Partij voor Volksmisleiding

Dat de PVV een bijzondere eend in de bijt was, wist natuurlijk iedereen al en sommigen menen dat de partij al een stem verdient omdat ze het liefste hakt op de PvdA. Het is krom gedacht maar het kan en het mag allemaal in een democratie.

Wat in een dictatuur wel mag maar in ene democratie niet, is volksmisleiding, het doorgeven van fundamentele leugens. Dat nu, doetde PVV ook en in dat opzicht zou ze beter passen in een, fascistische, dictatuur. Dat viel mij vanavond op tijdens de uitzending voor politieke partijen. Soms is gewoon het doodgewone luisteren naar propagandisten al voldoende om te weten dat er sprake is van misleiding.

Vanavond was ons aller Geert Wilders aan het woord en hij sloot af met de leuze: ” De Partij voor de vrijheid kiest voor meer veiligheid…”  en daar vloog hij met een reuze knal de bocht uit. Wie stelt een voorvechter te zijn van de vrijheid, kan onmogelijk kiezen voor meer veiligheid. Het klinkt aardig maar het IS onzin. Veiligheid en vrijheid zijn niet wezensvreemd maar staan over het algemeen wel op gespannen voet met elkaar.

Heel moeilijk valt dat niet aan te tonen. Veiligheid vraagt om de invoering van regels en wie vraagt om meer veiligheid, wil dus meer regels.Het naargeestige van regels is echter dat zij de mogelijkheden, de vrije ontwikkeling van personen belemmert of op z’n minst inperkt. Bovendien moeten regels worden gecontroleerd. Over het algemeen vindt die controle plaats door de politie en er zijn maar weinig mensen die zich in de aanwezigheid van de politie gedreven voelen om eens wat extra vrij gedrag ten beste te geven. Naar mate er meer op het reguliere gedrag van mensen wordt gelet, neemt de vrijheid af.

Wie dus denkt dat de vrijheid wordt gedragen door de Partij voor de Vrijheid, komt bedrogen uit. De partij zal geen vrijheid brengen maar wel veel regels en voorschriften. Dat is ook precies wat ze in de afgelopen jaren heeft gedaan: onze vrijheid inperken.

Dat vrijheid wordt ingeperkt is op zich niet zo’n ramp, maar het moet gaan om minimale veiligheid en niet om maximale. Dat valt te vergelijken met opvoeding. Als een moeder wil dat haar kind zich in vrijheid ontwikkelt, loopt ze hem niet voortdurend voor van alles en nog wat te beschermen. De bedoeling van minimale bescherming is te zorgen dat het kind geen fundamenteel ernstige kwetsuren oploopt in de vorm van ziekten of ongelukken. Nog belangrijker is het dat moeder een veilige sfeer schept door het kind het gevoel te geven dat het belangrijk en welkom is.

Dat nu is ook de taak van de overheid. Burgers behoren in eerste instantie belangrijk en welkom te zijn. En ook in laatste instantie al is het wel eens noodzakelijk een individu onder uitzonderlijk toezicht te plaatsen. Overigens: een doorsnee gevangenis blijkt in dat opzicht veelal contraproductief te werken. Maar goed…de overheid moet een maatschappelijke sfeer scheppen die mensen het gevoel geeft dat zij ertoe doen en welkom zijn. Tot op heden is de PVV in dat opzicht niet vaardig gebleken. Let wel: of andere partijen dat wel zijn, laat ik HIER even in het midden. Zeker is dat de PVV geen enkele oplossing biedt voor de gecompliceerde problemen waaraan onze samenleving lijdt. Daarvoor is zij op een te starre en eenzijdige manier uit op veiligheid. Dat zij veiligheid combineert met vrijheid, is een haast misdadige vorm van volksmisleiding. Het valt dan ook elke inwoner van Nederland, van welk geloof, welke sekse of voorkeur en welke afkomst ook af te raden te stemmen voor een partij die bedrog dermate hoog in haar vaandel voert. De vrijheid van de PVV houdt vooral een enge dwangbuis in.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s