Terug naar de Middeleeuwen

Je hoort het vaak, alles wat slecht en achterlijk is, wordt al heel gauw Middeleeuws genoemd. We zouden daar wel eens wat beter mee uit moeten kijken want…wat mij betreft zijn wij een jaar of tien geleden zelf in de nieuwe `Middeleeuwen beland. Niet de paus maar de digitaliteit vormt de bindende kracht en wees eerlijk, de Middeleeuwse pausen maakten ook al gebruik van een soort digitaliteit. Die noemden ze dan geloof.

Ondanks alle uiterlijke verbondenheid is de verdeeldheid nog nooit zo groot geweest. Iedereen rammelt maar wat voor zichzelf door het leven en dankzij de digitaliteit kan hij anderen daarmee nog lastig vallen ook. De nieuwe Romeinse vorst, de Pontifex Maximus, huist in Washington en groepjes trekken in de hele wereld tegen elkaar ten strijde.

Tegelijkertijd woedt er een kruistocht, een ” heilige oorlog~”  tegen het terrorisme.  Vooral dat laatste zou iedereen aan het denken moeten zetten. Hoevaak lachen wij Middeleeuwers niet uit om zijn geloof in spoken, heksen en demonen. EWn wat doen wij zelf? Wij geloven in terrorisme en terroristen. Net als de spoken en demonen leven die echter vooral in ons eigen hoofd. Het is het kwaad en de agressie die onszelf bezielt, waarvoor wij bang worden en die wij vervolgens projecteren op anderen. Anderen die ons vreemd zijn en die gemakkelijk het projectiepunt van al die kwaaiigheid kunnen worden.

Bestaan er dan geen terroristen? Is er dan niemand die de twintowers heeft opgeblazen? Ntuurlijk wel maar ook de Middeleeuwer kreeg bij tijd en wijle de bewijzen van het kwaad dat spoken en demonen over hem wilden brengen. Er traden van tijd tot tijd mensen op die over machten leken te beschikken, en misschien zelfs daadwerkelijk beschikten, die niemand kon verklaren. Maar was daarom elk “waargenomen” spook ook een echt spook? Was elke aangewezen heks een echte heks (het heksengeloof nam trouwens nog in invloed toe na de Middeleeuwen). Nee, veelal vluchtten de mensen voor hersenspinsels en muizenissen die zij zich in het hoofd hadden gehaald omdat hun gedachten nu eenmaal ook niet altijd zo best waren.

Gisteren nog hoorde ik van een groep jongeren die door de politie niet werd aangesproken op het onaangepaste gedrag. De agenten durfden niet. Dezelfde jongeren konden echter rustig thuis komen en theedrinken bij een oude dame. Wat speelde zich in het hoofd van die agenten af? Het is de eigen agressie en woede die ons bang maakt voor de ander.

Laten we wel wezen, verreweg de meeste aanslagen vinden plaats in landen als Pakistan, Afghanistan, Irak. Libanon, Iran en Israel, allemaal landen met grote, interne sociale spanningen. Niet bij ons. Zeker, het kan wel eens een keer lelijk raak zijn en dat is erg, vooral voor degenen die het meemaken en degenen die aan hen verbonden zijn. Getalsmatig gezien komen aanslagen hier vrijwel nooit voor. Dat komt minder door de waakzaamheid van onze wakers dan door het gebrek aan belangstelling voor zo’n aanslag bij de ” terroristen”.

Intussen worden we doodsbenauwd gemaakt voor de volgende terroristische aanslag, hebben we een bespottelijk ministerie van veiligheid nodig met een gevaarlijke combinatie van justitie en politie en gooien we handen vol geld in de bestrijding van terrorisme. De opzet daarvan is duidelijk: als mensen bang zijn, houden ze zich koest. Er zijn enkele kringen die dat heel belangrijk vinden, heel belangrijk dat de “gewone burger”  zijn bek houdt en koest is. Terrorisme, werkloosheid, pensioenperikelen, epidemieen en crisis zijn prima middelen om dat te bewerkstelligen. Op die manier zijn we allemaal nertzo koest als de Middeleeuwer die zuchtte onder de kerk, edelen en spoken. Ik hoop dat we in 2011 onze spoken kunnen verjagen.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Advertenties

De twaalf kleine negertjes en een handvol angsthazen

Als ik met iemand goede vrienden wil worden, stamp ik meestal zijn voordeur in en sla ik de huisraad aan gort. Ik ga er namelijk van uit dat niemand te vertrouwen is en altijd over mij roddelt. Willen ze dan nog geen vrienden worden, dan sla ik ze helemaal bont en blauw.Zo zijn onze manieren. Op den duur geven ze de tegenstand vanzelf op en zijn het mijn vrienden geworden. Snap je wel?

In onze samenleving zijn we inmiddels zo gefixeerd geraakt op het kwaad dan anderen in ’t zin hebben, dat we er bij voorbaat vanuit gaan dat het voor ons is bedoeld. Klaarblijkelijk voelen we ons schuldig aan iets. Het is toch fantastisch om te zien hoe tussen Kerst en `Nieuwjaar bij twaalf Somaliers thuis de boel wordt kort en klein geslagen en dan…dan blijkt het dat de angsthazen het weer eens bij het verkeerde eind hebben gehad. Ze pakten zo maar twaalf kleine negertjes op en moesten ze een voor een weer laten gaan. Wat een lol. En geloof me. die mensen hebben nu heel positieve ideeen over onze samenleving, Kerstmis en oom agent.

We zijn als samenleving toch wel een zielig hoopje geworden dat we ons nog steeds gek laten maken door de van alcohol vergeven  gedachten van een halfgare Texaanse cowboy die godbetert haast nog grotere ongelukken beging dan ene ome Adolf van de oosterburen en in elk geval zijn waanzinnige gedachtengoed op ons heeft overgebracht. En dan hoor je die Geert al weer roepen dat die twaalf kleine negertjes helemaal niets hebben met dat wat onze samenleving bindt. Nee, idioot, die agenten die de boel kort en kleingeslagen hebben, die waren  bezig met binden en de kerstgedachten, vooral dat, de kerstgedachte. Angsthaas Geert en zijn hele kliek waren er als de kippen bij om te kikken en victorie te kraaien en het bleek weer eens allemaal humbug te zijn.

Je haalt mensen wel uit de oorlog en zo komen Somaliers in Nederland terecht maar hoe haal je de oorlog uit die mensen? Waarschijnlijk waren ze bezig hun onderlinge stammenoorlogen uit te vechten en nu blijkt het Nederlandse volk ook ineens tot de vijandelijke stammen te behoren. En straks gaan we klagen over het gebrek aan inburgering bij die extremisten uit Somalie. Landgenoten van de feeks Hirsi, die ook al altijd haar inburgeringsproblemen tot de onze probeerde te maken. Mijn God, hef die kabouterclub van Terrorismebestrijding vandaag nog op en ga alsjeblieft weer eens gewoon doen.

Tot sterkte (als die ooit nog komt)

 

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

 

Tweeduizend Crisis

Mijn dochter en haar gezinnetje wonen in Spanje en ze gaan een weekje naar de Pyreneeen om de muizenissen van het jaar 2010 van zich af te schudden. Gelijk hebben ze. Ik zit hier net als zij over de sneeuwtoppen uit te kijken en te mijmeren over het afgelopen jaar.

En dat doen ook mijn jongste zoon en schoondochter in Leiden bij wie we binnenkort zijn uitgenodigd om de frustraties van het afgelopen jaar weg te kauwen. Zonder twijfel was het een jaar waarin alle ellende opeengehoopt bleek te worden. Dat begon natuurlijk met een crisis die we met z’n allen best hadden kunnen voorkomen als we wat minder inhalig waren geweest. Als we wat minder puberaal waren omgegaan met de welvaart die we met z’n allen genieten. Of we er wat van leren? Het zal wel weer niet en met een beetje geluk krijgen we een herdenkingsdag voor de crisis zodat we alles weer kunnen vergeten wat we hadden kunnen leren.

Crisis was het ook in de politiek waar de verdeeldheid van de Nederlanders op stoep voor de deur van Hare Majesteit terechtkwam omdat de heren en dames politici er niet in slaagden een kabinet te vormen. Als volk mag je dan blij zijn dat er nog iemand is die haar “macht”  ten goede aanwendt. Maar natuurlijk, menigeen vond ook dat tegen haar gekeerd moest worden. De verwarring had compleet toegeslagen.

Ik voorspel dat 2011 het jaar wordt waarin we met herwonnen zelfvertrouwen aan de slag gaan, hard werken maar ook met uitzicht op succes. Overigens bleef het succes niet helemaal uit in 2010. Persoonlijk zag ik kans de klappen van de crisis te overwinnen en daarna te overleven. Ja, er gloort zelfs weer iets van een echt leven aan de horizon. En dat is mooi.

Of dat ook voor mijn woongemeente geldt, zal voor een flink deel van Bas Eenhoorn afhangen. Tot op heden is het bedroevend te moeten constateren dat alle schijn tegen een aantal bestuurders en ambtenaren is, dat zij zich niet hebben kunnen vrijwaren van een beeld van belangenverstrengeling. Dat geeft te denken want de overheid zou toch moeten weten hoe gevoelig die zaken liggen. In het verleden was de eenhoorn het symbooldier voor de dood maar het kon ook tegelijkertijd heel hard galopperen. Ja, het haalde iedereen in. Dat zou nog niet zo gek zijn in onze gemeente.

Tweeduizend crisis was het jaar waarin ik enig zicht kreeg op mijn pensioengerechtigde moment en in 2011 zal het daadwerkelijk zover komen. Wie had dat ooit gedacht? Het leek zo’n eindeloze weg naar een arbeidsloos inkomen maar binnenkort gaat het dan toch gebeuren. Groepen mensen vragen of ik dan ook echt ophoud. Met wat? Met werken of met zeuren en kletsen?  Ik vrees niets van dat alles.

Het afgelopen jaar was dan ook niet alleen maar kommer en kwel. Ik ben erin geslaagd met behulp van vele anderen om De Alphense Talkshow van de grond te krijgen en langzaamaan enigszins tot een begripje te maken. Ja, er waren er ook die me tegenwerkten en probeerden beentje te lichten maar die moet je uit je geheugen wissen. Degenen die van het begin tot het eind mij hebben gesteund in mijn streven om er iets moois en begrijpelijks van te maken, bedank ik hierbij uit de grond van mijn hart. Ik hoop dat ze nog lang met me mee lopen. Onder hen zijn er enkele die onderweg zijn uitgestapt maar die toch hard hebben gewerkt aan het project, ook hen bedank ik voor hun inzet. In 2011 wordt de show frequenter en mooier dan ooit tevoren.

En nu zit ik uit te kijken over de sneeuwhopen voor en achter mijn huis en denk ik wat een rottigheid er te zien zal zijn als deze mantel der liefde is weggesmolten. Ik denk daar liever niet aan en ik kijk naar een nieuw jaar vol hoop en heel even schieten mijn gedachten terug naar de komst van een raadslid dat zichzelf op twitter Adjeu noemt. Volgens mij is hij nog lang niet weg…en IK ook niet. Prettige feestdagen en een goed nieuwjaar allemaal!

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

BINGELT college aan zijden draadje?

Bij ons in de gemeente is een onderzoek gedaan door BING, het bureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten dat onderzoek doet naar integriteit van bestuurders en ambtenaren. Dat zo’n bureau nodig is, is op zich al erg genoeg maar vooruit maar.

Natuurlijk is zo’n onderzoek ook altijd een bron van inspiratie voor de pers en vooral ook voor de ” man in de straat”  die voor het overige nauwelijks zicht heeft op het bestuur van de gemeente. Eigenlijk woont zo’n gewone ” burger”  in een soort omgekeerde ivoren toren die vooral comfortabel wordt als er eens flink gescholden kan worden op het bestuur. Dat breekt zo lekker de week en het onderbreekt de sleur die het leven van de meeste mensen nu eenmaal is. Een dagelijkse speurtocht naar mogelijkheden om in deze aardse hel te overleven.

Integriteit dus. Om bestuurders en ambtenaren in de hogere posities een beetje in de hand te houden, zijn er gemeentelijke regels opgesteld, van die regels waarvan ieder weldenkend mens denkt ” ja, dat kan natuurlijk ook helemaal niet als je een net mens bent’. Wat mij betreft kunnen ze die regels zo overboord zetten omdat regels alleen maar geschikt zijn voor de blinden en slechtzienden onder de bestuurders en leidinggevende ambtenaren. Er bestaat ook nog zoiets als moraliteit en in dat opzicht hebben bestuurders en hoge ambtenaren een voorbeeldfunctie. Zoals op zoveel gebieden trouwens en wie dat niet kan opbrengen, moet eigenlijk helemaal geen bestuurder of hoge ambtenaar worden.

Wat was de aanleiding voor het onderzoek? Een wethouder en een aantal hogere ambtenaren hebben leegstaande panden betrokken tegen een huursom waarvoor wij de wekelijkse boodschappen nog niet eens kunnen doen. Daarbij hebben zij ieder, op verschillende manieren, gebruikgemaakt van hun positie. Er moet aangetekend worden dat de woningen eigendom van de gemeente zijn. De gemeente mag er dus mee doen wat zij wil. Dat neemt niet weg dat het BING-rapport zowel voor de wethouder als voor een aantal ambtenaren tot de conclusie komt dat er niet helemaal netjes is gehandeld en soms zelfs helemaal niet.

Voor mij is het allerbelangrijkste van het verhaal dat ik die wethouder en ambtenaren niet begrijp. In hun positie zou je een moraliteit verwachten die is gebaseerd op hun kennis en diepere inzichten in de maatschappelijke verhoudingen. Zij moeten toch ook weten dat tallozen jarenlang moeten wachten op een woning omdat zij doodeenvoudig het geld niet hebben voor een woning die snel verkrijgbaar is. Zij moeten toch begrijpen dat het kwaad bloed gaat zetten als bekend wordt dat zij tegen afbraakhuurtarieven binnen de kortste keren een woning kunnen betrekken? En zij moeten toch kunnen voorzien dat zoiets altijd uitkomt, al was het maar dankzij een jaloerse medeburger of een regelrechte tegenstander die hun bloed wel kan drinken? Van die laatste soort zijn er altijd genoeg. En dan…zelfs een journalist in onze gemeente kan zoiets ontdekken en aan de kaak stellen. En..zij moeten toch kunnen begrijpen dat zo’n ontdekking een enorme lange lijn van gedonder met zich mee gaat brengen?

Opnieuw is bij duizenden de indruk gewekt dat bestuurders en hoge ambtenaren zakkenvullers zijn die elkaar de leuke dingetjes toeschuiven. Opnieuw is voeding gegeven aan het wantrouwen en de achterdocht die een partij als de PVV aan haar ruime kiezersachterban helpt. Wie spint hier uiteindelijk garen bij? De populisten die dag in dag uit hun best doen om te laten zien hoe verrot  en corrupt onze samenleving in elkaar zit.

Zelfs als BING geconcludeerd had dat geen enkele regel was overtreden, dan nog hadden de wethouder en ambtenaren zich drie keer moeten bedenken. Integriteit is geen kwestie van ” binnen de lijntjes blijven”  maar van een gevoel van respect en eerlijkheid tegenover de samenleving en haar problemen.  Integriteit zit in je hoofd, in je botten en in je bloed en staat niet in een boekje met voorschriften.

Persoonlijk geloof ik niet dat de heren bewust hebben geprobeerd de samenleving een loer te  draaien. Aan de feitelijke situatie kan ik echter niets veranderen en die is dat de maatschappij voor de zoveelste keer een negatief beeld heeft gekregen van hen die haar besturen.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

ttp://4politicians.wordpress.com

Die Godwins sind unter uns

Waarschuwing: wie denkt dat ik van de holocaust in dit verhaal een grapje maak, moet het vooral niet lezen.

Zolangzamerhand begin ik te geloven dat alleen rechtsradicalen voorbeelden uit de dertiger jaren en Tweede Wereldoorlog naarvoren mogen halen als het om onze eigen tijd gaat. Zij waarschuwen ons al jarenlang tegen de verschrikkingen die de Islam ons komt opdringen en benoemen moslims als ” woestijnnazi’s”. Misschien is het velen ontgaan maar ik verwijs naar de voormalige digitale uitgave “Nederkrant” waarin de Islam werd vergeleken met een hersenziekte. Ik geloof dat het ding, godzijdank, niet meer bestaat.

Gisteren en van daag kreeg Job Cohen een massale lading aan negatieve kritiek over zich heen omdat hij de positie van moslims in onze samenleving vergeleek met die van de Joden in de dertiger jaren. Nu had ik altijd het idee dat iemand met een achternaam als Cohen zo ongeveer de enige was die zoiets mocht zeggen. En zeker als je Job Cohen heet. Zijn criticasters komen uit zijn directe omgeving maar ook uit zeer verdachte hoek en ze hebben allemaal ongelijk. Of Cohen wel gelijk heeft, zal ik hier nog even onbesproken laten maar ik kom erop terug. Voorop staat dat altijd iedere vergelijking wel ergens mank gaat.

Het is natuurlijk opvallend dat juist dezer dagen bekend is geworden dat de Duitse regering middenin crisistijd 60 miljoen euro beschikbaar stelt voor het onderhoud van Auschwitz. De grote vraag is ook waarom zij dat doet. De zin van de instandhouding van zo’n ” spook uit het verleden”  is verre van duidelijk. De gedachte dat de instandhouding ons erop wijst dat zoiets nooit meer mag gebeuren is een…gotspe. Sinds 1945 hebben er genociden plaatsgehad in Tibet, China, Cambodja, diverse landen in Afrika, Irak, Syrie, Iran, de Kaukasus en Joegoslavie en daarmee is de reeks niet uitgeput.  Israel vertoont in toenemende mate het slachtoffer-dader model en niemand legt het land een strobreedte in de weg.

De herinnering van de holocaust levend houden, heeft vooral missers opgeleverd. Zo worden er ” games”  uitgebracht waarin SS en andere Nazirariteiten worden voorgesteld als spannende tegenstanders. Psychologen beweren bij hoog en bij laag dat zoiets geen negatieve invloed heeft op de geest van de spelers. Daarmee ondergraven zij hun eigen eigenwijsheden over het nut van reclame. Het zal duidelijk zijn: de erfenis van de Tweede Wereldoorlog is dat wij in onze eigen tijd gewelddadigheid naar het model van de nazi’s koesteren  als er economisch gewin mee valt te behalen.

Het probleem is nu dat de holocaust in als die 65 jaar steeds is beschouwd als een unieke vorm van menselijke minderwaardigheid, respectloosheid en vernietigingsdrang. De werkelijkheid toont aan dat de jodenvervolging in geen enkel opzicht uniek was, behalve waarschijnlijk door de omvang ervan. Die moet trouwens ook weer niet worden geisoleerd want ook Stalin vermoordde miljoenen van zijn eigen onderdanen en daar hoor je niemand meer over.

De positie van de moslims in onze samenleving vertoont zeker gelijkenissen met die van de Joden in de dertiger jaren. Zij worden weggezet als groep, niet alleen door PVV-ers als minderwaardig beschouwd, krijgen te horen wat er schandalig is aan hun overtuiging en, uitgerekend in Duitsland liet kortgeleden een auteur ene boek verschijnen waarin moslims (en Joden) als genetisch minderwaardig werden bestempeld. Overigens moeten we voor dit soort meningen niet uitsluitend naar Duitsland kijken want in de dertiger jaren van de vorige eeuw was het antisemitisme in Frankrijk aanvankelijk veel erger dan in Duitsland. Dan laten we Polen en `Rusland nog onbesproken maar de Russische herkomst van het woord “pogrom” spreekt boekdelen.

Uit eigen kring krijgt Cohen het verwijt dat hij niet ziet hoe het met de `joden is afgelopen in de veertiger jaren van de vorige eeuw. Dat is een non-argument. Wij kunnen nu ook nog niet voorzien hoe het met de moslims gaat aflopen. Het argument houdt dus geen steek, is niet wetenschappelijk verantwoord en uitsluitend ingegeven door de emoties die de spoken uit het verleden oproepen. Het is nodig er daarbij op te wijzen dat de NSB, het meest vergelijkbaar met de PVV qua ideologie, zelfs in 1935 nog niet antisemitisch was. Laat staan dat er over Jodenvernietiging werd gesproken, in Nederland. Zeker, een enkeling zal het aan de borreltafel er wel eens over hebben gehad maar het was geen politiek gedachtengoed. Er waren zelfs Joden lid van de NSB.

Zestig miljoen euro voor een zinloos monument, daar lijkt het op. We hebben er niets van geleerd en houden uitsluitend de verschrikkingen uit het verleden in stand. Misschien doen we dat wel om onze handen in onschuld te wassen: ik gedraag me als een beest tegen mijn medemens maar ga altijd wel naar de plaatsen van herdenking. Dat is keurig.

Cohen zou er goed aan gedaan hebben met zijn uitspraken de spoken van het verleden niet opnieuw op te roepen. Zijn vergelijking gaat op veel punten mank maar hij heeft goed aangevoeld dat het een aandachtsvragende manier was om bedenkelijke opvattingen in de samenrleving aan de kaak te stellen. Bedenkelijke  opvattingen die nog maar een paar dagen geleden leidden tot oorlogshitserij in het Nederlandse Parlement. Wie durft er nog vol te houden dat we ook maar 1 milimeter geleerd hebben van Auschwitz, Sobibor, Theresienstadt, Bergen-Belsen (Anne Frank) Dachau en al die andere plaatsen van menselijke onwaardigheid? Laten we ze slopen, er bos op planten en de stilte teruggeven aan die plekken. Dan pas kunnen we kijken of we ons in de toekomst beter kunnen gedragen.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Wiki leaks Maxime

Dear Mr Obama,

Het spijt mij u te moeten mededelen dat ik mijn belofte om met wat Hollandse mannetjes en vrouwtjes in Afghanistan de klompendans te blijven doen, niet kan nakomen. Wij moeten daar echt weg  al kan er een enkele klompen-, kaas- en tulpenverkoper wel achterblijven. Hero Brinkman zal bovendien de politie en barmannen in het land trainen.

Tegelijkertijd verheugt het mij dat wij op voorstel van onze gedoogpartner Wim Kortenhoeven hebben besloten Iran te veroveren. Wij zullen dat doen met onze eigen strijdmacht die ondersteuning krijgt van de Luxemburgse luchtmacht, Belgische marine en Liechtensteinse paratroopers. Wij zien in deze actie onze plicht als bondgenoot van Israel en als belangrijke partner in de NATO.

Daarbij komt dat een bezetting van Iran ons vele voordelen en maar weinig nadelen zal opleveren. We denken een man of 15 voor de bezetting nodig te hebben aangezien wij de door oorlog getergde en murw geworden bevolking gauw voor ons zullen winnen. Daartoe gaan wij wegen aanleggen, bruggen en scholen bouwen en tuinkabouters gratis aanbieden bij de bewoners van de steden Teheran en Qom.

Mijn regering is bovendien met het Albert Heijnconcern overeengekomen dat zij een keten in Iran zullen openen onder de naam Halalbert. De drogisterijketen Kruidvat heeft ook toegezegd winkels te openen in de grote steden gezien het feit dat de naam van de keten in het hele land al bekend is. Postbedrijf TNT ziet  dankzij haar explosieve naamgeving goede mogelijkheden voor het openen van een nieuwe markt. Het zal dus geen moeite kosten het land weder op te bouwen nadat onze krijgsmacht haar vernietigende werk heeft gedaan.

Daar komt bij dat wij voor onze eigen energievoorziening kunnen versterken door goed gebruik te maken van de kerncentrales in dat land. Zo’n ding kan maar beter in zo’n apenland exploderen dan in ons geliefde landje achter de dijken, niet waar?

In de best mogelijke christelijke traditie zijn wij van plan zondagscholen, kerken, synagogen en bijbelwinkeltjes te openen in steden en dorpen. Dat zal die kutmarokkanen leren welke cultuur superieur is!

In het vertrouwen hiermee uw sympathie gewonnen te hebben sluit ik en wens ik u een prettig en christelijk weekend toe,

Uw dierbare en onderdanige

Maxime

PS: In de huidige economische situatie en ter dekking van onze actie zullen wij moeten afzien van aankoop van het vliegtuig van het type Just Sucking Finances.

Mannen, moslims en echte kerels

Vanmorgen zag ik beelden van PVV-er Wim Kortenhoeven in de Tweede Kamer en het viel niet mee. De woorden die hij sprak hadden regelrecht uit de mond van Ahmedinejad kunnen komen. Met ene goed gevoel van hitserigheid spoorde hij de Tweede Kamer aan tot oorlogvoeren, en wel tegen Iran. De man was echt overtuigd van de wartaal die hij uitsloeg en daarmee had hij mogelijk een voordeel: hij was een van de weinige kamerleden die begrijpelijk was voor een breed publiek. De taal van echte kerels.

Ik beschouw hem door die toespraak als een unverfroren Nazi die geen ander antwoord weet op zijn eigen nachtmerries dan geweld, moord, doodslag en verkrachting. Want ja, meneer Kortenhoeven, als de hel van de oorlog eenmaal is losgebarsten, gaat dat allemaal mee. Dat kan hem allemaal niets schelen zolang de nachten voor hem maar weer wat rustiger worden. Dankbaar gebruikmakend van schijnargumenten die je ook in de Knesseth hoort, schetste hij een beeld van de duistere duivel in Teheran en ik kreeg de neiging om keihard met hem mee te brullen ” Bomben auf Teheran”.

Niet alleen brengt hij met zijn oorlogshitserij talloze Nederlanders in gevaar, hij probeert ook nog eens onze krijgsmacht in haar geheel op te laten treden onder vreemde vlag, die van de knettergekke Netanyahu. De laatste doet qua provocaties en hitserij niet onder voor Ahmedinejad. Nu ken ik de stelregel van de PVV wel: er is al een Palestijnse staat dus die hoeft niet meer op het, bezette, grondgebied van Israel gesticht te worden. Dat is net zoiets als te beweren dat er al een Nederland bestaat en dat dus Vlaanderen niet meer nodig is. Ja, de PVV was wel weer bezig met Die Fahne hoch zu halten. Echt, het wordt tijd voor spijkerlaarzen en fakkels.

Het is echt verschrikkelijk om dergelijke verloedering in het parlement te aanschouwen. Nog even en de heren en dames parlementariers gaan met elkaar op de vuist en dan is de Zuid-Korea formule compleet. En laten we nu niet zeggen dat wij als toeschouwer allemaal zoveel beter zijn want de reacties van het grote publiek verschillen echt niet veel van Kortenhoevens denken. Als een man kindermisbruik pleegt, komt meteen de vraag op of mannen nog wel in het kinderopvangwerk mogen functioneren. Dat is het soort denken dat hoort bij: kijk naar de twintowers, elke hoofddoek is een terrorist.” Trouwens, wat vindt Heleen Mees van die geslachtsdiscriminatie? Die hoor je ook niet meer en ze is nog wel zo gek op echte mannen……

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com