Tottenham hotspur of het bloedspoor

Opgevoed voor de rebellie, zo zou je het kunnen noemen. Wat zich afspeelt in Tottenham, andere Londense wijken en andere grote steden in Groot Brittannië is de vrucht van decennia lange verwaarlozing, ontkenning en verkeerd opvoeden. Het valt niet mee om een begin te maken aan het verhaal maar één ding is zeker: “gewone relschoppers”  bestaan niet.Rellen komen altijd voort uit onvrede. Wie dat ontkent, werkt aan de volgende uitbarsting mee.

Voor de grootscheepse rellen in Londen en andere big cities is een reeks van verklaringen te geven maar verwaarlozing en ontkenning zijn wel heel belangrijke. Aan de basis ervan ligt de wens van ieder mens om gewaardeerd te worden om zijn of haar capaciteiten en daden. Wie stelselmatig in de hoek wordt gezet, kropt woede op tot aan de explosie. Daarvoor is vaak maar een kleine oorzaak nodig. Er waren vrouwen in Nederland die het goed zagen: ” De mannetjes willen laten ons laten zien waartoe ze in staat zijn.”  Dat is het Bokitogedrag dat in elke man verscholen zit. Daar zit ook een eerste ontkenning. We willen in onze samenleving maar niet accepteren dat de basis voor vrouwen de kinderwens is en voor mannen de wens om zoveel mogelijk vrouwtjesmensen te bevruchten. Voor ons is dat niet leuk omdat we ons in alle verwatenheid zo graag wentelen in een droom van cultuur en beschaving. Met vork en mes eten is veel meer gemeengoed dan de gedachte dat de mens gewoon een neukgraag wezen is. Dat is één. De Bokito’s van Tottenham en andere wijken willen aan de wereld laten zien wat zij vermogen. Het libido als drijfveer is heel krachtig.

Zij doen dat door brandstichting, plundering en mogelijk moord omdat zij in de loop van vele jaren geleerd hebben over geen andere middelen te beschikken. Het is alleen geweld en lichamelijk vermogen dat hen imposant maakt, de roze billen van de mantelbaviaan, met excuus aan de bavianen.

Maar het zou te gemakkelijk zijn om het daarbij te laten. Er is veel en veel meer. Met het kenmerkende gebrek aan mensen kennis van de socialisten, ingegeven door ene universeel ideaalbeeld, hebben de “linksen”  decennia lang geprobeerd de samenleving te “maken”. Daaruit zijn ondermeer de vermaledijde gemengde wijken voortgekomen waarin vooral de armen kunnen zien hoe de rijken wonen. Waarin de armen naar de huizen van de rijken kunnen wijzen en hun kinderen leren: ” Kijk, daar wonen de mensen die ons ontslaan, of een bedrijf nu winst maakt of niet. ZIJ, die rijken, willen ons niet.” Die visie klopt voor een groot deel want ZIJ zijn uit op grotere dividenden en die vallen onder meer te bereiken door te werken met zo min mogelijk mensen. De kapitalisten ontkenden het belang en de voordelen van de mensen met handvaardigheid en spierkracht en lieten hun op windhandel gebaseerde wereld gewoon doordraaien, ja zelfs doldraaien. Dat doldraaien leidde dan weer tot crises, perioden waarin nog meer mensen in de eenvoudige huizen hun baan verloren. In Tottenham was en is de werkloosheid 40 procent.

En dan is er het opvallende gegeven dat de opstandelingen zo jong zijn. De jongst gearresteerde is 11 jaar. Eigenlijk hoeft ons dat niet te verbazen. Al decennia lang zijn we bezig de jeugd van kinderen te ontkennen. We kleden ze”zo leuk sexy”, laten ze meepraten over “het systeem”, honger in de wereld,  filosofie, sociologische problemen en vragen hen om hun mening. Alsof zij een mening hebben. Kinderen lenen een mening over dingen waarmee zij geen ervaring hebben en dat kan erg wijs klinken maar het is niks… Gek dat niemand dat door heeft. In de loop van de tijd zijn kinderen ook veel meer eisen gaan stellen, aangezien er voortdurend om hun mening gevraagd wordt. Zij krijgen de indruk dat zij een flinke vinger in de pap behoren te hebben maar die ruimte krijgen zij maatschappelijk gezien niet. Thuis vaak wel, daar krijgen zij te horen hoe flink en intelligent ze zijn en ze krijgen, in Tottenham, vooral een lel om de oren als ze een grote mond hebben tegen vader, die vaak ook al gewend is moeder te slaan. Geweld is dus een geaccepteerd middel.

Natuurlijk, pubers zijn van huis uit gewend te rebelleren omdat ze labiel in hun schoenenstaan en…in plaats van voortdurend om hun mening te vragen, zouden wij ze steun en raad moeten geven maar dat gebeurt niet. Geen wonder dat de opstandigheid wordt aangewakkerd. Zij voelen zich bedonderd, behandeld als volwassene maar als het puntje bij het paaltje komt hebben ze geen donder in te brengen.

Minderwaardigheidsgevoel, opgekropte woede  en jaloezie, uitzichtloosheid, werkloosheid en armoede, er is niet veel voor nodig om in zo’n kruitvat de zaak gauw te laten ontploffen. De politie die de allereerste vertegenwoordiger is van het vervloekte systeem van gezag, geld en macht, krijgt het als eerste te verduren en één klein foutje van een agent kan aanleiding zijn voor een diepgaande rebellie. De dood van een buurtbewoner door een politiekogel is wel even wat meer dan een kleinigheid.

Gisteren beweerde nog iemand tegen mij dat er geen sprake was van sociale onvrede in Tottenham. Het ging “gewoon”  om Hooliganisme. Flauwekul natuurlijk. Een gezond mens tracht zich door eigen capaciteiten op te laten vallen in de samenleving en bij te dragen eraan. Pas als hij of zij door de samenleving tot een wegwerpproduct is gemaakt, ontstaat een andere vorm van energie: ontoombare woede. Hooliganisme kent nog een extra element omdat verlies van een wedstrijd door de club waaraan men zijn gevoel voor zelfrespect heeft opgehangen, dat zelfrespect ondermijnt. Daarom kan de woede zich in sommige gevallen ook richten tegen de eigen spelers. Dat speel tin dit geval geen rol.

Het valt niet mee om een oplossing te bedenken maar de opheffing van taboes en ontkenningen, zoals hiervoor genoemd, zou al heel veel schelen.De haat van aandeelhouders voor mensen die het werk in productiebedrijven doen is onterecht en zou door de overheid op z’n inst getemperd moeten worden. Een man als David Cameron is daarvoor  niet de juiste figuur. Daarvoor is hij een veel teveel door dividend gefinancierde huidverzorging en deugd uitstralende meneer. Tony Blair ook trouwens. En dus gaat het nog even door.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com.

Open brief aan Martin Bosma (PVV)

Beste Martin,

Gisteren las ik een interview met je in de Volkskrant en de kop boven het artikel verbaasde mij geweldig: ” Ik wil bewijzen dat Adolf Hitler een socialist was”.  Ik begon mij meteen af te vragen wat je ertoe drijft dat te willen bewijzen. Ik kan me er niets bij voorstellen.

Kennelijk heb je besloten de wapenen op te pakken tegen degenen die de PVV ” extreem rechts”  noemen en denk je dat het beste te kunnen doen door te bewijzen dat Hitler een socialist was. In jouw termen is rechts extremisme dan ook een vorm van socialisme. Daarmee veeg je dus alles wat jou niet goed uitkomt op een hoop in de hoek extreem rechts. Je kunt dan ook vrij gemakkelijk Hitler en Stalin in dezelfde hoek zetten en weet je: ik ben het gedeeltelijk met je eens. Hitler en Stalin behoren tot dezelfde politieke ideologie alleen: socialisten waren zij geen van beiden. Niet eens communisten voor alle duidelijkheid.

Nu weet ik niet of je geschiedenis hebt gestudeerd maar als je je daarin had verdiept, wat verstandig is als je over Hitler iets wilt zeggen, dan had je ontdekt dat socialisme en links niet congruent aan elkaar zijn en socialisme en rechts al helemaal niet. Bovendien was je er dan achter gekomen dat het nationaal socialisme van Hitler maar gedeeltelijk raakvlakken vertoonde met het socialisme. De ideologie die Stalin ontwikkelde sloot meer aan bij die van Hitler dan die van het socialisme. Daar heb ik bij elkaar drie punten die ik graag even aan je uitleg. Overigens is het niet de eerste keer dat ik dat de. Een soortgelijk verhaal heb ik ook al eens gehouden tegen een zekere Marcel Roele die zich jaren geleden ik meen bij HP/de Tijd uitgaf voor wetenschapsjournalist. Ook hij vond Hitler ” links” en ” socialist”.

Daarbij gebruikte hij als een van de meest bizarre argumenten het feit dat Joseph Goebbels bij herhaling uitriep dat zij (de Nazi’s)  socialist waren. Ja, dat haal je de koekoek, dat kan iedereen wel van zichzelf zeggen maar een bewijs is het niet. Je bent nog geen socialist als je jezelf als zodanig beschouwt. Dat geldt overigens voor iedere ideologie. Maar goed, we zullen daar even overheen stappen.

De begrippen :” links”  en ” rechts”  stammen uit de negentiende eeuw toen de conservatieve partijen “rechts”  van de voorzitter van het parlement zat en de progressieve partijen ” links”.  Aanvankelijk betekende dat dat de ” Conservatieven”  en ” Christelijke partijen”  over het algemeen rechts zaten en de liberalen en later socialisten links. Concluderend kun je zeggen dat “links”  staat voor ” progressief, openstaand voor het nieuwer” en ” rechts”  voor behoudend”.  Die aanduidingen zijn niet exclusief toe te passen op liberalen of socialisten. ” Links”  is per definitie iedereen die open staat voor het nieuwe. Als je dus aantoont dat Hitler socialist was, houdt dat niet zonder meer in dat hij “rechts”  was, of ” links”.

Daarbij komt dat Hitler en Stalin geen van beiden socialist waren en wel omdat zij het socialisme niet aanhingen. Het belangrijkste uitgangspunt van het socialisme is dat de ideologie iedereen INsluit en niemand UITsluit. Karakteristiek is ook het internationalisme van het socialisme. Daar gaan we wel heel helder en duidelijk de mist in met Adolf Hitler die zijn beweging nota bene NATIONAAL socialistisch noemde. Hijsloot dus iedereen uit die volgens hem niet tot de Duitse natie behoorde. Joden zijn daarvan de bekendste slachtoffers geworden maar slachtoffers waren even goed Tsjechen, Polen, Russen, Fransen, zigeuners (ROMA!) en ook nog de ” gedegenereerde volkselementen” zoals ” homo’s. Ook het socialisme van Stalin was nationaal al noemde hij het anders: socialisme in 1 land.

Een soortgelijke ideologie volgde Josef Stalin die zelfs volkeren in zijn eigen USSR uitsloot of tot ellende bracht. Nee, socialisten waren zij geen van eiden. Dat wil niet zeggen dat zij nooit socialistische maatregelen namen. Zo voerden de Nazi’s landhervormingen door. Deze gingen echter altijd ten koste van groepen die door Hitler en de zijnen werden beschouwd als ” niet Duits of als gedegenererd. Stalin vermoordde 25 miljoen van zijn ” volksgenoten”  ten behoeve van zijn ” socialistische” hervormingen. Als je teruggaat naar de wortels van het socialisme zul je ontdekken dat daarvoor geen goede argumenten worden gegeven. Opvallend dat zowel Stalin als Hitler trouwens goede sier maakten in het ” buitenland”. Stalin was geen Rus maar een Georgier en Hitler was geen Duitser maar een Oostenrijker.

Aan de andere kant was vooral Hitler wel degelijk progressief. Hij was bijvoorbeeld de eerste Duitse politicus die gebruikmaakte van van het vliegtuig om zich door Duitsland van plaats naar plaats te bewegen. Daardoor kon hij veel meer toespraken op een dag houden dan zijn tegenstanders. Daarnaast geloofde hij heilig in technologie en wetenschap. Stalin had dezelfde inzichten.

Nee, Hitler was dus beslist geen socialist maar wel in hoge mate progressief, zij het dat hij in sociaal maatschappelijk opzicht uitgesproken truttig kon zijn. De relatie man/vrouw zag hij bijvoorbeeld wel heel erg in conservatieve termen. Ik raad je dus aan je niet te vertillen aan een bewijs uit het ongerijmde. Wat mij betreft mag je Hitler progressief noemen maar nooit en te nimmer socialist.. Tot zover beste Martin…

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Het complot van rechts

Vanmorgen Marianne Thieme op tv. Altijd leuk voor het beeld en ook voor mijn gedachtenvorming. Ik zie dat leuke smoeltje en dan denk ik bij mezelf: “Je kunt je dat toch niet in bed voorstellen met zo’n hypocriete orthodoxe christelijke Hansworst?” God verspilt zijn eigen talenten, zal ik maar zeggen.

Hoe dan ook, onze nationale dierenvriendin kwam vertellen  dat dieren veel teveel antibiotica krijgen toegediend. Dat is niet alleen voor de dieren erg maar ook voor ons. Wij worden resistent tegen de medicijnen en daardoor krijgen we eerder ziekten en gaan we ook eerder dood. Dat is allemaal bedeld om de mega-agrariërs, de beestachtige uitbuiters van het vee, zal ik maar zeggen, meer geld te laten verdienen en daar zit hem dan weer de klik met wat ik zelf al dacht.

Want onder die beestachtige uitbuiters bevindt zich veel slecht, rechts volk. Veel volk dat uit is op een dikbelegde boterham op basis van een megastal die goed beschermd moet worden tegen concurrenten want de spoeling mag niet te dun worden. Het gaat ten slotte om de nodeloze opeenhoping van kapitaal ten koste van anderen. Dat is typerend voor “rechts”. Rechts dat elke cent belastinggeld beschouwt als traan in de zakdoek.

Resistentie tegen de antibiotica zou aardig in het rechtse complot passen. Een complot dat het “volk” zo bang mogelijk moet maken voor alle eventueel mogelijke bedreigingen die er in de toekomst zouden kunnen zijn. RIVM en de coördinator terrorismebestrijding zijn daarvoor de belangrijkste toegangspoorten. Zelden of nooit heeft ons in zo’n korte tijd zo’n reeks van rampspoedberichten voor de toekomst bereikt als de laatste paar jaar. Aangemoedigd  door de Amerikaanse regering van Bush en Cheney kwamen vogelgriep, varkensgriep of Mexicaanse griep, Q-koorts en een onoverzienbare stroom van mogelijke aanslagplannen over ons heen. En natuurlijk de dodelijke bedreigingen van de Islam en vooral de moslims.

 De angst zit er goed in. Dat is de bedoeling. Angst leidt tot de vraag om veiligheid en veiligheid is de beste smoes om de vrijheid te beperken. Daar gaat het om. “Weg met de vrijheid”, roept rechts en als toefje op de taart komt ze met de Partij Voor de Vrijheid. Dat heet nieuwe politiek. De volksverlakkerij op het podium.  Rechts dat erin geslaagd is ouderen bang te maken voor hun eigen kinderen, de hangjeugd.

Die vrijheid moet ingeperkt worden om te zorgen dat de mensen die het geld al hebben, het ook houden. macht en geld behoren volgens rechts op één  en dezelfde plek te blijven. Weg met je klauwen van die centen, creatieveling… Nieuwkomers noem je communisten of moslimvrienden of multicultiknuffelaars en zelfs klimaatmaffia en wat dies meer zij.  Rechts roept dat het het aantal wetten en regels terug wil drin gen maar in de praktijk dringt ze aan op steeds meer verboden. Al die nieuwkomers moeten terug in een hokje dat  “Het Nieuwe Proletariaat” heet.

Ondertussen hamert rechts spijkers onder de laarzen en neemt ze bezit van het vrije woord. Natuurlijk er zijn altijd mensen die meelopen en meehlepen, in de hoop er iets beter van te worden. Uiteindelijk zal het ook hem opbreken. Dan komen de fakkels van het rechtse krapuul samen in stadions om de grote Leider toe te zingen. Maar temidden van het nieuwe proletariaat gaat een ucifer aan en die werpt zijn licht op het enig bruikbare dat de verworpenen nog rest: een hamer en een sikkel. En aan de poort van de tunnel die naarbuiten leidt, staan Marianne en ik. We hadden nog zo gewaarschuwd.  

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress.com

Sweet sixty en de domme schoenendoos

Vorige week maakte een oude vriendin van ons bekend dat ze een nieuwe “partner” had. Ze was tot over de oren verliefd op “Peter” en dat straalde van haar gezicht af. Op ons maakte dat tegelijkertijd een positieve en een komische indruk. Ik begon van puur geluk al liedjes te zingen als “Peter is mijn ideaal, zilvergrijs en glanzend kaal, Peter, ik ben verliefd…”. Het liedje is ons nog bekend van het voormalige meisjeskoor “Sweet Sixteen” dat weliswaar toen een wat andere tekst hanteerde maar tegenwoordig waarschijnlijk als “Sweet Sixty” door het leven zou gaan.

Sinds vanmorgen vroeg ik me af waarom een vrouw die op weg is naar de zeventig en die nog verliefd is ook, zo’n komische indruk op ons maakt. Het heeft te maken met onverwacht gedrag. Van zestigers wordt verwacht dat zij zich verstandig gedragen en hun rationaliteit nooit uit het oog verliezen. En dan ineens, is daar de vlindertuin in de buik en plots breekt er een nieuw soort puberteit voor. Jeugd zit in je buik, denk ik. Die conclusie zouden veel wetenschappers in elk geval trekken en journalisten ook want die houden ook van “snel wegkomen”.

Juist als het om liefdesrelaties gaat, zouden zestigplussers verstandig kunnen zijn. Ik wil hier niet beweren dat Peter een verkeerde man is, ik heb hem nog nooit gezien of gesproken tenzij het Peter.R.d.V is en dan zou ik de relatie afraden. Voor je het weet zit je met een crimineel te kletsen in een terreinwagen op Aruba. Zeker is dat het zo nu en dan misgaat. En…ik moet toegeven, ik ga het hebben over iemand die nog lang geen zestig is, nog niet eens vijftig. Misschien heeft het daarmee te maken.

Toch vind ik dat Agnes Jongerius de jaren des onderscheids zolangzamerhand zou moeten hebben. Ze is al eens de fout in gegaan door te pleiten voor een vrouwenquotum en nu gaat ze een flirt aan met Geert Wilders. Voor een vrouw van haar leeftijd en postuur is dat toch wel wat vreemd. Hoewel, ik moet toegeven dat ze haar voornaam niet “mee” heeft.

In de eerste plaats zou zij moeten begrijpen dat er aan een verhoging van de pensioengerechtigde (AOW) leeftijd niet valt te ontkomen zolang mensen alsmaar ouder worden. Overigens is daar een goed middel tegen. In Rusland worden mannen gemiddeld niet ouder dan 59 door een overmatig Wodkagebruik. Echt, ook heel leuk. Misschien zou de overheid het gebruik van sterke drank eens moeten gaan stimuleren. Persoonlijk zeg ik altijd: “Ik werk door totdat ik in mijn kist lig en daarna laat ik het hout van mijn kist werken.”

In de tweede plaats moet zij weten dat zij een bondgenootschap aangaat met een “foute man”. Een bondgenootschap met de PVV heeft zeker kans van slagen op de korte termijn maar…op de lange termijn maakt zij het zichzelf er alleen maar moeilijker mee. De PVV is helemaal geen vakbondsvriendelijke partij en streeft eerder naar een stakingsverbod dan naar meer invloed voor werknemers. De PVV is een partij die streeft naar “loonslaven” die gelukzalig rondzoemen zonder door te hebben dat het steeds beroerder met ze gaat. Het “harmoniemodel”. Dat is het befaamde “socialisme” van rechts.

Nee, Agnes presenteert zich hierdoor definitief als domme doos en mogelijk zelfs als schoenendoos want latenwe wel wezen, dit “changement des alliances”,  komt niet zo maar uit de lucht vallen. Er zit ook een addertje onder het gras als het gaat om de relatie FNV en PvdA. Zeker, vakbond en sociaaldemocratische politieke partij hebben een heel verschillende rol te spelen in de samenleving maar…als ze elkaar loslaten, volgen er ontsporingen. Dat is al lang geleden gebeurd.

Sweet Sixty is in  dit geval dus nog helemaal geen “sixty” maar ze is er wel voor verantwoordelijk dat ze de centrale boodschap niet onder haar leden kan verkopen: we worden allemaal ouder tenzij de prijs van de wodka naar beneden gaat en…we doen alleen zaken met partijen die voorstander van  de vrijheid zijn.” De PvdA had haar in het overbrengen van die boodschap al jaren geleden kunnen ondersteunen maar liet het werk van de volksverheffing liggen in ruil voor een pimpelpaars kabinet. Wie de schoen past…

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress.com

Service

http://www.bndestem.nl/algemeen/binnenland/5645566/Reacties.ece

www.fnv.nl/defnv/bestuur/Agnes_Jongerius

www.telegraaf.nl/…/__Vakbond_tegen_uitspraken_Jongerius__.html?…

www.spitsnet.nl/…/Vakbonden_steunen_PVV.html

www.ambtenaar.blog.nl/…/wilders-oorzaak-grote-verdeeldheid-bij-vakbondsleden

www.twitter.com/Vakbond 

www.fnv.nl

www.pvv.nl

www.politiekcharme.wordpress.com