbrengt. Dat allemaal omdat wij onze wortels kwijt zijn. Het wordt tijd voor nieuwe wortels. Vanuit China werpen ze ons fruit toe maar in werkelijkheid hebben we behoefte aan wortels…

In Nederland hebben we als we het echt niet meer weten altijd nog koffietijd. Tijd voor bezinning maar wat moet je in een tijd waarin André Rouvoet tijdens de Bijbelquizz tot de verliezers behoort? Koffie dus…gewoon koffie….ik hoop dat er dan vooral decafé wordt geschonken want cafeïne leidt alleen maar tot meer onbezonnenheid. Ik zou zeggen: heerlijk koffieslurpen bij een boek over Boeddha en niets doen en wachten tot de Chinezen ons vertellen  hoe de zaken ervoor staan. Daarin schuilt de oplossing.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

De totale incompetentie van onze bestuurders

Het leek wel of de jaren van Franco teruggekeerd waren in Spanje. Militairen op het vliegveld en puinhoop. Alarmfase voor luchtverkeersleiders en paniek. De Spaanse regering onder leiding van de socialist (!) Zapatero greep hard in. De luchtverkeersleiders werden gesommeerd weer aan het werk te gaan op straffe van opsluiting.

Voor de gemiddelde toeschouwer was er niet zoveel bijzonders aan de hand want stakingen en hard ingrijpen, dat komt wel meer voor. In werkelijkheid liggen de zaken iets anders in Spanje en…de berichtgeving in Nederland deugt niet altijd. Zo las ik in de meest Volkse krant van Nederland vanmorgen dat luchtverkeersleiders in Spanje gemiddeld 330.000 euro per jaar zouden hebben verdiend  Kletskoek, dat bedrag is een extreme uitschieter naar boven.

Toegegeven, luchtverkeersleiders in Spanje verdienDen extreem hoge salarissen,dat was vooral het gevolg van beleid waardoor velen van hen overuren maakten die bijzonder goed betaald werden. De meeset Spaanse verkeersleiders werken in dienst van geprivatiseerde organisaties die voor hun werk geld krijgen van de overheid. Die overheid is tot voor kort min of meer akkoord gegaan met de belachelijk hoge salarissen. Zonder over de consequenties na te denken, is er ooit begonnen aan het verdreven goed betalen van deze mannen en vrouwen (een paar) met grote verantwoordelijkheid. Een van hern zei mij ooit lachend: ” Ik verdien meer dan de president van Frankrijk.”  En zo was het.

De verantwoordelijkheid ligt dus net zo goed bij de Spaanse overheid als bij de geprivatiseerde organisaties en de luchtverkeersleiders zelf. Het conflict tussen luchtverkeersleiders en overheid is al vele jaren oud. Toen de overheid inzag dat ze exorbitant hoge salarissen aan de beroepsgroep toestond, begon ze slinkse wegen te verzinnen om daar onderuit te komen. Ze wilde nieuw opgeleide luchtverkeersleiders het bios in sturen met een veel lager salaris en hen zo snel mogelijk in de plaats stellen van de oude, meer ervaren maar dure krachten. De vakbond van luchtverkeersleiders verzette zich tegen deze verslechtering van arbeidsvoorwaarden en vooral tegen de stiekeme koers die overheid en werkgevers volgden. Nu is daar de crisis bij gekomen en ziet de overheid zich genoodzaakt drastische maatregelen te nemen en kortingen door te voeren.Het komt er allemaal voor de zoveelste keer op neer dat bestuurders hun incopmetentie hebben getood door niet bijtijds de consequenties van hun beleid te overzien. Iets wat in Spaje opnieuw dreigt te geburen, ook op luchtvaartgebied.

De regering wil onder meer het vliegveld van Madrid en en van de andere luchthavens verkopen aan een particulier bedrijf voor de lieve somma van 14 miljard euro. Dat lijkt veel geld maar de overheid gaat er op den duur toch op achteruit.Eenmaal verkocht, komen de vliegvelden in handen van particuliere beleggers en misschien wel Chinese geldacrobaten. Weg is weg en voor je het weet gaat zo’n stel geldbandieten ertoe over een vliegveld te sluiten of de diensten te verminderen of de vervuiling te vergroten, allemaal terwille van de meerdere inkomsten. De overheid laat opnieuw haar incompetente gezicht zien.

Maar laten we niet te lang in Spanje blijven hangen want hier in Nederland kunnen ze er ook wat van. In verband met de drugsoorlog in Brabant kondigt minister Opstelten de invoering van drugspasjes aan.Nou, daarvan schiet ik nou echt in een lachkramp want met zo’n pasje kun je gemakkelijk genoeg wiet halen voor mensen die een pasje niet hebben. Dit kabinert van vernieuwing en hervorming zou er goed aan doen alle drugs met onmiddellijke ingang vrij te geven, te voorzien van accijnsheffing en de verkoop te laten plaatsvinden via de coffeeshops. De verkooprijs moet daarmee een flink eind beneden de criminele straatwaarde blijven. Weg criminaliteit. Dat zoiets alleen in internationaal verband mgelijk is, is een smoes van de conservatieven van de bovenste orde. Ongetwijfeld zullen drugsgebruikers uit het buitenland naar Nederland komen maar niet als een ” tsunami”. Aanvankelijk zal de stroom fors aanzwellen om daarna weer te verminderen. ik zeg DOEN en wel nu meteen!

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Heksenjacht en het internet

Boeven in de pers, zo kon je de kamerleden van de PVV de afgelopen weken wel noemen. Zelden of nooit zal Geert zoveel hoofdpijn hebben gehad en ik zag zijn blonde kuif verkleuren van blond naar groen en geel. Hijzelf vond het allemaal maar een heksenjacht en hij kan het weten omdat hij precies weet hoe je een heksenjacht moet organiseren. Laten we wel zijn, het geroep over kopvoddentaks is te beschouwen als ene heksenjacht in optima forma. Dan heb ik het nog niet eens over Islamisering en gescheld over minaretten.

En toch vraag ik me af wat de reactie van de media en andere partijen allemaal voor zin heeft gehad. Nog vorige week vergeleek een CDA-kamerlid de PVV met de Nazi’s. Dat was niet origineel en ook niet zinvol. Je kunt iedereen met de Nazis vergelijken, alleen voor de meesten van ons valt de vergelijking gunstig uit. Integendeel ik ben bang dat al die negatieve aandacht voor de PVV averechts werkt. Zeker, volgens peilingen heeft de partij een paar zetels verloren maar peilingen zijn dagkoersen en hadden eigenlijk al lang verboden moeten worden.Ze jagen de kiezer hooguit in de richting van het winnende paard en dat is ondemocratisch.

Bovendien valt het op dat er erg veel aandacht is voor de PVV en je zou haast gaan denken dat er over andere partijen niets meer te zeggen valt. Ik vrees dat het ook waar is. De absolute ideeenarmoede die in vrijwel alle partijen huist, kun je maar beter niet teveel ten tonele brengen. De enige grote gedachte waar partijen nu toe komen. is het inrichten van een schandpaal voor stoute mensen. Nou, dat gaat echt niets opleveren, behalve woede en frustratie. De beste camouflage van die holheid is natuurlijk het aanschoppen tegen een groep mensen met ideeen, hoe verwerpelijk die ook zijn. Een ding kun je Geert niet ontzeggen: ideeenarmoede. Eigenlijk zouden de andere partijen hem dankbaar moeten zijn omdat liberalen, christendemocraten en socialisten dankzij zijn absurditeiten zichzelf opnieuw kunnen ontdekken. Dat is een kans die de partijen niet mogen missen.

Het probleem voor de gevestigde partijen is dat zij mogelijk niet de juiste mensen in de top hebben. Te weinig inspirerende denkers en dromers, gedachten en dromen zij nou precies wat deze partijen nodig hebben en…een echt luisterend en ziend oor en oog voor wat betreft de noden van de samenleving. Daarbij gaat het niet om de voorbereiding van morgen maar het gezellig maken van vandaag. Ook dat is ” vooruitzien”.Ik raad de partijen nogmaals aan eens even goed te letten op de teksten die her en der op websites en fora verschijnen. Over het algemeen kun je op basis van die losse opmerkingen geen nieuw beleid of partijprogramma ontwikkelen maar wel op basis van een Grootste Gemene Deler daarvan. Dat is inspirerender dan teveel te lezen en te snuffelen in dikke rapporten en verslagen die eigenlijk toch niets zinnigs hebben mede te delen. Ook in het verleden putten politici hun inspiratie uit losse opmerkingen en leuzen van hun achterban dus…waarom nu niet?Inspiratie, gedrevenheid en een persoonlijke visie op een betere wereld , daar draait het meer om dan om kennis van cijfers. De discussie over cijfers en percentage is de weg van de minste weerstand maar het raakt niemand en politiek moet ” raken”. .

Het is niet de eerste keer dat ik een dergelijk betoog houd, in tegenstellign tot veel politici ben ik consistent in mijn opvattingen. Dat is de vrucht van gedrevenheid en ideeenrijkdom.  Dat mag ik best eens zeggen over mijzelf.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Van burgemeester Beukenoot en de kukeleku

We leven in een bijzondere tijd, een tijd waarin veel geschreeuw en vooral weinig wol wel eens de boventoon lijkt te voeren en een enkele keer raakt de wol daardoor helemaal in een kluwen en bedorven. Wat moet je nu bijvoorbeeld aan met een burgemeester die roept dat je er bij een overval maar lustig op los moet hakken? Ik bedoel…natuurlijk is het niet zo erg als een overvaller eens een beschadigde neus oploopt maar…moet je als burgemeester willens en wetens aanzetten tot geweld? Dat lijkt mij niet. Niet dat het niet stoer staat maar een burgemeester moet niet stoer zijn maar juist iets van kalmte en bedaardheid uitstralen. Een Opstelten in de dop zijn…zal ik maar zeggen.

Het si toch te gek dat de man die verantwoordelijk is voor de handhaving van orde en gezag en veiligheid in de gemeente gaat oproepen tot het toepasssen van individuele rechtspraak?  Deze burgemeester ~Beukenoot, ook wel Albert van den Bosch genoemd, zaaide niet alleen geweldsverheerlijking maar nog verwarring ook doordat iedereen dacht dat hij burgemeester van `Oeteldonk was. Dat zou nog erger zijn geweest dan Zaltbommel. Maar kent iedereen dat liedje nog?” En temidden van die rommel, rommel, staat de torenspits van Bommel…”  Ja, ja… Ook al zo’n Carnavalskraker.

Het is toch altijd zo ongeveer dezelfde regio waar het wereldnieuws gebeurt bovendien want was het niet in de Betuwe en omstreken dat de Q-koorts met overweldigende kracht en als een tsunami van geitenvirus over ons kwam?  We hebben wat afgeleden he door die epidemie, mens het leek wel een `middeleeuwse vloed van de zwarte dood! Zoals die epidemie van de `kukeleukoorts over ons land heen kwam. Dan zie je toch maar dat uitsluitend dijken ook niet alles zijn. Eigenlijk moet het hele land worden overdekt en in een klap gevaccineerd. Kan er niks meer gebeuren. Ik ben me echt wezenloos geschrokken van die epidemie en…hoewel alle geiten dood zijn hoor je sommigen er nog over mekkeren.

Ja, vanmorgen was er zelfs een losbol die vroeg wanneer de volgende aanval van Kukelekukoorts over ons land zou komen en hoe we ons er dan het beste tegen konden wapenen. ik heb het eindoordeel niet afgewacht want ik ga toch emigreren en in het land waar ik naar toe ga, zijn geen geiten. Wel geitenneukers, misschien dat die beestjes daarom zijn gevlucht uit die regio. Maar even zo goed, man, man, man, zo’n ernstige epidemie heb ik nog niet meegemaakt. ~Veertien overledenen. Begrijp me goed, dat is hee erg voor de nabestaanden maar zo’n epidemie kun je toch niet anders omschrijven dan een kleinegeit.

Kortom, ik wil de ~Beukenoot en de `kleinegeit graagsparen maar ja,met zoveel ophef zal dat wel weer niet gaan. Ik zeg…sla alle geiten dood, dan zijn we in een klap van twee problemen af, ofzo… O ja, ik sprak vanmorgen nog een commissiaris van politie. Hij adviseerde mij bij elke bumperaar een noodstop te maken op de snelweg en er met een honkbalknuppel op los te slaan. Eikels!

Tot sterkte,

Kaj ~Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Middeleeuwer niet achterlijker dan wij

Zullen we eens ophouden met alles wast ons niet zint te verwijzen naar de Middeleeuwen, alsof dat het meest achterlijke, onzinnige en zieke tijdperk van de mensheid is geweest? Het is nog maar de vraag wie er wint: de Middeleeuwen of wij…

Vooral omdat haast niemand nog weet wanneer de Middeleeuwen precies zijn geweest, klinkt het wat bespottelijk. Om te beginnen, het was de periode tussen de ineenstorting van het Romeinse Rijk (400 na Christus)  tot de periode waarin ongeveer Columbus Amerika ontdekte. Hij ontdekte trouwens niet Amerika maar een eilandje op een plek waarvan iedereen dacht dat de wereld er ophield. Pas later ontdekte Amerigo Vespucci ” de nieuwe wereld”. Bijna iedereen dacht dat de wereld er op zou houden. Columbus moest daarover zelfs een rebellie aan boord van zijn schepen de kop indrukken. Maar er waren ook vele anderen.  Globaal genomen noemen we de periode tussen 500 en 1500 na Christus de Middeleeuwen. Dat is een tijdperk van maar liefst 1000 jaar en in die tijd veranderde er zeker zoveel als tussen 1000 en 2000.

In de eerste eeuwen na de ineenstorting van het Romeinse Rijk kon je nog spreken van een zekere chaos waarin de Christelijke kerk, dat geldt dus voor Europa, het enige centrale punt was. De heiligheid van de paus (Pontifex Maximus et episcopus Romae was de titel) is voortgekomen uit het feit dat hij voor velen de laastste strohalm was temidden van de elkaar beoorlogende edelen. Overigens deed de paus daar tussenbeiden lekker aan mee. De eerste wereldijke vorst die een beetje orde creeerde was Karel de Grote, een man die nooit veel dronk, slechts drie bekers wijn (van een halve liter) per dag. Onder zijn regiem kwam het uiterst milieuvriendelijke landbouwsysteem van het drieslagstelsel tot stand dat niet alleen het milieu ontzag maar ook hongersnood voorkwam. Om dat nu achterlijk te noemen, gaat mij wat ver.

In de loop van de eerste eeuwen daarna nam de geldhandel het langzaamaan over van de ruilhandel, ontstonden de eerste steden in Europa, zoals Dordrecht en Brugge , sloten steden in een groot deel van Europa een verbond, een Unie (Hanze) en kwam ene levendige handel op gang in het hele gebied tussen Palestina en Schotland. Op basis van de kennis die men over de zeevaart opdeed, baseerde Columbus zijn beroemde tocht. Lijkt me ook niet al te achterlijk.

Ondertussen groeide er een heel nieuwe verhouding tussen man en vrouw, waarbij de vrouw werd gezien als doel voor de man om naar te streven (Hoofse cultuur), kwamen sinds bijna duizend jaar de gedachten weer boven over een ronde aardbol, werd er weer scheikunde bedreven (alchemie) en ontplooiden zich democratische ideeen in de steden waarmee een graaf van Holland, zoals Floris V, terdege rekening hield. Achterlijk, och…als je ziet wat we heden ten dage met die democratie doen…  Er werden toneelstukken geschreven en de Nederlandse taal begon zich te ontwikkelen, in elk geval in de basis. Ja zelfs de eerste kiemen van de Verenigde Nederlanden werden zichtbaar.

Men bouwde met een ijzingwekkend geduld kathedralen en kerken van een immense omvang en een steeds zich wijzigende stijl, ontwikkelde het kanon (als dat al vooruitgang mag heten) en bedreef op kleine schaal sterrenkunde. Allemaal hartstikke achterlijk…hoor ik tegenwoordig.

Als je dat allemaal vergelijkt met onze eigen tijd, is er verrekte weinig reden om neerbuigend te doen over de Middeleeuwen. De capaciteit van mensen en tijden moetje altijd afmeten naar de middelen en mogelijkheden ende daarmee bereikte resultaten. Wie een Chinese Muur bouwt met hand en schop, is vaardiger dan iemand die nu een vliegveld aanlegt met behulp van alle technische middelen. En natuurlijk, de mensen waren bang voor duivel, heksen (hoewel dat veel erger werd in de zg Renaissance) en spoken. Maar ja, wij kopen massaal vaccins in voor epidemieen die niet komen.

 

Er is aan de Middeleeuwen dan ook niets achterlijks. Alleen eigen behoefte aan zelfbevestiging, gebaseerd op onzekerheid kan ons ertoe brengen er denigrerend over te spreken.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Babyboomer’s happinez…

Ik ben een babyboomer, een ‘ 46 -er, goed jaar maar een beetje problematisch. Mijn moeder beschikte dankzij het dansfeestje van Adolf, Hirohito, Joseph, Winston, Franklin en Benito niet over genoeg kalk in haar melk en daardoor heb ik nog altijd enigszins gekromde onderbenen die doen denken aan een spoorlijn die te lang in de hitte heeft gelegen. Voor de rest gaat alles goed.

Sinds een jaar of vier zijn onze kinderen deur uit hoewel de oudste elke dag langskomt om te eten, nee, niet om zijn overhemden te strijken. Dat doet-ie wonder-boven-wonder zelf. De jongste woont met een Baskische luchtverkeersleider, zoontje en zes paarden, twee honden en twee katten in Vilafranca del Penedes (60 km zuidwest vanBarcelona) en de middelste is getrouwd meteen Finse Russin en woont in Leiden. Best overzichtelijk allemaal. De deur uit dus. Wat we eraan overhielden waren een bejaarde hond (16) en een kater (9) en dat gezelschap hebben we aangevuld met twee jonge katten, waarvan de jongste inmiddels een week of zestien is.

Die laatste plonsde op een goeie avond midden in ons redelijk tevreden en harmonische gezinnetje en bleek vastbesloten die harmonie helemaal aan stukken te scheuren met haar nageltjes. Ze klom in onze benen, helemaal tot op onze schouders, een actie die leek op onverwachte tractaties van SM. Verder omarmt ze de cactus geregeld en nog innig ook, ze beschouwt de hordeur als klimmuur om een plekje te zoeken bij het bovenlicht en dan in een keer naar beneden te jumpen, zonder bungy en ze telt voortdurend de blaadjes van de orchideeen om uit te vinden of we nog van haar houden. Echt, we zijn UIT de kinderen.

Ja, dat wel. Onze hond is immers bejaard en de kater bevindt zich middenin zijn midlifecrisis en inderdaad, hij lijkt zich zo nu en dan af te vragen of hij een kater is of een marmot. De oudste poes is inmiddels net klaar met haar studie balletdanseres maar ja …die jongste…die is ons allemaal te erg. Hoewel, misschien zijn wij HAAR wel te erg.

Wij hebben namelijk beslist dat zij nog niet naarbuiten mag. Dat heeft iets te maken met die manier waarop ze de cactus omarmt. Wij vrezen dat ze de trucks van de wegwerkers netzo leuk vindt om mee te spelen als de pluisjes van een paardebloem. Daarom…  Aan de andere kant aarzelt onze kater tegenwoordig met binnenkomen omdat hij vreest dat hij bij binnenkomst meteen een poes in zijn gezicht krijgt. Ondertussen draalt mijn bejaarde hond, gewoon omdat hij moeite heeft om de stoep op te komen.

Kortom, ik zeul er een naar binnen, sta me schor uit te nodigen aan de ander om ook binnen te komen en zwiepzwap met een hand om het wilde ninjading binnen te houden. Eerlijk gezegd , het laat mijn bloed wel stromen en…het doet me denken aan dagen uit ene inmiddels ververleden.

En dan komt een Rotterdamse wethouder mij vertellen dat kinderen van 5 jaar een zorgplicht hebben voor hun zorgvragende ouders. Nou…bedankt! It is all babyboomers happinez!

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com