Een kletscauserie van de VU

De wetenschap heeft weer eens met één been fietsend iets ontdekt: de Nederlandse media zijn er niet minder objectief op geworden in de afgelopen jaren. Tot die slotsom zijn ze gekomen na een taalkundig onderzoek van de kranten. Nou gefeliciteerd.

Ik moet toegeven, ik zou het niet weten, ik weet niet of de journalistiek er de afgelopen jaren partijdiger op is geworden. Wat ik wel weet, is dat ze partijdig is. Maar dat ligt niet aan het taalgebruik. In elk geval ligt het niet uitsluitend aan het taalgebruik. Of had de VU verwacht dat de journalisten veel vaker waren gaan schrijven dat de nminister “knettergek” is of dat “Job Cohen weer eens uit zijn nek lulde”?  Zoiets zou je in deze tijd kunnen verwachten en het is redelijk onzakelijk.

Wat wil de VU nu met dit soort onderzoek aantonen?  Dat het taalgebruik van journalisten niet minder objectief is dan in het verleden? Misschien is dat wel waar maar we hebben er niet zoveel aan. Objectiviteit is in de eerste plaats een vrijwel onhaalbare zaak. Bovendien is ze veel meer afhankelijk van thema’s en invalshoeken van artikelen dan van het woordgebruik. Zelfs de voorlichtingsdienst van de voormalige USSR wist dat.

Hoogst irritant is het geblaat van kranten over de noodzakelijkheid van bezuinigingen. Weten de redacteuren dat echt heel erg zeker? Hebben ze wel eens onderzoek gedaan naar de alternatieven, nieuwe wegen en oplossingen? Ik vind er niets van terug en toch zijn ze er. Zo ging het ook met het terrorisme. Bush had gesproken en dus werd ineens de hele wereld bedreigd door het terrorisme. De “vijand”  was aanwijsbaar en dat maakte het gemakkelijk. Alle journalisten achter de terroristen aan. Niet één die daar een kritisch verhaal over schreef.

Onze media onderscheiden zich niet eens zoveel van de vroegere Sovjetpers. Als een stelling eenmaal post heeft gevat, wordt ze door alle media aangehangen en schrijven de journalisten er trouw hun weinig nieuws gevende verhalen over. Daar zit de kwaal van veel media: het moet eetbaar zijn en niet tot denken leiden. Niet voor niets hebben de opiniebladen het moeilijk.

Nee VU, wat mij betreft heb je geen bal aangetoond, behalve dat je weer eens moest scioren en dan nog op een foute manier ook.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Hoe ons parlement een terroristische organisatie werd

Ik woon in een gemeente waar de spanningen hoog zijn opgelopen in verband met vermeende of daadwerkelijke corruptie door ambtenaren en bestuurders. Inmiddels zijn de burgemeester, twee wethouders en de waarnemend voorzitter van de raad terug- of afgetreden en twee hoge ambtenaren zijn ontslagen. Dat gebeurt in alle openheid want ja, iedereen praat erover dus het heeft geen zin meer om alles toe te dekken.

Ik ga er geen oordeel over uitspreken en al helemaal niet over de vraag of bestuurders en ambtenaren zich aan corruptie schuldig hebben gemaakt want oordelen is mijn functie niet. ik signaleer en daarbij blijft het. Ik stel vragen en daarbij blijft het ook. Even zo goed ben ik getroffen door de naïeve stompzinnigheid van onze minister van buitenlandse zaken, Uri von Rosenthal, die als een blind paard omgaat met de Afghaanse politiek.

In de eerste plaats zegt hij het parlement toe dat hij een garantie van de Afghaanse overheid wil lospeuteren dat door ons opgeleide politiemannen niet zullen worden ingezet als militair. In de tweede plaats wil hij maatregelen nemen ALS blijkt dat er in Kunduz sprake is van corruptie. Wat een blinde mol! Hij kan nu dus meteen beginnen met het aftreden te eisen van de gouverneur van Kunduz die GEGARANDEERD zo corrupt is als de slang in het paradijs.

Rosenthal begrijpt niet dat corruptie een wezenlijke voorwaarde is voor het maken van carrière in Afghanistan en…dat hij die garantie heus wel krijgt van de Afghaanse overheid. Alleen is er geen bestuurder in het land te vinden die van plan is zich aan die garantie te houden. Zo doen stammen dat als ze met andere stammen onderhandelen. Elkaar toelachen als het moet, elkaar afzeiken waar het kan.

Gedurende de afgelopen dagen heb ik ook parlementariërs horen zeggen dat zij zich zeer betrokken voelen bij het Afghaanse volk. De bewijzen daarvan zijn ook overduidelijk. Gisteren nog toonde de Volkskrant foto’s van een dorp in Afghanistan dat van de kaart was geveegd in de strijd tegen de terroristen. Nederland werkt samen met dat soort bommengooiende terroristen om het land weer op te bouwen. Bert Wagedorp sloeg de spijker op de kop in zijn verhaal dat hij vandaag plaatste. Maar wie leest die krantenjongens nou, hè, kamerleden? Jullie hebben toch een eigen verantwoordelijkheid?

Betrokken bij het Afghaanse volk. Het is de meest smerige leugen die ik de laatste jaren voorbij heb zien trekken. Wie betrokken is bij het Afghaanse volk zorgt voor rust en vrede in dat land door zich terug te trekken en er nooit meer te komen. Behalve dan voor de inkoop van wiet natuurlijk want dat is goed voor de Afghaanse economie.

Als ik in Uri de slang uit het paradijs zie, dan zou ik Jolanda Sap haast gaan beschouwen als Eva die zich met een hele reeks van cliché-gewauwel heeft laten overhalen om mee te doen aan één van de meest misdadige acties waaraan Nederland kan bijdragen sinds de Tweede Wereldoorlog. En daarmee overdrijf ik niet. Nederland gaat zich opnieuw storten in een avontuur van corruptie, misleiding, bedrog en omkoping ten koste van de Afghaanse bevolking waar we zoveel gevoel voor zeggen te hebben. Nederland gaat weer terreurbombardementen steunen die niet onderdoen voor de misdaden van Amerikaanse oorlogsvliegers boven Dresden, Leipzig en Berlijn. En daarmee wordt ons parlement een terroristische organisatie. Daar is die mogelijke corruptie in mijn gemeente peuterspel bij.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Just Sucking Finances

The plane that Jack built

JSF for president en al dat soort leuzen, het heeft allemaal niets geholpen. Leest men in Den Haag dit blog eigenlijk wel eens? Ik vraag me af of men überhaupt in staat is tot lezen. Heel anders zijn de verklaringen van de fracties van de regeringspartijen rond het “compromis” niet te verklaren: “ik kan toch niet lezen dus kalk maar wat neer”.  Gelukkig kan de oppositie ook niet lezen behalve tussen de regels door. Daar kun je alles lezen wat je wilt.

Ik begrijp helemaal niets van dit compromis. Het was helemaal niet nodig. Een kabinetscrisis was op zijn plaats geweest en ga me nou niet vertellen dat zoiets onverantwoord is in tijden van financiële crisis. Als de afspraken van dit “compromis” doorgaan, komen we vanzelf in de volgende financiële crisis terecht.

Eerlijk geezgd denk ik dat het de PvdA gesierd zou hebben om ronduit voet bij stuk te houden en gewoon dat hele vliegtuig af te schieten. Er is in het hele land niemand die weet wat we met het onzichtbare kreng moeten behalve een gekke ex-luchtmachtgeneraal die nog Berlijn heet ook. De rest van Nederland, nou ja behalve staatssecretaris Kuifje dan, heeft zijn verstand nog niet verloren.

Juist nu was het het goede moment voor een crisis geweest. Er zijn nog twee jaar te gaan dus de kabinetscrisis had geen al te grote invloed kunnen hebben op de verkiezingsuitlslagen. Voor de PvdA had zo’n crisis het voordeel van stemmenwinst kunnen hebben vanwege standvastigheid en helder inzicht. Dat blijft de mensen bij gedurende twee jaar. Zwabberbeleid is nu juist wat we altijd het CDA verwijten. Het gevaar bestaat nu dat er over twee jaar over een ander punt een crisis ontstaat en wie dan de dwarsligger is, krijgt de Zawrte Piet toegespeeld. Wedden dat het CDA die blaam niet gaat treffen? 

Volgens de PvdA-fractie is er nog ovoldoende informatie om zo’n vliegtuig aan te schaffen. Kletskoek! Het is al lang bekend dat het toestel veel te duur is en nooit ergens nuttig voor zal kunnen zijn (voor zover wapens sowieso nuttig kunnen zijn). Er is geen vijand te bedenken die met het vliegtuig bestreden zou moeten worden. Bovendien is het meest bespottelijke argument dat we straks beschikken over een vkliegtuig dat bij de tijd is.  Gezien de snelheid van de hedendaagse technische ontwikkelingen valt dat helemaal niet te voor- en ook niet te overzien. 

Er wordt nu al geruime tijd gebekvecht over het vliegtuig. Vervolgens gaat het heel lang duren voordat het er echt zal zijn en daarna willen we er veertig jaar lang mee werken. Veertig jaar? Bij de tijd? Je moet toch wel haast dement zijn om te denken dat zoiets mogelijk is. Mensen die zulke gedachten er op na houden, zitten met hun verstand ergens tussen de tiende en en zeventiende eeuw in, het tijdperk waarin het paard de allerkrachtigste bron van energie was, naast de wind natuurlijk en dan heb ik het nog niet over ed winden die de paarden veroorzaakten bij hun krachtsinspanningen.

Bij de tijd! Over veertig tot  vijftig jaar is mijn mobiele telefoon mogelijk aangebracht in een hersenstamcel en ben ik in staat zelf te vliegen, zonder vliegtuig. Ik dematerialiseer en ben in staat de JSF bij de staart te pakken en met zijn neus door de hondenstront (want die ligt er nog steeds) in het plantsoen te halen. Terroristen detecteren het vliegtuig bovendien met een speciaal oog dat je tegen die tijd voor 500 euro kunt laten inbouwen en halen het neer met een handwapen van € 150,-  dat onzichtbare energiestoten uitzendt. Alleen de gemiddelde burgerlul die het predikaat “kiezer” draagt , heeft het gebrek aan fantasie dat nodig is om te zeggen dat dit onzin is. En zijn of haar politieke voormannen doen het af met “Dat zien we dan wel weer.”

Kortom, een kabinetscrisis had de PvdA alleen maar voordeel opgeleverd en zou prachtig zijn geweest. Jammer, gemiste kans. O ja, en dan was er nog het argument van de werkgelegenheid. Nou, die hebben we dankzij de vergrijzing helemaal niet nodig. Wie gaan eigenlijk de schulden betalen die we met dat gekke ding ons op de hals halen? JSF: Just Sucking Finances. Heeft de PvdA hiermee genoeg informatie?

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress.com

Service

http://www.omroepbrabant.nl/?thema/25122/Radio.aspx

http://www.bndestem.nl/regio/bergenopzoom/4866693/JSFbrief-burgemeester-Breda-wekt-woede-D66.ece

www.nu.nl/algemeen/1953325/koortsachtig-overleg-moet-jsf-botsing-voorkomen.html

www.nrc.nl/binnenland/article2220298.ece/PvdA_riskeert_kabinetscrisis_met_JSF-besluit

www.geenstijl.nl/mt/archieven/2009/04/grijs_1_blijft_in_leven_jsf_op.html

Asociaal geleuter

Eigenlijk ben ik helemaal niet zo iemand van de discussie “mannen dit” en “vrouwen dat”. Iedereen moet gewoon doen waar hij of zij goed in is en met een beetje inzet levert dat veelal ook wel resultaat op. Zo vind ik de discussie over vrouwenquota en al dat soort geneuzel in de marge volslagen waanzin.

Wie schetst dan ook mijn vreugde toen ik vrijdagavond bij Pauw en Witteman Heleen Mees recht in de ogen kon kijken. Het was voor het eerst dat ik deze (voormalig) onder een ruin doorgetilde PvdA prominente in het wild kon aanschouwen. Nu vroeg ik me bij Mees altijd al af of ze apekool verkondigde of dat ze teveel gepimpeld had, maar die avond kreeg ik echt helemaal gelijk. Het meesje pikte alsof ze op een notenzak zat in het rond. 

Haar ogen straalden één en al onbenul en wanbegrip uit, vooral wanneer ze sprak over haar nieuwe domicilie: New York. Van deze Apple heeft een stel mallotige moslims het klokhuis in elkaar gesodemieterd en sindsdien is nog meer dan vroeger zichtbaar wat een afgekloven en wormstekige structuur het is. Even zo goed stak het meesje de loftrompet over haar nieuwe omgeving en vooral over de voordelen van zeer lage vergoedingen voor arbeid. Daarbij moet je overigens wel bedenken dat Amerikanen stuk voor stuk en gelegaliseerde belastingontduikers zijn, dus dat scheelt. Waar de Amerrikaanse overheid haar geld vandaan haalt, is me een raadsel.

Meesje stak zo weinig sociaals in haar democratie dat je als rechtgeaarde sociaaldemocraat er het schaamrood van op de kaken kreeg.

Aan de Agnes kant van de tafel zat de voorzitter van de SP-fractie in de Tweede kamer. Tante  Agnes roept bij mij altijd soortgelijke gevoelens op als meesje maar dan anders. Bij Agnes moet ik altijd denken aan de alom geuite klacht dat mannen niet kunnen luisteren. Ik denk dan altijd maar dat ze daartoe niet in staat zijn doordat vrouwen als Agnes overal dwarsdoorheen zitten te kakelen. Agnes en Heleen worden geen goede vrienden hoewel ze het ook wel eens ergens over eens waren. Het luchtige, zorgenloze karaktertje van Heleen past niet bij de overal zwaar aan tillende Agnes. Terwijl Heleen overal de zon ziet schijnen omdat zij haar brilleglazen aan de binnenkant met zonnetjes heeft beplakt, ziet Agnes uitsluitend duisternis doordat ze haar ogen sluit voor alles wat goed en mooi is. Behalve haar kleding dan want deze oprechte socialiste gaat altijd gekleed alsof zij zó uit een peperduur warenhuis is weggelopen.

Wat moet je daar nou van zeggen? Twee kakelende kippen die beide vergeten hebben een ei te leggen en elkaar vanaf de stok zitten toe te krijsen, dan heb je wel spektakel maar een discussie komt er niet van. Een discussie met de beide dames is overigens onmogelijk omdat ze volledig in hun eigen gelijk geloven maar een romantisch uitje in een restaurant lijkt me met Agnes toch nog eerder mogelijk dan met meesje. Stamt zij trouwens van Mees&Hope? In dat geval is duidelijk zichtbaar dat de Hope bij haar is weggevallen. Heeft Agnes iets te maken met de wereldberoemde filosoof? Ach ja, niets is meer wat het was.

Nee, hoewel ik denk dat beide dames de feministische leer tot in vrij hoge mate zijn toegdaan, vormde hun ontmoeting nou niet bepaald reclame voor “women on top”. Jammer, want ik ben er zelf bijna en ik zie het gezelschap van dames graag tegemoet.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress.com

Service

www.tweedekamer.nl/kamerleden/alle_kamerleden/kant_agnes/index.jsp

www.youtube.com/watch?v=qIASMplB0aU

http://news.google.nl/news?hl=nl&q=Agnes+Kant&lr=lang_nl&um=1&ie=UTF-8&ei=4BrrSZGQN6aUjAeGx42fCg&sa=X&oi=news_group&ct=title&resnum=11

http://www.fd.nl/artikel/11417310/sp-wil-onderzoek-kredietcrisis-leiden

http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/4/15/kamersnelonderzoekkredietcrisis.html

http://www.hetkrantje-online.nl/nieuws.php?id=15400

www.women-on-top.nl/wie-zijn-wij/heleen-mees

www.trouw.nl/achtergrond/Dossiers/article1432053

www.nrcombudsman.nl/artikel/533/wow-daar-zit-heleen-mees-heleen-in-het-echt.html

 

 

 

 

Sexy Sadie

Ooh wat is het leven mooi. Dat komt doordat alles “sexy” moet zijn in deze tijd. Ik vrees dat er binnenkort heel sexy vuilniswagens op straat komen met nog veel sexier vuilnismannen en een hoop sexy ruzie vanwege al dat sexy gedoe op straat.

Bij al die sexy toestanden hoort ook de onrust. het vluggertje is meer sexy dan een gedegen vrijpartij. Liever een nieuw copieerapparaat dan een nieuw behangetje. Nou zeker, want dan moet je weer een sexy behang gaan uitzoeken. Moe word je ondertussen wel van al dat sexy hotte gedrag waaraan je pas mee mag doen als je niet laat blijken dat je testosteron erdoor wordt aangesproken want “cool” is sexy. Het is toch een prachtig masker waarachter we ons leven zich laten voltrekken met als climax dat we menen dat we seksueeel zijn bevrijd omdat we KUT op internet durven schrijven. Ja, ik ga met mijn sexy tijd mee.

En dat nog geen week na Pasen. Maar vooruit, het valt zelfs de autoriteiten van universiteiten op dat al dat vluggertjesbestaan leidt tot een gebrekkig Nederlands en de doctorandussen hebben besloten het niet meer te pikken. Jammer, want ook zij maken zich schuldig aan gebrekkig Nederlands door te spreken over het”het bed, WAT in een onpraktische hoek van de slaapkamer staat”. Onpraktisch betekent in dat verband dat het niet met enige snelheid te betreden en te verlaten is.

Vanmorgen viel het me weer op bij het optreden van Goeiemorgen sexy Nederland dat het sekssymbool dat daar de interviews afneemt niet alleen over haar woorden struikelt maar ook al heel andere dingen zegt dan ze bedoelt. Dat komt doordat ze niet de moeite neemt op haar woorden te letten. “U gaat toch niet ontkennen dat er GEEN sprake is van achterkamertjespolitiek.” Precies het omgekeerde van wat ze bedoelde. In de haast kreeg ze het laatste woord er trouwens nauwelijks uit.

Zou dat met die linker rechter die burgemeester is van Utrecht ook het geval zijn geweest? Zou hij zijn zin niet hebben afgemaakt en moest het niet zijn “Het is waarschijnlijk de laatste keer dat we elkaar spreken voordat het blad uitkomt”?  Het zou zo maar kunnen. Ik kan me niet voorstellen dat een doorbakken jurist zich laat verleiden tot bedreigingen aan het adres van een krant. En dan nog eens iets. Zou die journalist inderdaad niet alleen maar in de haast zijn artikel hebben geschreven? Er zijn jouralisten genoeg die gek zijn op het snelle verhaal en die alles aannemen voor waarheid zolang ze maar niets hoeven te checken. Het gaat tenslotte in deze taboevrije wereld om het scoren. Ik kan niet als een blind paard journalisten gelijk geven omdat het mijn vakbroeders zijn.

Even zo goed vind ik dat bestuurders moeten uitkijken met dit soort acties. Het ingrijpen in de demmocratische loop der dingen wordt door het volk al gauw uitgelegd als censuur. Dat vergroot de kloof tussen bestuur en volk en geloof me, het volk kiest altijd voor de journalist want “politici zijn per definitie zakkenvullende kletsmajoors en leugenaars”.  Ik kan dus niet anders doen dan bestuurders waarschuwen tegen dit soort ingrijpende acties. Beter is het in een later stadium de zaak weer te geven naar eigen inzicht of…helemaal niet te reageren. Dat laatste kan trouwens lang niet altijd. Je kunt van stront bovendien ook geen gebakje maken.

Sexy is zo’n schandaal natuurlijk wel en de hedendaagse pers smult ervan en loopt ermee weg. het maakt niet eens meer uit hoe de zaak werkelijk in elkaar zit. Dat doet de pers wel vaker. Gisteren kwam het paddoverhaal op RTL-4 aan bod. De nieuwslezer vertelde toen dat men had uitgevonden dat paddo’s vermoedelijk ernstig hallucinerend waren. Als voorbeeld werd het meisje gegeven dat uit het raam of van een brug was gesprongen, ik weet het niet eens meer. Dat éne voorbeeld moest als voldoende bewijs gelden voor de riskante uitwerking van paddo’s. Bespottelijk natuurlijk, gezien het aantal mensen dat aan de paddo’s is geweest. Het besluit dat de Tweede Kamer over de paddo’s heeft genomen, hoort ook bij de vluggertjes waaraan we zo verslingerd zijn geraakt. Hoewel, doe mij maar een paddo. Dan hallucineer ik gewoon in mijn eentje dat ik gelukkig ben.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress.com

Service

www.youtube.com/watch?v=giDbi2XTcyA

www.bigfun.be/Crap/Sexy+Sadie.htm

www.beatlestube.net/video.php?title=Sexy+Sadie 

www.volkskrant.nl/binnenland/article1168138.ece/Kamer_als_politiek_cafe_voor_vluggertjes

www.politiek.bestewebgids.nl

www.mediakritiek.be/index.php?page=7&detail=258

www.kifkif.be/page?&orl=1&ssn=&lng=1&pge=19&sare=1344

www.dezwijger.blogspot.com/2005/08/grote-j.html