Een kletscauserie van de VU

De wetenschap heeft weer eens met één been fietsend iets ontdekt: de Nederlandse media zijn er niet minder objectief op geworden in de afgelopen jaren. Tot die slotsom zijn ze gekomen na een taalkundig onderzoek van de kranten. Nou gefeliciteerd.

Ik moet toegeven, ik zou het niet weten, ik weet niet of de journalistiek er de afgelopen jaren partijdiger op is geworden. Wat ik wel weet, is dat ze partijdig is. Maar dat ligt niet aan het taalgebruik. In elk geval ligt het niet uitsluitend aan het taalgebruik. Of had de VU verwacht dat de journalisten veel vaker waren gaan schrijven dat de nminister “knettergek” is of dat “Job Cohen weer eens uit zijn nek lulde”?  Zoiets zou je in deze tijd kunnen verwachten en het is redelijk onzakelijk.

Wat wil de VU nu met dit soort onderzoek aantonen?  Dat het taalgebruik van journalisten niet minder objectief is dan in het verleden? Misschien is dat wel waar maar we hebben er niet zoveel aan. Objectiviteit is in de eerste plaats een vrijwel onhaalbare zaak. Bovendien is ze veel meer afhankelijk van thema’s en invalshoeken van artikelen dan van het woordgebruik. Zelfs de voorlichtingsdienst van de voormalige USSR wist dat.

Hoogst irritant is het geblaat van kranten over de noodzakelijkheid van bezuinigingen. Weten de redacteuren dat echt heel erg zeker? Hebben ze wel eens onderzoek gedaan naar de alternatieven, nieuwe wegen en oplossingen? Ik vind er niets van terug en toch zijn ze er. Zo ging het ook met het terrorisme. Bush had gesproken en dus werd ineens de hele wereld bedreigd door het terrorisme. De “vijand”  was aanwijsbaar en dat maakte het gemakkelijk. Alle journalisten achter de terroristen aan. Niet één die daar een kritisch verhaal over schreef.

Onze media onderscheiden zich niet eens zoveel van de vroegere Sovjetpers. Als een stelling eenmaal post heeft gevat, wordt ze door alle media aangehangen en schrijven de journalisten er trouw hun weinig nieuws gevende verhalen over. Daar zit de kwaal van veel media: het moet eetbaar zijn en niet tot denken leiden. Niet voor niets hebben de opiniebladen het moeilijk.

Nee VU, wat mij betreft heb je geen bal aangetoond, behalve dat je weer eens moest scioren en dan nog op een foute manier ook.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Een grijze plaat voor je hoofd

Minister Schultz van Haegen, het wonderkind van de VVD, vindt dat Nederland wel wat meer op België mag gaan lijken en ik ben het met haar eens. In de eerste plaats mogen er best zes miljoen inwoners van dit land naar elders vertrekken. Ik hoop dat ik ze mag uitzoeken.

In de tweede plaats heb ook ik geregeld het gevoel dat Nederland beter af zou zijn zonder kabinet. Nou, dat zijn toch twee mooie doelstellingen. zou ik zo zeggen. Gek genoeg zijn het beide thema’s waar zij helemaal niet op ingaat. Nee, de minister concentreert zich op iets onbenulligs als de aanleg van bedrijventerreinen in ons land. Gemeenten schijnen de grootst mogelijke moeite te hebben met alle voorschriften en regelingen die er bestaan bij het inrichten van de ruimte die we hebben. Nu voerde de VVD, de partij van de minister, ook de leus ” ruimte voor mensen”   en dat klinkt natuurlijk prachtig, vooral als je, zoals de minister, je niet realiseert dat die ruimte er niet is. Nederland is behoorlijk wat voller dan België. Dat maakt de mogelijkheden om lukraak ergens iets aan te leggen en te bouwen aanmerkelijk kleiner, vanwege de horizonvervuiling. Dat laatste woord is een term die in haar partij zo graag wordt gehanteerd als het over windmolens gaat. Dan begrijpt ze het ineens wel.

En ja, rommelige straatjes zoals in Belgische dorpen en steden, daar houd ik ook van maar om de Belgische pestbende nou als voorbeeld te nemen voor de manier waarop wij onze omgeving moeten inrichten…dat gaat me te ver. Het zou ook ontvreemding van de Nederlandse cultuur zijn, iets dat we toch hard nodig hebben in de strijd tegen de Islam? Wil ze ook wegen van kasseien gaan aanleggen? Nee, ze kiest voor asfalt, heel veel asfalt omdat ze denkt dat daarmee het fileprobleem wordt opgelost. Die gedachte is door wetenschap en techniek al lang achterhaald maar ja…dit kabinet wil ook het zuiver wetenschappelijk onderzoek laten struikelen. Daar verdien je namelijk geen pest mee, zo zeggen de bestuurderen. Tja, als we zo hadden geredeneerd, zouden we nog steeds denken dat de zon om de aarde draaide. Relatief gezien is dat ook zo dus waar hebben we het over?

De minister denkt dat gemeenten heel goed zelf hun bedrijventerrein neer kunnen kwakken waar ze willen. Dat kan ook wel maar of dat gaat leiden tot een aangename inrichting van onze spaarzame ruimte is zeer de vraag. Elke gemeente kiest voor zichzelf en zal buitengewoon weinig rekening houden met de wensen en inzichten van buurgemeenten. Er is bij Barneveld al zo’n verschrikkelijk groot bedrijventerrein middenin de natuur aangelegd en je mag toch hopen dat zoiets niet om de haverklap gaat voorkomen.

Ik ben het met haar eens dat procedures en structuren het allemaal wel eens behoorlijk ingewikkeld maken en het zou allemaal best eenvoudiger kunnen maar om nu met de botte bijl overal genadeloos op in te gaan hakken…nee. Hoewel, het is wel een kenmerk van dit kabinet: botte bijl en hakken maar. Zorg, cultuur en oom ruimtelijke ordening, ze zijn er allemaal het slachtoffer van. De enige die er geen last van heeft is Economie want Schultz’  partij wilVeel Vaker Dividend.

Tot sterkte,

Kaj ~Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Waarom de multiculti samenleving niet KAN mislukken

Jaloezie is het toverwoord van onze tijd, misschien wel in combinatie met wantrouwen. Nou, dat is niet echt ene positief begin van ene verhaal maar het is niet anders. Ik kan er ook niets aan doen. Het viel mij op toen vorige week één van mijn twittercontacten het verwaarlozen van zieken en het toelaten van immigranten met elkaar in verband bracht. Het verband ontging mij in eerste instantie maar zoals gewoonlijk bij alles is er altijd één verband bij alles in de samenleving, in onze samenleving tenminste: geld.

Je zou kunnen denken dat het tegenhouden van immigranten meer geld vrijmaakt voor het onderhouden van zieken hoewel ik denk dat zoiets gaat tegenvallen. Wie immigranten wil tegenhouden, moet namelijk heel veel geld gebruiken voor dat tegenhouden en de controles daarop. Het is geen simpele optel- en aftreksom. Wie denkt dat zware straffen op illegaliteit de immigratie tot staan zal brengen, heeftw erkelijk niet één milligram begrip van sociaal-psychologische ontwikkelingen. Of sociologische of demografische, zo u wilt.

Maar goed, eerst maar eens de multiculti-samenleving. Ik denk dat die niet kan mislukken omdat we er al in leven, al eeuwen zoals blijkt uit de aanwezigheid van Joden, Chinezen, Indiërs en andere volkeren in ons land. De multicultisamenleving zal zich dan ook verder ontwikkelen en de vraag is in welke richting. Wie denkt dat de mc-samenleving zich kenmerkt door orthodoxe christenen en fundamentalistische moslims die samen rond de dorpspomp de klompendans dansen, staat wel heel erg ver van de werkelijkheid af. Ja, er zijn wat vertekenende beelden geweest. Die zijn ontstaan uit de gelijkheidsgedachte waarin gelijkheid werd verward met gelijkwaardigheid. In de zestiger jaren van de vorige eeuw dacht de jeugd dat alle mensen gelijk waren omdat ze allemaal ene neus, oren en ogen hadden. De bewijzen van die opvatting zijn terug te vinden in de prachtige Musical “Hair”.

Tegenwoordig zijn we wijzer. We weten natuurlijk al lang dat lang niet iedereen hetzelfde is en ook niet eens dezelfde verwachtingen van het leven heeft. Dat neemt niet weg dat de onvermijdelijke immigratiestroom steeds heviger op gang is gekomen en die zal doorgaan totdat de voorraad op is. Verzet daartegen leidt vooral tot steeds grotere crises. De onvermijdelijkheid van dit soort bewegingen is in de historie herhaaldelijk aangetoond: de Trojaanse Oorlog, de mongolen voor de poorten van China, de val van het Romeinse Rijk, de Turkse opmars vanuit centraal Azië, de aankomst van de Indianen in Amerika en de ontdekkingsreizen en de daaruit voortvloeiende kolonisaties om er maar eens een paar te noemen.

Een multicultisamenleving is dan ook meer regel dan uitzondering. Het gaat er uitsluitend om, haar in goede banen te leiden. Ze kan niet mislukken, wel ontsporen en dat laatste zal vooral gebeuren door mensen die groepen tegen elkaar opzetten. In Hongarije zijn het de rechtse groeperingen die de Roma in een verdachte hoek plaatsen, in Nederland de groeperingen die de moslims afschilderen als een gevaar voor onze samenleving.

Joden hebben er zo’n 600 jaar en een holocaust over gedaan om geïntegreerd te raken in onze samenleving en nog steeds zijn ze veelal aanwijsbaar als aparte groep, al was het alleen maar op basis van de naam. Integratie is een zeer traag proces en het gaat steeds om individuele keuzen. Een multiculturele samenleving bestaat niet bij de gratie van integratie maar van acceptatie. Die acceptatie kan er best toe leiden dat groepen lange tijd volslagen langs elkaar heen leven zonder elkaar weer het leven zuur te maken. Dat is bijvoorbeeld grotendeels het geval in de VS. Opleggen van een patroon, door bijvoorbeeld verplicht gemengde wijken, draagt in elk geval niet bij aan integratie. Integendeel, in frontposities hebben culturen altijd de neiging zich te verharden en ontoegankelijker te worden. Dat heeft te maken met de angst dat de ene cultuur de andere zal gaan overvleugelen.

De multicultisamenleving KAN dus niet mislukken want ze bestaat al, de vraag is alleen welke vorm we haar willen geven: een samenleving van versperringen met prikkeldraad en poorten of een samenleving waarin iedere cultuur naast elkaar bestaat en toegankelijk is.

Dat aan de overkant van de straat een moskee verrijst, is geen teken van islamisering maar van versterking van de multicultisamenleving, ze biedt mogelijkheden aan iedereen. En ja…dat iedereen een gemeenschappelijke taal leert, i.c. Nederlands, dat is zeer wenselijk. Dat is een voorwaarde voor iedereen om de kans te krijgen ene wezenlijke bijdrage aan de samenleving te bieden. Ze helpt bij het tegengaan van ontsporingen.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Waarom ik zo’n hekel heb aan Ayaan

Ayaan Hirsi Ali is zwanger en ik wens haar een gezond, vrolijk kind toe. Stiekem hoop ik dat het ene dochter wordt zodat ze ons kan laten zien hoeveel beter zij daarmee omgaat dan haar ouders. Ik wens haar ook vooral veel wijsheid en inzicht toe want die zal ze nodig hebben.

Tot op heden heeft ze van die wijsheid en van dat inzicht namelijk niet veel laten blijken en dat voorspelt voor de opvoeding van het kind weinig goeds. Je moet er toch niet aan denken dat Feeks Hirsi II binnenkort geboren wordt? Hoe dan ook, veel wijsheid toegewenst.

Het zou mooi zijn als de nieuwe loot uit de familie eindelijk die wijsheid liet zien, die we zo graag om ons heen waarnemen. Ayaan zelf is voor mij in dat opzicht een voortdurende gruwel geweeest en dat heeft met een anatal factoren te maken. In de eerste plaats gaat het erom dat een rebelse geest prima is. De vraag is alleen hoe je die moet benutten. Ayaan kwam tot op heden niet veel verder dan het opstoken van vuurtjes om vervolgens in hjet niets te verdwijnen en de veenbrand rustig achter zich te laten voortwoekeren. Aan welke oplossing dan ook, heeft zij nog nooit iets bijgedragen. Niet één keer voerde zij die truc uit maar herhaaldelijk. Steeds weer zag zij kans ergens rotzooi te schoppen, in alle landen waar zij geweest is, om vervolgens te vertrekken en anderen met de rotzooi te laten zitten. Binnen Nederland schopte zij herrie binnen de PvdA om naar de VVD te vluchten en ook daar liet zij haar verwoestingen achter.

Daarbij kwam de uitermate onaantrekkelijke wijze waarop zij de aandacht voor haar eigen problemen wist te trekken om ze vervolgens tot de onze te maken. Daarbij makte zij behendig gebruik van Osama bin Laden en de Taliban als decor en George Bush als opperspreekstalmeester. Het werd nog erger toen de “vrouwenbeweging”  of wat daar tegenwoordig voor doorgaat Ayaan ging zien als haar grote boegbeeld. Een volkomen verkeerde inschatting van zaken, wat mij betreft. Ayaan was nu juist het schoolvoorbeeld van de niet-geëmancipeerde vrouw. Alleen al haar gejammer en gejengel over haar verleden waarmee zij de status van internationale superzuurpruimerige diva wist te verwerven, was een teken dat zij mijlenver van de emancipatie afstond en waarschijnlijk afstaat.

Er is daarom alle reden om je zorgen te maken over de opvoeding van de kleine Ali. Of misschien gaat hij een achternaam noemen want er is natuurlijk een vader. Die kan ik overigens geen ongelijk geven want bij zo’n mooie vrouw is het zelfs de moeite om “het vriendje VAN”  te zijn. Ook dat verwerft status. Ja, ik hoop vooral dat zijne allerchristelijkste Christelijkheid @WillemdenHertog die alles wat barmhartigheid is, heeft uitgebannen, dit leest. Hij kan er heel veel van leren.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Groeiende ergernis rond de media

Zou het komen doordat ik eigenlijk uit een ander tijdperk stam? Wees eerlijk, als boreling uit 1946 heb je een heel ander fundamentele blik op de wereld dan wanneer je uit 1964 of, nog erger, 1984 komt. Alleen al de gedachte dat je de Beatles nooit hebt zien optreden en nooit met lang haar en in een afgedragen T-shirt met zelfgescheurde spijkerbroek hebt rondgelopen, maakt je in mijn ogen tot een kuikentje dat net uit het nest is gevallen.

En ja, babbels hebben die kuikentjes natuurlijk genoeg. Ze weten alles over i POD en laptop en i Pad en app en ga zo maar door maar dat IS dan ook wel zo ongeveer het enige. Daarom denken ze ook dat het allemaal verschrikkelijk belangrijk is terwijl het eigenlijk over twee jaar al weer achterhaald is. Intussen krijgen ze informatie door kranten die vooral worden volgeschreven door de internet-generatie. Die kan wel typen, zij het meestal vol spelfouten, maar het kritisch besef is ver beneden 0.

Kijk, dat De Telegraaf allerlei onzin schrijft over de samenleving omdat ze die het liefste zou willen omtoveren tot een jungle waarin het recht van de sterkste heerst, daarover verwonder ik mij niet meer. De geschiedenis van dat dagblad spreekt voor zich. Erger is het als ook een gerenommeerd dagblad als de Volkskrant zich overgeeft aan oppervlakkige, meehuiljournalistiek.

Vrijdag las ik een artikel over bezuinigingen waarin ik formuleringen tegenkwam als: de meeste economen zeggen dat….  Pats! Als hoofdredacteur zou ik dat er onmiddellijk uithalen en de desbetreffende journalist met stokslagen naar bed sturen. Wat is dat voor gezwam? ” De meeste economen”?  Wie zijn dat? Hoeveel? Heb je ze allemaal geteld en geturfd? Het is net zo’n holle kreet als “daar is onderzoek naar gedaan”  of ” uit onderzoek blijkt”.  Als je die formuleringen gebruikt heb je de autoriteit de grootste kolder op te schrijven. Wat voor onderzoek? Door wie? Hoe zag het eruit? Waar ging het precies over? Wie waren de respondenten? Wanneer? Hoevaak?  Enzovoorts…

Ik gruw van dit soort journalistiek die vol zit van aannames en veronderstellingen, vooral als die wordt gebruikt om een hoogst discutabel kabinetsbeleid te verdedigen. De gedachte dat er 18 miljard bezuinigd moet worden, is hoogst discutabel en zo denkt een hele reeks van politicologen, economen, historici en andere knappe koppen erover. Hoeveel, wie precies en met welke argumentatie?  Ja, zoek dat even lekker zelf uit!

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Proleterig Grof Bezuinigen

In de ogen van dit kabinet staat PGB (Persoonsgeboden Budget)  voor Proleterig Grof Bezuinigen. De maatregelen die de staatssecretaris aankondigde waarbij het aantal PGB-houders met 90 procent terug wordt gebracht, zijn zonder moeite daarin onder te brengen.

Bij de verdediging van die voorstellen trad om te beginnen Fleur Agema namens de PVV op bij KvdB fleuragemaaandeschandpaal en zij draaide daarbij zo hevig met haar smalle kontje dat zelfs het CDA er ruimschoots een voorbeeld aan had kunnen nemen. De PVV heeft zichzelf daarmee definitief gekwalificeerd als de Partij voor Volksverlakkerij. Dat zij voorstander is van een goede zorg  kan zonder moeite uit het programma worden geschrapt.

De voorstellen zijn een voorbeeld van onbehoorlijk bestuur zonder weerga, zoals ik al eerder duidelijk maakte in onbehoorlijk . Bovendien getuigen ze van een rekenkunde die gemakkelijk kan worden overtroffen door de eerste de beste kleuter. Dat moet ik natuurlijk uitleggen. In het kort gaat het erom dat de bezuinigende boekhouders een heel eenvoudig sommetje hebben gemaakt waarin zij het grootste deel van de PGB-houders en hun kosten aftrokken en daarmee op een uitkomst uitkwamen. Alsof dat ook maar enigszins de werkelijkheid benadert. Dat de kosten van de zorg in de loop van de jaren sterk zijn gestegen, daaraan twijfelt niemand. Dat de belangrijkste oorzaak daarvan ligt in het PGB, dat gelooft ook niemand, die nadenkt.

De kosten van de zorg zijn om tal van redenen gestegen. Ik zal hier de belangrijkste noemen:

– de al maar stijgende tarieven die de pharmaceutische industrie in rekening brengt;

– de al maar stijgende salarissen van specialisten en mangers in de (gezondheids)zorg;

– het zorgsysteem dat dichtgroeit door het voortwoekeren van het managerssysteem

– het weglekken van gelden in het zorgsysteem, onder meer door dat managerssysteem

– door de grandioze bureaucratie in de vorm van onder meer CIZ en zorgkantoren

– en niet in  de laatste plaats doordat de zorg aan de private markt is overgelaten.

Bij dat laatste punt valt nog wel het één en ander op te merken. Door de zorg aan de private partijen over te laten, gaat de thuiszorg hier en daar ter ziele. Zo is de thuiszorg Vita in Haarlem en omstreken faillieten ook Thuiszorg Groningen kon het niet zelfstandig redden. De krankzinnige aanbestedingen in de markt en de moordende concurrentie vormen ene bron van geldverspilling en beschadiging van de zorgkwaliteit. Elke financiële meevaller komt in de markt terecht, elke tegenvaller is voor de schatkist. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de exorbitante salarissen van topbestuurders in de zorg.

Het kabinet doet het nu voorkomen alsof de groei in het PGB de belangrijkste oorzaak is van de stijgende zorgkosten. Zoals hier boven blijkt, is dat niet het geval. Er zijn vele andere oorzaken. Daarbij komt dat het PGB in vrijwel alle gevallen de goedkoopst mogelijke zorgvariant is die er bestaat. Daarbij valt ook nog te bedenken dat veel mensen met een PGB geen andere keus hadden omdat er doodeenvoudig geen andere zorgvariant, ZIN, beschikbaar was. Dat geldt voor ongeveer 40 procent van de PGB-houders.

Het PGB als zorgproduct is de mooiste parel binnen de zorg. Het biedt duizenden mensen met een handicap of chronische ziekte de mogelijkheid om een zelfstandig leven te leiden, althans zoveel mogelijk. Dat past bij onze veelgeprezen vrijheid. Het is waar dat het PGB een verantwoordelijkheid met zich meebrengt die niet iedere van de huidige PGB-houders aankan. Het zou goed zijn als voor die mensen een andere oplossing komt.

Als het kabinet wil bezuinigen zal het:

– de zorg uit de privé-sector moeten halen

– de bureaucratie moeten opheffen

– de managersterreur moeten opheffen

– paal en perk moeten stellen aan salarissen van topbestuurders en specialisten

– paal en perk moeten stellen aan tarieven van pharma-industrie

– een goede invulling aan reguliere zorg en ZIN moeten geven en zorgen dat er voldoende beschikbaar is….

Dat het PGB heeft gezorgd voor ene aanzuigende werking, is een verzinsel van het SCP. In werkelijkheid was er voor “lastige”  jongeren al lang zorg. Het PGB heeft hooguit de werking gehad van ene trechter, zoals ik uit eigen waarneming en kennis van de zorg uit tientallen jaren kan mededelen. Het verschijnsel ADHD is al bekend uit het begin van de vorige eeuw en dat geldt ook voor autisme bijvoorbeeld. A in ene heel vroeg stadium zijn daar therapieën voor ontwikkeld. Het beeld scheppen dat het uitvindingen zijn van de laatste twintig jaar is ronduit een grove leugen.

Last but not least zullen de aangekondigde maatregelen niet leiden tot bezuinigingen. Een groot deel van de aandoeningen die nu bij de AWBZ  zij ondergebracht, komen straks ten laste van de WMO. Dat betekent dat de gemeenten ervoor moeten gaan zorgen en het zou misdadig zijn om vanuit de rijksbegroting daarvoor een veel te laag bedrag beschikbaar te stellen. Wie buiten WMO en AWBZ valt, is nog niet vrij van zorgbehoefte  en die behoefte kan wel eens veel duurder uitvallen dan eenPGB. Nee, het bezuinigen van dit kabinet is werkelijk kleutergebrabbel. Volgens een eerste berekening van Per Saldo, de vereniging van PGB-houders, leidt de “bezuiniging”  tot een kostenstijging in de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) van 650 miljoen euro. Ik heb dat niet gecheckt maar het zou me niets verbazen.

Mensonterend is bovendien de uitspraak van de staatssecretaris dat zij een kwalsiteitsimpuls voorziet voor de overblijvende PGB-houders. Die krijgen er 5 % bij. Dat wil zeggen, bij 1000 euro PGB komt er 50 euro per maand bij. Nou, dat is wel ene heel sterke kwaliteitsimpuls. Ze zou zich dood moeten schamen dat ze die woorden in de mond durft te nemen. Nee, met bezuinigen heeft het allemaal niets te maken, wel met afbraak van de samenleving, zoals men eerder deed bij de afschaffing van de Melkertbanen. De beschaving trekt zich terug. Ik ben klaar….

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Een PGB wordt nu nog verstrekt aan mensen die op indicatie (onderzoek naar zorgbehoefte) daar baat bij zouden hebben om hun zorg zelf in te kopen.