Tottenham hotspur of het bloedspoor

Opgevoed voor de rebellie, zo zou je het kunnen noemen. Wat zich afspeelt in Tottenham, andere Londense wijken en andere grote steden in Groot Brittannië is de vrucht van decennia lange verwaarlozing, ontkenning en verkeerd opvoeden. Het valt niet mee om een begin te maken aan het verhaal maar één ding is zeker: “gewone relschoppers”  bestaan niet.Rellen komen altijd voort uit onvrede. Wie dat ontkent, werkt aan de volgende uitbarsting mee.

Voor de grootscheepse rellen in Londen en andere big cities is een reeks van verklaringen te geven maar verwaarlozing en ontkenning zijn wel heel belangrijke. Aan de basis ervan ligt de wens van ieder mens om gewaardeerd te worden om zijn of haar capaciteiten en daden. Wie stelselmatig in de hoek wordt gezet, kropt woede op tot aan de explosie. Daarvoor is vaak maar een kleine oorzaak nodig. Er waren vrouwen in Nederland die het goed zagen: ” De mannetjes willen laten ons laten zien waartoe ze in staat zijn.”  Dat is het Bokitogedrag dat in elke man verscholen zit. Daar zit ook een eerste ontkenning. We willen in onze samenleving maar niet accepteren dat de basis voor vrouwen de kinderwens is en voor mannen de wens om zoveel mogelijk vrouwtjesmensen te bevruchten. Voor ons is dat niet leuk omdat we ons in alle verwatenheid zo graag wentelen in een droom van cultuur en beschaving. Met vork en mes eten is veel meer gemeengoed dan de gedachte dat de mens gewoon een neukgraag wezen is. Dat is één. De Bokito’s van Tottenham en andere wijken willen aan de wereld laten zien wat zij vermogen. Het libido als drijfveer is heel krachtig.

Zij doen dat door brandstichting, plundering en mogelijk moord omdat zij in de loop van vele jaren geleerd hebben over geen andere middelen te beschikken. Het is alleen geweld en lichamelijk vermogen dat hen imposant maakt, de roze billen van de mantelbaviaan, met excuus aan de bavianen.

Maar het zou te gemakkelijk zijn om het daarbij te laten. Er is veel en veel meer. Met het kenmerkende gebrek aan mensen kennis van de socialisten, ingegeven door ene universeel ideaalbeeld, hebben de “linksen”  decennia lang geprobeerd de samenleving te “maken”. Daaruit zijn ondermeer de vermaledijde gemengde wijken voortgekomen waarin vooral de armen kunnen zien hoe de rijken wonen. Waarin de armen naar de huizen van de rijken kunnen wijzen en hun kinderen leren: ” Kijk, daar wonen de mensen die ons ontslaan, of een bedrijf nu winst maakt of niet. ZIJ, die rijken, willen ons niet.” Die visie klopt voor een groot deel want ZIJ zijn uit op grotere dividenden en die vallen onder meer te bereiken door te werken met zo min mogelijk mensen. De kapitalisten ontkenden het belang en de voordelen van de mensen met handvaardigheid en spierkracht en lieten hun op windhandel gebaseerde wereld gewoon doordraaien, ja zelfs doldraaien. Dat doldraaien leidde dan weer tot crises, perioden waarin nog meer mensen in de eenvoudige huizen hun baan verloren. In Tottenham was en is de werkloosheid 40 procent.

En dan is er het opvallende gegeven dat de opstandelingen zo jong zijn. De jongst gearresteerde is 11 jaar. Eigenlijk hoeft ons dat niet te verbazen. Al decennia lang zijn we bezig de jeugd van kinderen te ontkennen. We kleden ze”zo leuk sexy”, laten ze meepraten over “het systeem”, honger in de wereld,  filosofie, sociologische problemen en vragen hen om hun mening. Alsof zij een mening hebben. Kinderen lenen een mening over dingen waarmee zij geen ervaring hebben en dat kan erg wijs klinken maar het is niks… Gek dat niemand dat door heeft. In de loop van de tijd zijn kinderen ook veel meer eisen gaan stellen, aangezien er voortdurend om hun mening gevraagd wordt. Zij krijgen de indruk dat zij een flinke vinger in de pap behoren te hebben maar die ruimte krijgen zij maatschappelijk gezien niet. Thuis vaak wel, daar krijgen zij te horen hoe flink en intelligent ze zijn en ze krijgen, in Tottenham, vooral een lel om de oren als ze een grote mond hebben tegen vader, die vaak ook al gewend is moeder te slaan. Geweld is dus een geaccepteerd middel.

Natuurlijk, pubers zijn van huis uit gewend te rebelleren omdat ze labiel in hun schoenenstaan en…in plaats van voortdurend om hun mening te vragen, zouden wij ze steun en raad moeten geven maar dat gebeurt niet. Geen wonder dat de opstandigheid wordt aangewakkerd. Zij voelen zich bedonderd, behandeld als volwassene maar als het puntje bij het paaltje komt hebben ze geen donder in te brengen.

Minderwaardigheidsgevoel, opgekropte woede  en jaloezie, uitzichtloosheid, werkloosheid en armoede, er is niet veel voor nodig om in zo’n kruitvat de zaak gauw te laten ontploffen. De politie die de allereerste vertegenwoordiger is van het vervloekte systeem van gezag, geld en macht, krijgt het als eerste te verduren en één klein foutje van een agent kan aanleiding zijn voor een diepgaande rebellie. De dood van een buurtbewoner door een politiekogel is wel even wat meer dan een kleinigheid.

Gisteren beweerde nog iemand tegen mij dat er geen sprake was van sociale onvrede in Tottenham. Het ging “gewoon”  om Hooliganisme. Flauwekul natuurlijk. Een gezond mens tracht zich door eigen capaciteiten op te laten vallen in de samenleving en bij te dragen eraan. Pas als hij of zij door de samenleving tot een wegwerpproduct is gemaakt, ontstaat een andere vorm van energie: ontoombare woede. Hooliganisme kent nog een extra element omdat verlies van een wedstrijd door de club waaraan men zijn gevoel voor zelfrespect heeft opgehangen, dat zelfrespect ondermijnt. Daarom kan de woede zich in sommige gevallen ook richten tegen de eigen spelers. Dat speel tin dit geval geen rol.

Het valt niet mee om een oplossing te bedenken maar de opheffing van taboes en ontkenningen, zoals hiervoor genoemd, zou al heel veel schelen.De haat van aandeelhouders voor mensen die het werk in productiebedrijven doen is onterecht en zou door de overheid op z’n inst getemperd moeten worden. Een man als David Cameron is daarvoor  niet de juiste figuur. Daarvoor is hij een veel teveel door dividend gefinancierde huidverzorging en deugd uitstralende meneer. Tony Blair ook trouwens. En dus gaat het nog even door.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com.

Als Bleker liegt….

Als staatssecretaris Bleker liegt, verblikt of verbloost hij niet. Vanmorgen zat hij wel zo grandioos op de liegstoel dat ik er echt niet omheen kan. Zonder met zijn oogleden te knipperen zat hij te beweren dat de Nederlanders in de tijd van de Vietnam-oorlog vrienden van het Vietnamese volk waren geweest. Aan me loempia…waar haalt die man dat vandaan?

Is het de christelijke achterbaksheid of de wens van de verschrikkelijke ondernemers die hem zulke uitspraken doet ontlokken? Ik zou het niet weten. Van de Vietnamezen snap ik het wel. Die willen alles met de groenteloempia der liefde bedekken maar de werkelijkheid is anders. De Nederlandse kabinetten hebben altijd pal achter de VS gestaan als het ging om de oorlog in Vietnam. Sterker nog, de kabinetten onderhielden prettige relaties met zeer fascistisch-dictatoriale regiems zoals dat van generaal Diem. En natuurlijk, er waren duizenden demonstranten die zich keerden tegen het sproeien met ontbladeringsmiddelen en napalm maar daaronder waren niet de kabinetten. Trouwens, ook in de VS was er veel tegenzin tegen dat optreden.

Hoe oud is die Bleker eigenlijk? Kijk, ik ben nog van vóór de (Vietnamese)  oorlog en ik heb dag in dag uit mogen meemaken waartoe democratisch gesteunde militairen in staat zijn. Nee, ik moet de bewijzen nog maar eens zien van de genuanceerde standpunten van Nederlandse kabinetten in de loop van de Vietnamoorlogen. Hoe durft die Bleker zeg. Dat is echt meer dan schandalig. Nog even en hij beweert dat de slavenhandel een vorm van toeristische cruises was waar vooral inwoners van Afrika op afkwamen.

De Vietnamese oorlog was niets meer of minder dan één van de hoogtepunten in een oorlog die we graag KOUD noemen maar die bij tijd en wijle behoorlijk heet kon zijn. Meestal werd ze uitgevochten op het grondgebied van ontwikkelingslanden, in Afrika, Vietnam, Korea, Indonesië, Zuid-Amerika, Midden-Europa in de vorm van opstanden en gedurende een heel korte tijd in Griekenland. In feite is de hele kolonisatie van Palestina door de Europese Joden er ook onderdeel van geweest want de aanhangers van Moskou trainden de Palestijnen met dubbele energie om guerilla te voeren.

Ik maak me al jaren zorgen om de historische en sociaal-geografische kennis van onze bestuursmannen en -vrouwen. De impuls die meneer Bleker aan de leugenachtige schijnheiligheid geeft om onze daden te verdoezelen, grenst echt aan het ongelofelijke. Ik heb er iets op tegen om belazerd te worden maar als het gebeurt, doe het dan tenminste op een intelligente manier. Bleker ziet er geen been in om mij voor de grootste debiel en stomkop van de Nederlandse geschiedenis te houden en dat neem ik hem echt kwalijk. Boos? Welnee…ik heb nog maar net een aanloopje genomen.Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Professionals aan het stuur

De pers maakt er weer een hutspot van door iedereen die bij de marine werkt tot “marinier”  te bestempelen. Dat klopt niet want een marinier is een “zeesoldaat”  en mariniers zijn opgeleid voor speciale, riskante, commando-achtige acties. Daarvoor is lang niet iedere marineman of -vrouw opgeleid. Die verwarring is wel irritant maar het haalt het niet bij de hele klungeligheid en het amateurisme van de uitgevoerde actie.

Nu zitten twee mannen en een vrouw van de Nederlandse marine gevangen bij aanhangers van de onberekenbare psychopaat Khadaffi en je kunt je afvragen waarom. De reacties van marine-officieren en politici zijn verbijsterend. “Het was op dat moment niet gevaarlijk al kon de situatie elk moment verslechteren.” Die laatste zinswending betekent dat het wel gevaarlijk was. En ja, heel Libië moet op het ogenblik beschouwd worden als een uiterst riskant wespennest. Om daar zonder toestemming van de Libische overheid naar binnen te gaan is gevaarlijk maar ik kan me er iets bij voorstellen. Soms moet je geen slapende honden wakker maken. Stel je voor dat die toestemming niet was gekomen…dan zit je.

Daarna is echt alles misgegaan. Drie mensjes van de luchtmacht worden in een zo goed als onbeveiligde helikopter gezet, zonder back up. De helikopter is eigenlijk alleen bedoeld om drenkelingen uit zee op te pikken, al dan niet omgeven door hongerige haaien maar geloof me, de aanhanghers van Khadaffi zijn erger. Zo’n actie had begeleid moeten worden door twee helikopters met , inderdaad, mariniers. Deze hadden dan ook een fatsoenlijke terrein- en risicoverkenning kunnen uitvoeren. Daarbij zou ongetwijfeld gebleken zijn dat het gebied klaarblijkelijk vol zat met Khadaffi-aanhangers of iets dat daarop leek. Zeker met behulp van moderne apparatuur  was dat mogelijk geweest. De actie vond plaats in de omgeving van Syrte, de geboortestad van de gek. Wat als de helikopter was gestoten op een paar Libische gevechtsvliegtuigen of bommenwerpers? Die zouden echt niet de moeite hebben genomen om de helikopter netjes naar een landingsstrip te begeleiden. Eén van de gevechtshelikopters had van mij de opdracht gekregen in de lucht te blijven tijdens de razendsnel uit te voeren actie.

Er was dus geen beveiligde landingsplek voorbereid in een land waar een krankzinnige burgeroorlog woedt. Een militaire en politieke blunder van de eerste orde. Het gevaar is nu dat de despoot vanLibië de drie in gaat zetten bij onderhandelingen met de NATO of de VN of zelfs met de opstandelingen. Overigens mogen de drie hopen dat de opstandelingen gauw een eind maken aan de heerschappij van de hyena van Cyrenaika. In dat geval kunnen ze vermoedelijk vrij snel naar huis.

De hele opzet van de actie roept twijfels op bij de  deskundigheid en het niveau van onze militaire leiding. Er zijn fouten gemaakt die ik zelfs in mijn tijd als diensplichtige nooit heb begaan of bedacht. De politici hebben te weinig nagedacht over de bilaterale en internationale gevolgen van een mislukte actie. Over de reden daartoe valt te bekvechten maar ik houd het op de behoefte aan een ” stoer resultaat”  van dit spierballenkabinet. Nu is daar in elk geval geen sprake van. De kogels kwamen niet van links of rechts maar zo maar ” uit het niets”  in de woestijn.

Dat is allemaal geen achteraf commentaar. Iedereen met een lichte militaire scholing had kunnen bedenken dat er teveel risico’s aan deze onderneming zaten. Kortgeleden ben ik voor amateur uitgemaakt en ik zag dat niet eens als een belediging. Amateurs zijn mensen die van hun bezigheden houden en creatief zijn in oplossingen. Het zijn de professionals die de grootste en stomste fouten maken doordat zij aan regels en beperkingen en gewoonten vastzitten. Dat is nu gebeurd.

Tot sterkte (en dat vooral voor de drie en hun familie)

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Http:

De PVV als tijdsbeeld (5: media en politiek)

 

De Russen zijn zuiplappen en Haitianen zijn zielig. De media bestoken ons dag in dag uit met clichebeelden uit binnen- en buitenland. Dat is al vele jaren zo en het komt doordat bij hen de tunnelvisionaire gedachte heeft postgevat dat het publiek nog uitsluitend op vermaak uit is. Geen informatie maar entertainment. Allemaal vanwege het geld natuurlijk. De krant als leverancier van oud papier.

Goede reportages uit achterstandswijken bleven vrijwel volledig uit. Scherpe analyses van het leven en de veranderingen in die omgeving waren er nauwelijks. Het publiek wil geen leed zien.Wel een masturbatieshow maar geen presentaties van geestelijke chaos zoals die in talloze woningen was aan te treffen. En dat is nog steeds het geval, de aandacht en de invoelende programma’s en verhalen bleven uit. Liever verkneuterden we ons bij Nina Brink die als zakelijke succesvrouw de mist in ging met WOL.

En natuurlijk, de cliche’ s over de multicultisamenleving waren niet van de lucht. Hoe ging het ging in de gemengde wijken en hoe geweldig kindertjes van uiterst uiteenlopende rassen en geloven gezamenlijk naar school konden. Ja, ja, ja, een en al vreugde in de polder als het daarover ging. Als simpele bewoner van een achterstandswijk moest je wel depressief raken.

Natuurlijk was de politiek de bron van al die jubelverhalen. Politici herhaalden keer op keer hoe goed het was om alle culturen en volkeren door elkaar te donderen en hoe geweldig huismeesters dan konden zorgen voor barbecues. Fantastisch. Dat de meeste gemengde bewoners zich zaten dood te ergeren aan elkaar of elkaar negeerden, dat kwam niet of nauwelijks ter sprake. Nee, daar kond de krantenlezende elite van ons land geen plezier aan beleven.

Politici bleven ook maar hangen aan hun gefixeerde feestvreugde over de gemengde volkswijk. Alsof dat echt de weg naar het grote heil was, maar voor de bewoners lag dat heil dan wel ver over de horizon. Alles voor de toekomst, niets voor het nu, leek de leus van de politiek te zijn geworden. Onder het mom van ” besturen is vooruitzien” werden steden en wegen omgewoeld, zo ernstig omgewoeld dat niemand zich nog snel kon bewegen over een snelweg. Het verkeer werd een permanente ergernis vanwege de politieke gedachte dat Nederland klaar moest zijn voor de toekomst. Welke toekomst? Dat zei niemand erbij en ook niet wanneer die gelukzalige tijd dan eindelijk aan zou breken.

In werkelijkheid was er bij de politiek geen “vooruitzien”  maar een fixatie op de samenleving zoals die ” gemaakt”   moest worden, ten koste van veel dagelijks geluk en plezier. De grenzen van de maakbaarheid werden weggemoffeld onder dikke ladingen onderzoeksrapporten, statistieken en verslagen waarmee de weg naar de gewone Nederlander werd dichtgeplakt. Liberalen en socialisten of christenen, het maakte niet uit. Allemaal waren ze bezield van de nieuwe, betere wereld, een oud-christelijke gedachte, dat wel. Chiliasme heet dat. Als er iets is dat Joods-Christelijke cultuur genoemd mag worden, dan is het dat wel.

Het kan niet anders of media en politiek waren stekeblind voor de feilen en tekortkomingen van de bejubelde samenleving. Wie zo nu en dan door de decors heenprikte, zag in de verte de PVV al komen. Er broeide iets en toen het eenmaal echt op temperatuur kwam, werd het door politici en media cenmtraal gesteld. Want zeg nou zelf: in de laatste 50 jaar is aan geen politieke persoonlijkheid zoveel aandacht gegeven als aan Geert Wilders. Waarom?

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Ik kom bij je eten (3)

Gisteren vroeg ik me af waarom Nederlanders de uitdrukking ” randdebielen”  altijd gebruiken en nooit ” voldebielen”  terwijl die toch ook bestaan. Ja, er zijn zelfs imbecielen en idioten. In Duitsland, zo reageerde iemand, spreken ze van ” vollidioten”. Ik denk dat het allemaal Hollandse zuinigheid is. Die tref je alleen niet aan bij de verdeling van stamppot zuurkool maar wel weer bij de worst.

Over voldebielen hoorde ik gisteravond bij P&W weer uit de mond van een laaggeletterde vrouw die nota bene door haar eigen school uit de lessen werd weggehouden. Die school mag dan van mij de Kansarmencreatieprijs krijgen of misschien wel de Nationale Achterstandenprijs.

Hoe dan ook, welke varianten er ook zijn, we hebben er minstens twee miljoen in Nederland en dat is wel veel. Wat ons ettertje van de PVV steeds vergeet te vermelden , is dat autochtone Nederlanders heel veel ellende aan zichzelf hebben te danken. Een groot aantal van die edelgermanen zijn te beroerd om mensen met of zonder hoofddoek of tulband een fatsoenlijke kans te geven. Dat geldt zowel in het dagelijks leven als bij het werk. Dat mensen uit andere landen ” onze banen”  inpikken is een bizarre gedachte want zij vormen evenzo goed een afzetmarkt. Met hen ontstaat er dus ook meer werk.

Een tweede denkfout ligt in het gebruik van het woord ” allochtonen”.  De groep ” allochtonen”  bestaat namelijk uit Turken, Marokkanen, Somaliers, Nigerianen, Vietnamezen, Indiers, Iraniers, Irakezen, Libiers, Syriers en noem maar op. Die hebben allemaal zo hun eigen gewoonten en gedrag en het is levensgevaarlijk ze allemaal onder te brengen onder de term ” allochtonen”.  Het klinkt als ” stof”  zonder dat je kijkt wat zich daar allemaal in bevindt. Dat is een gruwel.

Zie de ” allochtoon”  dus netzo individueel en cultuurgebonden als je zelf bent en je schieteen eind in de goede richting. Laat hem of haar vooral ook zijn eigen cultuur en achtergrond beleven, des te eerder ontstaat er een behagelijk thuisgevoel. En natuurlijk, er bestaat onacceptabel gedrag. Dat geldt voor alle inwoners van dit land en daar zijn in de eerste plaats de ouders verantwoordelijk voor. Als dat niet lukt, dan komt de pliessie.

Daarvoor zijn geen oproepen en scheldkannonades nodig. Van jongerenwerkers en opvanghuizen hebben de zogenaamde autochtone raddraaiers net zoveel plezier als andere. Alle pubers hebben problemen maar die van jongeren met een buitenlandse afkomst zijn nog iets groter. Sorensen, Pastors, Wilders en andere engerds: voed de jeugd op en beoordeel jongeren op hun daden, niet op hun uiterlijk.

Zo krijgt de immigrantengolf vanzelf een plekje in onze samenleving en…dring haar vooral geen gemengde wijken op. Laat die mensen lekker bij elkaar klitten. Dat doen Nederlanders in het buitenland ook heel ongegeneerd. Dat geeft ene gevoel van veiligheid en dat is nodig om je thuis te voelen en smakelijk te eten.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Niet allemaal tegelijk met die theepot!

 

Sinterklaas en zwarte Piet in de moskee. Mannen, vrouwen, allemaal gezellig bij elkaar rond thee- en vleespot. Het geeft vertederende plaatjes en je zou haast gaan denken dat de integratie hem daarin zit. Wie een beetje verder bladert door het boek van de integratie, ontdekt dat het toch vaak alleen maar een plaatje is. Na de theetijd of maaltijd, gaat iedereen weer gewoon  naar zijn of haar eigen huis.

En dat is ook goed want integreren is iets anders dan “vriendjes sluiten”. Iedereen rond de pot, gezellig bij elkaar, het lijkt het toppunt van integratie te zijn. Natuurlijk is het mooi als er vriendschappen ontstaan maar dan is het station van de integratie al gepasseerd. Integratie is in de eerste plaats de individuele keuze voor en niet tegen anderen met een andere achtergrond. Jezelf blijven in een omgeving die je beschouwt als een vriend, die anders is dan jezelf. Tenslotte ben je ook de beste vrienden met iemand die niet precies hetzelfde is als je zelf bent. Het is het “andere” dat trekt.  Het hangt er maar vanaf hoeveel ruimte je aan een ander kun geven. Die ruimte neemt toe naar mate je zekerder bent van jezelf.

Nu blijkt uit onderzoek van het CPB, wetenschappelijjk of niet, dat allochtonen in een gemngde wijk minder contact hebben met autochtonen dan in een “witte” wijk. In een gemengde wijk trekken  ze zich eerder terug en dat lijkt mij niet zo gek. Er wonen mensen van heel veel verschillende culturen en die zijn allemaal andersd. het gaat je duizelen als he er als vreemdeling binnenkomt. Duzielelen en het wordt je bang te moede want op den duur word je verscheurd door al die culturen. Je eigen wortels raken ondergesneeuwd. 

Voor de autochtoon is de gemengde wijk een soort dierentuin. je komt er allerlei andersoortige culturen tegen. Elk van die culturen is o zichzelf weer heel interessant en dat kan het de moeite waard maken om er kennis mee te maken. Dan blijken in je vrijetijd en op het werk ook mensen rond te lopen met een andere culturele achtergrond en zo wordt het steeds boeiender. Lekker wijs doen over je ervaringen op hetw erk, als je in je woonomgeving rondloopt. En andersom natuurlijk. 

Ja, want we spreken  heel gemakkelijk over allochtonen maar eigenlijk is dat net zo’n woord als “dieren”. Er zijn er heel veel, veel verschillende en sommige ervan vreten elkaar bij de eerste de beste ontmoeting op. Koerden blazen Turken op, ik noem maar een voorbeeld. Libanezen en Marokkanene  wensende Joden een plekje aan het gas en zo gaat het maar door. Het woord “allochtoon” heeft eigenlijk nauwelijks betekenis.

Integratie is dus niet de keuze van de Palestijn voor de Nederlandse cultuur, het is de acceptatie van een veelkleurigheid van culturen. De overheid kan daaraan niet zoveel doen wan t ze beïnvloed bij voorkeur niet onze individuele keuzen. Ze kan wel het klimaat ervoor scheppen  door zelf voor veelkleurigheid te kiezen.Maar dat betekent dat de voorwarden er moeten zijn: één taal, één kans. Eén taal omdat niemand elkaar anders kan begrijpen. Eén kans omdat iedereen de mogelijkheid moet hebben zich te ontwikkelen.

Dat mag niet ten koste gaan van de cultuur van de “autochtonen”. Die mag niet ingeleverd worden ten gunste van andere culturen. Dus geen Pinksterdag wegdoen ten gunste van het suikerfeest. Nee, beide hebben recht van bestaan. Geen blanke Zwarte Piet, geen negenzoen in plaats van negerzoen enzovoorts en geen gemeentelijkw apen in plaats van een biscchopskruis. Daar waar moslims zich naar het oosten mogen wenen voor het gebd, daar mag een kerstboom in de scholen en winkels  staan.

Integreren, de persoonlijke keuze die in vrijheid gemaakt wordt, die gaat ver boven de gemengde wijken en scholen uit. Wie zichzelf vindt, vindt ook de buuman of -vrouw.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress.com

IQ koorts en het Rijksinstituut voor Virale Massahysterie (RIVM)

 

In de afgelopen twee maanden ben ik per vliegtuig drie keer op en neer geweest naar Barcelona. In totaal waren dat dus ze s vluchten en daarvan hebben grenswachten kans gezien om mij drie keer te fouilleren. Ik ben tot het v olgende besluit gekomen: als er binnen een half jaar nog weer eens iemand met zijn kleverige tengels aan mijn edele delen zit, dien ik een aanklacht in. Ik stel Guusje ter Horst en die gek van Joustra persoonlijk verantwoordelijk voor mijn welbevinden en eis dat iedere gedachte over bodyscan onmiddellijk de wereld wordt uit geholpen. Het is toch ene gotspe dat de eerste de beste Nigeriaan doodleuk met explosieven de grens passeert terwijl ik er met een flesje shampoo nog niet eens doorheen kom! 

We leven in een wereld waarin veiligheid het hoogste goed schijnt te zijn. Ik raad iedereen dan ook aan zelfmoord te plegen want dat is de meest veilige maatregel die je nemen kunt. Gisteravond heb ik blauw gelegen om de conférence van Freek de Jonge die onder meer precies de vinger op deze zere plek legde. Wij willen een leven zonder lijden maar helaas, dat zal niet lukken. Als de bovenste lijdensweg is opgeb roken, dan blijkt eronder er weer één te liggen. 

Veiligheid: bij ons op de wpoorweegovergang is de afgelopen 50 jaar nog nooit een ongeluk gebeurt. Toch maakt Pro Rail ons wijs dat zo’n overgang gevaarlijk is en dus moest er een tunnel komen. Nu kunen dronken pub ers zich tenminste vanaf de bovenrand op het fietspad te pletter springen. Veel veiliger…voor Pro Rail.

Ons kabinet heeft ons maandenlang voor de gek gehouden met de Mexicaanse griep en toen dat niet voldoende hielp heeft het uit Brabant de Q-koorts tevoorschijn getoverd. Tegerlijkertijd boezemt het kabinet alle meisjes van nederland angst in voor baarmoederhalskanker en het RIVM is naarstig op zoek naar het volgende gevaar dat ons bedreigt: hersenuitdroging of zoiets.

Volgens mij hebben bestuurders maar ook vele burgers gewoon IQ koorts. Met een schromelijk overdreven beeld van de mogelijkheden van wetenschap en techniek, vertrouwen zij er op dat ieder risico kan worden uitgebannen. Met deze aanpak draagt de overheid niet zo zeer bij aan onze veiligheid als wel aan onze angsten. Het bestuur houdt de massa een angst voor, waarvoor het dan zelf weer de remedie zegt te hebben. Ondertussen stijgt de temperatuur in de samenleving want de achterdocht groeit. Is de overheid wel op elke ramp voorbereid? Heeft ze niet haar eigen stiekeme bedoelingen met al de bangmakerij?

Degenen die dat moeten onderzoeken, de journalisten, zijn ook al niet helemaal zuiver op de graad. Bangmakerij en paniek zijn aantrekkelijke nieuwselementen en leiden tot meer kijkers en lezers. Ik heb  daarom twee van  mijn cursisten opdracht gegeven de integriteit van dagbladjournalisten en -redacties te onderzoeken. Het zou tijd worden. 

Hoe dan ook, het lijkt mij simpeler voor de overheid om duidelijk te maken dat leven een risicovolle bezigheid is. Eerlijker ook. Met dat inzicht bescherm je de bevolking uitstekend tegen de gevaren die op de loer liggen.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress.com

Service

www.bertvanderveen.nl/blog/tag/veiligheid

www.krispijnbeek.nl/?tag=veiligheid

www.prodocent.nl/…/ding-17-veiligheid-en-privacy-op-het-web

http://www.google.nl/search?gbv=2&hl=nl&q=Veiligheid+onzin&btnG=Zoeken&meta=lr%3Dlang_nl&aq=f&oq=

www.library.wur.nl/WebQuery/artik/lang/1771812

 

Vijf mei

Reinder heeft gelijk. Zolang onze jongens en meisjes in Afghanistan of in welk ander gebied ook zitten, hebben ze recht op onze ondersteuning en bescherming. Daarom stel ik voor:

– dat onze strijdkrachten uit welk buitenland dan ook terugkomen;

– dat land- en luchtmacht moeten onverwijld worden opgeheven ( in dat opzicht was ik het met Pim Fortuyn eens)

– dat het budget van de niet-marine krijgsmachtonderdelen  als volgt  wordt opgedeeld:

– 45 procent voor de zorg

– 40 procent voor microkredieten

– 15 procent voor een op te zetten spionage-organisatie

– dat alle niet-marinepersoneel gratis kan worden omgeschoold voor de zorg of krijgt een gedeeltelijke vergoede andere omscholing;

-marechausseemedewerkers gaan politiediensten doen op de Antillen of treden toe tot de nieuw op te zetten spionagedienst.

– dat er een nieuwe spionagedienst wordt opgezet om terrorisme tegen te gaan;

– dat alle land- en luchtmachtmateriaal dat niet produktief kan worden gebruikt, bij Hoogoveens (Corus) wordt aangeboeden ter omsmelting en aan de staat tegen omsmeltkosten aangeboden (de overheid gebruikt daarvoor het budget JSF en houdt nog geld over) . 

– dat kazernes en luchtmachtbases worden gesloopt en omgetoverd tot natuurgebied;

– bruikbare elektronica van lucht- en landmacht wordt aangeboden aan marine, politie of brandweer en ook aan de zorg. Voor zover mogelijk woredt de rest door domeienen bij opbod verkocht;

– dat Willem Alexander dat bespottelijke uniform van brigadegeneraal weggooit. Het staat hem niet en dient veel teveel als reclame zuil voor een overbodige organisatie.  

Iedereen blij en vrij.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress.com

Piet Hoed en Jan Pet

Een paar dagen geleden sprak ik met een bekende van mij over allerlei leuke onderwerpen in de gemeentepolitiek en gaande weg kwam er bij mij weer een duiveltje boven. Ja, zeker, er wonen duivels in mij, vooral als het over politiek gaat. Mijn gesprekspartner, een beetje opponent ook, voerde de academische graad van iemand aan om te benadrukken dat diens beleid wel voor elkaar zou zijn. Mijn haren stonden ineens overeind.

Natuurlijk, als ik in mijn puberteit wat meer het geluk aan mijn zijde had gehad en ook wat meer ambitie had getoond, had ik ongetwijfeld ook een academische graad gehaald. Bij ons in de familie was dat “nomaal”. Doctors, doctorandussen, ingenieurs, het regent meer titels in de familie dan er in Nederland lintjes uit te delen zouden zijn.  De familie barst ervan en ik ben zo ongeveer het enige buitenbeentje. De drs’n en ir’en vliegen je om de oren als wij een keer een verjaardag hebben in de familie. Frustratie van mijn kant dus?

Ach dat valt wel mee. Ik blijk me tussen alle hooggeleerde heren en dames altijd behoorlijk te kunnen handhaven. Soms haal ik zelfs nog een punt binnen ook. Nee, van een frustratie kun je op dat gebied bij mij niet spreken. Ik heb mij, vooral toen ik nog bij het Staatsbedrijf der PTT werkte, wel verbaasd over de stommiteiten die academici konden begaan. Ook op hun eigen vakgebied. Sommigen bleken eerder psychotisch te zijn dan wetenschappelijk en rationeel. Maar ja, wat wil je ook als een meester in de rechten zich gaat bezighouden met communicatie. Tja, het is maar wat je met al die vergaarde kennis doet. Als het inzicht uitblijft, komt er niets goeds van. Een voorbeeldje? De ingenieurs van PTT Telecom waren op een lumineus idee gekomen om het vandalisme tegen telefooncellen tegen te gaan: alle telefooncellen weghalen. Het is alsof de chirurg de pijn in je knie bestrijdt, door je been af te zagen. Het is pas weer goedgekomen toen de mobiele telefoon haar intrede deed.

In de afgelopen decennia zijn we het ook doodnormaal gaan vinden dat mensen een academische graad haalden en ongemerkt betekende dat een uitholling van het niveau. Begrijp me goed, het betekent niet dat ik alle academici van deze tijd beschouw als nitwits, verre van dat. 

Die toegenomen aandacht voor het academische niveau heeft wel geleid tot een overwaardering ervan. Sommigen zijn wel heel gauw bereid alles voor zoete koek te slikken als het maar uit de mond van een titularis komt. Dat is een probleem want academici hebben de neiging de wereld in te delen in modellen en formules die meestal niet te vinden zijn in het volle leven.

 

Academici abstraheren graag en doen daarna veelal verbazingwekkend weinig moeite om het abstracte model weer in de dagelijkse, concrete, proletarische pratijk te passen. Als het model klopt, beginnen ze te glimmen en dan moet alles voor hun vindinkje wijken. Soms zijn ze ook aan die praktijk ontgroeid en snappen ze weinig meer van het volkse gekriebel aan hun ivoren voeten.

De academicus, Piet Hoed zal ik hem noemen,  die probeert zijn wetenschappelijk onderbouwde modellen zo maar los te laten op de samenleving, krijgt met problemen te maken. Dat gebeurt vooral als die academische basis gepaard gaat met veel dadendrang. Piet Hoed grijpt in het leven van de werkloze of minimumlijder, Jan Pet dus, in. Van tijd tot tijd presnteert Piet Hoed zijn plannen ook nog als verbetering maar Jan Pet ziet op korte termijn alleen de nadelen. Letterlijk, in het dagelijks gebruik en in het marginale leven dat deze Jan leidt.

Het probleem schuilt hem in de aansluiting want met een wetenschappelijk model heb je nog geen politieke doelstelling. Dat lukte zelfs die malle Karl Marx niet en daarom plakte hij zijn “Heilstaat” aan zijn model terwijl hij zich nauwelijks afvroeg hoe dat allemaal uitgevoerd moest worden. Een wetenschappelijk model met gevuld worden met maatschappelijke relevantie voordat het een volwassen politieke doelstelling kan worden.  

Het lijkt mij toch de taak van Piet Hoed om met de academische modellen in de hand, aan Jan Pet duidelijk te maken waar de voordelen verborgen zijn: concreet, tastbaar, aaibaar desnoods. De kloof tussenn burger en bestuur verwijdt zich en wordt o9noverbrugbaar als Piet Hoed zich afkeert van het marginale en kleine en van de zekerheden die Jan Pet zich met veel moeite eigen heeft gemaakt.

Hoe zit dat nu met onze politieke partijen. De meeste hebbenw el modellen maar slagen er niet in om daaraan een maatschappelijk relevant beeld te verbinden. Dat geldt voor de VVD die de bloedgroepen liberaal en conservatief niet kan verenigen omdat ze onverenigbaar zijn. Het geldt voor de PvdA omdat ze twee bloedgroepen in zich heeft die maar heel moeizaam tot één politieke doelstelling kunnen komen, het geldt voor het CDA omdat het zijn beginselen te grabbel heeft gegooid en dus maar een zwakke basis heeft, het geldt voor de SP bij gebrek aan wetenschappelijke modellen, het geldt voor D66 bij gebrek aan uitgangspunten.

Het PVV heeft weliswaar geen wetenschappelijke modellen maar wel een heel smalle politieke doeslstelling. Alles wat daarbuiten valt is afval vanwege hetg gebrek aan wetenschappelijke modellen.  GroenLinks heeft de zaken goed voor elkaar maar heeft moeite met de presentatie en de ChristenUnie en SGP genieten al heel lang van één en dezelfde politieke doelstelling. Daaraan knopen ze bij tijd en wijle ook nog wel eens een wetenschappelijk model vast maar dat is te verwaarlozen. Als ik politicus was, zou ik nog maar eens even flink kauwen voordat ik me weer aan verkeizingen waagde want waar moet het nou toch eigenlijk over gaan?  

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Referenties:

 

“Waar gaat dat heen, hoe zal dat gaan, waar komt die rotzooi toch vandaan?”(Barend Servet e.a.)

“Samen tegen ons eige”(Koot en Bie)

“Kunnen we effe een beeld krijgen”(Jan Schaefer)

Http://4politicians.wordpress.com

Service

www.janmetdepet.nl

www.janmetdepet.nl/particulier/default.asp

www.corstoker.nl/2006/04_27_06.html

www.volkskrant.nl/binnenland/article1160232.ece/D66_pleisterplaats_voor_doctorandussen 

www.uk.rug.nl/archief/jaargang37/03/04d.php

www.gribnau.com/Financieele-Dagblad-n25m42

  

 

 

 

Calvijn en de domme doos

Mijn vader was doopsgezind en mijn moeder remonstrants. Het kwam nog even ter sprake tijdens een  bezoekje dat ik afgelopen vrijdag aflegde bij iemand die van niet eens zo heel erge gereformeerde kom af is. “Doopsgezind en remonstrants”, zei hij. “Ja, daar kun je inderdaad niet veel van verwachten.”Dat klopt, het is nooit goed met me gekomen.

Hoe ging dat in de praktijk? Ooit gebruikte mijn moeder de uitdrukking “Onze Lieve Heer”. Achteraf ben ik gaan begrijpen dat ze die uitdrukking bezigde als ze geen zin had om alles goed uit te leggen. Dan had “Onze Lieve Heer” het gedaan.  Op een goede dag vroeg ik haar waar OLH zich bevond en toen zei ze “Overal maar je kunt hem niet zien. Hij ziet jou wel. Tja, daarom heb ik pas na het overlijden van mijn moeder de eerste sigaret opgestoken. Ik vond het toch een beetje beangstigend. Zo’n gluurder die je niet kunt zien. 

Voor mezelf vond ik de uitdrukking “overal” wat vreemd en dus besloot ik, omdat ik nu eenmaal altijd een denkertje ben geweest, dat hij in het stopcontact woonde. In de “wandcontactdoos” zoals dat ding officieel heette. Uit die doos kwam immers ook een macht die je niet kon zien. Bovendien werd het meteen heel verklaarbaar waarom je niet met je vingers in het stopcontact mocht prikken. Dat kon OLH wel eens heel irritant vinden en misschien trok hij je dan wel naarbinnen. Ik zou balen als een stekker en ik moest er niet aan denken.  Ondanks de officiële benaming probeerde ik het contact dus te voorkomen. Alles bij elkaar bleef het Godsbeeld redelijk diffuus maar het getal 220 was wel heel bijzonder.

Heel wat minder diffuus was het godsbeeld van Johannes Calvijn maar ja, die kon dan ook godsonmogelijk een remonstrantse moeder hebben (wedden dat allerlei dertigminners zich nu zitten af te vragen waarom dat niet kon? Ik zou zeggen, plunder Wikipedia eens. met een beetje geluk staat het er nog goed in ook).  Calvijn had een glashelder Godsbeeld. Interpolis in de zestiende eeuw.

Jammer is het dat hij daarom tot eeuwige pilaarbijter is uitgekozen en tot de zondaar de ons volk zo saai heeft gemaakt. In werkelijkheid is dat allemaal onzin want Johannes Calvijn ging op zondag altijd een eindje uit varen op het meer van Genève. Dat is wel even iets heel anders dan te zorgen dat de erwtensoep al op zaterdag klaar is zodat er op zondag gegeten kon worden. 

Calvijn als verschrikkelijke fundamentalist. Nou ja, hij had er zeker de trekjes van maar dat was ook niet zo gek. Het Sodom en Gomorra dat de toenmalige paus en bisschoppen van de kerk maakten, loog er niet om. Het celibaat werd, om maar eens een voorbeeld te noemen, alleen nog maar genoemd als het dienstig was om het domme volk onder de duim te houden.

Nee, de RK-kerk was verrot tot op het bot. Johannes Calvijn probeerde als het ware  een maatschappelijke crisis te voorkomen door de mensen weer even duidelijk te maken waar het in het leven eigenlijk om ging: oprechtheid, arbeidsethos en soberheid. Die soberheid ging helemaal niet zo ver dat je nooit eens lekker mocht eten, nooit een mooie jas mocht kopen of nooit een lekker wijntje genieten. Calvijn hield er allemaal van maar in  onze dagen zou hij gekozen hebben voor GroenLinks.

Hem is bovendien verweten dat hij zijn tegenstanders op de brandstapel zette.  Nou ja zeg, dat deed in die tijd iedereeen hoor die iets te vertellen had! Brandstapels en schavotten waren toen net zo wijd en zijd verbreid als nu de woonkamerbrede LCD-schermen waarop de meest afschuwelijke films te zien zijn. ’t Is ook gewoon lekker hoor om zo nu en dan eens een moordje te zien en denk eraan…films over enge Amerikaanse mensenetende psychopathen bestonden in die tijd nog niet maar de mens had ook toen al behoefte aan verstrooiing. Ik bedoel maar: hup, de brandstapel op na vreselijke martelingen in kelders die dropen van het vocht. 

Terwijl ik de laatste woorden opschrijf, zie ik uit het stopcontact een handje komen met een klein kanten zakdoekje. De letters JC staan in één hoek geweven. Het handje wuift naar me als teken van dank. Graag gedaan!

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress.com

 

Service

www.calvijn.org

www.500jaarcalvijn.nl

www.johannescalvijn.nl

www.nieuwwij.nl/index.php?pageID=15&messageID=2064

www.web7.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=68

www.nl.wordpress.com/tag/calvijn

 

 

 

 

/