Dom…

“Ben ik nu zo slim of ben jij nu zo dom?”  en “Elk nadeel hepse voordeel.”  Het zijn uitspraken die bij het Nederlandse volk in het geheugen staan gegrift en ze duiden allebei op een waarheid als een koe en een stelling van Nietzsche: een feit is een interpretatie van de werkelijkheid. Dat neemt niet weg dat de meerderheid van de mensheid zich dagelijks beroept op feiten alsof die de absolute waarheid zouden bevatten.

Misschien heeft het iets te maken met de rechter en de linker hersenhelft die Johan Cruijff in een filosofische bui aanvoerde om het verschil aan te geven tussen hemzelf en Louis van Gaal. Hij benadrukte dat voetballers altijd de rechter hersenhelft gebruiken, het creatieve centrum en niet-voetballers zoals Van Gaal meer geneigd waren tot het gebruik van de linker hersenhelft. Die linkerkant zou de meer saaie, structurele zijn en….volgens sommigen duiden op een grotere mate van intelligentie. Intelligentie zou dus een vorm van saaiheid kunnen zijn. Ook zo’n interpretatie.

Als voetbalsupporters de aanhang van hun tegenstanders uitmaken voor Kankerjoden, noemt de KNVB dat een feit, een strafbaar feit. Maar wat is dan precies het feit? De hooligans hebben niets gezegd over de gezondheidssituatie van hun tegenstanders en ook niet over hun raciale afkomst. “Kankerjoden”  zijn tot op de dag van vandaag geen feitelijk vastgestelde eenheid, het woord is slechts een interpretatie van de vijandelijke aanhang weer of…misschien toch meer van degenen die het roepen? Hoe zit dat nu?

Naar mijn mening gaat het om de samenwerking tussen de twee centra waarbij de linker hersenhelft elke waarneming een vaste rubriek gooit en de rechter hersenhelft bereid is die rubrieken naar willekeur en vooral behoefte weer door elkaar te gooien. Dat is creativiteit immers. Zekerheden omver gooien, chaos creëren en daaruit nieuwe zekerheden maken? De rechter hersenhelft legt verbanden die de linker niet kent. Mijn persoonlijke interpretatie leidt dan ook tot de conclusie dat de ware intelligentie bestaat uit een lenige en harmonische samenwerking van de twee hersenhelften.

Nog niet zolang geleden hebben onze wetenschappers geïnterpreteerd dat Chimpansees met poep gooien om hun intelligentie aan te geven maar wat bedoelen zij daar eigenlijk mee? Volgens mij is met poep gooien intelligenter dan met modder gooien omdat het eerste wijst op hergebruik van afval terwijl het tweede verspilling van grondstoffen is maar goed, mijn interpretatie natuurlijk. Het vaststellen van IQ bij apen en andere dieren interpreteer ik als behoorlijk dom omdat mensen dan zelfbedachte en voor zichzelf geldende maatstaven aanleggen voor heel andere wezens. Wie de intelligentie van chimpansees zou willen vaststellen, zou moeten onderzoeken in hoeverre de linker en rechter hersenhelft van deze apen samenwerken bij een effectief overleven in hun situatie. Voor zover wij dat kunnen waarnemen natuurlijk, ook dat blijft interpreteren.

Wetenschappers weten nog steeds niet wat electriciteit is en toch maken we er gebruik van. Sterker nog, volgens mij weten ze in veel gevallen niet WAT iets is en maken we er gebruik van. De wetenschap beschikt uitsluitend over een lijfelijk dan wel technisch uitgevoerde waarnemingen. Deze zijn allemaal beperkt door onze zintuigen, bijvoorbeeld gezichtsbedrog. Het voordeel, dor onze interpretatie van het idee “objectiviteit”, door fouten die instrumenten in zich houden en fouten in berekeningen en…door de mate van samenwerking tussen onze hersenhelften terwijl niet zeker is dat er niets te weten valt buiten deze waarneming. De menselijke geest is beperkt en mag zich dus nooit tot fundament van absolute waarheden verheffen.

Dat is mooi want het maakt meteen duidelijk wat de toevoeging “wetenschappelijk aangetoond” in tal van advertenties, spots, brochures en bibliotheken waard is. Mijn interpretatie is dat een absoluut geloof in deze verraderlijke formulering heel DOM is. Dat is geen interpreatatie maar een FEIT. Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Advertenties

Lied van de bankier…

Op de wijs van “O sole mio”  of  “It’s now or never”  (Elvis Presley)

” O sodemieter,

wat heb ik nou,

Geef op mijn centen,

en wel heel gauw.

Als bankje leende ik wel heel graag uit

Van al die centen zie ik geen duit.

 

Heb je nog poen daar

Zei de premier,

En ik zag winsten dus zei geen nee,

Maar al mijn poen, vliegt naar de zon

Ik heb nooit begrepen

waar ik aan begon

 

Het zijn  de Grieken, zo lui en vet,

Nooit aan het werken, alleen maar pret,

Van al beloven en nooit “niks” doen

Al duizend jaar geen pluk fatsoen….

 

Ik  wilde helpen

Ik stond ze bij

Leende veel geld uit

Zij keken blij

Nu ik wil innen

Zijn zij niet thuis

Daar bij  die Grieken, is iets niet pluis

 

Wat moet ik nu dan

Waar moet ik heen

‘k Heb er genoeg van

‘k Vind het gemeen

‘k Zit bij de pakken

Al schielijk neer

Vul al mijn zakken

Ik leen niets meer….

Schoolprestaties zijn niet belangrijk

We hebben er de mond over vol: startkwalificatie en het klinkt ook echt wetenschappelijk. Wie het woord voor het eerst hoort, kan er niets mee omdat het zo nietszeggend is dankzij de intrinsieke abstractie. Voor welke start krijg je een kwalificatie? Mag je pas met zo’n kwalificatie beginnen met leven en ben je voor die tijd een onbenullige nietsnut die z’n mond moet houden?

Deze week kwakte een aantal pseudo-deskudige mannen en vrouwen het idee de wereld in om meisjes en jongens in de toekomst weer verdeeld naar geslacht lessen te geven in taal en wiskunde. Niet geholpen door enige kennis over de beweegredenen om in het verleden de co-educatie in te voeren, gaven ze zich over aan een orgie van voordelen van zo’n aanpak en minister  Van Bijsterveldt riep in geestelijke ademnood dat het goed was als de schoolprestaties daardoor toenamen. Alsof het in het leven van wie dan ook draait om schoolprestaties. Hun beperkte zienswijze bleek al uit het feit dat ze vooral over taal en wiskunde spraken, alsof andere vakken er niet toe doen.

De werkelijke deskundigen  weten al heel lang dat goede schoolprestaties niets zeggen over de positie die iemand in het leven en in de maatschappij later inneemt. Er bestaat een overmaat aan voorbeelden van mislukte cum laude academici. Nee, schoolprestaties zijn belangrijk maar niet het allerbelangrijkste en die indruk wordt nu wel gegeven.

Co-educatie, les voor jongens en meisjes door elkaar heeft een belangrijk pedagogisch voordeel. Het voedt beide geslachten  op tot mens en dat komt nu juist doordat jongens en meisjes heel anders denken. Tijdens de les en ook daarna voeden de jongeren elkaar op. In mijn loopbaan als leraar heb ik dan ook ontdekt dat gemengde klassen de beste resultaten te zien gaven op het gebied van originaliteit, oplossen van problemen, kennisoverdracht en inzichtelijk leren. Dat meisjes niet op hun volledige mogelijkheden worden aangesproken, is helemaal niet zo erg. Zij kunnen die extra inzichten en energie heel goed voor andere, vaak buitenschoolse zaken, gebruiken.

Het uit elkaar halen is een schandelijke voortzetting van de versmalling van onderwijs die al vele jaren aan de gang is door keuzepakketten en profielen. Alleen al met de invoering daarvan is de jeugd een geweldige kans aan persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden ontnomen. De gedachte daarbij is dat je niet meer hoeft te leren dan je, economisch gezien, nodig hebt. Dat is een verschrikkelijke misvatting omdat je als jongere juist je eigen persoonlijkheid ontwikkelt aan de hand van de lessen die je ” niet nodig hebt”. Het geeft een breedte aan inzichten die de jongere mist bij het hanteren van keuzepakketten en profielen.

Van die breedte kun je wel degelijk ook in praktisch, economische zin plezier hebben want wat moet je als je dankzij je smalle profiel vastloopt in de maatschappij? Uitzicht op iets anders heb je niet want die wegen zijn voor je afgesloten. Scholieren raken in de praktijk niet zo zeer overvoerd door de breedte van hun lespakket als wel door de opeenvolging van toetsen en tests. Bovendien komen veel scholieren in het verkeerde vaarwater terecht doordat er veel teveel waarde wordt gehecht aan intellectuele studies terwijl een groot deel van hen veel meer geschikt is voor praktische beroepen.

En in de intellectuele studies heeft men belangrijke structuren naar de marge geschoven zoals grammatica, jaartallen en topografie. Het kan bijvoorbeeld best zijn dat GPS-systemen ons de weg wijzen op aarde maar topografie geeft een beeld van de eigen plek op aarde, een beeld van de wereld en beïnvloedt het denken op een flexibele manier. Het biedt de kans om verbanden te leggen en discussies aan te gaan die geen basis vinden zonder juist deze fundamentele kennis. En discussies zijn belangrijk.

Voorts is het van belang de scholen sterk te verkleinen en leerkracht en leerling veel dichter bij elkaar te brengen. Vanzelfsprekend hoort daar ook een veel pedagogischer en steviger vakinhoudelijke opleiding voor leraren bij dan nu het geval is. HBO-studies kenmerken zich door een beschamend gebrek aan diepgang.

Schoolprestaties zijn niet meer dan een hulpmiddel, een belangrijk hulpmiddel maar minstens zo belangrijk is de ontmoeting jongens-meisje en de herkenning van het andere denken. Het kan in de klas zelfs aanleiding zijn voor alertheid en fraaie co-producties. De ervaring die jongeren met elkaar opdoen, kan later nooit meer ingehaald worden. Door de afschaffing van de dienstplicht is voor jongens in elk geval al zoveel maatschappelijke ervaring weggevallen. Ook dat is zonde maar het valt buiten het bestek van het onderwijs en dus ook van dit artikel. Kortom: co-educatie, een bredere opleiding, meer waardering voor praktische intelligentie en…betere leerkrachten. Dat is de oplossing, Marja!

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

De rust van het poepscheppen of: hoe je kunt zien dat mensen nooit iets leren

Afgelopen dagen was ik bij mijn dochter in Spanje, op haar paardenboerderij. Heel leuk, mijn witte merrie van vroeger slijt daar haar pensioendagen. Een nadeel van zo’n boerderij is dat je geregeld de mest moet opruimen en paarden poepen echt ontzettend veel. Net als je klaar bent, beginnen ze weer…

Wat dat betreft is het misschien een beetje om moedeloos van te worden maar dat geldt wel voor meer dingen zoals zal blijken. Hoe dan ook, mijn dochter vertelde mij dat ze er zoiets bestaat als ” de rust van het poepscheppen”. Poepscheppen geeft rust, de kans tot nadenken. Vanuit zichzelf is het zo geestdodend dat je haast wel gedwongen bent om iets anders te gaan doen en zo gebeurde het dat ik ging nadenken.

Ik was al eerder verbijsterd geweest over de kernramp in Japan. Dat land heeft tientallen jaren geen kernwapens willen hebben omdat er geen land op aarde te vinden was waar de verschrikkingen daarvan zo duidelijk waren geworden. Met een complete vorm van verstandsontvlieding besloot een stel idioten in de zeventiger jaren dat kerncentrales wel nuttig konden zijn. Niet dat het nodig was want Japan beschikt over enorme voorraden geothermische energie, zonne-energie, getijdenenergie en nog wat dingetjes. Geen steenkolen of olie, nee maar wat zou dat?

Wie zich tegen de bouw van de kerncentrales keerde in die tijd, gold in Japan een landverrader. Te zien aan de resultaten van de werkelijk geniale bouw van 56 kerncentrales, lijkt dat de omgekeerde wereld. In wezen heeft de Japanse overheid tegen beter weten in 56 kernbommen in het land geplaatst, onder bewaking dat wel maar zonder garantie tegen explosies. Dat was voor een  Japanner heel dom en voor anderen die zich zacht kunnen spiegelen nog dommer.

Kortgeleden was er een zogenaamd wetenschapsjournalist bij P&W die verkondigde dat het allemaal heel erg meeviel, ook met die straling in Japan. Hij kwam met een duizelingwekkende hoeveelheid cijfers die de indruk wekten dat hij verstand van zaken had. Wat hij niet had was : inzicht. Hij heeft niet gezien welke gevolgen straling in Japan op de lange termijn heeft gehad, zodat er zelfs in de zeventiger jaren nog mensen ziek werden en overleden aan de gevolgen van die twee kleine bommetjes. Hoe dom moet je zijn om jezelf wetenschapsjournalist te mogen noemen. Volslagen onverantwoorde taal uitslaan, machogedrag vertonen door te zeggen dat je uitgever ook al moeite heeft om je in toom te houden, het hoort allemaal niet erg bij kernenergie en al helemaal niet bij wetenschap.

Dit soort tunnelvisionaire gekken laat ons  dus geloven dat kernenergie het veiligste is wat je kunt bedenken (is zonne-energie dan zo gevaarlijk?) en drijft ons in een richting die wij niet in zouden moeten willen slaan omdat wij nu voor de tweede keer de gevolgen hebben gezien van de totaal onverantwoordelijke aanpak rond kernenergie.

Kijk en daarvoor is het poepscheppen uitgevonden zodat je ineens de beste voorbeelden ziet van het feit dat de mensheid NOOIT iets zal leren, helemaal nooit tenzij, maar ja daar hebben we het een andere keer nog over.

 

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Professionals aan het stuur

De pers maakt er weer een hutspot van door iedereen die bij de marine werkt tot “marinier”  te bestempelen. Dat klopt niet want een marinier is een “zeesoldaat”  en mariniers zijn opgeleid voor speciale, riskante, commando-achtige acties. Daarvoor is lang niet iedere marineman of -vrouw opgeleid. Die verwarring is wel irritant maar het haalt het niet bij de hele klungeligheid en het amateurisme van de uitgevoerde actie.

Nu zitten twee mannen en een vrouw van de Nederlandse marine gevangen bij aanhangers van de onberekenbare psychopaat Khadaffi en je kunt je afvragen waarom. De reacties van marine-officieren en politici zijn verbijsterend. “Het was op dat moment niet gevaarlijk al kon de situatie elk moment verslechteren.” Die laatste zinswending betekent dat het wel gevaarlijk was. En ja, heel Libië moet op het ogenblik beschouwd worden als een uiterst riskant wespennest. Om daar zonder toestemming van de Libische overheid naar binnen te gaan is gevaarlijk maar ik kan me er iets bij voorstellen. Soms moet je geen slapende honden wakker maken. Stel je voor dat die toestemming niet was gekomen…dan zit je.

Daarna is echt alles misgegaan. Drie mensjes van de luchtmacht worden in een zo goed als onbeveiligde helikopter gezet, zonder back up. De helikopter is eigenlijk alleen bedoeld om drenkelingen uit zee op te pikken, al dan niet omgeven door hongerige haaien maar geloof me, de aanhanghers van Khadaffi zijn erger. Zo’n actie had begeleid moeten worden door twee helikopters met , inderdaad, mariniers. Deze hadden dan ook een fatsoenlijke terrein- en risicoverkenning kunnen uitvoeren. Daarbij zou ongetwijfeld gebleken zijn dat het gebied klaarblijkelijk vol zat met Khadaffi-aanhangers of iets dat daarop leek. Zeker met behulp van moderne apparatuur  was dat mogelijk geweest. De actie vond plaats in de omgeving van Syrte, de geboortestad van de gek. Wat als de helikopter was gestoten op een paar Libische gevechtsvliegtuigen of bommenwerpers? Die zouden echt niet de moeite hebben genomen om de helikopter netjes naar een landingsstrip te begeleiden. Eén van de gevechtshelikopters had van mij de opdracht gekregen in de lucht te blijven tijdens de razendsnel uit te voeren actie.

Er was dus geen beveiligde landingsplek voorbereid in een land waar een krankzinnige burgeroorlog woedt. Een militaire en politieke blunder van de eerste orde. Het gevaar is nu dat de despoot vanLibië de drie in gaat zetten bij onderhandelingen met de NATO of de VN of zelfs met de opstandelingen. Overigens mogen de drie hopen dat de opstandelingen gauw een eind maken aan de heerschappij van de hyena van Cyrenaika. In dat geval kunnen ze vermoedelijk vrij snel naar huis.

De hele opzet van de actie roept twijfels op bij de  deskundigheid en het niveau van onze militaire leiding. Er zijn fouten gemaakt die ik zelfs in mijn tijd als diensplichtige nooit heb begaan of bedacht. De politici hebben te weinig nagedacht over de bilaterale en internationale gevolgen van een mislukte actie. Over de reden daartoe valt te bekvechten maar ik houd het op de behoefte aan een ” stoer resultaat”  van dit spierballenkabinet. Nu is daar in elk geval geen sprake van. De kogels kwamen niet van links of rechts maar zo maar ” uit het niets”  in de woestijn.

Dat is allemaal geen achteraf commentaar. Iedereen met een lichte militaire scholing had kunnen bedenken dat er teveel risico’s aan deze onderneming zaten. Kortgeleden ben ik voor amateur uitgemaakt en ik zag dat niet eens als een belediging. Amateurs zijn mensen die van hun bezigheden houden en creatief zijn in oplossingen. Het zijn de professionals die de grootste en stomste fouten maken doordat zij aan regels en beperkingen en gewoonten vastzitten. Dat is nu gebeurd.

Tot sterkte (en dat vooral voor de drie en hun familie)

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Http:

Wiki leaks Maxime

Dear Mr Obama,

Het spijt mij u te moeten mededelen dat ik mijn belofte om met wat Hollandse mannetjes en vrouwtjes in Afghanistan de klompendans te blijven doen, niet kan nakomen. Wij moeten daar echt weg  al kan er een enkele klompen-, kaas- en tulpenverkoper wel achterblijven. Hero Brinkman zal bovendien de politie en barmannen in het land trainen.

Tegelijkertijd verheugt het mij dat wij op voorstel van onze gedoogpartner Wim Kortenhoeven hebben besloten Iran te veroveren. Wij zullen dat doen met onze eigen strijdmacht die ondersteuning krijgt van de Luxemburgse luchtmacht, Belgische marine en Liechtensteinse paratroopers. Wij zien in deze actie onze plicht als bondgenoot van Israel en als belangrijke partner in de NATO.

Daarbij komt dat een bezetting van Iran ons vele voordelen en maar weinig nadelen zal opleveren. We denken een man of 15 voor de bezetting nodig te hebben aangezien wij de door oorlog getergde en murw geworden bevolking gauw voor ons zullen winnen. Daartoe gaan wij wegen aanleggen, bruggen en scholen bouwen en tuinkabouters gratis aanbieden bij de bewoners van de steden Teheran en Qom.

Mijn regering is bovendien met het Albert Heijnconcern overeengekomen dat zij een keten in Iran zullen openen onder de naam Halalbert. De drogisterijketen Kruidvat heeft ook toegezegd winkels te openen in de grote steden gezien het feit dat de naam van de keten in het hele land al bekend is. Postbedrijf TNT ziet  dankzij haar explosieve naamgeving goede mogelijkheden voor het openen van een nieuwe markt. Het zal dus geen moeite kosten het land weder op te bouwen nadat onze krijgsmacht haar vernietigende werk heeft gedaan.

Daar komt bij dat wij voor onze eigen energievoorziening kunnen versterken door goed gebruik te maken van de kerncentrales in dat land. Zo’n ding kan maar beter in zo’n apenland exploderen dan in ons geliefde landje achter de dijken, niet waar?

In de best mogelijke christelijke traditie zijn wij van plan zondagscholen, kerken, synagogen en bijbelwinkeltjes te openen in steden en dorpen. Dat zal die kutmarokkanen leren welke cultuur superieur is!

In het vertrouwen hiermee uw sympathie gewonnen te hebben sluit ik en wens ik u een prettig en christelijk weekend toe,

Uw dierbare en onderdanige

Maxime

PS: In de huidige economische situatie en ter dekking van onze actie zullen wij moeten afzien van aankoop van het vliegtuig van het type Just Sucking Finances.

Middeleeuwer niet achterlijker dan wij

Zullen we eens ophouden met alles wast ons niet zint te verwijzen naar de Middeleeuwen, alsof dat het meest achterlijke, onzinnige en zieke tijdperk van de mensheid is geweest? Het is nog maar de vraag wie er wint: de Middeleeuwen of wij…

Vooral omdat haast niemand nog weet wanneer de Middeleeuwen precies zijn geweest, klinkt het wat bespottelijk. Om te beginnen, het was de periode tussen de ineenstorting van het Romeinse Rijk (400 na Christus)  tot de periode waarin ongeveer Columbus Amerika ontdekte. Hij ontdekte trouwens niet Amerika maar een eilandje op een plek waarvan iedereen dacht dat de wereld er ophield. Pas later ontdekte Amerigo Vespucci ” de nieuwe wereld”. Bijna iedereen dacht dat de wereld er op zou houden. Columbus moest daarover zelfs een rebellie aan boord van zijn schepen de kop indrukken. Maar er waren ook vele anderen.  Globaal genomen noemen we de periode tussen 500 en 1500 na Christus de Middeleeuwen. Dat is een tijdperk van maar liefst 1000 jaar en in die tijd veranderde er zeker zoveel als tussen 1000 en 2000.

In de eerste eeuwen na de ineenstorting van het Romeinse Rijk kon je nog spreken van een zekere chaos waarin de Christelijke kerk, dat geldt dus voor Europa, het enige centrale punt was. De heiligheid van de paus (Pontifex Maximus et episcopus Romae was de titel) is voortgekomen uit het feit dat hij voor velen de laastste strohalm was temidden van de elkaar beoorlogende edelen. Overigens deed de paus daar tussenbeiden lekker aan mee. De eerste wereldijke vorst die een beetje orde creeerde was Karel de Grote, een man die nooit veel dronk, slechts drie bekers wijn (van een halve liter) per dag. Onder zijn regiem kwam het uiterst milieuvriendelijke landbouwsysteem van het drieslagstelsel tot stand dat niet alleen het milieu ontzag maar ook hongersnood voorkwam. Om dat nu achterlijk te noemen, gaat mij wat ver.

In de loop van de eerste eeuwen daarna nam de geldhandel het langzaamaan over van de ruilhandel, ontstonden de eerste steden in Europa, zoals Dordrecht en Brugge , sloten steden in een groot deel van Europa een verbond, een Unie (Hanze) en kwam ene levendige handel op gang in het hele gebied tussen Palestina en Schotland. Op basis van de kennis die men over de zeevaart opdeed, baseerde Columbus zijn beroemde tocht. Lijkt me ook niet al te achterlijk.

Ondertussen groeide er een heel nieuwe verhouding tussen man en vrouw, waarbij de vrouw werd gezien als doel voor de man om naar te streven (Hoofse cultuur), kwamen sinds bijna duizend jaar de gedachten weer boven over een ronde aardbol, werd er weer scheikunde bedreven (alchemie) en ontplooiden zich democratische ideeen in de steden waarmee een graaf van Holland, zoals Floris V, terdege rekening hield. Achterlijk, och…als je ziet wat we heden ten dage met die democratie doen…  Er werden toneelstukken geschreven en de Nederlandse taal begon zich te ontwikkelen, in elk geval in de basis. Ja zelfs de eerste kiemen van de Verenigde Nederlanden werden zichtbaar.

Men bouwde met een ijzingwekkend geduld kathedralen en kerken van een immense omvang en een steeds zich wijzigende stijl, ontwikkelde het kanon (als dat al vooruitgang mag heten) en bedreef op kleine schaal sterrenkunde. Allemaal hartstikke achterlijk…hoor ik tegenwoordig.

Als je dat allemaal vergelijkt met onze eigen tijd, is er verrekte weinig reden om neerbuigend te doen over de Middeleeuwen. De capaciteit van mensen en tijden moetje altijd afmeten naar de middelen en mogelijkheden ende daarmee bereikte resultaten. Wie een Chinese Muur bouwt met hand en schop, is vaardiger dan iemand die nu een vliegveld aanlegt met behulp van alle technische middelen. En natuurlijk, de mensen waren bang voor duivel, heksen (hoewel dat veel erger werd in de zg Renaissance) en spoken. Maar ja, wij kopen massaal vaccins in voor epidemieen die niet komen.

 

Er is aan de Middeleeuwen dan ook niets achterlijks. Alleen eigen behoefte aan zelfbevestiging, gebaseerd op onzekerheid kan ons ertoe brengen er denigrerend over te spreken.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com