Opkomst en ondergang van “Ons Geert” (Tafel 1)

Het zou logisch zijn geweest als “Ons Geert”  zich politiek gezien had aangesloten bij het CDA want hij werd thuis rooms-katholiek opgevoed maar de ondergesneeuwde christelijke beginselen, het adoreren van leiders en de “achterlijke”  geloofsovertuiging weerhielden hem. Dan ging hij liever in de slag met de VVD. Het conservatieve katholieke geloof met haar fascistoide trekjes vond in de rechtervleugel van de liberale partij een warm nest. Niet dat liberalen de bloedsbroeders zijn van fascisten maar om de een of andere reden zoeken ze elkaar toch vaak op. Waarschijnlijk vanwege de behoefte aan kameraadschap en gebondenheid. Mogelijk was het ook de invloed van Indonesie waar zijn moeder was geboren dat hem in de conservatieve hoek bracht. Het fascisme is onder Indische Nederlanders altijd heel sterk geweest.

In zijn jonge jaren ontpopte “Ons Geert”  zich al tot een wat magere, bleke en wijsneuzerige jongen die graag met docenten in discussie ging. Hij ging weinig achter de meiden aan, las liever boeken maar de meiden waren wel in hem geinteresseerd al stootte zijn openlijke afstandelijkheid, soms zelfs vijandigheid, hen wel af.  Geert had iets dat de meisjesd aantrok al wisten ze niet precies wat. Een van zijn leraren herinnert zich hem als een goed analyticus met een scherp verstand waarmee hij zo nu en dan zelfs zijn leraren tijdens discussies in het nauw kon brengen. Sport was niet zijn grote liefde.

Geert werd geboren op 6 september 1963 in Venlo en hij was een rustige, kalme baby. Op de basisschool kwam hij  niet erg uit de verf . Een moeilijk kind was hij niet, hooguit wat dromerig al kon hij van tijd tot tijd heel goed duidelijk maken wat hem niet zinde. Met zijn broertje `Paul trok hij nooit veel op en dat is zijn levenlang zo gebleven.  Tijdens zijn MAVO/HAVO opleiding liet hij zich al wel gelden. Later volgde hij een opleiding aan de Stichting Opleiding Sociale Verzekeringen. Het was geen wonder dat hij daar een opvatting ontwikkelde over de wetgeving, toepassing ervan en de mensen die van de wetgeving gebruikmaakten. Al gauw had hij het gevoel dat de wetgeving onnodig leidde tot profiteren en dadenloosheid. Na zijn studie ging hij in militaire dienst waarvan hij “genoot”. Meer dan een sliet hij merken blij te zijn nooit in nauw contact te zijn geweest met de “moffen”.  En toen…toen gebeurde er iets dat  voor de rest van zijn leven van doorslaggevend belang zou zijn. Ons Geert ging gedurende twee jaar in Israel werken. Vanaf dag een voelde hij zich daar meer dan thuis. Zijn behoefte aan een veilig en warm nest werd daar helemaal bevredigd. “Daar kun je nog werken voor je geld”, zei hij. Dat betekende dat hij het gevoel had te kunnen tonen wie hij was. Geen slap teren op de zak van de gemeenschap maar eigen kracht gebruiken voor zelf ontplooiing, zo meende hij.

Het was ook echt werk. Israelische medewerkers van de broodfabrieken en de mosjav, collectieve boerderij, waar hij werkte, herinneren zich hem nog steeds al een hard en enthousiast werker. Hij toonde zich een echte kameraad voor zijn vrienden en die vriendschap voelde hij voor het merendeel van de Israeli’s. Een enkele bakker weet echter nog hoe `Geert ook wel degelijk kon proberen eigen feilen te verbergen. ” Maar dat deed hij zelden ten koste van zijn collega’s”, zegt deze.” Daarvoor had hij teveel zijn plek gevonden.” Die opvatting van zij Israelische collega’s komt overeen met zijn eigen opvattingen. Hij bezocht Israel meer dan veertig keer en zag kans contacten te onderhouden met onder meer Olmert en Sharon. Vooral de laatste herinnerde zich Geert nog wel, zelfs nog vlak voor zijn hersenbloeding. ” Een stevige, energieke en intelligente man”, zei hij over Geert. ” Een man zoals Israel ze graag ziet.”

Geert was jong toen hij in Israel aankwam, heel jong, een jaar of 17 , eigenlijk nog een puber dus maar in zijn katholieke geest beleefde hij elke stap in het land Kana’ an alsof hij zelf een rol speelde in de heroiek van het Joodse volk in de strijd tegen de Filistijnen. Hij zag Golgotha en maakte de Chanukafeesten mee en legde een verband tussen Joodse gedrevenheid en Europese daadkracht en macht en…de zwakke afspiegeling die het Nederlandse volk nog leek te zijn van de roemruchte voorvaderen.

De voorman van de mosjav kan zich hem nog levendig herinneren. ” Geert was altijd aan het werk als we geen lange gesprekken hadden over het Joodse volk, het lijden in de `Tweede Wereldoorlog en de opbouw van ons land. Ik weet nog goed hoe hij op ene dag heel stilletjes en verdrietig voor zich uit zag te kijken. Het kostte me moeite om hem uit de tent te lokken maar uiteindelijk lukte me dat. Er bleek dat hij in Jeruzalem was geweest op de dag dat er een aanslag was geweest. Hij had de dreun gehoord en de mensen in paniek zien rondrennen. Hij was diep geraakt en zei toen: “Jullie vijanden zijn mijn vijanden. Hij legde bijna vanzelfsprekend een verband tussen de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog waaronder zijn vader had geleden en de ellende van aanslagen door Palestijnen.”

(wordt vervolgd)

Tot sterkte,

Kaj Elhorst Http://4politicians.wordpress.com

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s