Als Bleker liegt….

Als staatssecretaris Bleker liegt, verblikt of verbloost hij niet. Vanmorgen zat hij wel zo grandioos op de liegstoel dat ik er echt niet omheen kan. Zonder met zijn oogleden te knipperen zat hij te beweren dat de Nederlanders in de tijd van de Vietnam-oorlog vrienden van het Vietnamese volk waren geweest. Aan me loempia…waar haalt die man dat vandaan?

Is het de christelijke achterbaksheid of de wens van de verschrikkelijke ondernemers die hem zulke uitspraken doet ontlokken? Ik zou het niet weten. Van de Vietnamezen snap ik het wel. Die willen alles met de groenteloempia der liefde bedekken maar de werkelijkheid is anders. De Nederlandse kabinetten hebben altijd pal achter de VS gestaan als het ging om de oorlog in Vietnam. Sterker nog, de kabinetten onderhielden prettige relaties met zeer fascistisch-dictatoriale regiems zoals dat van generaal Diem. En natuurlijk, er waren duizenden demonstranten die zich keerden tegen het sproeien met ontbladeringsmiddelen en napalm maar daaronder waren niet de kabinetten. Trouwens, ook in de VS was er veel tegenzin tegen dat optreden.

Hoe oud is die Bleker eigenlijk? Kijk, ik ben nog van vóór de (Vietnamese)  oorlog en ik heb dag in dag uit mogen meemaken waartoe democratisch gesteunde militairen in staat zijn. Nee, ik moet de bewijzen nog maar eens zien van de genuanceerde standpunten van Nederlandse kabinetten in de loop van de Vietnamoorlogen. Hoe durft die Bleker zeg. Dat is echt meer dan schandalig. Nog even en hij beweert dat de slavenhandel een vorm van toeristische cruises was waar vooral inwoners van Afrika op afkwamen.

De Vietnamese oorlog was niets meer of minder dan één van de hoogtepunten in een oorlog die we graag KOUD noemen maar die bij tijd en wijle behoorlijk heet kon zijn. Meestal werd ze uitgevochten op het grondgebied van ontwikkelingslanden, in Afrika, Vietnam, Korea, Indonesië, Zuid-Amerika, Midden-Europa in de vorm van opstanden en gedurende een heel korte tijd in Griekenland. In feite is de hele kolonisatie van Palestina door de Europese Joden er ook onderdeel van geweest want de aanhangers van Moskou trainden de Palestijnen met dubbele energie om guerilla te voeren.

Ik maak me al jaren zorgen om de historische en sociaal-geografische kennis van onze bestuursmannen en -vrouwen. De impuls die meneer Bleker aan de leugenachtige schijnheiligheid geeft om onze daden te verdoezelen, grenst echt aan het ongelofelijke. Ik heb er iets op tegen om belazerd te worden maar als het gebeurt, doe het dan tenminste op een intelligente manier. Bleker ziet er geen been in om mij voor de grootste debiel en stomkop van de Nederlandse geschiedenis te houden en dat neem ik hem echt kwalijk. Boos? Welnee…ik heb nog maar net een aanloopje genomen.Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Van mantra’s en hoerderij

Je mantraliteit, daar gaat het om. In welke mantra’s geloof je en hoe gevoelig ben je voor mantra’s? De laatste jaren neemt de populariteit van mantra’s toe. We zoeken naar zekerheden omdat de wereld om ons heen zoveel onzekerheden biedt. We hebben vergaande technolgieën maar tegen leed kunnen ze ons niet beschermen, zoals we nu weer in Japan zien. Soms veroorzaken ze zelfs dreiging. We kennen de aardbol maar even zo goed verrast ze ons steeds weer met tsunami’s en orkanen. Zekerheden lijken we te moeten zoeken door grenzen te stellen. ” Kan niet”, is dan het toverwoord.

Zaterdag was ik aanwezig bij een discussie over arbeid en arbeidsverhoudingen waarin onder meer Wouter Bos het woord voerde en ook daar gonsde het van de mantra’s. Vooral mantra’s over het gewenste gedrag van mensen die niet aan werk kunnen komen, die ver van de arbeidsmarkt verwijderd zijn. Niemand stelde de vraag of die arbeidsmarkt misschien ver van de mensen is verwijderd. Het onvermogen om aan werk te komen wordt vaak gezocht in de individu die werkloos is en het is nog maar de vraag of dat helemaal terecht is. De arbeidsmarkt toont zich geregeld ook zeer ontoegankelijk, onder meer door een reeks van mantra’s.

Welke mantras’s zijn dat dan? Het is om te beginnen de gedachte dat oudere medewerkers veel duurder zij dan jongeren en dat zij ook vaker ziek zijn. Bedrijfsleven en overheid maken zich schuldig aan permanente leeftijdsdiscriminatie op basis van deze mantra’s. Hetzelfde geldt voor mensen met ene handicap, of die nu verstandelijk of fysiek is. De gedachte dat je met bepaalde groepen in de samenleving niet in zee moet gaan is vrijwel onuitroeibaar onder ondernemers.

Door die deur voortdurend gesloten te houden, laden ondernemers en overheid een zware verantwoordelijkheid op zich. Aan de ene kant roepen zij mensen op zich in te zetten voor het vinden van werk, aan de andere kant weten zij heel goed dat die mensen daarin nooit zullen slagen. Iets misdadigers kun je je haast niet voorstellen. Intussen zijn het de zeer geslaagden in bedrijfsleven en (semi-)overheid die zichzelf het mantra voorhouden dat zij onvervangbaar zijn.

Die onvervangbaarheid uit zich in “toujours winst”. De topmanager ontvangt een enorm salaris dat objectief gezien de allergrootste risico’s van het l;even dekt. Daarnaast kent hij of zij zich door gedram bij financiers, lees “aandeelhouders”,  een reeks van extraatjes toe die de naam ” bonus” dragen, ook wel incidentele beloningen genaamd maar die zijn allesbehalve incidenteel. Ze worden vrijwel alles uitgekeerd.  Vervolgens hebben zij zich voorzien van een vertrekbonusvoor het geval het bedrijf al dan niet dankzij hun mismanagement   ten onder gaat. Met verondersteld recht hebben de topmanages een “win-win-win-winsituatie”  voor zichzelf gecreëerd. Daardoor zijn zij inmiddels binnengetreden in een psychische staat die het beste als narcistische psychose kan worden betiteld.

Het mantra omtrent die positie luidt ” wij hebben een marktconforme beloning”. Daarbij vermelden zij niet aan welke markt die beloning conform is. Als ik hen was, zou ik dat ook niet doen omdat deze markt grenst aan die van de hoerderij. Gecommitteerd aan niets behalve het eigen ikje.

Ja zeker, ik weet dat er popsterren zijn die nog een veelvoud verdienen van de inkomens van sommige topmanagers en ook filmacteurs maar daar ligt ene belangrijk verschil: zij worden betaald door het publiek at vandaag nog komt maar het morgen laat afweten. Van die grilligheid hebben topmanagers niets te vrezen. Eigenlijk is zo’n discussie als afgelopen zaterdag doodgewone tijdverspilling omdat zij niets nieuws brengt en alleen mantra’s laat passeren.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

 

We konden niet anders

Is er iets armzaligers denkbaar dan te roepen ” we konden niet anders”. Mij  God en aan zulke mensen laat je het bestuur van je land over…zielepoten…en omdat ze niet anders konden brachten ze drie marinemensen en een hele internationale strategie in gevaar. Het kabinet moet maar liever gesloten blijven, behalve Jan Kees de Jager dan misschien.

Aangezien onze bestuurders allemaal dom zijn, valt het niet mee om je door domheid te onderscheiden maar een enkeling lukt het. Nicholas Sarkozy heeft het voor elkaar gekregen. Niet tevreden net de absolute  afgang in Afgangistan heeft hij de deur nu ook maar opengezet voor een soortgelijke ontwikkeling in Libië. Nog even en de NATO zit met zijn zwaarbewapende vredesduiven in het zand net zo vast als in de Afghaanse bergen. En dat terwijl er van alle kanten voor een dergelijk patstelling is gewaarschuwd. Patstellingen draaien uiteindelijk altijd uit op een nederlaag. Die in Afgangistan is nabij, die in Libië volgt waarschijnlijk wat later.

En dat komt allemaal doordat wij als onbenullige westerlingen denken dat een stammencultuur zo ongeveer hetzelfde is als een land waarin Limburgers en Friezen om elkaar lopen te lachen. ” Iedereen wil democratie”  is ons devies en dus gooien we het als oud aardewerk overal neer waar we kunnen. Meestal blijven er uitsluitend scherven van over, zoals in Irak en die brengen geen geluk.   Stammen willen geen democratie , ze willen de baas zijn en als ze ons als bondgenoot kunnen krijgen door te roepen dat ze democratie willen, doen ze dat graag. Behalve de baas zijn, vinden ze niets leuker dan elkaar zoveel mogelijk dwars te zitten ten eigen bate natuurlijk.

Afgangistan en nu Libië, het wordt hoog tijd om die hele NATO-herrie op te ruimen want die veroorzaakt de ene na de andere katastrofe en als het nog even zo doorgaat, zitten er straks weer een paar vliegtuigen in een wolkenkrabber. Dan is de wereld weer “veranderd”  of zoiets… en vooral ook te klein…we konden nu eenmaal niet anders.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Professionals aan het stuur

De pers maakt er weer een hutspot van door iedereen die bij de marine werkt tot “marinier”  te bestempelen. Dat klopt niet want een marinier is een “zeesoldaat”  en mariniers zijn opgeleid voor speciale, riskante, commando-achtige acties. Daarvoor is lang niet iedere marineman of -vrouw opgeleid. Die verwarring is wel irritant maar het haalt het niet bij de hele klungeligheid en het amateurisme van de uitgevoerde actie.

Nu zitten twee mannen en een vrouw van de Nederlandse marine gevangen bij aanhangers van de onberekenbare psychopaat Khadaffi en je kunt je afvragen waarom. De reacties van marine-officieren en politici zijn verbijsterend. “Het was op dat moment niet gevaarlijk al kon de situatie elk moment verslechteren.” Die laatste zinswending betekent dat het wel gevaarlijk was. En ja, heel Libië moet op het ogenblik beschouwd worden als een uiterst riskant wespennest. Om daar zonder toestemming van de Libische overheid naar binnen te gaan is gevaarlijk maar ik kan me er iets bij voorstellen. Soms moet je geen slapende honden wakker maken. Stel je voor dat die toestemming niet was gekomen…dan zit je.

Daarna is echt alles misgegaan. Drie mensjes van de luchtmacht worden in een zo goed als onbeveiligde helikopter gezet, zonder back up. De helikopter is eigenlijk alleen bedoeld om drenkelingen uit zee op te pikken, al dan niet omgeven door hongerige haaien maar geloof me, de aanhanghers van Khadaffi zijn erger. Zo’n actie had begeleid moeten worden door twee helikopters met , inderdaad, mariniers. Deze hadden dan ook een fatsoenlijke terrein- en risicoverkenning kunnen uitvoeren. Daarbij zou ongetwijfeld gebleken zijn dat het gebied klaarblijkelijk vol zat met Khadaffi-aanhangers of iets dat daarop leek. Zeker met behulp van moderne apparatuur  was dat mogelijk geweest. De actie vond plaats in de omgeving van Syrte, de geboortestad van de gek. Wat als de helikopter was gestoten op een paar Libische gevechtsvliegtuigen of bommenwerpers? Die zouden echt niet de moeite hebben genomen om de helikopter netjes naar een landingsstrip te begeleiden. Eén van de gevechtshelikopters had van mij de opdracht gekregen in de lucht te blijven tijdens de razendsnel uit te voeren actie.

Er was dus geen beveiligde landingsplek voorbereid in een land waar een krankzinnige burgeroorlog woedt. Een militaire en politieke blunder van de eerste orde. Het gevaar is nu dat de despoot vanLibië de drie in gaat zetten bij onderhandelingen met de NATO of de VN of zelfs met de opstandelingen. Overigens mogen de drie hopen dat de opstandelingen gauw een eind maken aan de heerschappij van de hyena van Cyrenaika. In dat geval kunnen ze vermoedelijk vrij snel naar huis.

De hele opzet van de actie roept twijfels op bij de  deskundigheid en het niveau van onze militaire leiding. Er zijn fouten gemaakt die ik zelfs in mijn tijd als diensplichtige nooit heb begaan of bedacht. De politici hebben te weinig nagedacht over de bilaterale en internationale gevolgen van een mislukte actie. Over de reden daartoe valt te bekvechten maar ik houd het op de behoefte aan een ” stoer resultaat”  van dit spierballenkabinet. Nu is daar in elk geval geen sprake van. De kogels kwamen niet van links of rechts maar zo maar ” uit het niets”  in de woestijn.

Dat is allemaal geen achteraf commentaar. Iedereen met een lichte militaire scholing had kunnen bedenken dat er teveel risico’s aan deze onderneming zaten. Kortgeleden ben ik voor amateur uitgemaakt en ik zag dat niet eens als een belediging. Amateurs zijn mensen die van hun bezigheden houden en creatief zijn in oplossingen. Het zijn de professionals die de grootste en stomste fouten maken doordat zij aan regels en beperkingen en gewoonten vastzitten. Dat is nu gebeurd.

Tot sterkte (en dat vooral voor de drie en hun familie)

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Http: