Liberalen en hun excrementen

De Algemene Beschouwingen zijn in volle gang maar de discussies die er worden gevoerd, lijken meer op pesterijen op het werk. Dat is eenverschijnsel waartegen het parlement maatregelen zou moeten nemen maar waarvan het niet het voorbeeld zou moeten geven.

De ontwikkeling viel te verwachten. Waar ging het mis? Dat is moeilijk te zeggen. De fascistoïde tendenzen zijn in de Nederlandse samenleving nooit weg geweest, te denken valt aan Hans Janmaat en de Nederlandse VolksUnie. Dat is ook logisch omdat een deel van de Nederlanders bij voorkeur beschutting zoekt bij de eigen groep, de zekerheden van het buurtcafé of het buurthuis. Niet dat daar nooit ruzies en tegenstellingen zijn maar die vormen een overzichtelijk geheel waarvan de details zich al gauw openbaren en waarin het gemakkelijk is partij te kiezen. De kleine gemeenschap lost de problemen op of zwijgt erover. Het kan zelfs tot moord leiden maar de politieman die van buitenaf binnendringt, krijgt nauwelijks medewerking. De detectiveserie  Barnaby is daarop gebaseerd want dezelfde tendenzen bestaan in Groot-Brittannië.

Liberalen zijn van huis uit prima mensen die ieder mens graag de kans laten zichzelf te ontwikkelen, al hebben zij de neiging daarbij heel weinig te letten op de weg die bewandeld wordt. Lang niet iedereen kan die vrijheid aan en ontspoort en daartegen wil de liberale gemeenschap zich verdedigen met behulp van de vertrouwde gemeenschap rond het dorpscafé. Een vertrouwde omgeving als basis voor liberaal, toekomstgericht en vrij handelen in de wereld, dat is het liberale ideaal. Daarbij staat de echte liberaal open voor nieuwe ontwikkelingen. Die veroorzaken veel onzekerheid en daardoor wordt de eigen, kleine groep nog belangrijker. Die vormt immers de belangrijkste zekerheid in het leven van de liberaal. Die gemeenschap geeft steun bij het verkennen van nieuwe mogelijkheden.

Die verkenning  zuigt de een mee, de ander aarzelt want het is riskant om gevestigde en vertrouwde structuren te verlaten. De dreiging van de nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen wordt dan vertaald als een dreiging voor de vertrouwde gemeenschap rond het buurtcafé. Dat is eng en daartegen moet worden opgetreden. En daar begint het verval…

Het verval van het liberalisme, de buiging voor het conservatisme dat eenmaal de behaalde resultaten wil vastleggen voor de eeuwigheid of in elk geval voor heel lang. Zo ontstaat ene groep van libcons, liberaal conservatieven, mensen die het liberalisme al lang hebben laten vallen en zich bekeren tot het conservatisme. Conservatisme is principieel echter wezensvreemd aan de vrijheidsidealen van het liberalisme. Conservatisme beperkt de mogelijkheden en de kansen die de liberaal juist geopend wil zien.

En daar ging het dus ook mis bij de VVD, met het meest dramatische moment toen Geert de fractie werd uitgeschopt. Vanaf dat moment was er geen houden meer aan de snelheid en richting van deze “SturmundDrangfiguur” . het was van meet af aan duidelijk dat hij zich niet zou neerleggen bij de geslotenheid van de liberale gelederen.

Hij ontsnapte en dreef weg. Eerst langzaam en daarna steeds sneller. Al heel gauw ontdekte hij zijn  grootste kracht: dramatiek. Niet de inhoudelijke discussie maar de persoonlijke aanval, het vernederen van de tegenpartij en de ridiculisering ervan. Die presentatie bezorgde hem een aanhang van mensen die vervreemd waren geraakt van de politiek structuur in Nederland. Vervreemd door een kloof in opleidings- en inkomensniveaus. Die aanhang vond het optreden van de nieuwe Tyl Uilenspiegel uitermate humoristisch maar onder de lach ging een uiterst agressieve combinatie van gevoelens schuil. Agressieve gevoelens tegen mensen die zich moeilijk konden aanpassen aan de cultuur van het buurtcafé, in casu de moslims.

Geert en zijn makkers bedachten een pseudo-wetenschappelijke benadering en context rond de Islam en dat sloeg aan. De radicalisering ging verder. Niet alleen discriminatie maar ook de platheid van het eigen argument ging steeds meer opvallen. Die platheid was niet zo maar toeval, ze was doel geworden…omdat daar een duidelijk segment van het kiezerspubliek op afkwam.

Wilders is een excrement van de liberale partij geworden en er zijn er meer…bedroevend is te zien dat liberalen noch socialisten een echt antwoord hebben op zijn optreden. Niemand durft hem te dwingen tot een echt inhoudelijk debat. Daardoor krijgt hij de kans om zijn vuige spelletje te spelen en sommige Nederlanders zelfs nog het idee te geven dat zijn ideeën kant en/of wal raken. Het wordt tijd voor echte politieke voormannen en -vrouwen in de Kamer, mannen en vrouwen die zijn aanvallen op een gezonde samenleving kunnen pareren. Tot nu toe lijkt alleen Emile Roemer daartoe in staat. Dat is te weinig.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s