Liberalen en hun excrementen

De Algemene Beschouwingen zijn in volle gang maar de discussies die er worden gevoerd, lijken meer op pesterijen op het werk. Dat is eenverschijnsel waartegen het parlement maatregelen zou moeten nemen maar waarvan het niet het voorbeeld zou moeten geven.

De ontwikkeling viel te verwachten. Waar ging het mis? Dat is moeilijk te zeggen. De fascistoïde tendenzen zijn in de Nederlandse samenleving nooit weg geweest, te denken valt aan Hans Janmaat en de Nederlandse VolksUnie. Dat is ook logisch omdat een deel van de Nederlanders bij voorkeur beschutting zoekt bij de eigen groep, de zekerheden van het buurtcafé of het buurthuis. Niet dat daar nooit ruzies en tegenstellingen zijn maar die vormen een overzichtelijk geheel waarvan de details zich al gauw openbaren en waarin het gemakkelijk is partij te kiezen. De kleine gemeenschap lost de problemen op of zwijgt erover. Het kan zelfs tot moord leiden maar de politieman die van buitenaf binnendringt, krijgt nauwelijks medewerking. De detectiveserie  Barnaby is daarop gebaseerd want dezelfde tendenzen bestaan in Groot-Brittannië.

Liberalen zijn van huis uit prima mensen die ieder mens graag de kans laten zichzelf te ontwikkelen, al hebben zij de neiging daarbij heel weinig te letten op de weg die bewandeld wordt. Lang niet iedereen kan die vrijheid aan en ontspoort en daartegen wil de liberale gemeenschap zich verdedigen met behulp van de vertrouwde gemeenschap rond het dorpscafé. Een vertrouwde omgeving als basis voor liberaal, toekomstgericht en vrij handelen in de wereld, dat is het liberale ideaal. Daarbij staat de echte liberaal open voor nieuwe ontwikkelingen. Die veroorzaken veel onzekerheid en daardoor wordt de eigen, kleine groep nog belangrijker. Die vormt immers de belangrijkste zekerheid in het leven van de liberaal. Die gemeenschap geeft steun bij het verkennen van nieuwe mogelijkheden.

Die verkenning  zuigt de een mee, de ander aarzelt want het is riskant om gevestigde en vertrouwde structuren te verlaten. De dreiging van de nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen wordt dan vertaald als een dreiging voor de vertrouwde gemeenschap rond het buurtcafé. Dat is eng en daartegen moet worden opgetreden. En daar begint het verval…

Het verval van het liberalisme, de buiging voor het conservatisme dat eenmaal de behaalde resultaten wil vastleggen voor de eeuwigheid of in elk geval voor heel lang. Zo ontstaat ene groep van libcons, liberaal conservatieven, mensen die het liberalisme al lang hebben laten vallen en zich bekeren tot het conservatisme. Conservatisme is principieel echter wezensvreemd aan de vrijheidsidealen van het liberalisme. Conservatisme beperkt de mogelijkheden en de kansen die de liberaal juist geopend wil zien.

En daar ging het dus ook mis bij de VVD, met het meest dramatische moment toen Geert de fractie werd uitgeschopt. Vanaf dat moment was er geen houden meer aan de snelheid en richting van deze “SturmundDrangfiguur” . het was van meet af aan duidelijk dat hij zich niet zou neerleggen bij de geslotenheid van de liberale gelederen.

Hij ontsnapte en dreef weg. Eerst langzaam en daarna steeds sneller. Al heel gauw ontdekte hij zijn  grootste kracht: dramatiek. Niet de inhoudelijke discussie maar de persoonlijke aanval, het vernederen van de tegenpartij en de ridiculisering ervan. Die presentatie bezorgde hem een aanhang van mensen die vervreemd waren geraakt van de politiek structuur in Nederland. Vervreemd door een kloof in opleidings- en inkomensniveaus. Die aanhang vond het optreden van de nieuwe Tyl Uilenspiegel uitermate humoristisch maar onder de lach ging een uiterst agressieve combinatie van gevoelens schuil. Agressieve gevoelens tegen mensen die zich moeilijk konden aanpassen aan de cultuur van het buurtcafé, in casu de moslims.

Geert en zijn makkers bedachten een pseudo-wetenschappelijke benadering en context rond de Islam en dat sloeg aan. De radicalisering ging verder. Niet alleen discriminatie maar ook de platheid van het eigen argument ging steeds meer opvallen. Die platheid was niet zo maar toeval, ze was doel geworden…omdat daar een duidelijk segment van het kiezerspubliek op afkwam.

Wilders is een excrement van de liberale partij geworden en er zijn er meer…bedroevend is te zien dat liberalen noch socialisten een echt antwoord hebben op zijn optreden. Niemand durft hem te dwingen tot een echt inhoudelijk debat. Daardoor krijgt hij de kans om zijn vuige spelletje te spelen en sommige Nederlanders zelfs nog het idee te geven dat zijn ideeën kant en/of wal raken. Het wordt tijd voor echte politieke voormannen en -vrouwen in de Kamer, mannen en vrouwen die zijn aanvallen op een gezonde samenleving kunnen pareren. Tot nu toe lijkt alleen Emile Roemer daartoe in staat. Dat is te weinig.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Uit de nek gekletst

Het zou een rubriek moeten zijn in ieder dagblad: Uit de nek gekletst. Daarin zouden dan opmerkingen van al dan niet politiek geëngageerden kunnen worden opgenomen die kant nog wal raken. Ik heb al vast ene mooi voorbeeld.

Gisteren sprak Stef Blok namens de VVD in de Tweede Kamer  en ene echt huzarenstukje van politieke vaardigheid werd dat niet. Eerst was er al de vrij domme opmerking dat mensen uit de Sociale ~Werkvoorziening wel een reguliere baan zouden vinden als er maar genoeg banen waren. Ik dacht niet dat het zo werkte want ondernemers willen die gehandicapte lastpakken gewoon niet in dienst nemen.

Niet lang daarvoor of daarna vloog Stef al weer uit de bocht. Hij stelde geen voorstander te zijn van dubsidies maar wilde die voor de boeren graag handhaven. Dat had te maken met het Europees perspectief maar bovendien waren boeren hardwerkende mensen, een soort Henk en Ingrid die een man of vrouw zoeken dus. Nee, die boeren hebben die subsidies hard nodig. Dat klopt ook want de subsidies betekenen voor de boeren hun inkomen. Aan hun producten verdienen ze namelijk helemaal niets. Maar…het probleem is dat Steffiedekeffie dat helemaal niet weet.

Hij vindt het wel stoer klinken om te zeggen dat hij tegen subsidies is maar hij weet dus gewoon niet wat hij zegt. De landbouwsubsidies worden door boeren dus gebruikt om hun dagelijks brood van te smeren omdat de supermarkt bij hen de kaas van het brood eet. Is dat duidelijk Stef? Als je nog eens wat zegt, bedenk dan dat door jouw gedrag de belastingbetaler de winst van Albert Heijn en al die andere supermarkten subsidieert!

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Vrouwen zeuren ALTIJD

Nog niet zolang geleden had ik een telefoongesprek met een vriendin die carrière heeft gemaakt en daardoor wat minder tijd heeft om een vriendin  te zijn. Haar man was ziek thuis en volgens haar was “niets zo zielig als een zieke man”.

Gezeur natuurlijk maar andere kant bevat het ook wel weer waarheid en daarom dacht ik, laat ik op de dag na Prinsjesdag eens uitleggen waarom vrouwen altijd zeuren. Kijk, je mag het natuurlijk haast niet meer zeggen maar vrouwen zijn gewoon de vrouwtjesdieren van de soort “mens”. Volgens de hele biologie behalve Ciska Dresselhuys is de vrouw geschapen om kinderen te krijgen. Ze heeft er ook alle faciliteiten voor zoals een baarmoeder, voor het bewaren, eierstokken, voor het creëren en een vagina om het product naar buiten te laten.

Eenmaal buiten begint de ellende pas goed want moeder dacht dat de bevalling erg was maar de opvoeding is een veel grotere ramp. Hoe dan ook, de vrouw moet oppassen dat alles goed gaat met zo’n wurm. Vader doet namelijk niets. Die denkt aan spelletjes, de beste zijn, de winst binnenhalen als het lukt en als het niet lukt, wordt hij ziek. En als hij ziek is, gaat hij zielig doen omdat hij niet kan doen waarvoor hij is geschapen.

Een vrouw moet dus niet zeuren dat een zieke man “heel zielig” is, ze moet hem gewoon aandacht en service geven zodat hij gauw beter wordt en weer oplazert.  Maar zeuren zit nu eenmaal in de genen van de vrouw en dat komt doordat zij de zorg hebben voor zo’n onderkruipsel, dat uiteindelijk een bovenkruipsel moet worden. Alle gekheid op een stokkie, dat dan weer eigendom van de man is…maar goed…

De koningin zat gistermiddag even te zeuren op haar troon maar daar kon zij deze keer niets aan doen. Het hele gezeur was opgekalkt door een stel mannen die er maar niet in slagen de winst binnen te halen. Het vervelende is dat zij daarmee een zure sfeer creëren die ondergrondse agressie en sjagrijn opleveren onder “het volk”.  Het volk wil en doet namelijk helemaal niets totdat er een mafkees komt die beweert dat “het volk”  een bepaalde richting in wil slaan. Dat slaat het volk die richting in…todat er een muur komt. Ga maar eens kijken bij excercerende soldaten waarvan de sergeant niet bijtijds “rechtsom”  zegt.

Het kabinet predikt de bezuiniging in een tijd van crisis. Dat is netzo dom als remmen IN de bocht. In de bocht moet je de vaart erin houden om niet te slippen.  Wie remt, raakt de grip op de weg kwijt en die mag alleen nog maar hopen dat er een vangrail is. Die vangrail wordt op het ogenblik trouwens aan alle kanten gesloopt.

Maar goed…in tijden van crisis is niet het bezuinigen maar het investeren de boodschap, in tijden van hoogconjunctuur moet je bezuinigen om reserves te hebben voor de investeringen in crisistijd. Van tijd tot tijd maken politici mij wijs dat bezuinigingen door de staat netzo nodig zijn als in een huisgezin. Dat kan best waar zijn maar doe het dan op het juiste moment, zoals ik. Bezuinigen op momenten dat het goed gaat, heet sparen.

Maar ja, nu hebben de afgelopen, rechtse en linkse kabinetten ons in een problematische situatie geholpen en we moeten er, met betere inzichten, uit zien te komen. Kijk, een crisis is geen TEKORT aan geld maar een VERKEERDE DISTRIBUTIE ervan. De kunst is dus om die distributie, verdeling, in orde te krijgen en daarna in orde te houden. In essentie is de oplossing heel simpel: je zorgt dat het verschil tussen rijk en arm niet al te groot is. Alle betogen over Nederland ten beste, de verschillen zijn te groot. Wie dat niet gelooft, moet eens met mij op pad op een rondleiding door achterstandswijken enzo…. En ook door voorstandswijken… Van die rijkdom kan nog best wat af.

Het allergrootste probleem is echter dat de distributie in de war is gebracht door het ongebreidelde leengedrag, aangemoedigd door de overheid en de beurs. Want…de beurs leeft op leningen… Sinds WOII zijn we ervan overtuigd geraakt dat lenen een heel normale manier van financiering is maar dat klopt niet. Het is een noodmaatregel. Lenen doet denken aan die Middeleeuwer die het graan van het volgend jaar vast aan het oogsten is. Er wordt gebruikgemaakt van iets dat er niet is.

Dat wil niet zeggen dat je nooit zou kunnen lenen maar alleen in heel beperkte mate…  Nu staten en banken Griekenland kapot hebben geleend, gaan ze de Grieken de schuld geven en zelf als schichtige eekhoorns bovenop hun beukenootjes zitten. Heldhaftig kun je dat nauwelijks noemen. Dat wil zeggen: voor een eekhoorn is het verklaarbaar…

Kortom, ik vind het niet EERLIJK dat het kabinet de Koningin verplicht heeft een hele tijd te zeuren over de eigen angsten en problemen maar…ze had NEE kunnen zeggen. Maar ja, dan, dan had ze meteen uit de regering gelegen en dat wil ze haar zoon  niet aandoen. Ziet u? Dat is de reden waarom vrouwen ALTIJD zeuren: de kinderen.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Academische stierenschijt

Het is echt geen wonden dat ze op de Hogeschool InHolland hebben gedacht dat ze elke flauwekul maar konden verkopen als hogere opleiding. In de eerste plaats doen ze dat op andere hogescholen ook en bovendien blijkt uit de produkten méér dan ééns dat er alleen maar flauwekul af komt.

Zo kun je op de technische afdeling van verscheidene hogescholen, de voormalige HTS, verkeerskunde studeren. Van de resultaten van zo’n opleiding heb ik vanmorgen weer eens volop kunnen genieten. Terwijl ik op mijn ateebeetje de weg op fietste zag ik het meteen: de heleboel stond kilometerslang stil. Er wordt namelijk ook in  mijn gemeente dagelijks aan een soort zelfbedachte toekomst gewerkt die veel beter zal zijn dan het heden en die nooit aanbreekt, gezien de verkeersellende die al 50 jaar duurt. Om de Alphenaren optimistisch te houden is er dan op de plaatsen waar je niet door kunt het bordje “alphenopweg”  geplaatst. Zoiets heet sarcasme.

In mijn wijk wordt inmiddels al ruim een half jaar aan de toekomst gewerkt en dat betekent veel geheel of half afgesloten straten maar omdat sommigen haast hebben met de toekomst, had men besloten ook in de naastgelegen wijk maar vast wat straten af te sluiten. Niet alleen auto’s vormden daardoor het langste orkest ter wereld maar ook fietsers. De laatsten werden zelfs ene minuut of tien niet doorgelaten, waaronder mijn vrouw. Ikzelf had het geluk de weg zo goed te kennen dat ik al lang een alternatieve route had gevonden. En dus kreeg ik door de onbenulligheid van de situatie alleen mar een enorme proestbui, iets wat vele filerijders wel niet leuk gevonden zullen hebben. Maar ja, klaarblijkelijk zijn onze half-academisch geschoolden niet in staat om verkeerssirtuaties te voorzien.

Of…ze beweren dat je het beter drie dagen moeilijk kunt hebben dan een maand een beetje lastig. Dan zeggen ze er graag bij dat zoiets blijkt uit “wetenschappelijk onderzoek” . Zelden of nooit vertellen ze er dan bij hoe dat onderzoek heeft plaatsgehad, wanneer, hoe vaak en wat precies de inhoud en de doelgroepen van het onderzoek waren. Nee, het feit dat het uit wetenschappelijk onderzoek blijkt, moet voor de suffe gemiddelde medemens genoeg reden zijn om de zaak als zoete koek te slikken. In werkelijkheid zou je beter kunnen spreken van wetenschappelijke stierenschijt, of ook wel bullshit.

Vandaag las ik al weer zo’n stuk wetenschappelijke stierenschijt in de krant. Er is een “hoogleraar”  Schuyt  , van Geven, wat dat dan ook moge zijn, die voorstelt om wetenschappelijk onderzoek te doen op basis van beleggingen. De man moet volslagen gestoord zijn of een IQ hebben van 85. Kennelijk niet geremd door enig inzicht i  de schade die beleggers aan de samenleving dagelijks toebrengen, wil hij nu ook het wetenschappelijk onderzoek eraan te gronde laten gaan. Voor zover de afgang nog verder mogelijk is dan…

Schuyt heeft niet begrepen dat beleggers inmiddels de hele zorg naar de verdommenis hebben geholpen, dat zij het bedrijfsleven voortdurend in de waagschaal zetten en onze pensioenen ondergraven door speculaties en paniek. Dat er een economische crisis heerst op basis van het gedrag van onderontwikkelde beleggers, is meneer Schuyt ontgaan en dan hebben we het nog niet over de institutionele beleggers die er helemaal een potje van maken omdat het allemaal “toch geld van een ander is”. Daar zitten alleen maar mannetjes en vrouwtjes die vooral dingen doen die hun baas tevreden maakt…totdat het misgaat natuurlijk.

Het voorstel van Schuyt is deerniswekkend en bedroevend tegelijk. De wetenschap staat al zo’n laag pitje en nu wil hij ook nog de beleggers het voor het zeggen geven.Dat heeft allemaal te maken met die belachelijke kenniseconomie die voorbijgaat aan het feit dat kennis zonder inzicht geen waarde heeft.  Dat inzicht ontbreekt al heel lang en dat begon toen de wetenschappelijke methode werd ingevoerd.Wat is dat voor onzin? Wetenschap volgens één vastgelegde methode? Het zl toch duidelijk zijn dat zoiets tot verstarring en rigiditeit gaat leiden? Wetenschap behoort in vrijheid te worden uitgevoerd, met voldoende mate een creativiteit.

Nog niet zolang geleden veroordeelde het kabinet bovendien het zuiver wetenschappelijk onderzoek ter dood. Alle onderzoek moest in dienst komen te staan van die waanzinnige kenniseconomische gedachte. De vrije wetenschap “kostte alleen maar geld”. Hetzelfde geldt natuurlijk voor cultuur, zorg en nog wat van die dingen. Allemaal weggegooid geld. Nee, dan het rendement van een superstraaljager…pffffoei! Maar, genoeg daarover…

Kennis kun je over alles hebben. Je hebt tegenwoordig hoogleraren supermarkt, slapen, afvalverwerking, verkeer, humor, multiculti, verslavingszorg, economie, geldontwaarding en twitter. Zij leren hun studenten een reeks van trucs en kunstjes waarmee ze hun voordeel kunnen doen. En ze doen allemaal onderzoek dat van alles en nog wat aantoont en bewijst voor de duur van maximaal vijf jaren. Onze wetenschap die had moeten leiden tot ene bredere horizon en kijk op het leven, voert ons langzamerhand af door het afvoerputje van het riool. “Wetenschappelijk onderzoek heeft het aangetoond”  is eigenlijk een stierenvleert waarin je trapt als je erin gelooft. En hoogleraar Schuyt schopt het nog niet eens tot rioolontstopper.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Verklaring van de rechten van de mens

Naaineleffun…ik kan de kreet haast niet meer horen. In plaats van trots te zijn op de gewone, Nederlandse uitdrukking die 11 september heet, worden we overstelpt met Naainelllefuns. Die moet ik dat als het eevn kan nog gaan herdenken ook met een treurig gezicht erbij.

Laten we heel duidelijk zijn: het was een schanddaad met een verschrikkelijk resultaat maar op die bewuste ochtend in 2001 was ik eerder verbaasd dan geschokt of verontrust. Ik brulde ook niet zoals allerlei hysterische personen, zoals Leon de Winter en Jessica Durlacher, dat de wereld was veranderd want nee..integendeel, die aanslag was eerder het bewijs dat alles zo was gebleven als het was. Een begin  van een nieuwe wereldoorlog was het sowieso niet. Ik zag het, net als Maarten van Rossem, meer als een stunt. Een stunt van terroristen die voor zichzelf onder de noemer Al Qaida een vooraanstaande plaats in de wereld hadden gereserveerd.

Het waren de De Winters, de Durlachers en de Bushes die er een extra dimensie eraan gaven, een dimensie die Al Quaida maar al te graag wilde: die van paniek en schok. Daar was de terroristenclub nu precies op uit. En zo is het nog steeds want door te herdenken heeft de terrorist toch een klein beetje gewonnen. Nee, ik heb het niet over degenen die familie en geliefden hebben verloren die dag. Dat is iets anders en die herdenken waarschijnlijk elke dag. Hun verdriet is authentiek. Als ik persoonlijk verdriet zou tonen, zou het hypocriet zijn want MIJN wereld veranderde er geen centimeter door.

Ik ben ook nooit een fanatieke bewonderaar van de VS geweest. Ik heb teveel gezien hoe zij in de hele wereld huishielden als een olifant in een porseleinkast. Hoe Amerikanen andere volkeren onderdrukken en bestelen, allemaal ten behoeve van hun eigen welvaren. Ik heb het nooit gezien als het land van de vrijheid want dat valt ontzettend tegen. Ik heb het nooit gezien als het land van de onbegrensde mogelijkheden want dat valt ontzettend tegen en ik heb het nooit gezien als de kampioen van de democratie want ook dat valt ontzettend tegen. De gemiddelde Amerikaan staat dichterbij de gewelddadigheid van de cowboy dan bij de vredelievendheid van de duif.

Dat andere volkeren en overtuigingen de VS tot het mikpunt van hun gewelddadigheid zouden maken, kwam voor mij niet als een verrassing. Het geweld is niet goed te praten maar de VS hebben alles gedaan om het naar zich toe te trekken. De ondersteuning van de criminele bende van het Saoedi-Arabische koningshuis is maar één van de vele voorbeelden. De oorlogen die de paranoïde George Bush is begonnen, hebben uitsluitend geleid tot onderdrukking, toename van geweld en moordpartijen. Was in het verleden vooral Afghanistan Talibanrijp, nu is het ook zo in Pakistan. En Al Quaida en alle andere schunnige organisaties spannen dankzij het Amerikaanse optreden goed samen in Somalië

Nee, herdenken heeft weinig zin, vooral als je bedenkt dat op precies dezelfde plek een wolkenkrabber verrijst die gevoelig wordt voor nog veel groter rampen. Saoedi-Arabië volgt dat na door ene wolkenkrabber van 1 kilometer hoog te bouwen, ook al uiterst gevoelig voor vliegtuigen. Dat is geen toonbeeld van taaiheid maar van hardleersheid, van dewonwil om de eigen hoogmoed eens te laten varen en goed te kijken hoe men zich internationaal gedraagt.

Met de slachtoffers van de elfde septembers hoop ik dat zij vrede zullen vinden in verband met die verschrikkelijke gebeurtenis en dat zij niet misbruikt zullen gaan worden voor voortgaande propagandastunts van een deel van de politici. In mijn leven heb ik genoeg ervaringen gehad die mij heel persoonlijk, diep raakten en ik weet hoeveel moeite het kost om daar overheen te komen. Ik zal proberen bij hen te zijn en hen de helpende hand te reiken als het nodig is. Door mij niet over te geven aan verdriet dat een ander al draagt, kan ik hen beter steunen.Ik heb daar nog de energie voor over omdat ik die niet overboord heb gegooid in een nutteloze herdenkingsgribus. Ik ga morgen niets herdenken, ik denk liever aan de toekomst.Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com