Dom…

“Ben ik nu zo slim of ben jij nu zo dom?”  en “Elk nadeel hepse voordeel.”  Het zijn uitspraken die bij het Nederlandse volk in het geheugen staan gegrift en ze duiden allebei op een waarheid als een koe en een stelling van Nietzsche: een feit is een interpretatie van de werkelijkheid. Dat neemt niet weg dat de meerderheid van de mensheid zich dagelijks beroept op feiten alsof die de absolute waarheid zouden bevatten.

Misschien heeft het iets te maken met de rechter en de linker hersenhelft die Johan Cruijff in een filosofische bui aanvoerde om het verschil aan te geven tussen hemzelf en Louis van Gaal. Hij benadrukte dat voetballers altijd de rechter hersenhelft gebruiken, het creatieve centrum en niet-voetballers zoals Van Gaal meer geneigd waren tot het gebruik van de linker hersenhelft. Die linkerkant zou de meer saaie, structurele zijn en….volgens sommigen duiden op een grotere mate van intelligentie. Intelligentie zou dus een vorm van saaiheid kunnen zijn. Ook zo’n interpretatie.

Als voetbalsupporters de aanhang van hun tegenstanders uitmaken voor Kankerjoden, noemt de KNVB dat een feit, een strafbaar feit. Maar wat is dan precies het feit? De hooligans hebben niets gezegd over de gezondheidssituatie van hun tegenstanders en ook niet over hun raciale afkomst. “Kankerjoden”  zijn tot op de dag van vandaag geen feitelijk vastgestelde eenheid, het woord is slechts een interpretatie van de vijandelijke aanhang weer of…misschien toch meer van degenen die het roepen? Hoe zit dat nu?

Naar mijn mening gaat het om de samenwerking tussen de twee centra waarbij de linker hersenhelft elke waarneming een vaste rubriek gooit en de rechter hersenhelft bereid is die rubrieken naar willekeur en vooral behoefte weer door elkaar te gooien. Dat is creativiteit immers. Zekerheden omver gooien, chaos creëren en daaruit nieuwe zekerheden maken? De rechter hersenhelft legt verbanden die de linker niet kent. Mijn persoonlijke interpretatie leidt dan ook tot de conclusie dat de ware intelligentie bestaat uit een lenige en harmonische samenwerking van de twee hersenhelften.

Nog niet zolang geleden hebben onze wetenschappers geïnterpreteerd dat Chimpansees met poep gooien om hun intelligentie aan te geven maar wat bedoelen zij daar eigenlijk mee? Volgens mij is met poep gooien intelligenter dan met modder gooien omdat het eerste wijst op hergebruik van afval terwijl het tweede verspilling van grondstoffen is maar goed, mijn interpretatie natuurlijk. Het vaststellen van IQ bij apen en andere dieren interpreteer ik als behoorlijk dom omdat mensen dan zelfbedachte en voor zichzelf geldende maatstaven aanleggen voor heel andere wezens. Wie de intelligentie van chimpansees zou willen vaststellen, zou moeten onderzoeken in hoeverre de linker en rechter hersenhelft van deze apen samenwerken bij een effectief overleven in hun situatie. Voor zover wij dat kunnen waarnemen natuurlijk, ook dat blijft interpreteren.

Wetenschappers weten nog steeds niet wat electriciteit is en toch maken we er gebruik van. Sterker nog, volgens mij weten ze in veel gevallen niet WAT iets is en maken we er gebruik van. De wetenschap beschikt uitsluitend over een lijfelijk dan wel technisch uitgevoerde waarnemingen. Deze zijn allemaal beperkt door onze zintuigen, bijvoorbeeld gezichtsbedrog. Het voordeel, dor onze interpretatie van het idee “objectiviteit”, door fouten die instrumenten in zich houden en fouten in berekeningen en…door de mate van samenwerking tussen onze hersenhelften terwijl niet zeker is dat er niets te weten valt buiten deze waarneming. De menselijke geest is beperkt en mag zich dus nooit tot fundament van absolute waarheden verheffen.

Dat is mooi want het maakt meteen duidelijk wat de toevoeging “wetenschappelijk aangetoond” in tal van advertenties, spots, brochures en bibliotheken waard is. Mijn interpretatie is dat een absoluut geloof in deze verraderlijke formulering heel DOM is. Dat is geen interpreatatie maar een FEIT. Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

When the nightmare becomes Pegasus….

Not so many days ago some youngster wrote on twitter that upgrading maximum speed on Dutch highways was symbolic for the freedom liberals are striving for. This remark was ridiculous and symbolic in the same time. Upgrading maximum speed has got nothing, whatsoever nothing, to do with freedom but the symbolism was obvious.

The symbolism accentuated dependence of people on influences from outside because speed is something we can only undergo in relation to the world outside. There is nothing inside of us that asks for more speed.  This may sound very philosophical but if you look at most young children you will see that they rather long for attention than for speed. Behaviour of very young children often is an eye-opener for discovering who we really are.

So…here we find exactly the center of the problem. People should be more independent of what they are being told time after time. If a range of people tries to tell the same story  time and time again, they should be critical and conscientiously investigate. This does not go without saying. It requires a solid upbringing in the direction of real freedom, autonomy and independency. Our crisis is not firstly and certainly not exclusively a financial crisis but a mental one. These are conditions for a mind setting that is insensible to mind sucking. The big question is: is society ripe for a turn like that?

At first sight it may seem so but certain powers will resist the change because they  have an interest in the nowadays “system”. It is necessary to point out that there is no system at all, at the moment. What exists is a structure based on GREED or lust for power and money (which in fact are the same). Now this structure, supported by a mini-gropup of families in the world, fighting each other but using the same tactics, can only exist because of the absence of a system. And…the system is non existent because of the big dependency of people of the outside world, their openness to mind sucking. If a system existed, this structure would have not the ghost of a chance. Let’s be open: the structure moves itself  firstly at the stock exchange because this institute has turned into the best casino to suck power and money out of the world. But let’s also be honest: not every little investor belongs to this structure. In fact most little ones amongst them are their most serious victims.

Being practical…what is necessary to put the mental and economic crisis to an end is:

– closing all stock exchnages;

– partial repartition of sucked money amounts on investors’ accounts;

– organizing a freedom and independency direcrted education;

– make clear that unbridled loaning is only a fruit of mind sucking by people who florish  by that.

– organizing a new mind set in the same direction of the grown up, for instance by  blocking luring product advertising on tv and internet;

– bringing people by discussion and advertising to do work in the frequency and kind that fit them the best.

Of course there should be chosen a way by wich it is posssible not to brain wash people. That is important because brain washing is an serious danger for people who are not used tot thinking for themselves. Most people are not these days…as was pointed out above.

If we succeed in doing this, we will see the nightmare transformning into Pegasus and fly higher and higher…with us on its back….and may be we get by then a “helicopter view” of the damage done by the structure and mind sucking.

Till strongness,

Kaj Elhorst

http://4policticians.wordpress.com

Want mij is de wrake…zegt Joost Eerdmans

Eerst is er de woede die vraagt om vergelding en die in lang vervlogen eeuwen werd bevredigd door in ene tweegevecht de nek van de ander te breken. Soms was het de dader, soms was het het slachtoffer dat het aflegde. Een Godsoordeel heette dat. ” Want mij is de wrake…”.

Toen was er de objectieve rechtspraak die met een in toga verhulde meesmuil het begrip “vergelding  overnam en daarvoor strop of vuurpeloton hanteerde. En nu zijn er de ongelovigen die menen dat zij zelf altijd wraak moeten nemen en het liefste eigen rechter spelen. Om dat te voorkomen neemt de rechterlijke macht nog steeds het woord “vergelding”  in de mond maar wat is dat eigenlijk?

Vergelding is niets meer of minder dan ene primitieve waanidee dat de één zijn ongeluk het ongeluk van de ander in evenwicht stelt. In werkelijkheid kan daar geen sprake van zijn. Waar twee mensen ongelukkig zijn, is het ongeluk twee keer zo groot en keert het geluk niet terug. Niet alleen filosofisch maar ook reëel gezien zit het geluk niet in het ongeluk van de ander maar in het geluk van jezelf. Wie gelukkig wordt van het ongeluk van een ander is een sadist en dus eigenlijk een psychopaat en dus eigenlijk ene gevaar voor de samenleving.

In de Middeleeuwen werd het kwaad verondersteld te huizen in de duivel en die kn bezit nemen van een mens. Nu zijn we nog niet zoveel verder want we zijn maa al te zeer geneigd om te denken dat er “goede”  en “slechte”  mensen zijn. Goede mensen hebben met hun veronderstelde vrije wil de goede keuzen gemaakt. Slechte mensenmaken met hun veronderstelde vrije wil een slechte keuze.

Als het zó simpel was, zou de misdaad snel de wereld uit zijn. En trouwens,wat heeft het voor zin iemand te straffen die toch alleen maar in staat is tot het kwade? Dat verandert niets aan zijn of haar kwade inborst. Maar zo simpel is het niet. Het kwaad zit in ons allemaal en het is afhankelijk van de sterkte van de prikkels en de omstandigheden of wij overgaan tot slechte daden. Straf zal ons daar zelden of nooit vanaf houden. Bij de één is de duisteren inborst sneller aangesproken dan bij de ander. Dat heeft veel te maken met aanleg en opvoeding,ervaringen in de samenleving en betrokkenheid bij anderen. Een willekeurig voorbeeld: Als een meisje twintig jaar door haar vader in een kelder wordt opgesloten en verkracht, hebben we met haar te doen. Als zij daardoor geestelijk zo mismaakt is dat ze wanhopig en angstig haar kinderen vermoordt, heeft ze ineen suit vrije wil gekozen voor moord? Die redenatie klopt natuurlijk niet.

En daarom moeten wij van de gevangenissen af. Gevangenissen zijn broedplaatsen van criminaliteit, plekken vol negatieve ervaringen en inzichten waar de slechte kant van mensen nog eerder wordt aangesproken dan elders. In plaats van gevangenissen hebben wij opvoedingsinstellingen nodig. Daar worden mensen afgezonderd zodat zij geen kwaad kunnen doen aan de samenleving en …daar worden zij voorzien van meer weerbaarheid,een sterker immuunsysteem van het slechte gedrag. Daarvoor bestaat een reeks van therapieën. Pas als de dader van onrecht voorzien is van een stevig immuunsysteem tegen negatieve prikkels, kan hij of zij worden vrijgelaten. Dat is niet soft, dat is efficiënt…

Want mij is de wrake…of die woorden uit de Bijbel nu geloofwaardig zijn of niet…de wereld is niet verdeeld in goeierds en slechteriken. Iedereen loopt het risico van goeierd in slechterik te veranderen en het gedrag van onze medemens is daar voor ene groot deel debet aan. Zolang we dat niet inzien, zijn we nog geen meter van de oermens af. Als Eerdmans dat nou ook eens ging begrijpen.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

De rust van het poepscheppen of: hoe je kunt zien dat mensen nooit iets leren

Afgelopen dagen was ik bij mijn dochter in Spanje, op haar paardenboerderij. Heel leuk, mijn witte merrie van vroeger slijt daar haar pensioendagen. Een nadeel van zo’n boerderij is dat je geregeld de mest moet opruimen en paarden poepen echt ontzettend veel. Net als je klaar bent, beginnen ze weer…

Wat dat betreft is het misschien een beetje om moedeloos van te worden maar dat geldt wel voor meer dingen zoals zal blijken. Hoe dan ook, mijn dochter vertelde mij dat ze er zoiets bestaat als ” de rust van het poepscheppen”. Poepscheppen geeft rust, de kans tot nadenken. Vanuit zichzelf is het zo geestdodend dat je haast wel gedwongen bent om iets anders te gaan doen en zo gebeurde het dat ik ging nadenken.

Ik was al eerder verbijsterd geweest over de kernramp in Japan. Dat land heeft tientallen jaren geen kernwapens willen hebben omdat er geen land op aarde te vinden was waar de verschrikkingen daarvan zo duidelijk waren geworden. Met een complete vorm van verstandsontvlieding besloot een stel idioten in de zeventiger jaren dat kerncentrales wel nuttig konden zijn. Niet dat het nodig was want Japan beschikt over enorme voorraden geothermische energie, zonne-energie, getijdenenergie en nog wat dingetjes. Geen steenkolen of olie, nee maar wat zou dat?

Wie zich tegen de bouw van de kerncentrales keerde in die tijd, gold in Japan een landverrader. Te zien aan de resultaten van de werkelijk geniale bouw van 56 kerncentrales, lijkt dat de omgekeerde wereld. In wezen heeft de Japanse overheid tegen beter weten in 56 kernbommen in het land geplaatst, onder bewaking dat wel maar zonder garantie tegen explosies. Dat was voor een  Japanner heel dom en voor anderen die zich zacht kunnen spiegelen nog dommer.

Kortgeleden was er een zogenaamd wetenschapsjournalist bij P&W die verkondigde dat het allemaal heel erg meeviel, ook met die straling in Japan. Hij kwam met een duizelingwekkende hoeveelheid cijfers die de indruk wekten dat hij verstand van zaken had. Wat hij niet had was : inzicht. Hij heeft niet gezien welke gevolgen straling in Japan op de lange termijn heeft gehad, zodat er zelfs in de zeventiger jaren nog mensen ziek werden en overleden aan de gevolgen van die twee kleine bommetjes. Hoe dom moet je zijn om jezelf wetenschapsjournalist te mogen noemen. Volslagen onverantwoorde taal uitslaan, machogedrag vertonen door te zeggen dat je uitgever ook al moeite heeft om je in toom te houden, het hoort allemaal niet erg bij kernenergie en al helemaal niet bij wetenschap.

Dit soort tunnelvisionaire gekken laat ons  dus geloven dat kernenergie het veiligste is wat je kunt bedenken (is zonne-energie dan zo gevaarlijk?) en drijft ons in een richting die wij niet in zouden moeten willen slaan omdat wij nu voor de tweede keer de gevolgen hebben gezien van de totaal onverantwoordelijke aanpak rond kernenergie.

Kijk en daarvoor is het poepscheppen uitgevonden zodat je ineens de beste voorbeelden ziet van het feit dat de mensheid NOOIT iets zal leren, helemaal nooit tenzij, maar ja daar hebben we het een andere keer nog over.

 

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Ikke zelluf doen

Onzeker en traag maar toch op het doel

In donker en kou maar vol van gevoel

Ontkiemt diep het zaadje en komt er een foetus

In vruchtbare aarde, die moet het gaan doen dus

En daar is het leven, het voorjaar is aan

Het licht en de kleuren, de liefde komt aan

Verwondeering, moeite en ook nog wat kracht

Er ontwikkelt zich spanning in zeldzame pracht

Het volle leven, ’t is zomer nu hier

Vol drukte en arbeid en heftig vertier

Met werken en rusten en zelfovertuiging

Komt er voor alles wat leeft een reusachtige buiging

Zolang duurt het niet of het sterven begint

Een tijdperk van regen en keiharde wind

De herfst maakt het leven en wereld weer los

Een droef waaiend zwaaien van het stervende bos

Maar daar ligt de winter, zo dood en zo stijf

Met schoonheid als nergens, zo staat buiten kijf

Al wroet in de aarde een zaadje vol kracht

Op weg naar een tijperk vol liefde en kracht

En heel in de verte, nog nauwelijks gehoord

Klinkt de stem van de mens, die zichzelf aanspoort

Ik doe het met handjes, los van het stuur

Helemaal zelluf, elke dag, ieder uur 🙂

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Vrouw, geniet van mij of jank!

Bovenstaande tekst voegde ik ook een vrouw toe die mij veel teveel toneel liep te spelen: janken, weglopen, krijsen, smijten met van alles en nog wat, nou ja, de hele bekende riedel. De uitwerking was verbluffend: het hele circus hield in één keer op terwijl ik nog gerekend had op een woede-uitbarsting. Niks van dat alles, integendeel. 

Sosm is het goed heel erg verschrikkelijk duidelijk te zijn in wat je zegt, ook al twijfel je zelf aan de aanvaardbaarheid ervan. Duidelijkheid schept ruimte en ruimte geeft nieuwe kansen. Daarom ben ik ook een fervente tegenstander van omzeilen en gemuts in de marge. Zeg waar het om gaat en wat je wilt, dan bied je nieuwe kansen voor iedereen.

In plaats daarvan hullen juist de leidinggevenden in deze samenleving zich veelal in mirakels. Het verbaasde me dan ook niet  toen ik vanmorgen hoorde dat er een veldslag aan de gang was in Kaboem, de hoofdstad van Afghanistan. Al jarenlang lopen politici, militairen en aanhang te beweren dat we zulke grote stappen voorwaarts maken in dat land. Een gotspe want de taliban hebben zich nu niet alleen in Afghanistan stevig gevestigd maar ook in Pakistan. Al Kajda heeft meer bondgenoten dan ooit. Maar wij houden onszelf voor dat we vorderingen maken. Omdat we erges een school hebben gebouwd die binnenort waarschijnlijk weer wordt opgeblazen, al dan niet MET kinderen.

Ja, dan heb je goed werk gedaan. Nu blijft het niet bij Afghanistan natuurlijk. Al vele jaren lang liep er een vredesmacht in Haïti rond en nu pas wordt duidelijk of dat tot enig resultaat heeft geleid. Niet echt. Wat de VN-ers niet voor elkaar kregen, maakte een aardbeving mogelijk: samenwerking tussen groepen.  Bovendien roept onze overheid al héél lang dat ze voorrang geeft aan de bestrijding van mensenhandel. Even goed krijgt ze er geen grip op. Wat ze wel heel goed kan is coffeshops en bordelen sluiten. Alsof je daar wat mee bereikt. Maar…onze overheid stelt dat ze goede vorderingen maakt.

Zoals bij de eerder genoemde vrouw, is er sprake van heel veel toneelspel. Veel drama, weinig effect. Eén keer stevig duwen tegen het systeem en alle feilen komen op verbijsterend heldere wijze naar voren. Het mag een waarschuwing zijn. Juist in deze verkiezingstijd kan ik er niet genoeg op hameren (grappig hè?): wees duidelijk en helder, concreet en reëel. Vanzelfsprekend geldt dat ook voor plannen die ween nog in petto hebben voor vredesmissies. In beginsel moet je er niet aan beginnen maar doe je het toch…vraag je dan eerst eens af in wat voor land je eigenlijk gaat rommelen. 

Vraag je ook af in wat voor land je je bevindt en zoek die sloebers in acherstadswijken nou echt eens op. Houd je mond maar zet je oren open. beloof niks maar denk na. Lees geen rapporten maar leef je in. En als iemand echt aan het toneelspelen slaat, dan zeg je: “Geniet van mij of jank” want je moet ook zeker zijn van jezelf.  Ik weet het, het klinkt moeilijk maar het valt reuze mee in de praktijk.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress.com

Service

http://news.google.nl/news?hl=nl&rlz=1G1GGLQ_NLNL333&q=Gevechten+in+Kaboel&lr=lang_nl&um=1&ie=UTF-8&ei=yBxUS9XrC4vW-QbR5IXaCA&sa=X&oi=news_group&ct=title&resnum=1&ved=0CAwQsQQwAA

http://www.telegraaf.nl/binnenland/5772678/__Davids_verandert_geen_letter__.html?p=2,2

IQ koorts en het Rijksinstituut voor Virale Massahysterie (RIVM)

 

In de afgelopen twee maanden ben ik per vliegtuig drie keer op en neer geweest naar Barcelona. In totaal waren dat dus ze s vluchten en daarvan hebben grenswachten kans gezien om mij drie keer te fouilleren. Ik ben tot het v olgende besluit gekomen: als er binnen een half jaar nog weer eens iemand met zijn kleverige tengels aan mijn edele delen zit, dien ik een aanklacht in. Ik stel Guusje ter Horst en die gek van Joustra persoonlijk verantwoordelijk voor mijn welbevinden en eis dat iedere gedachte over bodyscan onmiddellijk de wereld wordt uit geholpen. Het is toch ene gotspe dat de eerste de beste Nigeriaan doodleuk met explosieven de grens passeert terwijl ik er met een flesje shampoo nog niet eens doorheen kom! 

We leven in een wereld waarin veiligheid het hoogste goed schijnt te zijn. Ik raad iedereen dan ook aan zelfmoord te plegen want dat is de meest veilige maatregel die je nemen kunt. Gisteravond heb ik blauw gelegen om de conférence van Freek de Jonge die onder meer precies de vinger op deze zere plek legde. Wij willen een leven zonder lijden maar helaas, dat zal niet lukken. Als de bovenste lijdensweg is opgeb roken, dan blijkt eronder er weer één te liggen. 

Veiligheid: bij ons op de wpoorweegovergang is de afgelopen 50 jaar nog nooit een ongeluk gebeurt. Toch maakt Pro Rail ons wijs dat zo’n overgang gevaarlijk is en dus moest er een tunnel komen. Nu kunen dronken pub ers zich tenminste vanaf de bovenrand op het fietspad te pletter springen. Veel veiliger…voor Pro Rail.

Ons kabinet heeft ons maandenlang voor de gek gehouden met de Mexicaanse griep en toen dat niet voldoende hielp heeft het uit Brabant de Q-koorts tevoorschijn getoverd. Tegerlijkertijd boezemt het kabinet alle meisjes van nederland angst in voor baarmoederhalskanker en het RIVM is naarstig op zoek naar het volgende gevaar dat ons bedreigt: hersenuitdroging of zoiets.

Volgens mij hebben bestuurders maar ook vele burgers gewoon IQ koorts. Met een schromelijk overdreven beeld van de mogelijkheden van wetenschap en techniek, vertrouwen zij er op dat ieder risico kan worden uitgebannen. Met deze aanpak draagt de overheid niet zo zeer bij aan onze veiligheid als wel aan onze angsten. Het bestuur houdt de massa een angst voor, waarvoor het dan zelf weer de remedie zegt te hebben. Ondertussen stijgt de temperatuur in de samenleving want de achterdocht groeit. Is de overheid wel op elke ramp voorbereid? Heeft ze niet haar eigen stiekeme bedoelingen met al de bangmakerij?

Degenen die dat moeten onderzoeken, de journalisten, zijn ook al niet helemaal zuiver op de graad. Bangmakerij en paniek zijn aantrekkelijke nieuwselementen en leiden tot meer kijkers en lezers. Ik heb  daarom twee van  mijn cursisten opdracht gegeven de integriteit van dagbladjournalisten en -redacties te onderzoeken. Het zou tijd worden. 

Hoe dan ook, het lijkt mij simpeler voor de overheid om duidelijk te maken dat leven een risicovolle bezigheid is. Eerlijker ook. Met dat inzicht bescherm je de bevolking uitstekend tegen de gevaren die op de loer liggen.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress.com

Service

www.bertvanderveen.nl/blog/tag/veiligheid

www.krispijnbeek.nl/?tag=veiligheid

www.prodocent.nl/…/ding-17-veiligheid-en-privacy-op-het-web

http://www.google.nl/search?gbv=2&hl=nl&q=Veiligheid+onzin&btnG=Zoeken&meta=lr%3Dlang_nl&aq=f&oq=

www.library.wur.nl/WebQuery/artik/lang/1771812

 

Vijf mei

Reinder heeft gelijk. Zolang onze jongens en meisjes in Afghanistan of in welk ander gebied ook zitten, hebben ze recht op onze ondersteuning en bescherming. Daarom stel ik voor:

– dat onze strijdkrachten uit welk buitenland dan ook terugkomen;

– dat land- en luchtmacht moeten onverwijld worden opgeheven ( in dat opzicht was ik het met Pim Fortuyn eens)

– dat het budget van de niet-marine krijgsmachtonderdelen  als volgt  wordt opgedeeld:

– 45 procent voor de zorg

– 40 procent voor microkredieten

– 15 procent voor een op te zetten spionage-organisatie

– dat alle niet-marinepersoneel gratis kan worden omgeschoold voor de zorg of krijgt een gedeeltelijke vergoede andere omscholing;

-marechausseemedewerkers gaan politiediensten doen op de Antillen of treden toe tot de nieuw op te zetten spionagedienst.

– dat er een nieuwe spionagedienst wordt opgezet om terrorisme tegen te gaan;

– dat alle land- en luchtmachtmateriaal dat niet produktief kan worden gebruikt, bij Hoogoveens (Corus) wordt aangeboeden ter omsmelting en aan de staat tegen omsmeltkosten aangeboden (de overheid gebruikt daarvoor het budget JSF en houdt nog geld over) . 

– dat kazernes en luchtmachtbases worden gesloopt en omgetoverd tot natuurgebied;

– bruikbare elektronica van lucht- en landmacht wordt aangeboden aan marine, politie of brandweer en ook aan de zorg. Voor zover mogelijk woredt de rest door domeienen bij opbod verkocht;

– dat Willem Alexander dat bespottelijke uniform van brigadegeneraal weggooit. Het staat hem niet en dient veel teveel als reclame zuil voor een overbodige organisatie.  

Iedereen blij en vrij.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress.com

Vier mei

Ik heb gemerkt dat het onderstaande stuk bij veel mensen negatieve reacties losmaakt. Klaarblijkelijk ben ik niet duidelijk genoeg geweest met mijn boodschap. Laat ik daarom vooropstellen dat het stuk geen denigrerende of spottende strekking heeft ten aanzien van mensen die in dienst van de Nederlandse overheid zijn gesneuveld of zwaar beschadigd. Integendeel. Ik respecteer hun inzet, karakter en geloof in een betere toekomst en ik gun iedereen die een geliefde heeft verloren het recht om op zijn of haar wijze de verlorene te eren. 

Is het iemand wel eens opgevallen wat er in de titel van dit stuk staat? “Vier mei”! je zou die maand moeten vieren als begin van al het goede. Als ik om me heen kijk, zie ik vooral droefenis en treurnis. Was het geen erbarmelijk aanzicht, die halve zolen die op 1 mei in Berlijn vooral het kapitalisme wilden afschaffen en alles wilden nationaliseren. Tot en met mijn onderbroek en de condooms, veters en noem maar op aan toe? 

Ach, eigenlijk was het wel een soort feest. Die mensen die geloofden in iets waarvan ze zelf niet wisten wat het zou moeten zijn. Prachtig! Een soort atheïstische god? Heilstaat? Hemel op aarde? Eén mei wordt zolangzaamaan een herdenkingsdag met tradities maar zonder inhoud. Feestelijk, dat wel al zullen sommige agenten er anders over denken. Maar ach, een potje voetbal levert hetzelfde op.  

Op twee en drie mei is het weekend dus dan doen we met z’n allen zo weinig mogelijk, vooral als het mooi weer is en dan, dan komt de meest gedenkwaardige dag van het jaar, de naamdag zou ik haast zeggen: vier mei. Op vier mei gaat Nederland collectief herdenken wat ze niet heeft meegemaakt. Herdenken van gevallenen voor een vrijheid waar de mensen daarna een geweldige pot hebben gemaakt. Een vrijheid die vooral bestaat uit kamerbrede plasmaschermen (herinnert u zich die man  op tv nog die zei dat hij “zo toe was aan een plasmascherm”?)  Hoe zou het met hem gaan in crisistijd? Plasmachermen, ze kunnen niet plat genoeg, evenals het overmatige gevreet, gerook en gezuip, weggooien van eten en het beledigen van mensen die je niet begrijpt. Dat laatste valt dan onder het hoge goed van “recht op vrije meningsuiting”. 

Herdenken van degenen die gevallen zijn voor onze vrijheid waarvan we haast collectief nietweten wat we ermee moeten doen. Het opvallende van dieren is dat zij nooit herdenken. Althans niet waarneembaar. Zij aanvaarden het leed dat ze ondergaan of ondergaan hebben en weten later alleen nog dat ze uit de buurt van bepaalde plaatsen of mensen moeten blijven. Ja, dieren herinneren zich wat belangrijk is. Dieren zouden nooit PVV stemmen omdat ze weten dat ze dan te dicht in de buurt van de risicodomein komen. Ze herkennnen en ruiken de geur van “Böse Menschen”. Mensen niet, ze herdenken de doden op vier mei en stemmen op vier juni op een half nazistische partij. Herdenken maar niet nadenken.

Dat schiet dus niet op. Binnenkort vallen ze weer voor onze vrijheid omdat we die tijdens het herdenken, onderweg verloren hebben. Ze vallen niet voor onze vrijheid maar voor onze angst.

Jarenlang heb ik meegelopen  in de stoeten van de vierde mei totdat ik zag dat de herdenkers en de verraders méér dan ééns dezelfden waren. Het zal me toch niet gebeuren dat ik aanwezig ben op een bijeenkomst waar Geert Wilders een krans gaat leggen? Nee, dat zal me niet gebeuren. Ik loop al lang niet meer mee en vier mijn vrijheid met een glas dat ik hef op iedereen die ervoor gevallen is. Proost, vier de mei!

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

 

Referentie:

“Herdenk niet de doden maar vier de levenden”!

Http://4politicians.wordpress.com

Service

http://www.echo.nl/ww-ui/buurt/lees/865722/herdenking.4.mei.de.kwakel/

http://www.bndestem.nl/regio/bergenopzoom/4907495/Geld-nodig-voor-4-mei.ece

www.4en5mei.nl/herdenken

www.nieuwsbank.nl/inp/2009/05/04/v023.htm

www.rood.delft.sp.nl/opinie/2/

www.human.nl/index.php?pg=nws&nwsid=300

 

 

 

 

 

Piet Hoed en Jan Pet

Een paar dagen geleden sprak ik met een bekende van mij over allerlei leuke onderwerpen in de gemeentepolitiek en gaande weg kwam er bij mij weer een duiveltje boven. Ja, zeker, er wonen duivels in mij, vooral als het over politiek gaat. Mijn gesprekspartner, een beetje opponent ook, voerde de academische graad van iemand aan om te benadrukken dat diens beleid wel voor elkaar zou zijn. Mijn haren stonden ineens overeind.

Natuurlijk, als ik in mijn puberteit wat meer het geluk aan mijn zijde had gehad en ook wat meer ambitie had getoond, had ik ongetwijfeld ook een academische graad gehaald. Bij ons in de familie was dat “nomaal”. Doctors, doctorandussen, ingenieurs, het regent meer titels in de familie dan er in Nederland lintjes uit te delen zouden zijn.  De familie barst ervan en ik ben zo ongeveer het enige buitenbeentje. De drs’n en ir’en vliegen je om de oren als wij een keer een verjaardag hebben in de familie. Frustratie van mijn kant dus?

Ach dat valt wel mee. Ik blijk me tussen alle hooggeleerde heren en dames altijd behoorlijk te kunnen handhaven. Soms haal ik zelfs nog een punt binnen ook. Nee, van een frustratie kun je op dat gebied bij mij niet spreken. Ik heb mij, vooral toen ik nog bij het Staatsbedrijf der PTT werkte, wel verbaasd over de stommiteiten die academici konden begaan. Ook op hun eigen vakgebied. Sommigen bleken eerder psychotisch te zijn dan wetenschappelijk en rationeel. Maar ja, wat wil je ook als een meester in de rechten zich gaat bezighouden met communicatie. Tja, het is maar wat je met al die vergaarde kennis doet. Als het inzicht uitblijft, komt er niets goeds van. Een voorbeeldje? De ingenieurs van PTT Telecom waren op een lumineus idee gekomen om het vandalisme tegen telefooncellen tegen te gaan: alle telefooncellen weghalen. Het is alsof de chirurg de pijn in je knie bestrijdt, door je been af te zagen. Het is pas weer goedgekomen toen de mobiele telefoon haar intrede deed.

In de afgelopen decennia zijn we het ook doodnormaal gaan vinden dat mensen een academische graad haalden en ongemerkt betekende dat een uitholling van het niveau. Begrijp me goed, het betekent niet dat ik alle academici van deze tijd beschouw als nitwits, verre van dat. 

Die toegenomen aandacht voor het academische niveau heeft wel geleid tot een overwaardering ervan. Sommigen zijn wel heel gauw bereid alles voor zoete koek te slikken als het maar uit de mond van een titularis komt. Dat is een probleem want academici hebben de neiging de wereld in te delen in modellen en formules die meestal niet te vinden zijn in het volle leven.

 

Academici abstraheren graag en doen daarna veelal verbazingwekkend weinig moeite om het abstracte model weer in de dagelijkse, concrete, proletarische pratijk te passen. Als het model klopt, beginnen ze te glimmen en dan moet alles voor hun vindinkje wijken. Soms zijn ze ook aan die praktijk ontgroeid en snappen ze weinig meer van het volkse gekriebel aan hun ivoren voeten.

De academicus, Piet Hoed zal ik hem noemen,  die probeert zijn wetenschappelijk onderbouwde modellen zo maar los te laten op de samenleving, krijgt met problemen te maken. Dat gebeurt vooral als die academische basis gepaard gaat met veel dadendrang. Piet Hoed grijpt in het leven van de werkloze of minimumlijder, Jan Pet dus, in. Van tijd tot tijd presnteert Piet Hoed zijn plannen ook nog als verbetering maar Jan Pet ziet op korte termijn alleen de nadelen. Letterlijk, in het dagelijks gebruik en in het marginale leven dat deze Jan leidt.

Het probleem schuilt hem in de aansluiting want met een wetenschappelijk model heb je nog geen politieke doelstelling. Dat lukte zelfs die malle Karl Marx niet en daarom plakte hij zijn “Heilstaat” aan zijn model terwijl hij zich nauwelijks afvroeg hoe dat allemaal uitgevoerd moest worden. Een wetenschappelijk model met gevuld worden met maatschappelijke relevantie voordat het een volwassen politieke doelstelling kan worden.  

Het lijkt mij toch de taak van Piet Hoed om met de academische modellen in de hand, aan Jan Pet duidelijk te maken waar de voordelen verborgen zijn: concreet, tastbaar, aaibaar desnoods. De kloof tussenn burger en bestuur verwijdt zich en wordt o9noverbrugbaar als Piet Hoed zich afkeert van het marginale en kleine en van de zekerheden die Jan Pet zich met veel moeite eigen heeft gemaakt.

Hoe zit dat nu met onze politieke partijen. De meeste hebbenw el modellen maar slagen er niet in om daaraan een maatschappelijk relevant beeld te verbinden. Dat geldt voor de VVD die de bloedgroepen liberaal en conservatief niet kan verenigen omdat ze onverenigbaar zijn. Het geldt voor de PvdA omdat ze twee bloedgroepen in zich heeft die maar heel moeizaam tot één politieke doelstelling kunnen komen, het geldt voor het CDA omdat het zijn beginselen te grabbel heeft gegooid en dus maar een zwakke basis heeft, het geldt voor de SP bij gebrek aan wetenschappelijke modellen, het geldt voor D66 bij gebrek aan uitgangspunten.

Het PVV heeft weliswaar geen wetenschappelijke modellen maar wel een heel smalle politieke doeslstelling. Alles wat daarbuiten valt is afval vanwege hetg gebrek aan wetenschappelijke modellen.  GroenLinks heeft de zaken goed voor elkaar maar heeft moeite met de presentatie en de ChristenUnie en SGP genieten al heel lang van één en dezelfde politieke doelstelling. Daaraan knopen ze bij tijd en wijle ook nog wel eens een wetenschappelijk model vast maar dat is te verwaarlozen. Als ik politicus was, zou ik nog maar eens even flink kauwen voordat ik me weer aan verkeizingen waagde want waar moet het nou toch eigenlijk over gaan?  

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Referenties:

 

“Waar gaat dat heen, hoe zal dat gaan, waar komt die rotzooi toch vandaan?”(Barend Servet e.a.)

“Samen tegen ons eige”(Koot en Bie)

“Kunnen we effe een beeld krijgen”(Jan Schaefer)

Http://4politicians.wordpress.com

Service

www.janmetdepet.nl

www.janmetdepet.nl/particulier/default.asp

www.corstoker.nl/2006/04_27_06.html

www.volkskrant.nl/binnenland/article1160232.ece/D66_pleisterplaats_voor_doctorandussen 

www.uk.rug.nl/archief/jaargang37/03/04d.php

www.gribnau.com/Financieele-Dagblad-n25m42