Imago en onbenul

Kortgeleden was er bij “Man bijt hond” een man die een treffende uitspraak deed. Hij had het over iemand die “waarschijnlijk zijn middelvinger zou opsteken naar de politie maar dat zou dan wel een PVV-er zijn”. Dat was een merkwaardige opmerking want de PVV staat nu juist voor normen en waarden, of liever waarden en normen. Athans, sommigen zoeken waarden en normen bij die partij.

De opmerking van de willekeurige Nederlander wees dus op ene totaal verkeerd imago van de nationalistische partij. Klaarblijkelijk staat de PVV niet bekend als een partij met een achterban van normen en waarden. De vraag is hoe dat zo zou komen. Volgens de meest gebruikelijke PR opvattingen behoren imago en identiteit elkaar te overlappen en dat wil klaarblijkelijk ook Geert maar niet lukken. Eigenlijk is dat niet zo vreemd. De “grote man”  van de partij doet namelijk zelf zelden moeite om het imago van zijn partij heel hoogstaand te maken. Recentelijk is zijn uitsprak “doe normaal man”  tegen de premier nu niet bepaald opgepikt als een voorbeeld van een hoogstaand normbesef. Als verdediging daarvoor werd onder meer het argument gebruikt dat het in het buitenland vaak nog veel harder toe gaat. Dat is, op de schaal van waarden en normen, wel een dieptepunt aan argumentatie. Voor hetzelfde geld zou ik kunnen zeggen dat ze in Saoed-Arabië mensen onthoofden, dus dat we in Nederland best zweepslagen mogen uitdelen.

Omdat iets elders schandaliger en slechter is dan bij ons, mag volgens die waardering onze eigen norm ook wel dalen. Dat is ene vreemde redenatie voor ene groepering die onze cultuur superieur vindt. Via dezelfde denkweg zou die cultuur binnen de kortste  keren tot de allerachterlijkste van de wereld gaan behoren. Op zich blijkt daaruit al dat er weinig cohesie in het partijbeleid zit. Dat is geen wonder omdat de achterban van Geert bestaat uit twee grote blokken.

In de eerste plaats en als oudste groepering is er de ontevreden achterbuurtdivisie. Die is ook het grootste en absoluut niet geïnteresseerd in een behoud van normen en waarden zoals die algemene gebruikelijk zijn. Zij heeft vooral behoefte aan de waarden en normen van de achterbuurt en daarin passen de allochtonen niet. Zij sluiten met hun gedrag op geen enkele manier aan bij het kneuterige ” ons kent ons”  gevoel waarin alles is geoorloofd tegenover de buitenwereld en waarin elke afwijking intern keihard wordt bebstraft.  Waarden en normen die bij lange na niet algemeen gebruikelijk zijn in onze cultuur.

Uit deze contreien haalden nationalistische groeperingen altijd al hun kanonnenvlees. In de afgelopen jaren heeft zich bij de PVV ook ene contingent “hoogopgeleiden”  aangesloten waarbij niet altijd maar soms wel aan academici gedacht moet worden. Juist vooral de middengroepen, waaronder ook de middenstand, heeft behoefte aan orde en regelmaat om het eigen kwetsbare bestaan te beschermen. Strenge straffen zullen daar volgens de heersende opvattingen in deze kringen aan bijdragen.

Met die strenge straffen kunnen de vertegenwoordigers van de eerste categorie nog wel verenigen maar met de sociale cliché waarden en normen van de iets beter gesitueerden hebben zij het moeilijker. Zo roept de een om waarden en normen en de ander om bescherming van de traditionele achterbuurtcultuur. Terwille van die laatste uit de top van de PVV zich zo nu en dan in grove termen zoals Islamitische aap. Dat is grappig voor de achterbuurtdivisie en een reden om enthousiast te worden. Het voor gek zetten van politieke tegenstanders vindt deze groep al minstens even komisch: kijk die deftige man nu een smet zijn mond vol tanden staan….

De “hoger opgeleide” groepering neemt dat op de koop toe mits de partij maar bescherming biedt voor de eigen kwetsbare positie. Daar hoort het beteugelen van onbeschoft gedrag door allerlei groepen in de samenleving bij. Daarbij kan het ook gaan om verondersteld onbeschoft gedrag, dat is bij hangjongere  veelal het geval.  Dat onbeschofte gedrag verwacht men omdat de jongeren zich vaak wat onbeheerst gedragen , vooral qua geluidsniveau.

De eisen van de PVV om zwaardere straffen gaan soms tegen de basale eisen van de democratie in ,zoals de doorbreking van de trias politica waarvij de uitvoerende macht zich uitvoerig zou mogen bezighouden met de rechterlijke macht. Middengroepen hebben veelal geen moeite met de inlevering van enige democratie ten behoeve van meer (schijn)veiligheid. De achterbuurtgroeperingen hebben daar ook geen moeite mee omdat zij zich sowieso niet storen aan welk gezag dan ook, behalve dat van hun eigen groep.

Achterbuurt en neringdoenden die in één partij samengaan om de eigen positie in de samenleving te kunnen waarborgen. Daarvan zijn in de geschiedenis meer voorbeelden geweest maar die ga ik niet aanhalen omdat ik dan weer Godwin word genoemd en al dat soort flauwekul meer. “Godwin” roept men meestal als de vergelijking kant en wal tegelijk raakt. Dan zijn namelijk de redelijke argumenten op.

Los daarvan is het een slechte combinatie. De achterbuurtdivisie heeft helemaal geen boodschap aan de waarden en normen en veiligheid waar de hoger opgeleiden om vragen. Integendeel, zij beoefenen veelal de ondeugden die de middengroepen zo zeer afwijzen. De achterbuurtdivisie wil bescherming en actie tegen “cultuurvreemde elementen” en de middengroep tegen “wangedrag”. De PVV probeert de indruk te wekken dat die twee elkaar overlappen maar dat is niet zo. Daarin zit dan ook de tweespalt waaraan de stroming ten onder zal gaan. Het zou niet voor het eerst zijn.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s