Vrouwen zeuren ALTIJD

Nog niet zolang geleden had ik een telefoongesprek met een vriendin die carrière heeft gemaakt en daardoor wat minder tijd heeft om een vriendin  te zijn. Haar man was ziek thuis en volgens haar was “niets zo zielig als een zieke man”.

Gezeur natuurlijk maar andere kant bevat het ook wel weer waarheid en daarom dacht ik, laat ik op de dag na Prinsjesdag eens uitleggen waarom vrouwen altijd zeuren. Kijk, je mag het natuurlijk haast niet meer zeggen maar vrouwen zijn gewoon de vrouwtjesdieren van de soort “mens”. Volgens de hele biologie behalve Ciska Dresselhuys is de vrouw geschapen om kinderen te krijgen. Ze heeft er ook alle faciliteiten voor zoals een baarmoeder, voor het bewaren, eierstokken, voor het creëren en een vagina om het product naar buiten te laten.

Eenmaal buiten begint de ellende pas goed want moeder dacht dat de bevalling erg was maar de opvoeding is een veel grotere ramp. Hoe dan ook, de vrouw moet oppassen dat alles goed gaat met zo’n wurm. Vader doet namelijk niets. Die denkt aan spelletjes, de beste zijn, de winst binnenhalen als het lukt en als het niet lukt, wordt hij ziek. En als hij ziek is, gaat hij zielig doen omdat hij niet kan doen waarvoor hij is geschapen.

Een vrouw moet dus niet zeuren dat een zieke man “heel zielig” is, ze moet hem gewoon aandacht en service geven zodat hij gauw beter wordt en weer oplazert.  Maar zeuren zit nu eenmaal in de genen van de vrouw en dat komt doordat zij de zorg hebben voor zo’n onderkruipsel, dat uiteindelijk een bovenkruipsel moet worden. Alle gekheid op een stokkie, dat dan weer eigendom van de man is…maar goed…

De koningin zat gistermiddag even te zeuren op haar troon maar daar kon zij deze keer niets aan doen. Het hele gezeur was opgekalkt door een stel mannen die er maar niet in slagen de winst binnen te halen. Het vervelende is dat zij daarmee een zure sfeer creëren die ondergrondse agressie en sjagrijn opleveren onder “het volk”.  Het volk wil en doet namelijk helemaal niets totdat er een mafkees komt die beweert dat “het volk”  een bepaalde richting in wil slaan. Dat slaat het volk die richting in…todat er een muur komt. Ga maar eens kijken bij excercerende soldaten waarvan de sergeant niet bijtijds “rechtsom”  zegt.

Het kabinet predikt de bezuiniging in een tijd van crisis. Dat is netzo dom als remmen IN de bocht. In de bocht moet je de vaart erin houden om niet te slippen.  Wie remt, raakt de grip op de weg kwijt en die mag alleen nog maar hopen dat er een vangrail is. Die vangrail wordt op het ogenblik trouwens aan alle kanten gesloopt.

Maar goed…in tijden van crisis is niet het bezuinigen maar het investeren de boodschap, in tijden van hoogconjunctuur moet je bezuinigen om reserves te hebben voor de investeringen in crisistijd. Van tijd tot tijd maken politici mij wijs dat bezuinigingen door de staat netzo nodig zijn als in een huisgezin. Dat kan best waar zijn maar doe het dan op het juiste moment, zoals ik. Bezuinigen op momenten dat het goed gaat, heet sparen.

Maar ja, nu hebben de afgelopen, rechtse en linkse kabinetten ons in een problematische situatie geholpen en we moeten er, met betere inzichten, uit zien te komen. Kijk, een crisis is geen TEKORT aan geld maar een VERKEERDE DISTRIBUTIE ervan. De kunst is dus om die distributie, verdeling, in orde te krijgen en daarna in orde te houden. In essentie is de oplossing heel simpel: je zorgt dat het verschil tussen rijk en arm niet al te groot is. Alle betogen over Nederland ten beste, de verschillen zijn te groot. Wie dat niet gelooft, moet eens met mij op pad op een rondleiding door achterstandswijken enzo…. En ook door voorstandswijken… Van die rijkdom kan nog best wat af.

Het allergrootste probleem is echter dat de distributie in de war is gebracht door het ongebreidelde leengedrag, aangemoedigd door de overheid en de beurs. Want…de beurs leeft op leningen… Sinds WOII zijn we ervan overtuigd geraakt dat lenen een heel normale manier van financiering is maar dat klopt niet. Het is een noodmaatregel. Lenen doet denken aan die Middeleeuwer die het graan van het volgend jaar vast aan het oogsten is. Er wordt gebruikgemaakt van iets dat er niet is.

Dat wil niet zeggen dat je nooit zou kunnen lenen maar alleen in heel beperkte mate…  Nu staten en banken Griekenland kapot hebben geleend, gaan ze de Grieken de schuld geven en zelf als schichtige eekhoorns bovenop hun beukenootjes zitten. Heldhaftig kun je dat nauwelijks noemen. Dat wil zeggen: voor een eekhoorn is het verklaarbaar…

Kortom, ik vind het niet EERLIJK dat het kabinet de Koningin verplicht heeft een hele tijd te zeuren over de eigen angsten en problemen maar…ze had NEE kunnen zeggen. Maar ja, dan, dan had ze meteen uit de regering gelegen en dat wil ze haar zoon  niet aandoen. Ziet u? Dat is de reden waarom vrouwen ALTIJD zeuren: de kinderen.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Een kletscauserie van de VU

De wetenschap heeft weer eens met één been fietsend iets ontdekt: de Nederlandse media zijn er niet minder objectief op geworden in de afgelopen jaren. Tot die slotsom zijn ze gekomen na een taalkundig onderzoek van de kranten. Nou gefeliciteerd.

Ik moet toegeven, ik zou het niet weten, ik weet niet of de journalistiek er de afgelopen jaren partijdiger op is geworden. Wat ik wel weet, is dat ze partijdig is. Maar dat ligt niet aan het taalgebruik. In elk geval ligt het niet uitsluitend aan het taalgebruik. Of had de VU verwacht dat de journalisten veel vaker waren gaan schrijven dat de nminister “knettergek” is of dat “Job Cohen weer eens uit zijn nek lulde”?  Zoiets zou je in deze tijd kunnen verwachten en het is redelijk onzakelijk.

Wat wil de VU nu met dit soort onderzoek aantonen?  Dat het taalgebruik van journalisten niet minder objectief is dan in het verleden? Misschien is dat wel waar maar we hebben er niet zoveel aan. Objectiviteit is in de eerste plaats een vrijwel onhaalbare zaak. Bovendien is ze veel meer afhankelijk van thema’s en invalshoeken van artikelen dan van het woordgebruik. Zelfs de voorlichtingsdienst van de voormalige USSR wist dat.

Hoogst irritant is het geblaat van kranten over de noodzakelijkheid van bezuinigingen. Weten de redacteuren dat echt heel erg zeker? Hebben ze wel eens onderzoek gedaan naar de alternatieven, nieuwe wegen en oplossingen? Ik vind er niets van terug en toch zijn ze er. Zo ging het ook met het terrorisme. Bush had gesproken en dus werd ineens de hele wereld bedreigd door het terrorisme. De “vijand”  was aanwijsbaar en dat maakte het gemakkelijk. Alle journalisten achter de terroristen aan. Niet één die daar een kritisch verhaal over schreef.

Onze media onderscheiden zich niet eens zoveel van de vroegere Sovjetpers. Als een stelling eenmaal post heeft gevat, wordt ze door alle media aangehangen en schrijven de journalisten er trouw hun weinig nieuws gevende verhalen over. Daar zit de kwaal van veel media: het moet eetbaar zijn en niet tot denken leiden. Niet voor niets hebben de opiniebladen het moeilijk.

Nee VU, wat mij betreft heb je geen bal aangetoond, behalve dat je weer eens moest scioren en dan nog op een foute manier ook.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Groeiende ergernis rond de media

Zou het komen doordat ik eigenlijk uit een ander tijdperk stam? Wees eerlijk, als boreling uit 1946 heb je een heel ander fundamentele blik op de wereld dan wanneer je uit 1964 of, nog erger, 1984 komt. Alleen al de gedachte dat je de Beatles nooit hebt zien optreden en nooit met lang haar en in een afgedragen T-shirt met zelfgescheurde spijkerbroek hebt rondgelopen, maakt je in mijn ogen tot een kuikentje dat net uit het nest is gevallen.

En ja, babbels hebben die kuikentjes natuurlijk genoeg. Ze weten alles over i POD en laptop en i Pad en app en ga zo maar door maar dat IS dan ook wel zo ongeveer het enige. Daarom denken ze ook dat het allemaal verschrikkelijk belangrijk is terwijl het eigenlijk over twee jaar al weer achterhaald is. Intussen krijgen ze informatie door kranten die vooral worden volgeschreven door de internet-generatie. Die kan wel typen, zij het meestal vol spelfouten, maar het kritisch besef is ver beneden 0.

Kijk, dat De Telegraaf allerlei onzin schrijft over de samenleving omdat ze die het liefste zou willen omtoveren tot een jungle waarin het recht van de sterkste heerst, daarover verwonder ik mij niet meer. De geschiedenis van dat dagblad spreekt voor zich. Erger is het als ook een gerenommeerd dagblad als de Volkskrant zich overgeeft aan oppervlakkige, meehuiljournalistiek.

Vrijdag las ik een artikel over bezuinigingen waarin ik formuleringen tegenkwam als: de meeste economen zeggen dat….  Pats! Als hoofdredacteur zou ik dat er onmiddellijk uithalen en de desbetreffende journalist met stokslagen naar bed sturen. Wat is dat voor gezwam? ” De meeste economen”?  Wie zijn dat? Hoeveel? Heb je ze allemaal geteld en geturfd? Het is net zo’n holle kreet als “daar is onderzoek naar gedaan”  of ” uit onderzoek blijkt”.  Als je die formuleringen gebruikt heb je de autoriteit de grootste kolder op te schrijven. Wat voor onderzoek? Door wie? Hoe zag het eruit? Waar ging het precies over? Wie waren de respondenten? Wanneer? Hoevaak?  Enzovoorts…

Ik gruw van dit soort journalistiek die vol zit van aannames en veronderstellingen, vooral als die wordt gebruikt om een hoogst discutabel kabinetsbeleid te verdedigen. De gedachte dat er 18 miljard bezuinigd moet worden, is hoogst discutabel en zo denkt een hele reeks van politicologen, economen, historici en andere knappe koppen erover. Hoeveel, wie precies en met welke argumentatie?  Ja, zoek dat even lekker zelf uit!

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Heksenjacht en het internet

Boeven in de pers, zo kon je de kamerleden van de PVV de afgelopen weken wel noemen. Zelden of nooit zal Geert zoveel hoofdpijn hebben gehad en ik zag zijn blonde kuif verkleuren van blond naar groen en geel. Hijzelf vond het allemaal maar een heksenjacht en hij kan het weten omdat hij precies weet hoe je een heksenjacht moet organiseren. Laten we wel zijn, het geroep over kopvoddentaks is te beschouwen als ene heksenjacht in optima forma. Dan heb ik het nog niet eens over Islamisering en gescheld over minaretten.

En toch vraag ik me af wat de reactie van de media en andere partijen allemaal voor zin heeft gehad. Nog vorige week vergeleek een CDA-kamerlid de PVV met de Nazi’s. Dat was niet origineel en ook niet zinvol. Je kunt iedereen met de Nazis vergelijken, alleen voor de meesten van ons valt de vergelijking gunstig uit. Integendeel ik ben bang dat al die negatieve aandacht voor de PVV averechts werkt. Zeker, volgens peilingen heeft de partij een paar zetels verloren maar peilingen zijn dagkoersen en hadden eigenlijk al lang verboden moeten worden.Ze jagen de kiezer hooguit in de richting van het winnende paard en dat is ondemocratisch.

Bovendien valt het op dat er erg veel aandacht is voor de PVV en je zou haast gaan denken dat er over andere partijen niets meer te zeggen valt. Ik vrees dat het ook waar is. De absolute ideeenarmoede die in vrijwel alle partijen huist, kun je maar beter niet teveel ten tonele brengen. De enige grote gedachte waar partijen nu toe komen. is het inrichten van een schandpaal voor stoute mensen. Nou, dat gaat echt niets opleveren, behalve woede en frustratie. De beste camouflage van die holheid is natuurlijk het aanschoppen tegen een groep mensen met ideeen, hoe verwerpelijk die ook zijn. Een ding kun je Geert niet ontzeggen: ideeenarmoede. Eigenlijk zouden de andere partijen hem dankbaar moeten zijn omdat liberalen, christendemocraten en socialisten dankzij zijn absurditeiten zichzelf opnieuw kunnen ontdekken. Dat is een kans die de partijen niet mogen missen.

Het probleem voor de gevestigde partijen is dat zij mogelijk niet de juiste mensen in de top hebben. Te weinig inspirerende denkers en dromers, gedachten en dromen zij nou precies wat deze partijen nodig hebben en…een echt luisterend en ziend oor en oog voor wat betreft de noden van de samenleving. Daarbij gaat het niet om de voorbereiding van morgen maar het gezellig maken van vandaag. Ook dat is ” vooruitzien”.Ik raad de partijen nogmaals aan eens even goed te letten op de teksten die her en der op websites en fora verschijnen. Over het algemeen kun je op basis van die losse opmerkingen geen nieuw beleid of partijprogramma ontwikkelen maar wel op basis van een Grootste Gemene Deler daarvan. Dat is inspirerender dan teveel te lezen en te snuffelen in dikke rapporten en verslagen die eigenlijk toch niets zinnigs hebben mede te delen. Ook in het verleden putten politici hun inspiratie uit losse opmerkingen en leuzen van hun achterban dus…waarom nu niet?Inspiratie, gedrevenheid en een persoonlijke visie op een betere wereld , daar draait het meer om dan om kennis van cijfers. De discussie over cijfers en percentage is de weg van de minste weerstand maar het raakt niemand en politiek moet ” raken”. .

Het is niet de eerste keer dat ik een dergelijk betoog houd, in tegenstellign tot veel politici ben ik consistent in mijn opvattingen. Dat is de vrucht van gedrevenheid en ideeenrijkdom.  Dat mag ik best eens zeggen over mijzelf.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

De PVV als tijdsbeeld

Nu de PVV is toegetreden tot de salonfahige politieke clubs, hoor ik steeds meer mensen zeggen dat er in het regeerakkoord dingen staan die hen wel aanspreken. Nu is dat niet zo moeilijk want er zijn altijd dingen die iedereen aanspreken en prettig voorkomen. Zeker is dat de partij een aantal programma-onderdelen heeft die goed in het tijdsgewricht passen. Om die reden lijkt het mij goed om de partij eens te bezien als tijdsbeeld. Ik wil dat doen in vijf afleveringen op dit blog waarvan dit de inleiding is. In een zesde aflevering zal ik dan mijn eigen, persoonlijke mening geven.

Wie is die Elhorst dat hij denkt te weten hoe de PVV in deze tijd past? Tja, eigenlijk ben ik de eerste de beste. Ik heb geen academische titel en ik ben ook niet bekend van radio of tv. Aan de andere kant heb ik wel geschiedenis gestudeerd op academisch niveau, een goede ondergrond op het gebied van psychologie en sociologie en wat belangrijker is: een maatschappelijke vorming als journalist van 31 jaar. In al die jaren heb ik goed om mij heen gekeken en ben ik op plaatsen geweest waarvan ik het bestaan niet had kunnen bevroeden. Anderen, waaronder veel politici, weigeren er te komen al is mij volslagen onduidelijk wat daarvan de reden is. En dan: ik weet niks, ik beweer iets op grond van mijn waarnemingen als journalist, vooral op de gebieden waar ik in ben gespecialiseerd: volkshuisvesting, (thuis)zorg en lokaal bestuur. 

De PVV als tijdsbeeld. Ik wilde de partij daartoe de vorm geven van een ei en beginnen met de kern van de zaak, de dooier, dat gedeelte waarvoor het ei als geheel is bedoeld. Die kern is niet de angst voor vreemdelingen en zeker niet de zo sterk geprofileerde anti-Islamhouding. Nee, de kern is de behoefte om terug te keren naar de overzichtelijke en begrijpelijke kleinschaligheid. Een leefomgeving waarin men gekoesterd kan worden ook al zijn er wel eens ruzies en meningsverschillen. Een wereld die overzichtelijk is en niet wordt vertroebeld door zaken en invloeden die ver over de horizon liggen. Het oude familie- en buurtgevoel. Dat is het buurthuis en de groentenman op de hoek. Aan die overzichtelijkheid is veel behoeften onder tallozen en…ze leidt tot een huiselijk gevoel waarin men zich durft te bewegen. Dat wordt wel eens vrijheid genoemd maar het lijkt zo op het eerste gezicht meer op veiligheid.

De dooier wordt omgeven door het eiwit en daar bevinden zich aangename en onaangename elementen die nog wel tot het dagelijks leven behoren maar niet tot het foetusachtige gevoel dat de dooier biedt. Hier bevindt zich de reis naar de costa brava of zuid-Turkije ten behoeve van zon, zee, en strand. Reizen waarbij de ter plekke behorende mensen liever buiten beschouwing worden gehouden omdat ze niet tot de aangename belevingswereld behoren. Hier zit ook de behoefte aan 25 jaar achter elkaar een bezoek aan dezelfde camping met dezelfde mensen, in Frankrijk. Wel lastig dat daar Frans wordt gesproken, dat si geen ironie maar uitgesproken werkelijke beleving. Hier zit ook de invloed van het buitenland op ons dagelijks leven, nog net toelaatbaar maar wel irritant en hier zitten de onaangepasten: overlastgevende jeugd, criminelen die nog wel tot de leefwereld behoren maar toch vooral aangepakt moeten worden.

En dan is er de eierschaal,de harde, buitenste laag ter zelfbescherming tegen de immigrantenvloed en vooral de Islam. Deze vormt de buitenkant maar ook niet meer dan de buitenkant. In wezen is deze afweer een onmiddellijke consequentie aan de gewenste thuisbeleving in de dooier, die regio die vrij moet blijven van onrust en onzekerheid brengende factoren.

De PVV als ei, ik zal het pellen en daarbij beginnen met de dooier, in aflevering 2. Daarna kunt u verwachten aflevering 3 met een nadere beschouwing op het eiwit, aflevering 4 over islam en immigratie en aflevering 5 die de rol van politici en media belicht. Zoals gezegd kom ik pas in aflevering 6 aan mijn eigen oordeel toe. Ik wens u veel leesplezier met ” De PVV als tijdsbeeld”.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Dat gezellige wintertje van 1944

Nu hadden de geallieerden toch echt hun best gedaan. Zij hadden een fantastische oorlogsmisdaad begaan door in 1944 Berlijn zo plat te gooien dat een massa aan hulpzoekende bejaarden uit de kelders werd geschut, zit-ie vanmorgen ineens toch bij het programma “Goeiemorgen Luchtalarm”.  De door metaalmoeheid neergestorte luchtmachtgeneraal kwam als een soort nabrander nog even het parlement bombarderen om het besluit over Uruzgan te verpulveren. Dat moet de “captain” doen omdat de huidige commandant der strijdkrachten niet veel verder komt dan “Uhm…”. Het leek de Rijksdagbrand wel.  Helemaal in de sfeer las ik vanmorgen op twitter iets over een Rotterdams offensief. Nou, dat sloot aardig aan.

Op zo’n moment ga je echt weer verlangen naar de winter van 1944 toen je nog zeker wist dat de overkomende vliegtuigen je niet voor €19,-  naar Istanboel (dan heet het ineens geen Constantinopel meer) zouden brengen maar dat ze wel goed op koers lagen. Daar kwam dan nog het bericht bij dat Jan des Bouvrie zijn medewerkers een hongerwintertje in het vooruitzicht heeft gesteld omdat hij de stukken hout die hij in het bos vindt en verzaagt tot krukjes van  € 1100,-  niet uit de schappen wil halen. En echt, je krijgt op zo’n kreng nog meer een planken gat dan in een stoel van een vliegtuig waarmee je voor € 19,-  naar Istanboel vliegt. Trouwens, voor één zo’n krukje kun je 60 keer naar Istanboel. Als dat geen Businessclass is, weet ik het niet meer. Ja “Oorlogswinter” is niet  voor niets in de prijzen gevallen. Ik vind ook wel dat Jan een beetje op een Gouden Kalf lijkt. En ’t is nog crisis ook.

Misschien wordt het tijd voor een luchtbrug om boven Berlijn eens wat  brood af te gooien. Als de honger overgaat, krijgt hij misschien ook weer goede ideeën en gaat hij snappen dat een oud-generaal geen PR voor het CDA hoeft te bedrijven. Ik snapte vanmorgen wel dat hij graag wil dat Nederlandse troepen in Afghanistan blijven. Ik meende wat witte randen onderaan zijn neusvleugels te ontwaren en dat zou zowel zijn wens als zijn uitspraken verklaren. In Christelijke kring merk ik wel vaker dat soort dingen op. Gisteren zei Andries Knevel nog dat hij naar Djakarta om het spoor van Jezus te volgen. Ik heb de Bijbel er nog eens op na geslagen maar er staat helemaal niets over een Indisch avontuur in. Maar ja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit zoals ook al blijkt uit een Christelijke minister van Defensie die inderdaad vooral in eigen doel schiet. Alles kan nog goedkomen.

Zou het niet een heerlijk verhaal zijn geweest bij de overigens lege potkachel hartje december 1944? Je moest toch iets doen om de gezinsleden warm en geprikkeld te houden? Zo tussen de tweede en derde tulpenbol door paste best een aardig verhaaltje. Toen was geluk heel gewoon. Ja de sfeer is ernaar. Gisteren nog hing ik drie kwartier met KPN aan de telefoon en een bruikbaar antwoord heb ik niet gekregen. Het leek of alle communicatielijnen waren verstopt. Ik kan  de voetbalsponsor van  vanmorgen nazeggen: We hadden het niet gedacht maar we zagen het aankomen. Dat dachten die Berlijners ook al.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress.com

Service

www.boekgrrls.nl/…/Anoniem.htm

www.extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/…/Bombardement 

www.frontpage.fok.nl/…/-Aanvrager-luchtaanval-Kunduz-was-onbevoegd.html

www.kpn.com

http://gooische-zaken.nieuwslog.nl/article/gooische-zaken_87905/Jan_des_Bouvrie_vraagt_personeel_loonoffers.html?www

http://www.dvhn.nl/…/’Zes+burgers+gedood+bij+luchtaanval+NAVO’  

www.politiekcharme.wordpress.com

Van Maasbach tot Cadzand

 

Maatje

Maatje

Het was de laatste dag van januari 1953, een zaterdag, een heerlijke, vrije dag met volop sleeën want bij ons in Winschoten lagen al dagenlang de dikke sneeuwhopen voor de deur. Het was al donker en mijn vader liep bezorgd ijsberend door de kamer heen en weer. Ik keek naar de lamp want daar kwam alle heil en onheil vandaan. Met Sinterklaas regende het daarvandaan pepernoten en schuimpjes. Het was acht jaar nadat een storm uit het oosten voorgoed ons land had verlaten, het was zesenhalf jaar na mijn  geboorte. En nmijn vader keek bezorgd alsof zijn derde kind geboren moest worden.

De radio tetterde de hele avond, een type dat je nog wel eens in films over WOII ziet en mijn vader  begon steeds besorgder te kijken. De wijzers naderden het uur waarop ik naar bed moest maar ik begreep dat de loeiende wind rond ons huis wel ees voordeel voor mij kon betekenen. Mijn ouders hadden het over opblijven. En we bleven op want het water stond hoog aan de dijken.

Ik genoot met volle teugen van het nachtje doorzakken. Het was de bedoeling dat ik op de divan in  de kamer wat zou uitrusten maar daar kwam natuurlijk weinig van. Het hele gezin zat beneden in de zitkamer en iedereen kaartte al had ik niet door hoe dat tegen de wind kon helpen. Van tijd tot tijd kwamen er pelpinda’s op tafel en limonade. Acht jaar na de storm uit het oosten dreigde een storm uit het westen ons te vernietigen.

En zo werd het 1 februari, zondag, en Nederland was een provincie kwijt. Het vruchtbare Zeeuwse land had plaatsgemaakt voor zout water. Zondag, de dag des Heren en een dag waarop niemand in Zeeland mocht werken, werd een dag van hard aanpakken. Een dag , vooral, van het vege lijf redden. Dat was iets dat enkele duzienden mensen niet lukte. En dan de vele, basoluut hulpeloze, dieren die geen scjhijn van kans hadden  om te ontnappen aan de vloed. Nee, het was geen pretje om te zien zo nu en dan.

Daarbij kwam de hoofdlijn van de film. Een meisje krijgt een kind van een man waarmee ze niet is getrouwd en dat in het land van Jan Peter anno 1953! Haar vader is diep geschokt in zijn onwrikbaar geloof en zit als een autistische pilaarbijter aan tafel. Uiteindelijk blijkt natuurlijk uitgerekend deze ene dochter de enige te zijn die net als haar vader de ramp overleeft. Waar de baby is gebleven, die speurtocht, dat vormt het hoofdthema van de film. Uiteindelijk wordt hij gev onden als 18 jarige jongen, gestolen door een andere moeder die een dode baby had. En ja, vader verzoent zich weer met zijn dochter.

Dat godsgruwelijke mensonterende geloof dat meisjes die “te vroeg” moeder worden veroordeelt tot nakomelingschap van de duivel. Dat maakt me misselijk. Een geloof dat je al in de kist legt nog voor je bent overleden.  Ik zie de gevolgen ervan hier vlak in de buurt en ze zijn afschuwelijk. Ik zag de gevolgen ervan gisteravond en en ik zag ze in de film Bride flight. Nee, wat een contrast met het optreden van David Maasbach. O nee, niets voor mij, maar begrijpelijk is het wel. Een geloof dat vreugde biedt lijkt mijn een beter Deltawerk dan de goddelijke depressie.

Ik moest daaraan denken toen ik gisteravond weer hoorde hoe iemand in “De Storm” weer eens een bewijs zag van de verderfelijke invloed van een godsgeloof. Uiteindelijk, inderdaad, uiteindelijk gaat het er al weer om wat je er zelf van maakt. Idereen op zijn of haar eigen wijze. En zo is het ook met het beeld dat wij van politici hebben.  Want waarom stem je op iemand? Omdat je hem of haar herkent. En als je nou vindt dat de door jou gekozen politici je bedonderen? Ik reken erop dat die gedachte een frisse wind door je gedachten laat gaan.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress.com

 

Service

www.imagotest.nl

www.mensinwereld.nl/Zelfbeeld…/zelfbeeld__ego_en_negatief_zel.html

www.leslink.nl/0%20a%20watersnood%201953/Watersnood%201953

www.destormdefilm.nl

Piet Hoed en Jan Pet

Een paar dagen geleden sprak ik met een bekende van mij over allerlei leuke onderwerpen in de gemeentepolitiek en gaande weg kwam er bij mij weer een duiveltje boven. Ja, zeker, er wonen duivels in mij, vooral als het over politiek gaat. Mijn gesprekspartner, een beetje opponent ook, voerde de academische graad van iemand aan om te benadrukken dat diens beleid wel voor elkaar zou zijn. Mijn haren stonden ineens overeind.

Natuurlijk, als ik in mijn puberteit wat meer het geluk aan mijn zijde had gehad en ook wat meer ambitie had getoond, had ik ongetwijfeld ook een academische graad gehaald. Bij ons in de familie was dat “nomaal”. Doctors, doctorandussen, ingenieurs, het regent meer titels in de familie dan er in Nederland lintjes uit te delen zouden zijn.  De familie barst ervan en ik ben zo ongeveer het enige buitenbeentje. De drs’n en ir’en vliegen je om de oren als wij een keer een verjaardag hebben in de familie. Frustratie van mijn kant dus?

Ach dat valt wel mee. Ik blijk me tussen alle hooggeleerde heren en dames altijd behoorlijk te kunnen handhaven. Soms haal ik zelfs nog een punt binnen ook. Nee, van een frustratie kun je op dat gebied bij mij niet spreken. Ik heb mij, vooral toen ik nog bij het Staatsbedrijf der PTT werkte, wel verbaasd over de stommiteiten die academici konden begaan. Ook op hun eigen vakgebied. Sommigen bleken eerder psychotisch te zijn dan wetenschappelijk en rationeel. Maar ja, wat wil je ook als een meester in de rechten zich gaat bezighouden met communicatie. Tja, het is maar wat je met al die vergaarde kennis doet. Als het inzicht uitblijft, komt er niets goeds van. Een voorbeeldje? De ingenieurs van PTT Telecom waren op een lumineus idee gekomen om het vandalisme tegen telefooncellen tegen te gaan: alle telefooncellen weghalen. Het is alsof de chirurg de pijn in je knie bestrijdt, door je been af te zagen. Het is pas weer goedgekomen toen de mobiele telefoon haar intrede deed.

In de afgelopen decennia zijn we het ook doodnormaal gaan vinden dat mensen een academische graad haalden en ongemerkt betekende dat een uitholling van het niveau. Begrijp me goed, het betekent niet dat ik alle academici van deze tijd beschouw als nitwits, verre van dat. 

Die toegenomen aandacht voor het academische niveau heeft wel geleid tot een overwaardering ervan. Sommigen zijn wel heel gauw bereid alles voor zoete koek te slikken als het maar uit de mond van een titularis komt. Dat is een probleem want academici hebben de neiging de wereld in te delen in modellen en formules die meestal niet te vinden zijn in het volle leven.

 

Academici abstraheren graag en doen daarna veelal verbazingwekkend weinig moeite om het abstracte model weer in de dagelijkse, concrete, proletarische pratijk te passen. Als het model klopt, beginnen ze te glimmen en dan moet alles voor hun vindinkje wijken. Soms zijn ze ook aan die praktijk ontgroeid en snappen ze weinig meer van het volkse gekriebel aan hun ivoren voeten.

De academicus, Piet Hoed zal ik hem noemen,  die probeert zijn wetenschappelijk onderbouwde modellen zo maar los te laten op de samenleving, krijgt met problemen te maken. Dat gebeurt vooral als die academische basis gepaard gaat met veel dadendrang. Piet Hoed grijpt in het leven van de werkloze of minimumlijder, Jan Pet dus, in. Van tijd tot tijd presnteert Piet Hoed zijn plannen ook nog als verbetering maar Jan Pet ziet op korte termijn alleen de nadelen. Letterlijk, in het dagelijks gebruik en in het marginale leven dat deze Jan leidt.

Het probleem schuilt hem in de aansluiting want met een wetenschappelijk model heb je nog geen politieke doelstelling. Dat lukte zelfs die malle Karl Marx niet en daarom plakte hij zijn “Heilstaat” aan zijn model terwijl hij zich nauwelijks afvroeg hoe dat allemaal uitgevoerd moest worden. Een wetenschappelijk model met gevuld worden met maatschappelijke relevantie voordat het een volwassen politieke doelstelling kan worden.  

Het lijkt mij toch de taak van Piet Hoed om met de academische modellen in de hand, aan Jan Pet duidelijk te maken waar de voordelen verborgen zijn: concreet, tastbaar, aaibaar desnoods. De kloof tussenn burger en bestuur verwijdt zich en wordt o9noverbrugbaar als Piet Hoed zich afkeert van het marginale en kleine en van de zekerheden die Jan Pet zich met veel moeite eigen heeft gemaakt.

Hoe zit dat nu met onze politieke partijen. De meeste hebbenw el modellen maar slagen er niet in om daaraan een maatschappelijk relevant beeld te verbinden. Dat geldt voor de VVD die de bloedgroepen liberaal en conservatief niet kan verenigen omdat ze onverenigbaar zijn. Het geldt voor de PvdA omdat ze twee bloedgroepen in zich heeft die maar heel moeizaam tot één politieke doelstelling kunnen komen, het geldt voor het CDA omdat het zijn beginselen te grabbel heeft gegooid en dus maar een zwakke basis heeft, het geldt voor de SP bij gebrek aan wetenschappelijke modellen, het geldt voor D66 bij gebrek aan uitgangspunten.

Het PVV heeft weliswaar geen wetenschappelijke modellen maar wel een heel smalle politieke doeslstelling. Alles wat daarbuiten valt is afval vanwege hetg gebrek aan wetenschappelijke modellen.  GroenLinks heeft de zaken goed voor elkaar maar heeft moeite met de presentatie en de ChristenUnie en SGP genieten al heel lang van één en dezelfde politieke doelstelling. Daaraan knopen ze bij tijd en wijle ook nog wel eens een wetenschappelijk model vast maar dat is te verwaarlozen. Als ik politicus was, zou ik nog maar eens even flink kauwen voordat ik me weer aan verkeizingen waagde want waar moet het nou toch eigenlijk over gaan?  

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Referenties:

 

“Waar gaat dat heen, hoe zal dat gaan, waar komt die rotzooi toch vandaan?”(Barend Servet e.a.)

“Samen tegen ons eige”(Koot en Bie)

“Kunnen we effe een beeld krijgen”(Jan Schaefer)

Http://4politicians.wordpress.com

Service

www.janmetdepet.nl

www.janmetdepet.nl/particulier/default.asp

www.corstoker.nl/2006/04_27_06.html

www.volkskrant.nl/binnenland/article1160232.ece/D66_pleisterplaats_voor_doctorandussen 

www.uk.rug.nl/archief/jaargang37/03/04d.php

www.gribnau.com/Financieele-Dagblad-n25m42