Assange krijgt de Journalistieke Willems Orde

Ik zou Julian Assange, oprichter van Wikileaks, een lintje willen geven, een nieuwe orde voor hem in willen voeren, de Journalistieke Willemsorde. Waarom? In het onderstaande zal een en ander duidelijk worden.

Nog maar een paar dagen geleden zei iemand mij dat het helemaal geen wonder was dat Geert Wilders zo’n succes heeft in de Nederlandse politiek. ” Niet dat hij zo’n genie is”, zei zij, ” maar kijk nu eens wie er naast staan. Het zijn toch merendeels zielige mannetjes en vrouwtjes die angstvallig de partijlijn vasthouden.”  Samen kwamen we erop dat alleen Alexander Pechtold, Femke Halsema en Emile Roemer indruk maken als persoonlijkheid. Dat geeft te denken.

Ik zal maar een voorbeeld geven. Kortgeleden klapte een van onze raadsleden uit de school over dingen die gezegd ware rond de komende fusie van mijn gemeente. Haar berichten kwamen uit een besloten vergadering en dus was zij even de plaatselijke wikileaks. Andere raadsleden waren daar niet blij mee maar zij vergaten waarom het eigenlijk zo’n probleem was. Zij hadden zich namelijk laten verleiden tot het houden van een besloten vergadering. Daar ligt de bron van het probleem. Beslotenheid is absoluut nodeloos en nutteloos, zeker als het om de media gaat. Er is altijd iemand te vinden die wil lekken en er is met journalisten altijd een afspraak te maken over wat wel of niet gepubliceerd kan worden. Tegelijkertijd zijn die journalisten dan wel wel veel beter op de hoogte van motieven en beweegredenen van bestuurders en politici. Daardoor zullen zij beter bericht kunnen doen. De kans bestaat zelfs dat er veel vaker positieve berichtgeving plaats zou hebben op politiek gebied omdat de journalisten de inhoud van een besluit beter gaan begrijpen.

Nu bestaat er een merkwaardige situatie dart raadsleden maar ook andere bestuurders zich vaak beter en genuanceerder uitspreken wanneer de pers niet vertegenwoordigd is. Dat is natuurlijk een gotspe. De vraag om besloten vergaderingen komt in mijn ogen dan ook alleen voort uit angstvalligheid, de angst om een onterecht beeld van de eigen partij te laten vallen. Die angst is onbegrijpelijk omdat het beeld meestal helemaal niet zo positief is.

Dat beeld zou positiever kunnen worden door een beter inzicht in motivaties en beweegredenen van haar leden en voormannen of -vrouwen. Het probleem zit hem vooral in het feit dat veel van de politieke voormannen en -vrouwen hun positie alleen maar kunnen handhaven door angstvallig aan de partijlijn vast te houden. Een groot deel van hun heeft te weinig eigen visie om daadwerkelijk, uit eigen kracht, partijLEIDER te kunnen zijn, iemand met denkbeelden die de bevolkig aanspreken. Dat laatste is echter wel hun taak. Partijleiders behoren mensen te zijn waar het kiezersvolk tegenop kijkt en bewondering voor heeft vanwege de heldere visie. Die visie bestaat bij Wilders wel, hoe vervelend dat ook is.

Beslotenheid uit angst dus en zo is het internationaal ook. Degenen die de beslotenheid, de angstvalligheid doorbreekt , is in de ogen van de angstigen meteen een crimineel. In de ogen van alle anderen is hij of zij een held en in werkelijkheid is hij dat ook. Hij of zij laat zien wat iedereen rustig mag zien.

Nu laten de angstvalligen weer horen hoe gevaarlijk al die openbaarheid wel is. Ze wijzen vooral op de landen die zij toch al als uiterst gevaarlijk beschouwen, benoemen hen tot katten die in het nauw rare sprongen maken en dus gevaarlijke dingen doen. In werkelijkheid is het prachtig om te weten dat Maxime Verhagen de Nederlande democratie aan zijn laars lapt om maar goeie vrienden met het Witte `huis te kunnen zijn en dat China Noord-Korea al lang heeft laten vallen als bondgenoot. Het is ook goed om te weten dat het Saoedische koningshuis niet alleen oerconservatief is voor zijn onderdanen (maar niet voor zichzelf) maar dat het er ook levensgevaarlijke ideeen op na houdt.

Volgens extreem conservatieve profeten leidt de openheid van Wikileaks extra gauw tot oorlog. Dat lijkt mij niet, er zijn ook geen aanwijzingen voor. Het zou best eens kunnen zijn dat Ahmedinejad denkt `O, ik had gedacht dat S. Arabie veel gevaarlijker zou zijn”. Openheid is een voorwaarde voor vrede en alles wat daarop lijkt (liefde en vriendschap). Beslotenheid is alleen van belang als angstvallige politici heel angstvallig hun persoonlijke, geheime agenda’s lopen te bewaken.  Julian , dat jij dat hebt ingezien, de visie die jij tentoon hebt gespreid maakt het dat je een onderscheiding en financiele onafhankelijkheid hebt verdiend. Het ga je goed…ik hoop nog veel van je te horen!

Tot sterkte,Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Open brief aan Martin Bosma (PVV)

Beste Martin,

Gisteren las ik een interview met je in de Volkskrant en de kop boven het artikel verbaasde mij geweldig: ” Ik wil bewijzen dat Adolf Hitler een socialist was”.  Ik begon mij meteen af te vragen wat je ertoe drijft dat te willen bewijzen. Ik kan me er niets bij voorstellen.

Kennelijk heb je besloten de wapenen op te pakken tegen degenen die de PVV ” extreem rechts”  noemen en denk je dat het beste te kunnen doen door te bewijzen dat Hitler een socialist was. In jouw termen is rechts extremisme dan ook een vorm van socialisme. Daarmee veeg je dus alles wat jou niet goed uitkomt op een hoop in de hoek extreem rechts. Je kunt dan ook vrij gemakkelijk Hitler en Stalin in dezelfde hoek zetten en weet je: ik ben het gedeeltelijk met je eens. Hitler en Stalin behoren tot dezelfde politieke ideologie alleen: socialisten waren zij geen van beiden. Niet eens communisten voor alle duidelijkheid.

Nu weet ik niet of je geschiedenis hebt gestudeerd maar als je je daarin had verdiept, wat verstandig is als je over Hitler iets wilt zeggen, dan had je ontdekt dat socialisme en links niet congruent aan elkaar zijn en socialisme en rechts al helemaal niet. Bovendien was je er dan achter gekomen dat het nationaal socialisme van Hitler maar gedeeltelijk raakvlakken vertoonde met het socialisme. De ideologie die Stalin ontwikkelde sloot meer aan bij die van Hitler dan die van het socialisme. Daar heb ik bij elkaar drie punten die ik graag even aan je uitleg. Overigens is het niet de eerste keer dat ik dat de. Een soortgelijk verhaal heb ik ook al eens gehouden tegen een zekere Marcel Roele die zich jaren geleden ik meen bij HP/de Tijd uitgaf voor wetenschapsjournalist. Ook hij vond Hitler ” links” en ” socialist”.

Daarbij gebruikte hij als een van de meest bizarre argumenten het feit dat Joseph Goebbels bij herhaling uitriep dat zij (de Nazi’s)  socialist waren. Ja, dat haal je de koekoek, dat kan iedereen wel van zichzelf zeggen maar een bewijs is het niet. Je bent nog geen socialist als je jezelf als zodanig beschouwt. Dat geldt overigens voor iedere ideologie. Maar goed, we zullen daar even overheen stappen.

De begrippen :” links”  en ” rechts”  stammen uit de negentiende eeuw toen de conservatieve partijen “rechts”  van de voorzitter van het parlement zat en de progressieve partijen ” links”.  Aanvankelijk betekende dat dat de ” Conservatieven”  en ” Christelijke partijen”  over het algemeen rechts zaten en de liberalen en later socialisten links. Concluderend kun je zeggen dat “links”  staat voor ” progressief, openstaand voor het nieuwer” en ” rechts”  voor behoudend”.  Die aanduidingen zijn niet exclusief toe te passen op liberalen of socialisten. ” Links”  is per definitie iedereen die open staat voor het nieuwe. Als je dus aantoont dat Hitler socialist was, houdt dat niet zonder meer in dat hij “rechts”  was, of ” links”.

Daarbij komt dat Hitler en Stalin geen van beiden socialist waren en wel omdat zij het socialisme niet aanhingen. Het belangrijkste uitgangspunt van het socialisme is dat de ideologie iedereen INsluit en niemand UITsluit. Karakteristiek is ook het internationalisme van het socialisme. Daar gaan we wel heel helder en duidelijk de mist in met Adolf Hitler die zijn beweging nota bene NATIONAAL socialistisch noemde. Hijsloot dus iedereen uit die volgens hem niet tot de Duitse natie behoorde. Joden zijn daarvan de bekendste slachtoffers geworden maar slachtoffers waren even goed Tsjechen, Polen, Russen, Fransen, zigeuners (ROMA!) en ook nog de ” gedegenereerde volkselementen” zoals ” homo’s. Ook het socialisme van Stalin was nationaal al noemde hij het anders: socialisme in 1 land.

Een soortgelijke ideologie volgde Josef Stalin die zelfs volkeren in zijn eigen USSR uitsloot of tot ellende bracht. Nee, socialisten waren zij geen van eiden. Dat wil niet zeggen dat zij nooit socialistische maatregelen namen. Zo voerden de Nazi’s landhervormingen door. Deze gingen echter altijd ten koste van groepen die door Hitler en de zijnen werden beschouwd als ” niet Duits of als gedegenererd. Stalin vermoordde 25 miljoen van zijn ” volksgenoten”  ten behoeve van zijn ” socialistische” hervormingen. Als je teruggaat naar de wortels van het socialisme zul je ontdekken dat daarvoor geen goede argumenten worden gegeven. Opvallend dat zowel Stalin als Hitler trouwens goede sier maakten in het ” buitenland”. Stalin was geen Rus maar een Georgier en Hitler was geen Duitser maar een Oostenrijker.

Aan de andere kant was vooral Hitler wel degelijk progressief. Hij was bijvoorbeeld de eerste Duitse politicus die gebruikmaakte van van het vliegtuig om zich door Duitsland van plaats naar plaats te bewegen. Daardoor kon hij veel meer toespraken op een dag houden dan zijn tegenstanders. Daarnaast geloofde hij heilig in technologie en wetenschap. Stalin had dezelfde inzichten.

Nee, Hitler was dus beslist geen socialist maar wel in hoge mate progressief, zij het dat hij in sociaal maatschappelijk opzicht uitgesproken truttig kon zijn. De relatie man/vrouw zag hij bijvoorbeeld wel heel erg in conservatieve termen. Ik raad je dus aan je niet te vertillen aan een bewijs uit het ongerijmde. Wat mij betreft mag je Hitler progressief noemen maar nooit en te nimmer socialist.. Tot zover beste Martin…

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Socialisten sluit de rijen maar niet de dijen

 

Kom socialisten sluit de rijen, het rode vaandel volgen wij. Dat is een mooie of “Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arivé. Contre nous de la tirannie, l étendard sanglant est levé (2 maal) . Voorakl dat laatste van die bloedige vaandel, dat is prachtig! grootse idealen, doelstellingen om naar te streven: vrijheid, weg met de slavernij, verheffing van jan lul en alles wat daar omheen hangt. Heerlijk en romantisch en wat een liefdes werden daaruit geboren. Je ziet de zoenpartijen van revolutionairen aan je voorbij trekken terwijl de aristrocraten en kapitalisten uit hun vunzinge paleizen worden gesleept. Mijn God, c’est fantastique hein! L’aristocrat, l’aristocrat, a la lanterne! Dat waren nog eens tijden.

Nee, ik weet niet of die massa’s van elkaar wel begrepen waar ze op uit waren  maar één ding is zeker: ze hadden de koppen dezelfde kant op staan. Betoverd door de roes van leuzen, geweld, de geur van brandstichting, moord en verkrachting. Kortom, een feest van jewelste. Er werd niet samengewerkt maar de slachtoffers kwamen over het algemeen wel uit dezelfde hoek. En de bestorming van het winterpaleis in S. Petersburg waar de tsaar al lang niet meer was maar dat deed er niet toe. Gewoon  met één schop een Mingvaas voor goed naar de sodemieter en apekooi in de gouden kroonluchters. Héérlijk! Nee, daar had ik mijn hart aan kunnen ophalen.

En wat hebben we nu? Een man die voor zover ik kan zien een dood beest op zijn kop heeft, loopt te raaskallen dat er geen moslims meer het land in  mogen. Hij weet ook niet precies waarom maar het gajes in de achterstandswijken fluistert het hem wel even in. Kijk, hij lacht…stemmen! En die socialisten hebben hun gelsoten rijen en rode vaandels al lang afgeschaft. Sukkels. Ook hun ideologie is het raam uitgegaan. Met de ontkerkelijking verklaarden ook de socialisten hun heilig ideaal voor dood.  Sterker nog ze hebben een aanvoerder die roept: “Ik ben niet zo van de ideologie.” Wat is daar eigenlijk de bedoeling van? Staat het stoer of eigentijds als je niet zo van de ideologie bent? Als je een academisch, analytisch. systematisch denkend mens bent dat een beetje lullig nmet nuances in de marge zit te peuteren? 

Wat is er eigenlijk tegen een ideologie? In feite is een ideologie niet meer of minder dan een hele reeks van afspraken over de doelstellingen die je wilt bereiken en de methoden die je daarbij wilt hanteren. Wie een ideologie als leidraad neemt, is te vertrouwen, wekt ook vertrouwen en loopt zelfs het risisco enthousiasme te veroorzaken. Zijn dat zaken die bij de sociaaldemocratie uit de mode zijn: enthousiasme en vertrouwen?

Ik hoor nu sociaaldemocraten wel klagen over het gebrek aan vertrouwen dat zij ontvangen maar de grote vraag is: “wat zou het kiezersvolk precies moeten vertrouwen? Waarin moeten zij vertrouwen hebben of in wie?”  De verheffing van het volk? De definitieve afschaffing van het proletariaat? Waar gaat het allemaal eigenlijk nog om? Daar komt bij dat politieke partijen elkaar alleen nog maar om pragmatische redenen steunen, uit opportun isme, niet vanwege een gedeelde passie. Dat is nou niet echt het rolmodel dat vertrouwen op kan wekken.

Van tijd tot tijd hoor ik iemand beweren dat er geen proletariaat meer bestaat maar ik kan iedereen met de hand op het hart uitleggen dat het er wel degelijk is. Ik kom geregeld over de vloer bij mensen waar de geestelijke en de materiële armoede te ruiken is. De vraag is waarom de dames en heren politici dat niet weten want wie in deze krochten betrokken raakt, weet dat een ideologie hard nodig is. Is het de verwatenheid van bestuurders die zelf afstand hebben genoemen van de klasse waaraan zij zich met veel moeite hebben ontworsteld? Een geloof  in betere tijden. Bob Dylan is nog niet dood en Boudewijn de Groot leeft nog. Yes, the times they are a changing but the answer is b lowing in the wind. 

En dames en heren bestuurders voel jezelf niet zo godverdommese tevreden over jezelf want alles wat je hebt bereikt, heb je bereikt over de ruggen van deze stinkende stegen en menselijke zwijnskotten heen. Ik ben niet zo van de ideologie! Nou, “het volk” is dat wel en dat blijkt uit het succes van stumperdje Wilders. Hij heeft een ideologie van de bovenste plank al is ze verrot.  Hij mag dan een stumperdje zijn but he’s got you by the balls! Schop die salontafel de deur uit en vervang hem door een barkruk! Sociaaldemocraat word wakker! Der PVV-er ist das Volk.

Het is de beschaving die de besten van jullie remt maar beschaving gaat je niet redden. De samenlevin g heeft niets aan nette mannen en vrouwen want als het er op aan komt, worden nette mensen allemaal nazi. Nee, je bent pas mens als je bereid bent zo nu en dan beest te worden. Socialisten sluit de rijen maar niet de dijen. Raggen mot je, kreng! Laat je gaan, flikker de wetenschappelijke rapporten het raam uit en draai de nuance de nek om. Ingewikkeld en moeilijk? Ja, dat denkt die aap ook als hij de tralies van zijn kooi ziet en het gevolg is dat hij zich laat bespotten door een bende wezens die stommer zijn dan hijzelf!  Sociaaldemocraat volg je hart. Dan kun je “het volk” en jezelf redden.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress.com

Service

www.pvda.nl

www.sp.nl

www.groenlinks.nl

www.pvv.nl

www.tweedekamer.nl