Hoelang verdragen we die prietpraat van arabist Jansen nog?

Zelfs als ik een uitnodiging kreeg, zou ik niet graag aan een tafel zitten met de arabist Jansen. De man is hysterisch van karakter, volledig zelfingenomen  en is het schoolvoorbeeld van een academicus die wel veel heeft geleerd maar nooit iets heeft begrepen. Daar zijn er vele van maar dat doet er nu niet toe.

Kortom: binnen de kortste keren zou ik slaande ruzie met hem hebben. Alleen al zijn superarrogante uitstraling doet bij mij de maag overlopen. De druppel die echt de emmer deed overlopen was zijn opmerking ” Wie heeft Nederland ooit ontwikkelingshulp gegeven?”  tijdens Pauw en Witteman van 21 oktober 2010. Dat ging echt alle perken te buiten. Een onbeschaamdheid van de eerste orde.

Deze man die er prat op gaat dat hij de regering van advies heeft gediend en voor het Rode Kruis de wereld over is geweest, blijkt echt van een lichtzinnigheid te zijn bezeten die zijn weerga niet kent. Dat geeft te denken voor wat betreft de adviseurs die onze regering inhuurt en de medewerkers van het Rode Kruis, alsmede voor wat betreft het intellectueel absorptievermogen van Jansen.

Wie heeft Nederland ooit ontwikkelingshulp gegeven? Dat zal ik u vertellen meneer Jansen. Om te beginnen de Romeinen. Zij leerden ons de, voor die tijd, meest geavanceerde landbouw- en nijverheidstechnieken, zij leerden ons bestaande handelsroutes kennen en nieuwe te openen en brachten ons de kunst van de scheepbouwkunde bij. Met die schepen bezeilden wij vele eeuwen later de Noord- en Oostzee en daarmee legden we de fundamenten van onze handelsmogelijkheden en kolonien.

Daar hebben we goed gebruik van gemaakt want met behulp van deze kennis en vaardigheden en middelen, bereikten wij gebieden die wij bezetten en leegroofden. Dankzij het Cultuurstelsel, door ons bedacht, in Indie, konden wij ons spoorwegnet aanleggen en kanalen graven. Dankzij de slavenhandel leerden wij nieuwe handelsposten kennen, nieuwe afzetgebieden en grondstoffen en haalden we het geld binnen om een sterke vloot op te bouwen en de handel uit te breiden. Uiteindelijk moesten we ondanks alles trouwens het afleggen tegen de Britten.

Romeinen en roof liggen aan de basis van onze welvaart. Die roofmogelijkheden ontzeggen we nu de Somaliers bijvoorbeeld door onze vloot er heen te sturen. Begrijp me goed, ik ben geen voorstander van maar de geschiedenis laat zich niet veranderen.

De onbeschaamdheid van de opmerking wordt nog duidelijker tegen de achtergrond van de hedendaagse wereldorde die op basis van die roof tot stand is gekomen. De volkeren van Afrika zijn door westerse mogendheden uiteengerukt en door elkaar gehusseld totdat niemand er meer chocola van kon maken.  Dat is meneer Jansen, de arrogantste kwal van ons land, ontgaan. Bovendien beheersen Nederland en enkele andere westerse landen de wereldhandel zodanig dat nieuwkomers nauwelijks een kans krijgen. Natuurlijk de vraag zal luiden, waarom lukt het de Chinezen en Indiers dan wel? Omdat, meneer Jansen, beide volkeren de rest van de wereld niet nodig hebben om een bloeiende economie op te zetten. Zij beschikken over voldoende arbeidspotentieel en afzetmarkt en grond- en delfstoffen om het aanvankelijk zonder de rest van de wereld te doen. Bovendien leerde het , door u zo verguisde, communistische systeem de Chinezen samen te werken en gedisciplineerd te zijn. Het was ook dit systeem dat de Chinezen verloste van een eindeloze reeks hongersnoden, wat niet wegneemt dat het ook in de Mao-tijd nog wel eens misging.

Kijk meneer Jansen, zo zitten de zaken in elkaar en uw opmerkingen zijn, ook voor de zoon van kolonialen zoals ik, beledigend en kwetsend tot op het  bot. U hoort in een studeerkamer thuis waarvan de deur aan de buitenkant op slot is gedaan en waar geen moderne communicatiemiddelen aanwezig zijn.

Zeker, ook ik vind dat de ontwikkelingshulp totaal anders plaats zou moeten hebben. het geld zou in de eerste plaats ingezet moeten worden om ontwikkelingslanden een gelijkwaardige toegang tot de wereldmarkt te geven. En viooral geen vredesmissies meer! Die verstoren de zaak alleen maar nog meer dan nu al het geval is. Dat inzicht ontbrak ook Hero Brinkman trouwens. Hij vond het van belang om de opiumbollen in Afghanistan te vernietigen. Nee, meneer Brinkman en Jansen, die opiumbollen dienen nu juist als fundament onder een groeiende economie in dat land. Eens te meer een reden om drugs in ons land en het hele westen doodgewoon volledig vrij te geven.

Mannen als Jansen mogen nooit meer adviseur worden van de regering, dat is nu zo klaar als een klontje.

 

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s