Waarom de multiculti samenleving niet KAN mislukken

Jaloezie is het toverwoord van onze tijd, misschien wel in combinatie met wantrouwen. Nou, dat is niet echt ene positief begin van ene verhaal maar het is niet anders. Ik kan er ook niets aan doen. Het viel mij op toen vorige week één van mijn twittercontacten het verwaarlozen van zieken en het toelaten van immigranten met elkaar in verband bracht. Het verband ontging mij in eerste instantie maar zoals gewoonlijk bij alles is er altijd één verband bij alles in de samenleving, in onze samenleving tenminste: geld.

Je zou kunnen denken dat het tegenhouden van immigranten meer geld vrijmaakt voor het onderhouden van zieken hoewel ik denk dat zoiets gaat tegenvallen. Wie immigranten wil tegenhouden, moet namelijk heel veel geld gebruiken voor dat tegenhouden en de controles daarop. Het is geen simpele optel- en aftreksom. Wie denkt dat zware straffen op illegaliteit de immigratie tot staan zal brengen, heeftw erkelijk niet één milligram begrip van sociaal-psychologische ontwikkelingen. Of sociologische of demografische, zo u wilt.

Maar goed, eerst maar eens de multiculti-samenleving. Ik denk dat die niet kan mislukken omdat we er al in leven, al eeuwen zoals blijkt uit de aanwezigheid van Joden, Chinezen, Indiërs en andere volkeren in ons land. De multicultisamenleving zal zich dan ook verder ontwikkelen en de vraag is in welke richting. Wie denkt dat de mc-samenleving zich kenmerkt door orthodoxe christenen en fundamentalistische moslims die samen rond de dorpspomp de klompendans dansen, staat wel heel erg ver van de werkelijkheid af. Ja, er zijn wat vertekenende beelden geweest. Die zijn ontstaan uit de gelijkheidsgedachte waarin gelijkheid werd verward met gelijkwaardigheid. In de zestiger jaren van de vorige eeuw dacht de jeugd dat alle mensen gelijk waren omdat ze allemaal ene neus, oren en ogen hadden. De bewijzen van die opvatting zijn terug te vinden in de prachtige Musical “Hair”.

Tegenwoordig zijn we wijzer. We weten natuurlijk al lang dat lang niet iedereen hetzelfde is en ook niet eens dezelfde verwachtingen van het leven heeft. Dat neemt niet weg dat de onvermijdelijke immigratiestroom steeds heviger op gang is gekomen en die zal doorgaan totdat de voorraad op is. Verzet daartegen leidt vooral tot steeds grotere crises. De onvermijdelijkheid van dit soort bewegingen is in de historie herhaaldelijk aangetoond: de Trojaanse Oorlog, de mongolen voor de poorten van China, de val van het Romeinse Rijk, de Turkse opmars vanuit centraal Azië, de aankomst van de Indianen in Amerika en de ontdekkingsreizen en de daaruit voortvloeiende kolonisaties om er maar eens een paar te noemen.

Een multicultisamenleving is dan ook meer regel dan uitzondering. Het gaat er uitsluitend om, haar in goede banen te leiden. Ze kan niet mislukken, wel ontsporen en dat laatste zal vooral gebeuren door mensen die groepen tegen elkaar opzetten. In Hongarije zijn het de rechtse groeperingen die de Roma in een verdachte hoek plaatsen, in Nederland de groeperingen die de moslims afschilderen als een gevaar voor onze samenleving.

Joden hebben er zo’n 600 jaar en een holocaust over gedaan om geïntegreerd te raken in onze samenleving en nog steeds zijn ze veelal aanwijsbaar als aparte groep, al was het alleen maar op basis van de naam. Integratie is een zeer traag proces en het gaat steeds om individuele keuzen. Een multiculturele samenleving bestaat niet bij de gratie van integratie maar van acceptatie. Die acceptatie kan er best toe leiden dat groepen lange tijd volslagen langs elkaar heen leven zonder elkaar weer het leven zuur te maken. Dat is bijvoorbeeld grotendeels het geval in de VS. Opleggen van een patroon, door bijvoorbeeld verplicht gemengde wijken, draagt in elk geval niet bij aan integratie. Integendeel, in frontposities hebben culturen altijd de neiging zich te verharden en ontoegankelijker te worden. Dat heeft te maken met de angst dat de ene cultuur de andere zal gaan overvleugelen.

De multicultisamenleving KAN dus niet mislukken want ze bestaat al, de vraag is alleen welke vorm we haar willen geven: een samenleving van versperringen met prikkeldraad en poorten of een samenleving waarin iedere cultuur naast elkaar bestaat en toegankelijk is.

Dat aan de overkant van de straat een moskee verrijst, is geen teken van islamisering maar van versterking van de multicultisamenleving, ze biedt mogelijkheden aan iedereen. En ja…dat iedereen een gemeenschappelijke taal leert, i.c. Nederlands, dat is zeer wenselijk. Dat is een voorwaarde voor iedereen om de kans te krijgen ene wezenlijke bijdrage aan de samenleving te bieden. Ze helpt bij het tegengaan van ontsporingen.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s