Heksenjacht en het internet

Boeven in de pers, zo kon je de kamerleden van de PVV de afgelopen weken wel noemen. Zelden of nooit zal Geert zoveel hoofdpijn hebben gehad en ik zag zijn blonde kuif verkleuren van blond naar groen en geel. Hijzelf vond het allemaal maar een heksenjacht en hij kan het weten omdat hij precies weet hoe je een heksenjacht moet organiseren. Laten we wel zijn, het geroep over kopvoddentaks is te beschouwen als ene heksenjacht in optima forma. Dan heb ik het nog niet eens over Islamisering en gescheld over minaretten.

En toch vraag ik me af wat de reactie van de media en andere partijen allemaal voor zin heeft gehad. Nog vorige week vergeleek een CDA-kamerlid de PVV met de Nazi’s. Dat was niet origineel en ook niet zinvol. Je kunt iedereen met de Nazis vergelijken, alleen voor de meesten van ons valt de vergelijking gunstig uit. Integendeel ik ben bang dat al die negatieve aandacht voor de PVV averechts werkt. Zeker, volgens peilingen heeft de partij een paar zetels verloren maar peilingen zijn dagkoersen en hadden eigenlijk al lang verboden moeten worden.Ze jagen de kiezer hooguit in de richting van het winnende paard en dat is ondemocratisch.

Bovendien valt het op dat er erg veel aandacht is voor de PVV en je zou haast gaan denken dat er over andere partijen niets meer te zeggen valt. Ik vrees dat het ook waar is. De absolute ideeenarmoede die in vrijwel alle partijen huist, kun je maar beter niet teveel ten tonele brengen. De enige grote gedachte waar partijen nu toe komen. is het inrichten van een schandpaal voor stoute mensen. Nou, dat gaat echt niets opleveren, behalve woede en frustratie. De beste camouflage van die holheid is natuurlijk het aanschoppen tegen een groep mensen met ideeen, hoe verwerpelijk die ook zijn. Een ding kun je Geert niet ontzeggen: ideeenarmoede. Eigenlijk zouden de andere partijen hem dankbaar moeten zijn omdat liberalen, christendemocraten en socialisten dankzij zijn absurditeiten zichzelf opnieuw kunnen ontdekken. Dat is een kans die de partijen niet mogen missen.

Het probleem voor de gevestigde partijen is dat zij mogelijk niet de juiste mensen in de top hebben. Te weinig inspirerende denkers en dromers, gedachten en dromen zij nou precies wat deze partijen nodig hebben en…een echt luisterend en ziend oor en oog voor wat betreft de noden van de samenleving. Daarbij gaat het niet om de voorbereiding van morgen maar het gezellig maken van vandaag. Ook dat is ” vooruitzien”.Ik raad de partijen nogmaals aan eens even goed te letten op de teksten die her en der op websites en fora verschijnen. Over het algemeen kun je op basis van die losse opmerkingen geen nieuw beleid of partijprogramma ontwikkelen maar wel op basis van een Grootste Gemene Deler daarvan. Dat is inspirerender dan teveel te lezen en te snuffelen in dikke rapporten en verslagen die eigenlijk toch niets zinnigs hebben mede te delen. Ook in het verleden putten politici hun inspiratie uit losse opmerkingen en leuzen van hun achterban dus…waarom nu niet?Inspiratie, gedrevenheid en een persoonlijke visie op een betere wereld , daar draait het meer om dan om kennis van cijfers. De discussie over cijfers en percentage is de weg van de minste weerstand maar het raakt niemand en politiek moet ” raken”. .

Het is niet de eerste keer dat ik een dergelijk betoog houd, in tegenstellign tot veel politici ben ik consistent in mijn opvattingen. Dat is de vrucht van gedrevenheid en ideeenrijkdom.  Dat mag ik best eens zeggen over mijzelf.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Die winter

 

Die winter is gekoemen

Ik wil niet buiten gaan

De kou hangt in de boemen

Het zal wel sneeuwen gaan

 

Mijn lief die zou ook koemen

Maar ook zij vreest de kou

Ik denk maar in mijn droemen

Dat zij koemen zou

 

Kaj Elhorst 28 november 2010

 

Op melodie van Die winter is verganghen

Cats, dogs…and goats

Vanmorgen kreeg ik een bericht binnen dat honden slimmer zouden zijn dan katten. Ik verbaas me altijd over onderzoek dat met dat soort prullaria op tafel komt. Het moet de onderzoekers toch ook duidelijk zijn dat honden en katten een geheel eigen logica volgen die niet met elkaar en zeker niet met die van mensen te vergelijken is. Alles hangt immers af van aard en referentiekader. Ik weet zeker dat het referentiekader van mijn katten heel anders is dan dat van mij. Bijna zeker. Het gaat dus om een vergelijking van bananen met perziken.

Referentiekaders, slimmigheid…het hangt af van de achtergrond waaruit je opereert. Neem nu de aanval van Noord-Koreanen op ene dromerigZuid-Koreaans dorpje. Voor mijn gevoel laat zoiets vooral zien hoe verschrikkelijk onbenullig en dom je bent maar in de ogen van onze politici heeft het te maken met een behoefte aan machtsvertoon. Wie dom is moet gewelddadig zijn. Dat hebben we de afgelopen periode trouwens ook weer in de gelederen van onze eigen Tweede Kamerleden gezien. Nee, je hoeft nooit ver van huis te gaan.

Het hele poespasmachtsverhaal van Noord-Korea is dubbel droevig. Noord-Korea heeft van de rest van de wereld begrepen dat macht en geweld de enige taal is die anderen verstaan en dat klopt. Hoezeer Obama, Medvedev en Europeanen de aanval op het dorpje ook veroordelen, zelf doen ze niets anders. Hoewel ze na duizenden jaren van ervaring anders zouden moeten weten, gaan ze gewoon door met het banale machtsvertoon dat ze van hun ouders hebben geleerd (Irak, Afghanistan).  In dat opzicht heeft ook de veroordeling van nederzettingenbouw door Israel duidelijk iets hypocriets. Onze overheden hebben nog nooit getoond in staat te zijn tot een ander soort reactie: geweld en zin door drijven…dat oogt als macht en onaantastbaarheid. In werkelijkheid is het in en in zielig. Met ene beetje genuanceerd denken zou je dus kunnen zeggen dat Noord-Krea met z’n feestelijke aanval het grootste gelijk van de wereld heeft. De boodschap wordt immers begrepen en…vertaald naar gedachten over tegengeweld. Daar gaan we dan weer… Ik snap best dat de dalai lama het bijltje erbij neergooit.

De geweldsmantra is zo adembenemend hopeloos dat ik er voor kies om bij de eerstvolgende ” Q-koortsepidemie”  de mensen maar eens te ruimen en de geiten doodgewoon hun gang te laten gaan. Misschien zijn ze slimmer dan wij.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Van burgemeester Beukenoot en de kukeleku

We leven in een bijzondere tijd, een tijd waarin veel geschreeuw en vooral weinig wol wel eens de boventoon lijkt te voeren en een enkele keer raakt de wol daardoor helemaal in een kluwen en bedorven. Wat moet je nu bijvoorbeeld aan met een burgemeester die roept dat je er bij een overval maar lustig op los moet hakken? Ik bedoel…natuurlijk is het niet zo erg als een overvaller eens een beschadigde neus oploopt maar…moet je als burgemeester willens en wetens aanzetten tot geweld? Dat lijkt mij niet. Niet dat het niet stoer staat maar een burgemeester moet niet stoer zijn maar juist iets van kalmte en bedaardheid uitstralen. Een Opstelten in de dop zijn…zal ik maar zeggen.

Het si toch te gek dat de man die verantwoordelijk is voor de handhaving van orde en gezag en veiligheid in de gemeente gaat oproepen tot het toepasssen van individuele rechtspraak?  Deze burgemeester ~Beukenoot, ook wel Albert van den Bosch genoemd, zaaide niet alleen geweldsverheerlijking maar nog verwarring ook doordat iedereen dacht dat hij burgemeester van `Oeteldonk was. Dat zou nog erger zijn geweest dan Zaltbommel. Maar kent iedereen dat liedje nog?” En temidden van die rommel, rommel, staat de torenspits van Bommel…”  Ja, ja… Ook al zo’n Carnavalskraker.

Het is toch altijd zo ongeveer dezelfde regio waar het wereldnieuws gebeurt bovendien want was het niet in de Betuwe en omstreken dat de Q-koorts met overweldigende kracht en als een tsunami van geitenvirus over ons kwam?  We hebben wat afgeleden he door die epidemie, mens het leek wel een `middeleeuwse vloed van de zwarte dood! Zoals die epidemie van de `kukeleukoorts over ons land heen kwam. Dan zie je toch maar dat uitsluitend dijken ook niet alles zijn. Eigenlijk moet het hele land worden overdekt en in een klap gevaccineerd. Kan er niks meer gebeuren. Ik ben me echt wezenloos geschrokken van die epidemie en…hoewel alle geiten dood zijn hoor je sommigen er nog over mekkeren.

Ja, vanmorgen was er zelfs een losbol die vroeg wanneer de volgende aanval van Kukelekukoorts over ons land zou komen en hoe we ons er dan het beste tegen konden wapenen. ik heb het eindoordeel niet afgewacht want ik ga toch emigreren en in het land waar ik naar toe ga, zijn geen geiten. Wel geitenneukers, misschien dat die beestjes daarom zijn gevlucht uit die regio. Maar even zo goed, man, man, man, zo’n ernstige epidemie heb ik nog niet meegemaakt. ~Veertien overledenen. Begrijp me goed, dat is hee erg voor de nabestaanden maar zo’n epidemie kun je toch niet anders omschrijven dan een kleinegeit.

Kortom, ik wil de ~Beukenoot en de `kleinegeit graagsparen maar ja,met zoveel ophef zal dat wel weer niet gaan. Ik zeg…sla alle geiten dood, dan zijn we in een klap van twee problemen af, ofzo… O ja, ik sprak vanmorgen nog een commissiaris van politie. Hij adviseerde mij bij elke bumperaar een noodstop te maken op de snelweg en er met een honkbalknuppel op los te slaan. Eikels!

Tot sterkte,

Kaj ~Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Hare/Zijne majesteit als hulp in de huishouding

Vandaag heeft het meest onzinnige debat van de afgelopen jaren plaats. Moet de koning(in) alleen nog maar een symbolische en representatieve functie krijgen of behoudt zij een vinger in de pap bij het regeren? Staatslieden die al jarenlang niet in staat zijn hun eigen rommel op te ruimen, hebben besloten te discussieren over een verondersteld probleem dat buiten hen ligt. Dat is gemakkelijk, goedkoop en nutteloos. Juist als je je eigen rommel niet kunt opruimen, moet je blij zijn dat er iemand anders is die het voor je kan doen. De majesteit als stofzuiger.

Voortdurend wordt er door verscheidene partijen nu gewezen op het optreden van de koningin in de laatste formatieperiode maar in de eerste plaats waren het de democratisch gekozen politici die er een zooitje van maakten, niet het staatshoofd. Zij zagen geen kans op een fatsoenlijke maner een kabinet te formeren en vooral voor `Mark Rutte was dat frustrerend omdat hij had aangekondigd alles wel eens even snel en doeltreffend aan te pakken. Daar kwam geen bal van terecht.

Het is opmerkelijk dat juist partijen die vaak de grootste moeite hebben te formuleren wat hun uitgangspunten zijn die vooral rommel aantrekken, zoals de laatste dagen maar weer eens is gebleken, zich met grote gretigheid op het koningshuis werpen. Daarbij halen zij bij voortduring een brede maatschappelijke disussie aan over de plaats van het koningsschap die ik nergens en nooit hoor, behalve op twitter op een wat badinerende wijze. In achterstandswijken wordt nooit gedscussieerd over de positie van het koningshuis omdat de mensen wel iets anders aan hun hoofd hebben.

In werkelijkheid is de Koning  een uiterst handige escape voor het geval dat de democratisch disfunctionerende organen er niet meer uitkomen, zoals de laatste tijd. Er zou juist veel meer gebruik van gemaakt moeten worden want het staatshoofd  heeft de verplichting in de eerste plaats te letten op evenwicht en harmonie in de bestuurlijke lichamen en wet- en regelgeving die iedereen ten goede komt.

Begrijp me goed, ik sta daarmee niet als een huis voor het koningsschap. Er zijn koningen geweest, waaronder koning Willem III, die absoluut ongeschikt waren voor hun functie. Het parlement heeft de bevoegdheid het staatshoofd af te zetten als het uit de hand loopt en dat is maar goed ook. Als een koning(in) zich onvoldoende bewust is van zijn of haar positie, dan kan daar een eind aan gemaakt worden door een regent of opvolger aan te stellen. Dat neemt niet weg dat het zoeken naar feilen in het koningsschap door een groep zelf onvaardige volksvertegenwoordigers een Pinocchiaanse uitstraling heeft.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

St.Maarten, St. Nicolaas en de Prins op het Witte Paard

De afgelopen dagen was ik weer eens op bezoek bij mijn dochter, schoonzoon en kleinzoon die wonen in de omgeving van de Vilafranca del Penedes. Vanuit het grote voorvenster van hun huis kijk je uit op de Montserrat, een wonderbaarlijke rotspartij in het Catalaanse landschap. Zo wonderbaarlijk dat een van de aanwezigen de opmerking maakte dat het mogelijk het ruimteschip is geweest waarmee de Belgen op aarde zijn gekomen, wat hun merkwaardige aard zou verklaren.

Hij wist waarover hij het had want deze ” Salvador”  heeft jarenlang in Belgie gewoond en is inmiddels, ook heel merkwaardig, getrouwd met een Zwitserse vrouw. Zelf is hij afkomstig uit Cordova. Nou ja, eigenlijk weet hij het niet precies omdat hij nog al wat omzwervingen over de wereld heeft gemaakt maar ja, je moet toch IETS zeggen als ze je vragen waar je vandaan komt.

Wat hij in Belgie deed? Werken! En daarover had onze Salvador een heel verhaal. ” Kijk”, begon hij: ” Je hoort Spanjaarden altijd kermen over werkloosheid maar aan de andere kant zijn ze doodsbenauwd voor werk. Als ze een bedrijf opzetten is het niet de bedoeling dat je met een opdracht komt. Doe je dat toch, dan doen ze hun best om er onderuit te komen. ” Waarom ik, er zijn zoveel anderen!”  roepen ze haast uit of ” Hier om de hoek is een bedrijf waar ze werk aannemen, gaat u daar eens kijken.”

Blijkt dat ze er niet aan ontkomen, dan voeren ze het werk zo snel mogelijk uit zodat ze weer gauw ” back to normal” kunnen gaan, niks doen dus, dat was zijn stelling. Altijd aardig om van een Spanjaard te horen. Naar aanleiding van zijn , toch wel hilarische, uitspraken, ben ik nog eens aan het denken gegaan. Daarbij schoot mij de ontwikkelingshulp in de gedachten. Laten we wel wezen, die hele ontwikkelingshulp komt natuurlijk in de eerste plaats uit een schuldgevoel over de daden van onze voorouders voort. Dat is een slecht argument want niemand is aansprakelijk voor de daden van voorgaande generaties, ook niet voor volgende trouwens.

In de tweede plaats denken ontwikkelingshelpers alsmaar dat zij met andere landen te maken hebben wat helemaal niet waar is. Burkina Faso bijvoorbeeld is geen land met een gebied waar mensen wonen die helemaal niets van elkaar willen en moeten. Je kunt geen ontwikkelingshulp geven aan iets dat niet bestaat. Nu gaan ze weer politieagenten trainen in Afgangistan wat al helemaal een aanfluiting is omdat dat gebied alleen maar een land was toen er nog een koning regeerde. Daarna nooit meer.

In de tweede plaats is het je plicht om mensen uit welk gebied dan ook vrijelijk toegang te geven tot de wereldmarkt. Dat is een voorrecht dat nog al wat mensen wordt onthouden en dat is zeker een grof schandaal waarvoor we nog een keer de rekening gepresenteerd krijgen, bijvoorbeeld als Burkina Faso of Somalie (ook geen land) over kernwapens gaat beschikken en geloof me, die krijgt het. Gewoon omdat iemand er voordeel bij heeft.

In de derde plaats kun je mensen technieken leren en kennis laten maken met hulpmiddelen. Dat zou eigenlijk wel netjes zijn. En in de vierde plaats kun je mensen geen werklust opleggen of opdringen. Wie niet werken wil, zal nooit werken of altijd alles maar half doen, hij of zij zal zich eraan onttrekken zodra het kan. Je kunt een mens dus modern leren vissen maar als hij vervolgens de hengel opzij legt en gaat fluitspelen, kun je hem daarvan niet weerhouden. Ja, dan zal hij of zij honger lijden maar dat wordt dan kennelijk op de koop toe genomen.

In dat opzicht was St.Maarten wijs. Hij gaf de helft van zijn mantel weg en de rest behield hij om zelf in stand te blijven. St. Nicolaas was iets minder wijs en gaf lukraak cadeautjes weg, als prins van de uitdeling. Leuk maar niet handig. En de Prins op het Witte Paard? Die komt niet maar die moet iedereen zelf halen, door eigen inzet en kracht maar met de inzichten en middelen en mogelijkheden die hij of zij heeft kunnen copieren van anderen. Als het zover komt, dan hebben we pas echt een ontwikkeling opgang geholpen.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com