Van Maasbach tot Cadzand

 

Maatje

Maatje

Het was de laatste dag van januari 1953, een zaterdag, een heerlijke, vrije dag met volop sleeën want bij ons in Winschoten lagen al dagenlang de dikke sneeuwhopen voor de deur. Het was al donker en mijn vader liep bezorgd ijsberend door de kamer heen en weer. Ik keek naar de lamp want daar kwam alle heil en onheil vandaan. Met Sinterklaas regende het daarvandaan pepernoten en schuimpjes. Het was acht jaar nadat een storm uit het oosten voorgoed ons land had verlaten, het was zesenhalf jaar na mijn  geboorte. En nmijn vader keek bezorgd alsof zijn derde kind geboren moest worden.

De radio tetterde de hele avond, een type dat je nog wel eens in films over WOII ziet en mijn vader  begon steeds besorgder te kijken. De wijzers naderden het uur waarop ik naar bed moest maar ik begreep dat de loeiende wind rond ons huis wel ees voordeel voor mij kon betekenen. Mijn ouders hadden het over opblijven. En we bleven op want het water stond hoog aan de dijken.

Ik genoot met volle teugen van het nachtje doorzakken. Het was de bedoeling dat ik op de divan in  de kamer wat zou uitrusten maar daar kwam natuurlijk weinig van. Het hele gezin zat beneden in de zitkamer en iedereen kaartte al had ik niet door hoe dat tegen de wind kon helpen. Van tijd tot tijd kwamen er pelpinda’s op tafel en limonade. Acht jaar na de storm uit het oosten dreigde een storm uit het westen ons te vernietigen.

En zo werd het 1 februari, zondag, en Nederland was een provincie kwijt. Het vruchtbare Zeeuwse land had plaatsgemaakt voor zout water. Zondag, de dag des Heren en een dag waarop niemand in Zeeland mocht werken, werd een dag van hard aanpakken. Een dag , vooral, van het vege lijf redden. Dat was iets dat enkele duzienden mensen niet lukte. En dan de vele, basoluut hulpeloze, dieren die geen scjhijn van kans hadden  om te ontnappen aan de vloed. Nee, het was geen pretje om te zien zo nu en dan.

Daarbij kwam de hoofdlijn van de film. Een meisje krijgt een kind van een man waarmee ze niet is getrouwd en dat in het land van Jan Peter anno 1953! Haar vader is diep geschokt in zijn onwrikbaar geloof en zit als een autistische pilaarbijter aan tafel. Uiteindelijk blijkt natuurlijk uitgerekend deze ene dochter de enige te zijn die net als haar vader de ramp overleeft. Waar de baby is gebleven, die speurtocht, dat vormt het hoofdthema van de film. Uiteindelijk wordt hij gev onden als 18 jarige jongen, gestolen door een andere moeder die een dode baby had. En ja, vader verzoent zich weer met zijn dochter.

Dat godsgruwelijke mensonterende geloof dat meisjes die “te vroeg” moeder worden veroordeelt tot nakomelingschap van de duivel. Dat maakt me misselijk. Een geloof dat je al in de kist legt nog voor je bent overleden.  Ik zie de gevolgen ervan hier vlak in de buurt en ze zijn afschuwelijk. Ik zag de gevolgen ervan gisteravond en en ik zag ze in de film Bride flight. Nee, wat een contrast met het optreden van David Maasbach. O nee, niets voor mij, maar begrijpelijk is het wel. Een geloof dat vreugde biedt lijkt mijn een beter Deltawerk dan de goddelijke depressie.

Ik moest daaraan denken toen ik gisteravond weer hoorde hoe iemand in “De Storm” weer eens een bewijs zag van de verderfelijke invloed van een godsgeloof. Uiteindelijk, inderdaad, uiteindelijk gaat het er al weer om wat je er zelf van maakt. Idereen op zijn of haar eigen wijze. En zo is het ook met het beeld dat wij van politici hebben.  Want waarom stem je op iemand? Omdat je hem of haar herkent. En als je nou vindt dat de door jou gekozen politici je bedonderen? Ik reken erop dat die gedachte een frisse wind door je gedachten laat gaan.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress.com

 

Service

www.imagotest.nl

www.mensinwereld.nl/Zelfbeeld…/zelfbeeld__ego_en_negatief_zel.html

www.leslink.nl/0%20a%20watersnood%201953/Watersnood%201953

www.destormdefilm.nl

Het eerste gewin is kattengespin

Ik ben gek op zingen. Nog rond de afgelopen kerstperiode heb ik in mijn buurt veelvuldig het Ave Maria van Bach op straat laten horen waardoor menigeen dacht “ach hij heeft een minnares in New York”. Zij geloofden dat “ave” het begin van een straatnaam in die stad was want wie weet tegenwoordig nog wat Kerstmis voorstelt? Geert Wilders heeft op dezelfde melodie inmiddels “Ave Sharia” gedicht want hij werkt naar de self fulfilling prophecy van de Islamisering toe. Anders klopt zijn film niet.

Nu heb ik een oude , rode kater die vaak bij mij op schoot komt, als ik zit, en daar ongegeneerd gaat zitten spinnen. De trillingen ervan dringen tot in elke uithoek van de kamer door en dat heeft mij aan het denken gezet. Volgens mij is het spinnen van een kat een uiterst gezonde manier om van de eigen tevredenheid blijk te geven. De vibraties doortrekken het hele lijf van zo’n diertje en dat kan niet anders dan gezond zijn. 

Mij wil de gedachte maar niet loslaten dat het met zingen niet anders is. Wie zingt, laat zijn eigen lichaam ook vibreren op een bevrijdende manier. Zingen is dan ook het menselijke spinnen volgens mij en het zou mooi zijn als de VU daar eens een onderzoek naar deed. Het gaat er naturlijk wel steeds om dat het om vreugdevolle en blijmakende liederen gaat. Met volle overgave “a couple of songs a day keeps the doctor away”.

Het kabinet zou op zo’n onderzoek al vastvooruit kunnen lopen door het zangonderwijs  sterk te stimuleren. Minder uren achter de PC en meer in het zanglokaal. Dat is ook van belang voor het voortgezet onderwijs en zeker voor het VMBO. Ik hoor graag een canon in de zin van “testosteron, die kwam uit het oosten, testosteron, die kwam uit het oosten van je brom, brom, testosteron moet boosten…” en daar dwarsdoorheen “Oestrogeentje ging op stap, tiereliereliere, oestrogeentje ging op stap, tierelierelom. Prachtig wordt dat! 

Nu zou iemand uit het vorgaande kunnen opmaken dat ik het allemaal niet meen maar het is mij diepe ernst. Zes uur zang per week is wel het minste wat je van een goede schoolopleiding mag verwachten. Ik dring er dan ook bij de VU op aan niet te lang te wachten met dat onderzoek. Zingen is gezond en schept positieve en open geesten. Ik ben er zeker van.

Inmiddels heb ik enigszins bijgedragen aan het onderzoek door op één van de pagina’s het strijdlied voor het PVV op te nemen. Wie wil, moet er maar eens gaan kijken. Mijn kater is inmiddels op mijn bureau gesprongen en zijn stemmetje gonst het uit. Hij kijkt mij zielsgelukkig aan. Dat maakt me blij. ik denk dat ik zo meteen zingend achter mijn toetsenbord zit.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress.com

Service

www.moorsmagazine.com/onzinbak/zingen.html

www.mijn-kijk-op.infonu.nl/mens-en-gezondheid/3941-zingen-is-gezond.html

www.charlesvermeer.nl/000001952113de714/0000019520137d301/index.html

www.gezondheidsnet.nl/geest/nieuws/2821/zingen-is-gezond

www.nu.nl/gezondheid/1860065/zingen-is-gezond.html

www.medicalfacts.nl/2008/11/26/zingen-is-gezond

www.nujij.nl/zingen-is-gezond.4270362.lynkx

 

 

 

 

 

Phil, Natasja, Airwick en Geert

“Let it be”, moet Phil Spector hebben gedacht toen hij een kogel door een jonge actrice joeg die vermoedelijk gebruik had gemaakt van haar recht op vrije meningsuiting. Het nare van het genie is dat hij al bijna gek is en het doodschieten van aantrekkelijke vrouwen wijst op krankzinnigheid. Overigens geldt dat ook voor minder aantrekkelijke exemplaren van de species.

Bij deze wens ik dan toch even gebruik te maken van mijn recht op vrije meningsuiting. Ik word nu al maandenlang lastig gevallen door Natasja Froger die mij vanaf het scherm toeroept dat ik iets moet doen waarvan ik nog steeds niet weet wat het is. Iets met de Natasja Energie Maatschappij, of zo. Zij verdient er waarschijnlijk behoorlijk geld mee terwijl dat eigenlijk in mijn zak terecht zou moeten komen. ik moet namelijk naar die ellende kijken. Men kan mij tevreden stellen, eens even kijken, we zijn met z’n tweeën, met 52000 euro. Wat mij betreft trekt de crisis dan over.

Daarbij heb ik dan nog niet het bedrag meegerekend dat ik hoor te krijgen voor een aanschouwen van een pinguinfamilie die mij wijs probeert te maken dat ik elk uur een andere geur in huis zou moeten hebben. “Als je altijd dezelfde geur in huis hebt, ruik je hem niet meer”, zegt de één of andere marketingpsychoot op de achtergrond. Hij kan gerust zijn: die geur van mij blijf je ruiken, dwars door alles heen. Daarvoor heb ik geen pianospelende pinguin nodig. Overiges vind ik dat de Partij voor de Dieren daartegen in het geweer zou moeten komen want pinguins die op tv kunstjes vertonen, dat gaat echt alle perken te buiten.

Ook de partij van Wilders verandert van geur van tijd tot tijd. Als een imam zijn mening verkondigt, behoort zijn vrijheid ineens te worden ingeperkt. “je moet kunnen zeggen wat je wilt tenzij je tegen ons bent” is de interpretatie die de PVV geeft van het, niet bestaande, recht op vrije meningsuiting. Daar staat buiten dat ook ik vind dat de desbetreffende imam beter niet Afghanistan gestuurd kan worden, in elk geval niet als medewerker van de Nederlandse overheid. Wat hij in  zijn vrijeteijd doet, zal me een varkensworstje zijn.

Maar daar staat tegenover dat je ook geen Hero Brinkman naar de Antillen moet laten gaan. Een man die al bij voorbaat begint zijn gastheren voor crimineel uit te maken, is niet de allerbeste afgezant. Brinkman is bovendien een bekende van de politie in eigen land dus ik vraag me af of hij wel in het parlement thuishoort. Hetzelfde geldt voor die reu van Teeven. Het zijn allemaal mannetjes die gelijk willen hebben maar die de slager liever niet in zijn zaak binnenlaat.

Ik vind ook dat je beter helemaal niemand naar Afghanistan kunt sturen, behalve een handelaar in opium. Misschien komt het vandaag zover want de Tweede Kamer gaat vergaderen over de vraag of je hallucinerende paddo’s misschien maar beter toch weer vrij in de handel kunt brengen. Zo kan ik het jaar ook volmaken natuurlijk. Met een beetje geluk zijn we binnenkort ook af van dat bespottelijke rookverbod in horecagelegenheden zonder aanzien der vierkante meters. Zo vlak voor de Europese verkiezingen is er alle reden voor.

Hèhè, het waren me de Paasdagen wel. Mooi weer was het ook, hè?

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress.com

Service

www.nlenergie.nl

www.nem-group.com

www.natasjafroger.hyves.nl

www.nu.nl/achterklap/1210325/natasjafroger-ging-vreemd-video.html

www.forum.mokkels.nl/5-nederlandse-mokkels/5550-natashafroger.html

 

 

 

 

 

 

Genesis

In den beginne was IK

En IK was chaos

En chaos werd vrijheid

En vrijheid werd licht

En het licht bracht in mij

Sociaal bewustzijn

En het licht schiep de dieren, de planten en de dingen

Opdat ik dagelijks mijn vrijheid ervaar

En sociaal kan zijn.

 

En IK schiep de mensen

Naar mijn evenbeeld

Opdat IK goed en kwaad

Eenvoudig kon verdelen

Maar goed werd kwaad en kwaad werd goed

En IK keek

En IK zag niets dan twijfel

 

In ben beginne was IK

En wie ben IK om god te spelen

Mijn spel werd werkelijkheid

Mijn werkelijkheid werd spel

En zie het wiel werd opnieuw uitgevonden

Want kwaad en goed

Speelden een nieuwe ronde.

 

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress.com

Service

www.genesis-sim.org/GENESIS

www.genesismuseum.com

www.answersingenesis.org

www.comeniuslyceum.nl/onderwijs/vakken/biologie/materiaal/3Volksgeloven.ppt

www.ontdekislam.nl/forum/viewtopic.php?f=15&t=39633&st=0&sk=t&sd=a&start=30

www.kuleuven.be/thomas/algemeen/communicatie/vraag_antwoord/detail.php?id

www.forum.indianfeelings.nl/religieus/5681-hindoeisme-en-het-dinosaurusverhaal.html