De historische vergissing van Rutte

Marc Rutte is historicus en soms vraag ik me af of hij zich nog kan herinneren wat het woord “liberaal” betekent. Zuiver taalkundig gezien is het de Latijnse vertaling van “vrij”, verder niets. Het zou mooi zijn als onze Marc daar eens wat vaker aan dacht, hoewel het woord “vrijheid” dezer dagen veelvuldig wordt misbruikt.

Ik heb de leeftijd om mij de verhalen te herinneren van kapitein Rob die met zijn zeilboot “De Vrijheid” over de wereldzeeën zwierf. Hij had het schip niet zo genoemd omdat hij er kon doen wat hij wilde of omdat er nooit problemen waren. De naam sloeg op de mogelijkheid die het bood om het onbekende tegemoet te gaan, met alle risico’s van dien.  In mijn ogen is dat de ware vrijheid.

Vrijheid houdt bij mij niet in, zoals bij de PVV, dat de eigenaren van die vrijheid maar kunnen doen en laten waar ze zin in hebben. Trouwens, vrijheid kun je eigenlijk niet bezitten. Je BENT vrijheid of je BENT bang. Eén van tweeën. Daar vliegt hiostoricus Rutte dus uit de bocht. Hij zou zich ervan bewust moeten zijn dat liberalen staan voor “open staan”, “het nieuwe tegemoet”, “exploratie” en “brede blik”.  Dat is vanouds zo geweest. “Liberaal” stond tegenover het behoudende, naarbinnen gekeerde, dogmatische gedrag van de kerk, een kerk die aan die opstelling overigens nooit had mogen toegeven, gezien haar achtergrond. Liberaal was de blik naar buiten, gericht op de horizon.

En dan hoor ik de liberale voorman  van Nederland ineens zeggen dat hij best met de partij van benauwden, kortzichtigen, angsthazen en vrijheidsbeperkingen wil regeren. Wat is dat voor onzin? Nou ja, ik vrees dat de aloude splitsing in de VVD hier doet gevoelen: conservatief en liberaal. Evenoud als de blik op de toekomst is het natonalisme verknoopt met het liberalisme. Dat bereikte zijn hoogtepunt in de 19e eeuw toen zelfbeschikking ineens het toppunt van vrijheid leek te zijn.

Dat neemt niet weg dat liberalisme en nationalisme uit verschillende baarmoeders afkomstig zijn en dat ze ook heel goed los kunnen van elkaar. in onze tijd gaat het niet meer om zelfbeschikking en losmaken van een alles vertrappende macht. In onze tijd gaat het om de inzet van vrijheid en eigen identiteit voor een vrijheid die iedereen kan insnuiven.

Natuurlijk, er wordt veel geroepen  om de Nederlandse identiteit en het is goed als we ons nog eens bewustworden van die identiteit die is ontstaan op basis van een strijd voor vrijheid en gelijke kansen. Daarbij hoort niet de politiek het voortouw te nemen. Er zijn   culturele instaties en verenigingen genoeg om leiding te geven bij die ontdekkingstocht. De politiek moet juist waken tegen een  tweedeling. Ze moet zorgen voor binding in verscheidenheid. Daarvoor deugt de Partij voor de Vrees niet.

Met wie Rutte dan wel moet regeren? Misschien wel helemaal niet. Het maakt niet uit of zijn partij de grootste wordt. Gezien het intellectueel gehalte dat de overheid nu nodig heeft, pleit ik voor PvdA, SP en GroenLinks. Zo, dan is dat er dan ook uit. Ik hoop in  elk geval dat historicus Rutte geen historische vergissing begaat en ons land stort in  een  poel van verwildering en onderdrukking. In 1933 waren het de superconservatieven in Duitsland die uiteindelijk Hitler aan de macht hielpen. Ze meenden  dat ze hem “in de hand konden houden”. Dat was ook al een  historische vergissing

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress.com

Mierenneuken

Gisteravond zag ik iemand op tv die mij was gepresenteerd als olsagen contactgestoord en autistisch. De secretaris generaal van Buitenlandse zaken zat er bij Knevel en Van den brink inderdaad bij als een leeggelopen pruim uit een drooggevallen kas. met een redelijke mate van digitaal gevoelsleven sprak hij over emoties rond Ruben en het hele ongeluk in Khadafi’s achtertuin. Latsig lijkt me dat op zo’n fdiplomatieke post, contactueel gebrekkig.

Nou ja, misschien is het ook wel een voordeel want wij mensen leven toch bij de gratie van de fixaties. Hoe strakker je kunt staren naar het punt waarvan je je zelf hebt wijsgemaakt dat het het paradijs is, des te beter. Daarom maken psychopathen in het bedrijfsleven altijd sneller carrière dan mensen met meer warme persoonlijkheid. Het is ook verwonderlijk om te zien hoe bestuurders soms 180 graden van mening kunnen  veranderen als ze voor een andere werkgever gaan werken. Plotseling wordt een tegenovergesteld principe de grootste waarheid. Ik vind dat een wonderlijke vertoning. Maar ja, als je je maar voldoende fixeert, merk je niet hoe bizar het is. Dan vergeet je wat je vroeger hebt verkondigd.

Gefixeerd vond ik vanmorgen ook eene meneer die het nieuwe digitale schoolbord zat aan t prijzen. Het was “natuurlijk” veel beter als zo’n bord alles weer zou kunnen  ophalen wat er ooit “in” was gebracht. Als mensen “natuurlijk” gaan zeggen, word ik altijd erg waakzaam Hoe wist die meneer dat zo zeker? Had hij alle nadelen van die nieuwe versie al eens helemaal goed doordacht? Waarschijnlijk niet want het is nu eenmaal zaak op haast hysterische wijze elke nieuwe digitale onteikkeling to te juichen. Anders ga je tot de onredabelen en kanslozen behoren. Het napraten van de fixaties uit de boardrooms is één van de kwaliteiten die je moet bezitten om vooruit te komen in deze wereld.  

Een heel eigentijdse fixatie is natuurlijk de crisis. Die is op dit moment al diep genoeg en wat doen we: we vertellen elkaar hoe erg het nog gaat worden en hoelang het nog gaat duren. Het kan haast niet anders of dat heeft een verlammend effect op ales en iedereen. En inderdaad, de samenleving komt vrijerl tot stilstand. Beter zou het natuurlijk zijn om elkaar op te monteren en samen in ebweging te komen, in plaats van angstig in een afwachtend hoekje te kruipen. Dat is iets wat we trouwens ook doen als we insecten zien en …

Een belangijke fixatie is de menselijke afkeer van insecten, hoewel dat ook per werelddeel aanzienlijk kan verschillen. Vanmorgen kwam een meneer uitgebreid en vrolijk vertellen dat we aan de insecten moeten. Die zijn namelijk veel productiever per vierkante meter gras dan koeien. Er kunnen veel meer mensen van eten, ja negen keer zoveel. Uiterst belangrijk want ik kan niet wachten op de dag dat de wereldbevolking met de factor 9 is gestegen. Gezellig als aan de costas!

Interessant was wel dat hij ook vertelde dat we al heel lang insecten eten, bijvoorbeeld via de tomatenpuree. Nou ja, ik hen die smurrie altijd al verdacht gevonden. Als je goed naar de muggen op je voorruit kijkt op een zomerse dag…

Het helpt ons natuurlijkw el af van de gedachte dat insecten enge beesten zijn. Het zijn de schoonmakers van de wereld en in dat opzicht is de algemene fixatie dus helemaal verkeerd. De meeste mensen gaan er namelijk vanuit dat vliegen “vies” zijn. Dat is dus niet zo. Ze eten rotzooi en lijken  en staken nooit zoals sommige ander schoonmakers wel eens doen. Dat waardeer ik en die waardering ga ik binnenkort uitdrukken door die beesten op te eten. Zegt mijn vrouw ook altijd: “Je bent om op te eten”. En dan na te gaan dat ik mijn vieze onderbroek nooit opruim, zegt ze. Ook  een fixatie.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Two bottles of whisky and an aristocat

Yeah well, now I been talking about Don Henley, I remember all meetings with popartists. You have to believe me, I always came too early or too late. That was especially the case with my meeting with Mick Jagger. I met the guy long before he was famous and after that he lost te sight of me. I don’t know why because it couldn’t have been the whisky.

I didn’t meet him in Dartford, Kent, as you would probably gusess but during one of my travels tot Afghanistan to get more nice weed from between the mountains of de mullah. I fell into a bar in München where Mick and his brother Chris were sitting at the bar and sipping theit first Johnnie Walker. It mus have been the summer of 1962 and Mick had just reached the age of 19. I didn’t think by the time he was 16, he looked like 25, then  already. But by the way he told me he didn’t like his black label, I knew he wasn’t 25 years old.

He tried to pass me some of the whisky but then I didn’t like it (I still hate Johnnie Walker (although I am a known whisky lover). I pushed Micks hand away. Really, Mick wasn’t a bad guy at all. He was planning to piss the wallpaper and shit on the Persian carpet in the Hotelroom but it was not because of lack of culture or civilization. It was just that he didn’t want to look like John Lennon or Paul McCartney, he told me. “These are the good guys”, he repetedly said, “but we are the worse ones.”

He was rolling the counter and whistling a song wich, as I come to think of it now, resembled “I can’t get no”. It wasn’t a surprise because Mick never could get satisfaction, it was a mark on his life and actually he was seekin g to be satisfied all the time. It left him a lot of kids from different mums.

As The Eagles taught me something, tt be a Johnny come lately, I wonder wat I took from Mick. Well, not so much, I think. Mick was not a guy to be wise and philosophical. But nevertheless, he never got so far as to swallow two bottles of whisky each day like one of his comrades. He is too much of an aristocrat to things lie that, as the son of a teacher.  What did I take from him? Never to drink black label. Well, that’s a good advice and I took from him his view on British weather: “As tears go by”.

See you in strongness,

Kaj Elhorst

Johnny has come lately

 

Just a couple of days ago I heard a song that has really been chasing me all my ife. It’s called “Johnny come lately” and was written down and sung by the Eagles. I guess nobody knows I’stood model for “Johnny”. Now, during the last days the song won’t leave my mind.

I think it must have been 1972 when I was travelling the US of A and crossing all over Califoria with my big friend “Steakbuster” Paul Holloway. He was a groceshopper from San Francisco and so we visited the city for many a time.  Ah yeah, Paul was a real steakbuster. He could eat a cow when hungry! He was 6 foot 8 and nearly as broad! A fat man, you could call him for someone just about two years older than me. I was 25 by the time. Of course, it was nothing special to run around in Frisco, capital of FlowerPower. I remember us, apart form wearing remindfull jackets made of tablecloth, driving and speeding second hand trucks by the edge of the city. Free sex and dust, you could say. 

One night we were buzzing around in a bar called Save Our Souls, a lot long hair, beards and we were drifting on weeed, like we always did , motly t the beach. Nobody had heard of the ridiculous WOD (war on drugs)  by that time so smoking was nearly for free everywhere. Every well known actor was drifting on the stuff. At a certain moment the guys of The Eagles came in and they sat next to us. There was nothing to it because we were all travellers, well-to-do hoboes.

Then at a moment Don Henly turnesd to me, looked at me for a while and then he said. “You are “Johnny come lately”. By the time I didn” t understand what he meant and while we were all under drugs, he started to explain. As a real “Eagle on weed” he started to tell the whole story. “Johnny come lately”, he said, was the man who always came too late but “everybody loves him”. I was blurred by the story or by the weed. nevertheless I felt grat about it and it was alright. He burst with laughter as he heard that my name, Elhorst, means “Eagles Nest”.  “It’s alright wit me”, he said. “If you want to play the piano with us, it’s OK.” It never came to that.

Nowadays  I understand him. Sometimes I feel like being parachuted from some other planet like Mr Bean but not as clumsy as he. Nowadays, especially because of the song I got the feeling the Eagle has landed. I can tell it from the way I’ve got with women.  It’s alright with me. There ’s a new kid in town…

 

See you in strongness,

 

Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress.com

Kutbroertje

Hé, halloooo, mijn naam is Heleen van Zooien van de Telegraaf en ik kom jou even een paar vraagjes stellen, Hubert. Weet je al dat je ouders en je broertje dood zijn.?”

Hubert ligt aan slangen en touwen in een bedje verw eg, in  een vreemd land waar hij niemand verstaat en ineens is daar die juffrouw met die wilde , donkere haarbos. Ze spreekt zo waar zij  taal. Zijn  ouders en broertje dood? Het dringt nauwelijks tot hem door maar hij wist er totnogtoe niets vanaf. “nee”, zegt hij zachtjes. “Ok”, zeg nu Heleen van Zooien die meestal artikelen over hoerenlopers in de Amsterdase binnenstad schrijft. “Nou, neem van mij aan, het is zo dus we willen  je even interviewen. De mensen willen graag wat van je weten, dat snap je toch wel?”

Hubert beweegt nauwelijks omdat hij nog aan het bjkomen is van zijn coma en bovendien heeft hij ook zonder die juf al pijn in zijn hoofd. langzaam dringt het tot hem door. Zijn ouders en broertje dood. “Hoe ik dat vind…nou weet je…”, zegt hij langzaam. Ik had dagelijks ruzie met mijn broertje. Altijd schoppen en slaan. Ja, nee, zo’n lieverd was het niet. Echt een kutbroertje.” Even pauzeert hij. “En mijn ouders, die hadden de godganse dag ruzie met mij en met elkaar. Eigenlijk is het best een goeie opruiming. Nu kan ik naar mijn oom en tante toe, die zijn veel liever. En nu mijn broertje dood is, krijg ik zijn kamer zeker. Dat is ook mooi.”

Heleen van Zooien schrijft alles met een heel tevreden gezicht op in haar notitieboekje. “Enneuh, zorgen ze hier goed voor je?” Hubert grijnst. Geen ideee, ik kan ze niet verstaan. ’t Zijn niet echt heel beschaafde figuren want ze spreken een gammelegammeletaal, zo zei mijn vader dat altijd.” Heleen haalt haar wenkbrauween op. Heeft ze hier ou te maken met een PVV-puber? In dat geval zal het toch nog even extra aandacht moeten krijgen maar veel tijd om na te denken krijgt ze niet. “Je moet weg, Zooien”, roept Hubert. “Daar zijn ze van SBS 6. Een seven kijken wat ik die nou weer eens al gaan vertellen.”

Hubert draait zich met zijn rug naar Heleen toe en gaat rechtop in bed zitten. “Nou, die slangen eruit, dat is handiger mannen”, roept hij al naar de tv-ploeg. “Enneuh, hoe vind je het nou allemaal”, hoort Heleen de stem van een onzichtbare man nog zeggen. “Ik voel me verdomd alleen, zonder mijn familie”, begint Hubert…

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress.com

Natte dozen

 

Sex is a pity en “Plaisirs d’amour ne durent qu’un instant” en ook naaldhakken en sexy rokjes voor meisjes van 6 in een tijd waarin kindermisbruik zwaar wordt veroordeeld. Ja, de seksuele revolutie heeft ons veel moois gebracht. We gaan veel volwassener om met seks dan vroeger. Nou ja, volwassener, dat weet ik nog zo net niet.

Er is geen tijd waarin zoveel over seks wordt gesproken als de onze en dat doet toch al gauw het ergste vrezen. Seks lijkt ons leven te beheersen, naast geld dan. Dat wijst erop dat we als pubers omgaan met seks. Vandaar ook dat het hedendaagse seksschandaal in Nederland zich groepeert rond een man met een frivool kuifje. Nee, kom nou, seksueel volwassen…

Daar komt me bij P&W een onzinnige journaliste in beeld die een boek heeft geschreven over slappe zakken. Dat zijn mannen die vrouwen aan het lijntje houden als het gaat om kindertjes maken. Wat is dat voor onderwerp? Heleen van Royen, hoer aller hoeren, schreef dan tenminste nog over de hobby’s waaraan Kuifje zich heeft bezondigd. Nee, zeg, wat een natte dozenverhaal over slappe zakken. Als een man niet wil zeggen of hij kinderen wil of niet, dan stuur je hem toch gewoon naar zijn  secretaresse?

Ik snap echt niet dat zo’n gebreide muts haar ver haal mag komen doen  in een landelijk uitgezonden talkshow. Zo’n boek is van  nul en gener waarde en dient geen enkel belang. De doos van pandora gaat open en nou, de lucht die daaruit komt wil je echt niet registreren. Ook niet met de supertelescoop die in Drente wordt gebouwd. Slappe zakken…natte dozen vallen meestal in je vingers nog uit elkaar, alsof dat niet veel erger is. 

En kijk, zo’n “journaliste” kiest natuurlijk een volslagen verkeerd uitgangspunt. Dat doen  trouwens meer mensen in deze tijd. Ik hoorde Ed van Thijn vanmorgen zeggen: “De kiezer krijgt de regering die hij verdient.”  Wie heeft dat spreekwoord verzonnen? Volgens mij is de tekst “Een land krijgt de regering die het verdient”.  Als je het collectief van het land inruilt voor de individu van de kiezer, ben je als socialist wel heel ver van huis. En als je een verkeerd uitgangspunt kiest, kost het ook heel veel moeite om bij een juiste conclusie uit te komen.

Ik word zo nu en dan hondsmoe van dat natte dozen geoueklets waarbij steeds weer de weeffouten in onze cultuur leiden tot herzieningen in de structuur. Als er een fout in de cultuur zit, moet de cultuur verbeterd worden. Volgens Ed van Thijn heeft de kiezer niets te vertellen. Hij loopt in een grote boog om het feit heen dat de kiezer zichzelf buiten spel heeft gezet door geen lid meer te zijn van een politieke partij en door niet meer te komen stemmen. Nou, dat is gemakkelijk te veranderen al kost het lidmaatschap van een partij nog wel eens een behoorlijk bedrag.

En als vrouwen kinderen willen, moeten ze zich melden bij een  man die er niet tegenop ziet op kinderen te maken. Dat is iets heel anders dan weer zo’n  melig boek op de markt te gooien  met een “pakkende” titel als “slappe zakken”.  En als we volwassen over seks willen doen, laten we kinderen weer kind zijn, houden we op met die celibaatflauwekul en praten we in het vervolg over belangrijke zaken. Weg met de matte dozen….

Tot sterkte

Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress.com