Proleterig Grof Bezuinigen

In de ogen van dit kabinet staat PGB (Persoonsgeboden Budget)  voor Proleterig Grof Bezuinigen. De maatregelen die de staatssecretaris aankondigde waarbij het aantal PGB-houders met 90 procent terug wordt gebracht, zijn zonder moeite daarin onder te brengen.

Bij de verdediging van die voorstellen trad om te beginnen Fleur Agema namens de PVV op bij KvdB fleuragemaaandeschandpaal en zij draaide daarbij zo hevig met haar smalle kontje dat zelfs het CDA er ruimschoots een voorbeeld aan had kunnen nemen. De PVV heeft zichzelf daarmee definitief gekwalificeerd als de Partij voor Volksverlakkerij. Dat zij voorstander is van een goede zorg  kan zonder moeite uit het programma worden geschrapt.

De voorstellen zijn een voorbeeld van onbehoorlijk bestuur zonder weerga, zoals ik al eerder duidelijk maakte in onbehoorlijk . Bovendien getuigen ze van een rekenkunde die gemakkelijk kan worden overtroffen door de eerste de beste kleuter. Dat moet ik natuurlijk uitleggen. In het kort gaat het erom dat de bezuinigende boekhouders een heel eenvoudig sommetje hebben gemaakt waarin zij het grootste deel van de PGB-houders en hun kosten aftrokken en daarmee op een uitkomst uitkwamen. Alsof dat ook maar enigszins de werkelijkheid benadert. Dat de kosten van de zorg in de loop van de jaren sterk zijn gestegen, daaraan twijfelt niemand. Dat de belangrijkste oorzaak daarvan ligt in het PGB, dat gelooft ook niemand, die nadenkt.

De kosten van de zorg zijn om tal van redenen gestegen. Ik zal hier de belangrijkste noemen:

– de al maar stijgende tarieven die de pharmaceutische industrie in rekening brengt;

– de al maar stijgende salarissen van specialisten en mangers in de (gezondheids)zorg;

– het zorgsysteem dat dichtgroeit door het voortwoekeren van het managerssysteem

– het weglekken van gelden in het zorgsysteem, onder meer door dat managerssysteem

– door de grandioze bureaucratie in de vorm van onder meer CIZ en zorgkantoren

– en niet in  de laatste plaats doordat de zorg aan de private markt is overgelaten.

Bij dat laatste punt valt nog wel het één en ander op te merken. Door de zorg aan de private partijen over te laten, gaat de thuiszorg hier en daar ter ziele. Zo is de thuiszorg Vita in Haarlem en omstreken faillieten ook Thuiszorg Groningen kon het niet zelfstandig redden. De krankzinnige aanbestedingen in de markt en de moordende concurrentie vormen ene bron van geldverspilling en beschadiging van de zorgkwaliteit. Elke financiële meevaller komt in de markt terecht, elke tegenvaller is voor de schatkist. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de exorbitante salarissen van topbestuurders in de zorg.

Het kabinet doet het nu voorkomen alsof de groei in het PGB de belangrijkste oorzaak is van de stijgende zorgkosten. Zoals hier boven blijkt, is dat niet het geval. Er zijn vele andere oorzaken. Daarbij komt dat het PGB in vrijwel alle gevallen de goedkoopst mogelijke zorgvariant is die er bestaat. Daarbij valt ook nog te bedenken dat veel mensen met een PGB geen andere keus hadden omdat er doodeenvoudig geen andere zorgvariant, ZIN, beschikbaar was. Dat geldt voor ongeveer 40 procent van de PGB-houders.

Het PGB als zorgproduct is de mooiste parel binnen de zorg. Het biedt duizenden mensen met een handicap of chronische ziekte de mogelijkheid om een zelfstandig leven te leiden, althans zoveel mogelijk. Dat past bij onze veelgeprezen vrijheid. Het is waar dat het PGB een verantwoordelijkheid met zich meebrengt die niet iedere van de huidige PGB-houders aankan. Het zou goed zijn als voor die mensen een andere oplossing komt.

Als het kabinet wil bezuinigen zal het:

– de zorg uit de privé-sector moeten halen

– de bureaucratie moeten opheffen

– de managersterreur moeten opheffen

– paal en perk moeten stellen aan salarissen van topbestuurders en specialisten

– paal en perk moeten stellen aan tarieven van pharma-industrie

– een goede invulling aan reguliere zorg en ZIN moeten geven en zorgen dat er voldoende beschikbaar is….

Dat het PGB heeft gezorgd voor ene aanzuigende werking, is een verzinsel van het SCP. In werkelijkheid was er voor “lastige”  jongeren al lang zorg. Het PGB heeft hooguit de werking gehad van ene trechter, zoals ik uit eigen waarneming en kennis van de zorg uit tientallen jaren kan mededelen. Het verschijnsel ADHD is al bekend uit het begin van de vorige eeuw en dat geldt ook voor autisme bijvoorbeeld. A in ene heel vroeg stadium zijn daar therapieën voor ontwikkeld. Het beeld scheppen dat het uitvindingen zijn van de laatste twintig jaar is ronduit een grove leugen.

Last but not least zullen de aangekondigde maatregelen niet leiden tot bezuinigingen. Een groot deel van de aandoeningen die nu bij de AWBZ  zij ondergebracht, komen straks ten laste van de WMO. Dat betekent dat de gemeenten ervoor moeten gaan zorgen en het zou misdadig zijn om vanuit de rijksbegroting daarvoor een veel te laag bedrag beschikbaar te stellen. Wie buiten WMO en AWBZ valt, is nog niet vrij van zorgbehoefte  en die behoefte kan wel eens veel duurder uitvallen dan eenPGB. Nee, het bezuinigen van dit kabinet is werkelijk kleutergebrabbel. Volgens een eerste berekening van Per Saldo, de vereniging van PGB-houders, leidt de “bezuiniging”  tot een kostenstijging in de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) van 650 miljoen euro. Ik heb dat niet gecheckt maar het zou me niets verbazen.

Mensonterend is bovendien de uitspraak van de staatssecretaris dat zij een kwalsiteitsimpuls voorziet voor de overblijvende PGB-houders. Die krijgen er 5 % bij. Dat wil zeggen, bij 1000 euro PGB komt er 50 euro per maand bij. Nou, dat is wel ene heel sterke kwaliteitsimpuls. Ze zou zich dood moeten schamen dat ze die woorden in de mond durft te nemen. Nee, met bezuinigen heeft het allemaal niets te maken, wel met afbraak van de samenleving, zoals men eerder deed bij de afschaffing van de Melkertbanen. De beschaving trekt zich terug. Ik ben klaar….

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Een PGB wordt nu nog verstrekt aan mensen die op indicatie (onderzoek naar zorgbehoefte) daar baat bij zouden hebben om hun zorg zelf in te kopen. 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s