Keten van angst, de psychose en de bevrijding

Lang geleden had je de “Colgate-ring van zelfvertrouwen”, een reclameboodschap van het tandpastamerk Colgate, maar die tijd is al heel lang voorbij. Het zelfvertrouwen heeft plaatsgemaakt voor een gevoel van angst, haast een angstpsychose dat de hele westerse wereld doortrekt. Nu de aanslagen van Breivik in Noorwegen achter de rug zijn, wordt die angstketen weer helder zichtbaar. Noren willen hun politie gaan bewapenen in een soort wanhopige poging om te voorkomen dat dit soort aanslagen tot de orde van de dag gaan behoren. Alsof dat ooit zal gebeuren. Nou ja, misschien wel….als we ons allemaal gek genoeg laten maken.

Wanneer die keten van angst de samenleving zo is gaan beheersen valt moeilijk te zeggen maar het heeft zeker iets te maken met de welvaart in de westerse wereld want wie iets heeft, heeft iets te verliezen en dat is meestal niet leuk. Zeker is wel dat sommige politici grootscheeps misbruik hebben gemaakt van de angst om iets te verliezen. Zonder overdrijving kan ik zeggen dat George Bush jr. daarin een grote, drijvende kracht is geweest. De aanslag op de Twintowers in New York kwam hem uiterst gelegen omdat hij aan de hand daarvan kon laten zien dat de VS, ja de hele westerse wereld, zijn leiderschap nodig had. Hij nam een reeks van maatregelen, op het eerste gezicht om soortgelijke aanslagen te voorkomen maar in werkelijkheid en praktijk ontwrichtte hij een belangrijk deel van de samenleving ermee en joeg hij bevolkingsgroepen tegen elkaar in het harnas. De veiligheid nam daardoor niet toe maar juist af want waar angst en wantrouwen regeren, is de veiligheid ver te zoeken.

Tegelijkertijd organiseerde hij grootscheepse aanvallen op vijanden die verondersteld werden te beschikken over massavernietigingswapens, zoals Saddam Hoessein in Irak. Inmiddels weet iedereen al lang dat die hele actie op leugens berustte en de Amerikanen alleen maar een voorbeeldloze stijging van de staatsschuld bezorgde, iets waarvan Obama nu de wrange vruchten plukt. Hetzelfde geldt voor de heilloze oorlog in Afghanistan waarvan met de dag duidelijker wordt dat ze op een nederlaag zal uitdraaien. Ook die strijd werd een bodemloze put en beide oorlogen voorzag het Amerikaanse volk van ene lange reeks van bodybags. De offers waren niet alleen van financiële aard. Maar, zoals gezegd, daarbij bleef het niet.

Bush jr. bracht een golf van angsthysterieën op gang, een keten die de hele westerse wereld uiteindelijk ging domineren en bij elke nieuwe aanslag, hoe erg ook toch altijd maar een incident, namen overheden maatregelen waarmee vrijheid en sociale fundamenten van de democratische samenleving werden aangetast. Allemaal terwille van een kunstmatig gecreëerde behoefte aan veiligheid. De opkomst van racistisch/discriminatoire groepen zoals de PVV is er gedeeltelijk een gevolg van. Ondanks ene gehamer op waarden en normen, van de westerse samenleving, zijn die waarden en normen voortdurend verder besmet geraakt, uitsluitend om een fictief absolute veiligheid te bereiken.

George Bush jr was een ex-alcoholist en het is niet onredelijk te veronderstellen dat hij daardoor een fundamentele vorm van paranoia heeft ontwikkeld. Daarnaast begreep hij maar al te goed dat massa’s sterk beïnvloedbaar zijn door de verspreiding van angstgevoelens. Daarin zat een geslepen politiek marketinginstrument dat hij op grond van zijn eigen geestelijke aandoening goed kon begrijpen.

Laten we eerlijk zijn: als vrije burgers hadden we ons niets hoeven aan te trekken van Bush’ gebazel en ook niet van dat van zijn volgelingen, niet in Nederland, niet in Spanje en niet in Noorwegen. We zijn vrijwel collectief, op een enkele uitzondering na, in de val van de hysterie getrapt en terechtgekomen in de cirkel die de keten van angst ons oplegt. Opnieuw, nu met de aanslagen van Breivik in het achterhoofd, zou het een mooi moment zijn om daar doorheen te breken en volksmenners te laten weten dat zij hun eigen politieke graf graven als zij nog één keer angst over ons uit durven te strooien. Wij zijn vrije, moedige mensen, bang voor niets, ook niet voor onze bestuurders.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Van gekken, dwazen en lafbekken

Nou, het was wel weer welletjes voor de komende maanden. Twee aanslagen van formaat in een land waar toch al haast niemand woont, dat hakt er wel even in. En natuurlijk bleven beeldbuizen en kranten maar hangen in meegevoel, verdriet, vermakelijke tekortkomingen bij de politie en wat er allemaal nog meer aan nieuws te vergaren was. Je moet wat als het komkommertijd is. Eigenlijk waren de media die Breivik wel dankbaar, lijkt me zo. En als dat niet zo was, dan lieten ze dat in elk geval niet merken.

Opmerkelijk was natuurlijk de opmerking van die halfgare Noor dat hij geïnspireerd was door Geert Wilders. Wilders noemde dat meteen  “walgelijk omdat een geïsoleerde gek zijn idealen misbruikte.” Ik ben dat gedeeltelijk met Geert eens. Het is walgelijk dat je dergelijke hitserige ideeën kunt spuien dat een gestoorde zich daaraan optrekt. Nog walgelijker is het als je je daarna aan je verantwoordelijkheden onttrekt want het feit dat de uitingen van de PVV Breivik hebben gestimuleerd, blijft bestaan. Daar kan Geert niks aan doen, ook al blijft hij roepen dat Anders Breivik een geïsoleerde gek is.

Het is eigenlijk verdomde laf om je aan die verantwoordelijkheid te onttrekken maar we zijn van Geert niet veel anders dan lafheid gewend want zodra er gediscussieerd moet worden, trekt hij zich terug. Aan de andere kant is het wat gemakkelijk om de verantwoordelijkheid daarmee af te schuiven naar Geert. Als democratische, vrije samenleving zijn we allemaal verantwoordelijk. Onze samenleving, waaraan we allemaal zo graag mee willen doen, creëert haar eigen demonen zoals Breivik. Door mensen af te wijzen, of te frustreren werkt ieder van ons daar hard aan mee.

Een gevoelige ziel die terechtkomt in een gezin met een ijskoude vader en moeder, raakt beschadigd, misschien wel teruggetrokken en eenzaam. op school wordt hij/zij daarom gepest en op het werk krijgt hij/zij geen vrienden. Een relatie onderhouden wordt een probleem bij gebrek aan ervaring op het gebied van de opbouw van contacten en zo groeit en bloeit de verzieking in een geest. Het is maar één van de vele manieren waarop het biologisch en vervolgens sociaal mis kan gaan. En ieder van ons draagt daarin een zekere verantwoordelijkheid. Breivik was geen geïsoleerde geest, hij is geïsoleerd geraakt en heeft zijn toevlucht gezocht in de afkeer die extremistisch gedachtengoed heeft van de samenleving. Daarin vond hij zijn gelijk. Dat gelijk kreeg extra kracht door het opgefokte taalgebruik van Geert en de zijnen.

Dan was er nog de benadering dat Breivik geen psychopaat kon zijn omdat hij alles wel erg tot in de details had doordacht. Wat is dat voor amateuristisch geleuter? Psychopaten zijn juist heel goed, veelal dankzij een hoge intelligentie, in staat om details te zien en te voorzien. Even zo goedblijft het een gestoorde geest.

Nee, allerwegen is er de poging ondernomen om de verantwoordelijkheid af te schuiven naar een man met een psychische aandoening en dat is misschien wel de geestelijke aandoening waaraan de samenleving lijdt: de onwil om verantwoordelijkheid te dragen. Dat blijkt ook uit hysterische reacties die wijzen op het feit dat de politie zich zou moeten bewapenen. Waarom eigenlijk? Dit soort aanslagen gaat ook in Noorwegen geen schering en inslag worden. Het blijven de exclusieve uitingen van de gefrustreerde geesten die voortkomen uit onze maatschappelijke potgrond. Het enige middel om de groei en bloei daarvan te voorkomen, is een beter, eigen gedrag en daarbij hoort de wil om verantwoordelijkheid te dragen, voor zichzelf en voor de ander.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Het oog van de naald/eye of the needle

Want voorwaar ik zeg U:

“Eerder zal een kameel door het oog van de naald gaan dan dat een christelijke minister van defensie, een koranverbrander of een massamoordenaar het Koninkrijk der Hemelen zal vererven want zij zijn de balk in het oog mijns vaders….”

And beware:

“More easy a camel will  trod through the eye of the needle than a christian minister of defense, koran burner or massacrist will deserve a place in heaven because they are the blasfemy my Father cannot bear.