Domme opmerkingen maken

Afgelopen week ben ik op bezoek geweest bij mijn eerste kleinzoon. Hij woont in Spanje en draagt de prachtige naam “Asier” dat Baskisch is voor “Begin van”. Nopu dat belooft nog wat. Om die b elofte maar meteen waar te maken  heb ik de afgelopen dagen geprobeerd hem  “sleutelhanger ” te laten zeggen en toen dat niet snel genoeg lukte probeerde ik “belastingparadijs”.  Twee woorden die toch tot de populairste behoren in de Nederlandse taal. het leek mij prachtig als de jongen die woorden zou kunnen  zeggen voordat “mama” aan bod kwam. Helaas, het is mij niet gelukt.

Met die constatering voel ik me in de schoenen staan van de zoegnnaamde spindoctors die proberen politici bij te brengen welke woordjes ze wel en welke ze niet los mogen laten en vooral op welk moment dat kan. Over het algemeen zijn spindoctors, zoal Jack de vries bij Jan Peter, niet zo succesvol en ik weet nu hoe dat komt. Politici zijn meestal voor die mate van inzicht en begrip niet rijp. Je krijgt het dan nooit voor elkaar om zo’n man of vrouw op het juiste moment de juiste woorden te laten gebruiken. Ik troost me er maar mee.

Om politici te helpen bij een publieksgericht optreden heb ik het bureau Charpagne opgericht dat zich in een toenemende belangstelling mag verheugen. Toch schuilt er voortdurend een addertje onder het rgas

Een aantal politici kwam tijdens geprekken ov er de mogelijkheden v an mijn bureau erop dat binnen hun partij ook wel mensen zijn die kennis hebben van presentatie en teksten en speeches. Dat is ongetwijfeld het geval maar de grote vraag blijft of deze partijleden, die natuurlijk gratis werken, ook onafhankelijk en echt kritisch zijn. Kortom, goedwillende partijleden gratis inschakelen om de publieksgerichte werkwijze bij politici aan te brengen lijkt mij hooguit een  laatste redmiddel.

Nu ben ik altijd bereid om discussie aan te gaan over dit soort stellingen. Erger wordt het als politici regelrecht stomme opmerkingen gaan maken. Zo was er vandaag Mirjam Sterk van het CDA die de kerstboom kwalificeerde als het meest heidense object van dit seizoen.

Nog afgezien van de vraag of haar opmerking op waarheid berust, is ze ook volslagen zinloos en getuigt ze van  een kortzichtige domheid zonder weerga. Je vraagt je bij het horen van zoiets ook af in welke tijd we leven. Het is nu juist een jaar of vijftig geleden dat de kerstboom in de meeste kerken is geaccepteerd. Gaan we daar n u weer van wafwijken alleen omdat de al even domme directie van Hogeschool Haaglanden heeft besloten geen kerstbomen  toe te laten? Vanwege het overwegend westerse karakter ervan? En wat zou dat? Leiden de allochtone zieltjes schade als ze  naar een kerstboom moeten kijken? Ach gut… Wat een samkeloos gelul in de geest van het Amsterdamse gemeenetwqapen op St. N icolaasmijter. Integratie gaat echt niet sneller als we onze eigen cultuur inleveren hoor. En de dames en heren die zoiets besluiten hebben haast zondeer uitzondering een academische graad. Mijn God!

 De oorzaak van al deze domheid ligt hem misschien  wel in de onzin nige hanteruign  van Geert Wilders van het begrip Joods-Christelijk. Hij suggereert daarmee dat we in West-Europa een Joods-Christelijke cultuur hebben. Niets is minder waar. onze cultuur is veel ouder dan het Christelijke en minstens zo oud als de Joodse. Keltisch, Gothisch, Germaans, Romaans en Slavisch, het loopt allemaal door elkaar en helemaal “on top” ligt daar een flinterdunne christelijke laag. Heiden s tot op het bod, dat is onze cultuur. De christenen mogen blij zijn dat er ook nog iets van hun normen en waarden wordt beoefend in onze samenleving.

En waar slaat al deze onzin op? Gaan we lekker fundamentalistisch lopen doen om een dam op te werpen tegen de Islamisering of zo? In CDA kringen wordt er inderdaad nog al tweeslachtig gedacht ov er de Islam. Aan de ene kant is men blij dat er een religieuze impuls op gang is. Aan de andere kant gaat het daarbij toch om iets dat niet als “het ware geloof ” gezien kan worden. Lastig ja.

Jammer dat politici in elk geval nog niet de rijpheid hebben behaald  om op een verstandige manier te praten over structuren en ontwikkelingen  die onze samenleving dragen. Wie zich al intolerant gedraagt tegenover het Europese “heidendom”, zal ook al gauw bereid zijn om dat tegenover andere godsdiensten te doen, zou ik vrezen. Jammer genoeg gaan we onze samenleving niet verbeteren door domme opmerkingen te maken en nog minder door domme dingen te doen.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress.com

Service

http://www.stemderbomen.nl/pages/mainpages/kerstboom.htm

www.ermas.punt.nl/index.php?r=1&id…tbl

www.dewegwijzer.net/antwoordbestand/kerstboom.pdf

www.bbrussen.nl/…/haagse-hogeschool-verbiedt-kerstboom-wegens-te-westers

/

Vier mei

Ik heb gemerkt dat het onderstaande stuk bij veel mensen negatieve reacties losmaakt. Klaarblijkelijk ben ik niet duidelijk genoeg geweest met mijn boodschap. Laat ik daarom vooropstellen dat het stuk geen denigrerende of spottende strekking heeft ten aanzien van mensen die in dienst van de Nederlandse overheid zijn gesneuveld of zwaar beschadigd. Integendeel. Ik respecteer hun inzet, karakter en geloof in een betere toekomst en ik gun iedereen die een geliefde heeft verloren het recht om op zijn of haar wijze de verlorene te eren. 

Is het iemand wel eens opgevallen wat er in de titel van dit stuk staat? “Vier mei”! je zou die maand moeten vieren als begin van al het goede. Als ik om me heen kijk, zie ik vooral droefenis en treurnis. Was het geen erbarmelijk aanzicht, die halve zolen die op 1 mei in Berlijn vooral het kapitalisme wilden afschaffen en alles wilden nationaliseren. Tot en met mijn onderbroek en de condooms, veters en noem maar op aan toe? 

Ach, eigenlijk was het wel een soort feest. Die mensen die geloofden in iets waarvan ze zelf niet wisten wat het zou moeten zijn. Prachtig! Een soort atheïstische god? Heilstaat? Hemel op aarde? Eén mei wordt zolangzaamaan een herdenkingsdag met tradities maar zonder inhoud. Feestelijk, dat wel al zullen sommige agenten er anders over denken. Maar ach, een potje voetbal levert hetzelfde op.  

Op twee en drie mei is het weekend dus dan doen we met z’n allen zo weinig mogelijk, vooral als het mooi weer is en dan, dan komt de meest gedenkwaardige dag van het jaar, de naamdag zou ik haast zeggen: vier mei. Op vier mei gaat Nederland collectief herdenken wat ze niet heeft meegemaakt. Herdenken van gevallenen voor een vrijheid waar de mensen daarna een geweldige pot hebben gemaakt. Een vrijheid die vooral bestaat uit kamerbrede plasmaschermen (herinnert u zich die man  op tv nog die zei dat hij “zo toe was aan een plasmascherm”?)  Hoe zou het met hem gaan in crisistijd? Plasmachermen, ze kunnen niet plat genoeg, evenals het overmatige gevreet, gerook en gezuip, weggooien van eten en het beledigen van mensen die je niet begrijpt. Dat laatste valt dan onder het hoge goed van “recht op vrije meningsuiting”. 

Herdenken van degenen die gevallen zijn voor onze vrijheid waarvan we haast collectief nietweten wat we ermee moeten doen. Het opvallende van dieren is dat zij nooit herdenken. Althans niet waarneembaar. Zij aanvaarden het leed dat ze ondergaan of ondergaan hebben en weten later alleen nog dat ze uit de buurt van bepaalde plaatsen of mensen moeten blijven. Ja, dieren herinneren zich wat belangrijk is. Dieren zouden nooit PVV stemmen omdat ze weten dat ze dan te dicht in de buurt van de risicodomein komen. Ze herkennnen en ruiken de geur van “Böse Menschen”. Mensen niet, ze herdenken de doden op vier mei en stemmen op vier juni op een half nazistische partij. Herdenken maar niet nadenken.

Dat schiet dus niet op. Binnenkort vallen ze weer voor onze vrijheid omdat we die tijdens het herdenken, onderweg verloren hebben. Ze vallen niet voor onze vrijheid maar voor onze angst.

Jarenlang heb ik meegelopen  in de stoeten van de vierde mei totdat ik zag dat de herdenkers en de verraders méér dan ééns dezelfden waren. Het zal me toch niet gebeuren dat ik aanwezig ben op een bijeenkomst waar Geert Wilders een krans gaat leggen? Nee, dat zal me niet gebeuren. Ik loop al lang niet meer mee en vier mijn vrijheid met een glas dat ik hef op iedereen die ervoor gevallen is. Proost, vier de mei!

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

 

Referentie:

“Herdenk niet de doden maar vier de levenden”!

Http://4politicians.wordpress.com

Service

http://www.echo.nl/ww-ui/buurt/lees/865722/herdenking.4.mei.de.kwakel/

http://www.bndestem.nl/regio/bergenopzoom/4907495/Geld-nodig-voor-4-mei.ece

www.4en5mei.nl/herdenken

www.nieuwsbank.nl/inp/2009/05/04/v023.htm

www.rood.delft.sp.nl/opinie/2/

www.human.nl/index.php?pg=nws&nwsid=300

 

 

 

 

 

Just Sucking Finances

The plane that Jack built

JSF for president en al dat soort leuzen, het heeft allemaal niets geholpen. Leest men in Den Haag dit blog eigenlijk wel eens? Ik vraag me af of men überhaupt in staat is tot lezen. Heel anders zijn de verklaringen van de fracties van de regeringspartijen rond het “compromis” niet te verklaren: “ik kan toch niet lezen dus kalk maar wat neer”.  Gelukkig kan de oppositie ook niet lezen behalve tussen de regels door. Daar kun je alles lezen wat je wilt.

Ik begrijp helemaal niets van dit compromis. Het was helemaal niet nodig. Een kabinetscrisis was op zijn plaats geweest en ga me nou niet vertellen dat zoiets onverantwoord is in tijden van financiële crisis. Als de afspraken van dit “compromis” doorgaan, komen we vanzelf in de volgende financiële crisis terecht.

Eerlijk geezgd denk ik dat het de PvdA gesierd zou hebben om ronduit voet bij stuk te houden en gewoon dat hele vliegtuig af te schieten. Er is in het hele land niemand die weet wat we met het onzichtbare kreng moeten behalve een gekke ex-luchtmachtgeneraal die nog Berlijn heet ook. De rest van Nederland, nou ja behalve staatssecretaris Kuifje dan, heeft zijn verstand nog niet verloren.

Juist nu was het het goede moment voor een crisis geweest. Er zijn nog twee jaar te gaan dus de kabinetscrisis had geen al te grote invloed kunnen hebben op de verkiezingsuitlslagen. Voor de PvdA had zo’n crisis het voordeel van stemmenwinst kunnen hebben vanwege standvastigheid en helder inzicht. Dat blijft de mensen bij gedurende twee jaar. Zwabberbeleid is nu juist wat we altijd het CDA verwijten. Het gevaar bestaat nu dat er over twee jaar over een ander punt een crisis ontstaat en wie dan de dwarsligger is, krijgt de Zawrte Piet toegespeeld. Wedden dat het CDA die blaam niet gaat treffen? 

Volgens de PvdA-fractie is er nog ovoldoende informatie om zo’n vliegtuig aan te schaffen. Kletskoek! Het is al lang bekend dat het toestel veel te duur is en nooit ergens nuttig voor zal kunnen zijn (voor zover wapens sowieso nuttig kunnen zijn). Er is geen vijand te bedenken die met het vliegtuig bestreden zou moeten worden. Bovendien is het meest bespottelijke argument dat we straks beschikken over een vkliegtuig dat bij de tijd is.  Gezien de snelheid van de hedendaagse technische ontwikkelingen valt dat helemaal niet te voor- en ook niet te overzien. 

Er wordt nu al geruime tijd gebekvecht over het vliegtuig. Vervolgens gaat het heel lang duren voordat het er echt zal zijn en daarna willen we er veertig jaar lang mee werken. Veertig jaar? Bij de tijd? Je moet toch wel haast dement zijn om te denken dat zoiets mogelijk is. Mensen die zulke gedachten er op na houden, zitten met hun verstand ergens tussen de tiende en en zeventiende eeuw in, het tijdperk waarin het paard de allerkrachtigste bron van energie was, naast de wind natuurlijk en dan heb ik het nog niet over ed winden die de paarden veroorzaakten bij hun krachtsinspanningen.

Bij de tijd! Over veertig tot  vijftig jaar is mijn mobiele telefoon mogelijk aangebracht in een hersenstamcel en ben ik in staat zelf te vliegen, zonder vliegtuig. Ik dematerialiseer en ben in staat de JSF bij de staart te pakken en met zijn neus door de hondenstront (want die ligt er nog steeds) in het plantsoen te halen. Terroristen detecteren het vliegtuig bovendien met een speciaal oog dat je tegen die tijd voor 500 euro kunt laten inbouwen en halen het neer met een handwapen van € 150,-  dat onzichtbare energiestoten uitzendt. Alleen de gemiddelde burgerlul die het predikaat “kiezer” draagt , heeft het gebrek aan fantasie dat nodig is om te zeggen dat dit onzin is. En zijn of haar politieke voormannen doen het af met “Dat zien we dan wel weer.”

Kortom, een kabinetscrisis had de PvdA alleen maar voordeel opgeleverd en zou prachtig zijn geweest. Jammer, gemiste kans. O ja, en dan was er nog het argument van de werkgelegenheid. Nou, die hebben we dankzij de vergrijzing helemaal niet nodig. Wie gaan eigenlijk de schulden betalen die we met dat gekke ding ons op de hals halen? JSF: Just Sucking Finances. Heeft de PvdA hiermee genoeg informatie?

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress.com

Service

http://www.omroepbrabant.nl/?thema/25122/Radio.aspx

http://www.bndestem.nl/regio/bergenopzoom/4866693/JSFbrief-burgemeester-Breda-wekt-woede-D66.ece

www.nu.nl/algemeen/1953325/koortsachtig-overleg-moet-jsf-botsing-voorkomen.html

www.nrc.nl/binnenland/article2220298.ece/PvdA_riskeert_kabinetscrisis_met_JSF-besluit

www.geenstijl.nl/mt/archieven/2009/04/grijs_1_blijft_in_leven_jsf_op.html

Globalisering, weet je

O hallo, daar zijn we weer. Ik word zo nu en dan helemaal suf van die crisis en dan schrik ik op achter mijn bureau waar geen bal te doen is. Gelukkig hebben we dan nog de tv en daar komen toch echt heel hoopgevende berichten vandaan. Goldmann Sachs, ’s werelds grootste oplichtersnest, daar gaat het nu weer hartstikke goed mee. Ze hebben centen van de belastingbetaler goed in de zakken gestopt maar hier en daar ook uitgegeven en kijk…ze krijgen klanten. En echt, daar hoor ik al weer spreken over de aandeelhouders die nieuwe  aandelen kunnen krijgen. persoonlijk had ik gehoopt dat dat volk uitgestorven was m,aar ze bestaan nog en “stappen bij bosjes in”(totdat ze er weer uitvallen) De bank, die nu een gewone bank is geworden gaat heel veel geld ophalen bij de aandeelhouders en daarmee de schulden aan de staat aflossen. Het ene gat met het andere gevuld, zo gaan wijk de toekomst tegemoet. Een deel van die aandeelhouders gaat nu weer elders geld lenen om die nieuwe aandelen te kunnen kopen en zo gaat het maar door.

Globalisering weet je, dat is leuk hoor! Globalisering. Hartstikke leuk. Je gaat in Jemen wonen en waterleidingen aanleggen voor een volk dat de droogte gewend is en als dank word je ontvoerd. Dat allemaal in dienst van een Nederlands waterleidingbedrijf, Vitens, dat al moeite heeft in Nederland de diensten goed te laten verlopen. En dan maar roepen dat de klant centraal staat. Klantgericht werken, hoewel, ik zou daarmee uitkijken in het geval van een waterleidingbedrijf. Voor je het weet heb je een straal te pakken of doen ze een proef met de waterdruk. Die waterleidingen in Jemen. is dat ook een soort proef?

Welke idioot gaat er in ’s hemelsnaam in Jemen wonen? Dat land bestaat uitsluitend uit een verzameling roofridders met mondkapje die elkaar middenin de grootste zandbak ter wereld het leven zuur maken. Laat ze zelf hun waterleiding aanleggen en houdt ons erbuiten. Vitens wil graag optreden als de profeet die met een stok op de grond slaat en zie: het water spuit omhoog. Helaas gebeurt dat vaker in Nederland dan in Jemen. Jemenee zeg, zulke akkefietjes zijn toch alleen bedoeld om geld te verdienen, zonder op de klant te letten? Waar dat toe geleid heeft, weten we inmiddels.

 Tot mijn grote vreugde is de Sharia ingevoerd in Talibanië dat tegenwoordig in het Noorden van Pakistan ligt. Het wordt echt tijd dat we daar als NAVO gaan ingrijpen!  Straks is heel Pakistan één groot Talibanië en moet Afghanistan ons te hulp komen tegen de terroristen in dat land. De klus is dan veel groter want er wonen in Pakistan nu eenmaal aanzienlijk meer mensen dan in Afghanistan. Zo komt dat eigenwijze westerse boontje om zijn loontje. Het is toch gewoon om de ogen uit Jack de Vries zijn kop te krabben. Die man draagt nog steeds de sterretjes van de JSF rond. Wat wil hij met dat kreng eigenlijk gaan doen? Talibankampen bombarderen of zo? Kan iemand zich nog herinneren dat deze Kuifje in Uruzgan ooit de “spindoctor” van Balkenende is geweest? Nou ja, misschien snort hij net zo goed als mijn kater Billy maar dat “doctor””? Zelfs Hirschi Ali (bestaat die Somalische versie van Goedele Liekens eigenlijk nog?) kon nog verstandiger praten. 

Ook mooi trouwens dat Noord-Korea zich weer helemaal richt op de aanmaak van atoomwapens. Ik zou zeggen: gewoon laten gaan. Die mensen hebben niets te vreten omdat alle energie in de kernreactoren gaat zitten. Straks is er geen Noord-Koreaan meer over en hebben wij een paar gratis reactoren. Ik ben bereid om de aandelen vast te drukken en uit te geven. Wie biedt op een aandeel in een Noord-Koreaanse reactor? Peter Paul de Vries misschien of die jongen van Slagter?

Globalisering weet je, ik ben er gek op. Het kan me allemaal niet globaal genoeg. Laat een ander de details maar opknappen.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress.com

Service

www.bol.com/nl/p/boeken/kuifje-19-kuifje-in-tibet/666778946/index.html

http://www.nu.nl/economie/1948212/aanschaf-jsf-op-losse-schroeven.html

www.spotlighteffect.nl/politieke-communicatie/de-alastair-campbell-van-nederland

www.refdag.nl/artikel/1308493/Musharraf+en+de+talibanisering+van+Pakistan.html

www.basbenneker.blogspot.com/2009/02/hindoe-hooligans-en-talibanisering.html

www.globalisering.com/index.php?page=2