Psychoten, schutters en de vereenzaming

“Alphen zal voorgoed anders zijn”  hoorde ik gisteren iemand zeggen. Ik geloof er niets van. Sinds de schietpartij van zaterdag 9 april is er aan de stad niet zoveel wezenlijks veranderd. Waar is wel dat de gebeurtenissen in de Ridderhof iedereen in de gemeente bezighouden en dat zal voorlopig wel zo blijven.

Een veel gehoorde vraag is “waarom?”  en ” hoe komt iemand tot zoiets?” Je zou je ook kunnen afvragen hoe wij tot zulke vragen komen want is er iemand die nooit in zijn of haar leven een verschrikkelijke woede heeft gekend? Een woede die heel individueel geweest kan zijn, misschien gericht op één persoon maar misschien ook op de hele samenleving. Is er iemand die zich nog nooit tot op het bot onrechtvaardig behandeld heeft gevoeld? Misschien wel maar veel mensen zullen die gevoelens ook wel herkennen. Toch werden zij geen wild in het rond schietende moordenaar. Sommigen menen dat het verschil ligt bij een bewuste keuze die je maakt als individu. Die gedachte is gebaseerd op een heilig geloof in de vrije wil. Ik vind dat te gemakkelijk, te simpel want daarmee kun je het slecht aanwijzen in anderen en het goede in jezelf. Bah!

Vrij algemeen wordt toch aangenomen dat een mens de vrucht is van aanleg en opvoeding. Daarbij lijkt het mij van belang dat die opvoeding aansluit bij de aanleg. Ik bedoel, moeten opvoeders niet bepaalde kwaliteiten van hun kind tot hun recht laten komen en andere eigenschappen ten goede doen keren? Moet de drang en dwang van ouders daarbij niet individueel verschillend zijn, afhankelijk van de aanleg van het kind? We zeggen wel eens dat ouders hun kinderen het beste kennen. Soms denk ik: “Was dat maar waar.” Sommigen menen ook altijd zichzelf als voorbeeld te moeten geven als een ander de fout ingaat. ” Ik doe dat toch ook niet…” Tja, dat zullen we nog wel eens zien en trouwens wat is dat voor voorbeeld? Je bent toch ook iemand anders?

Naast de fundamenten die bij geboorte en opvoeding worden gelegd, is er de maatschappij. Onze samenleving is er bepaald niet vriendelijker op geworden. Sterk gericht op individu, carrière maken, voor jezelf zorgen, prestaties leveren, hard werken biedt de samenleving maar weinig uitzicht op het sociale element. Communicatie is verworden tot “recht op vrije meningsuiting”  en “buren” zijn wezens die weliswaar in de buurt leven maar waarvan je hoofdzakelijk last hebt bij het verwezenlijken van de verplichtingen die de samenleving je oplegt. Om gek van te worden.

De samenleving dwingt ons tot gericht handelen want we hebben werk nodig omdat werk ons tot mens schijnt te maken en in dat werk willen we ook nog een loopbaan verwezenlijken. Meestal loopt die op een desillusie uit en dat is heel frustrerend want dan heb je of de kwaliteiten niet of je hebt je onvoldoende ingezet. Zo wordt daarover geoordeeld. Daar kun je heel boos over worden.

Als je dan met wapens bent opgegroeid, bieden die zonder meer een mogelijkheid om je frustraties uit te leven en wel op een heel gerichte manier. Wie met zijn wapen op een doel mikt, verstart in het doel dat hij of zij zich stelt. Het vraagt uiterste concentratie op het raken van de ” roos” . Niet eens die roos is belangrijk maar uitsluitend nog het raken ervan. Dat heet tunnelvisie in het beste geval…

Gebrek aan communicatie, frustraties, tunnelvisie…dan kom je al aardig in de richting van een psychose, een moment waarin je met je beste vrienden, je wapens eens een avontuurtje wilt beleven, een moment van wanhopige poging tot communicatie met de samenleving….

Een samenleving die jou nota bene in staat heeft gesteld rond te lopen met wapentuig van allerlei soort. Als de samenleving de verspreiding van wapens toelaat, dan zijn er nu eenmaal mensen die daarmee een keer gaan schieten. Dat schieten gaat gebeuren, vroeger of later, onder druk of door angst ingegeven. Het is eigenlijk wel te absurd voor woorden om te bedenken dat je in onze samenleving wel vuurwapens legaal kunt kopen, waarmee je anderen kunt doden maar geen drugs die je lekker vindt. De samenleving heeft een grote, heel grote verantwoordelijkheid op zich geladen door het kweken van mogelijkheden die worden veroordeeld wanneer zij worden uitgevoerd. Tja…er zou nog zoveel meer te zeggen zijn maar één ding is zeker: we scheppen met z’n allen de individuen die dit soort tragedies veroorzaken.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Het complot van rechts

Vanmorgen Marianne Thieme op tv. Altijd leuk voor het beeld en ook voor mijn gedachtenvorming. Ik zie dat leuke smoeltje en dan denk ik bij mezelf: “Je kunt je dat toch niet in bed voorstellen met zo’n hypocriete orthodoxe christelijke Hansworst?” God verspilt zijn eigen talenten, zal ik maar zeggen.

Hoe dan ook, onze nationale dierenvriendin kwam vertellen  dat dieren veel teveel antibiotica krijgen toegediend. Dat is niet alleen voor de dieren erg maar ook voor ons. Wij worden resistent tegen de medicijnen en daardoor krijgen we eerder ziekten en gaan we ook eerder dood. Dat is allemaal bedeld om de mega-agrariërs, de beestachtige uitbuiters van het vee, zal ik maar zeggen, meer geld te laten verdienen en daar zit hem dan weer de klik met wat ik zelf al dacht.

Want onder die beestachtige uitbuiters bevindt zich veel slecht, rechts volk. Veel volk dat uit is op een dikbelegde boterham op basis van een megastal die goed beschermd moet worden tegen concurrenten want de spoeling mag niet te dun worden. Het gaat ten slotte om de nodeloze opeenhoping van kapitaal ten koste van anderen. Dat is typerend voor “rechts”. Rechts dat elke cent belastinggeld beschouwt als traan in de zakdoek.

Resistentie tegen de antibiotica zou aardig in het rechtse complot passen. Een complot dat het “volk” zo bang mogelijk moet maken voor alle eventueel mogelijke bedreigingen die er in de toekomst zouden kunnen zijn. RIVM en de coördinator terrorismebestrijding zijn daarvoor de belangrijkste toegangspoorten. Zelden of nooit heeft ons in zo’n korte tijd zo’n reeks van rampspoedberichten voor de toekomst bereikt als de laatste paar jaar. Aangemoedigd  door de Amerikaanse regering van Bush en Cheney kwamen vogelgriep, varkensgriep of Mexicaanse griep, Q-koorts en een onoverzienbare stroom van mogelijke aanslagplannen over ons heen. En natuurlijk de dodelijke bedreigingen van de Islam en vooral de moslims.

 De angst zit er goed in. Dat is de bedoeling. Angst leidt tot de vraag om veiligheid en veiligheid is de beste smoes om de vrijheid te beperken. Daar gaat het om. “Weg met de vrijheid”, roept rechts en als toefje op de taart komt ze met de Partij Voor de Vrijheid. Dat heet nieuwe politiek. De volksverlakkerij op het podium.  Rechts dat erin geslaagd is ouderen bang te maken voor hun eigen kinderen, de hangjeugd.

Die vrijheid moet ingeperkt worden om te zorgen dat de mensen die het geld al hebben, het ook houden. macht en geld behoren volgens rechts op één  en dezelfde plek te blijven. Weg met je klauwen van die centen, creatieveling… Nieuwkomers noem je communisten of moslimvrienden of multicultiknuffelaars en zelfs klimaatmaffia en wat dies meer zij.  Rechts roept dat het het aantal wetten en regels terug wil drin gen maar in de praktijk dringt ze aan op steeds meer verboden. Al die nieuwkomers moeten terug in een hokje dat  “Het Nieuwe Proletariaat” heet.

Ondertussen hamert rechts spijkers onder de laarzen en neemt ze bezit van het vrije woord. Natuurlijk er zijn altijd mensen die meelopen en meehlepen, in de hoop er iets beter van te worden. Uiteindelijk zal het ook hem opbreken. Dan komen de fakkels van het rechtse krapuul samen in stadions om de grote Leider toe te zingen. Maar temidden van het nieuwe proletariaat gaat een ucifer aan en die werpt zijn licht op het enig bruikbare dat de verworpenen nog rest: een hamer en een sikkel. En aan de poort van de tunnel die naarbuiten leidt, staan Marianne en ik. We hadden nog zo gewaarschuwd.  

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress.com

De Alphense Talkshow was groot succes. Volgende aflevering: 27 maart

Op 27 maart presenteren journaliste Miranda Nijboer en journalist Kaj Elhorst voor de tweede keer De Alphense Talkshow. De show vindt plaats in het Culinair Café van het theater Castellum. Middenin het centrum van Alphen aan den Rijn dus. Zaal open: 15.30 uur. De show is voor iedereen toegankelijk. Uitgebreide informatie is binnenkort te vinden  op www.badplaatsalphen.wordpress.com  in de zijbalk onder “De Alphense Talkshow”.

http://badplaatsalphen.wordpress.com

www.alphenaandenrijn.nl

www.alphen.nu

Het vrije woord is dodelijk (vervelend)

Nou, dat was me gisteren wel wat zeg. Herdenking van de moord op Theo van Gogh met twintig belangstellenden en een legioen aan journalisten.

Gisteren bleek dat ook het geval te zijn op twitter waar ik via logische lijnen probeerde duidelijk te maken dat moord wel degelijk kan voortkomen uit het vrije woord. Met het vrije woord kun je woede opwekken en die woede kan zo hoog opstijgen dat ze de gemoederen tot boven het kookpunt brengt. Er hoeft dan maar één beïnvloedbare, labiele idioot rond te lopen en het is zo ver. Toch is dat niet een ontwikkeling die niet te voorkomen is. Het vrije woord is één ding, de aard van het woord is een ander ding. Een oud Frans spreekwoord zegt het al “C’est le ton qui fait la musique”. Voor een heel groot deel gaat dat ook op voor het vrije woord.

De vrije woorden vlogen gisterochtend over twitter en daarbij nam ik een iets ander standpunt in dan een groot deel van de anderen. Of zij fan zijn  geweest van Theo van Gogh weet ik niet, maar het leek er wel op. Ik was in het verleden geen vriend van hem, geen fan en ik vond zijn programma’s ronduit irritant. Dat is vanzelfsprekend geen goede reden om iemand te vermoorden. ik zou daarvoor sowieso geen goede reden weten. Ik begrijp wel dat je woede kunt opwekken en de bovengenoemde spiraal in werking kunt zetten. Of je dan “moord” over jezelf afroept, weet ik niet. Je loopt er wel in toenemende mate kans op. Ik had mij al lang vóór de moord afgevraagd of er niet eens zoiets zou gaan gebeuren. Overigens…bij Pim Fortuyn had ik die voorgevoelens niet. 

De reacties waren veelzeggend. Dat ik voor “gek” verklaard zou worden, had ik wel verwacht. Ik ken de mensen. Zelfs een te goeder naam en faam bekendstaande journalist als Jochem Geerdink kwam niet verder dan wat gesputter. Veel fraaier was nog dat mij de allerergste ziekten werden toegewenst en iemand hoopte zelfs dat ik vermoord zou worden. Allemaal voorstanders van het vrije woord. Het vrije woord blijkt dodelijk te zijn. Ook onder Nederlandse aanhangers van de “free speech”. Ineens blijkt dat ook zij eisen dat je “respect” hebt voor hun gevoelens. Dat ze zelf als blinde olifanten over andermans gevoelens walsen, staat ze niet zo helder voor ogen.

Eén discussie stak nadrukkelijk boven de bagger uit. Dat was het standpunt dat @haitskevdlinde innam. Zij stelde dat zelfs maar het bovengenoemde begrip een vergoeilijking inhield. Ze vond ook dat er bij het uitspreken van een mening ongebreidelde vrijheid behoorde te bestaan. Alleen het Wetboek van Strafrecht zou daar grenzen aan kunnen stellen. Klaarblijkelijk heeft zij in tegenstelling tot veel andere freespeechers erover nagedacht.

Toch vind ik het een bedenkelijk standpunt. In de eerste plaats behoort het Wetboek van Strafrecht niet de status van “heilig boek” te krijgen. De inhoud ervan is een neerslag van mijn morele opvattingen en niet andersom. Daar komt bij dat het WvS bijna dagelijks verandert en dat er bepalingen in  staan waarmee ik het gewoonweg niet eens ben. Tot de laatste terreinen behoort bijvoorbeeld het strafrecht op het gebied van drugs. 

Nee, Haitske, mijn morele opvattingen komen uit mijzelf voort en niet uit een stoffig boekwerk dat slechts als laatste redmiddel bedoeld kan zijn. Mijn  morele opvattingen zijn onder meer gebaseerd op mijn empathische vermogen, het begrip voor gevoelens en denkbeelden van anderen en de wijze waarop je daarmee om moet gaan O ja, ook bij mij gaat dat wel eens fout, dat geef ik toe. Zelden of nooit is dat opzettelijk, hoewel…gisteren heb ik op twitter daartoe wel een paar pogingen ondernomen. De uitkomst was opzienbarend verbijsterend.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress.com

Service

www.hetvrijewoord.com

www.dumpert.nl/mediabase/11777/…/index.html

www.frontpage.fok.nl/nieuws/75286

www.pvv.nl

www.stelling.nl/kleintje/397/Vrijheid.htm

www.pinkbullets.nl/…/hans_teeuwen_het_vrije_woord

www.nrcnext.nl/blog/…/leve-theo-van-gogh