Herman van Veen zong een keer vals

Mussert met aanhang

Herman van Veen kan prachtig zingen, ook in het Duits. Dat moet hij vooral blijven doen. Stemmen, dat doet hij waarschijnlijk ook op de goeie partij maar zijn  politieke uitspraken kan  hij beter achterwege laten. Daar mist hij de harmonie met de werkelijkheid.

PVV en NSB lijken maar in heel weinig opzichten op elkaar. Het begint er al mee dat de PVV geen partij is maar een beweging. Niemand kan er immers lid van  worden. Gek genoeg noemt de PVV zich “partij” terwijl de NSB zich “beweging” noemde en juist de NSB leek veel meer op een echte partij. Verwarring allerwegen.

Juist nu ik al een jaar bezig ben met een onderzoek naar de NSB, staan mij de verschillen helderder voor ogen dan ooit. Het vervelende is dat in onze tijd haast niemand meer weet wat de NSB precies was. Ze wordt uitsluitend in verband gebracht met landverraad en Jodenvervolging en dat is niet terecht. De NSB sloot aanvankelijk geen enkele inwoner van Nederland uit. Ze was niet principieel racistisch.

Ze was een redelijk normale partij met een extreem hoog nationalistisch gevoel. Ja , in dat opzicht vinden NSB en PVV elkaar al kreeg het bij de NSB een haast religieuze vorm. De NSB vertegenwoordigde in haar eigen ogen het typisch Nederlandse gedachtengoed en gebruikte in dat verband de term “Dietsch”.  In dat opzicht was het voor haar aanhangers uiterst frustrerend dat zij nooit de meerderheid van het Nederlandse volk achter zich kreeg.

De NSB was een gewone partij waarvan mensen lid konden worden. Opmerkelijk was de autoritaire basis van het NSB-gedachtengoed. De partij streefde naar afbraak van het parlementair systeem en een éénhoofdige leiding. Afgeleid van die dictator kregen anderen in meerdere of mindere mate macht en gezag. Die rangorde kon  het beste worden uitgedrukt door uniformen. Tot Wereldoorlog II was het in Nederland lange tijd verboden zo’n NSB-uniform te dragen in het openbaar. De NSB sloot ook het gebruik van geweld om haar doelstellingen te bereiken niet uit. Daarvoor had de Leider, Mussert, zelfs een speciale eenheid in het leven geroepen: de WA (Weerafdeling). Daarbij had hij het voorbeeld gevolgd van de NSDAP in Duitsland die de SA als knokploeg had ingevoerd. WA-ers hadden onder meer als opdracht om opzettelijk conflicten met “andersdenkenden” zoals communisten en socialisten uit te lokken.

De NSB had voornamelijk de fascisten van de Italiaanse dictator Mussolini ten voorbeeld genomen en niet de nazi’s in Duitsland. Daarom ook was de NSB voor geen milimeter racistisch. Dat neemt niet weg dat er van meet af aan wel antisemieten lid waren van de partij maar dat was bij andere partijen ook het geval. Pas in 1937 liet Mussert zich voor het eerst openlijk antisemitisch uit maar veel gevolgen had dat niet.  Vermoedelijk kon het hem zelf in wezen niets schelen. Het ging hem om de absolute eenheid van staat en volk.

De PVV heeft geen partijstructuur zoals de NSB. Ze heeft weliswaar een eenhoofdige leiding maar dat is geen doel op zich. Veel meer dan de NSB sluit de PVV een bepaalde bevolkingsgroep in hoge mate uit. Sterker nog: de anti-moslimfilosofie is het uitgangspunt van de partij, het allereerste bestaansrecht. Dat betekent niet dat ze racistisch is omdat moslims in de zuiverste betekenis van het woord geen “ras”zijn. De PVV maakt wel gebruik van racistsiche terminologie en technieken en op die manier maakt ze moslims haast op kunstmatige wijze tot “ras”.

Een ander groot verschil is dat de PVV nog niet heeft laten zien anti-democratisch te zijn. Ze is niet uit op vernietiging van het parlementaire systeem en streeft ook niet aar eenhoofdige leiding. De concentratie van macht in handen van één man is zelfbescherming en in dat opzicht kan ik Geert Wilders niet eens ongelijk geven. Veel partijen zijn ten onder gegaan aan gekibbel en kasfraude. Dat wil hij niet laten  gebeuren.

De PVV kent ook geen  formele knokploeg die willens en wetens “andersdenkenden” uitdaagt tot een knokpartij. Het is wel een feit dat in de PVV-gelederen veel agressieve elementen onderdak hebben gevonden en daarvan is Herman van Veen het slachtoffer. Het is het zoveelste bewijs dat de voorstanders van “het vrije woord” dat recht alleen maar aan zichzelf toekennen en niet aan een ander. De naam “Partij voor de vrijheid” is in dat opzicht erg bedriegelijk.

Een probleem is , zoals ik al eerder zei, dat de NSB veelvuldig wordt geïdentificeerd met landverraad en Jodenvervolging. Eigenlijk is dat vreemd want de NSB was sterk nationalistisch en bij zo’n partij verwacht je geen landverraad. In de praktijk heeft een flink aantal partijleden zich geleend voor het verlenen van hand- en spandiensten aan de bezetter. Een groter deel van de NSB-leden deed daaraan echter niet mee en heeft zeker nooit Joden bedreigd, achtervolgd of aangegeven. Sterker nog, er zijn NSB-ers geweest die Joden hebbben geholpen bij het onderduiken.

“NSB-er” is in onze tijd een scheldwoord geworden voor elke willekeurige schurk, volledig ten onrechte en als gevolg van onwetendheid. Daarom is het erg gevaarlijk om de PVV of haar aanhangers te vergelijken met de NSB. De boodschap komt gegarandeerd verkeerd over en deugt ook niet. Ze doet onrecht aan veel NSB-ers in het verleden die niet racistisch waren en ook aan veel PVV-ers van nu die niet antidemocratisch zijn. Laten we het woord “NSB-er” toch vooral schrappen als scheldwoord.

Dat neemt niet weg dat de achterban van de PVV een schrikbarend hoog aantal agressievelingen telt dat zich schuldig maakt aan  bedreigingen en haatmail. Daar is geen goed woord voor te vinden.  Het zou wel eens waar kunnen zijn dat de PVV voor een deel bestaat uit mensen die zich in de dertiger jaren van de vorige eeuw zouden hebben anagesloten bij de WA. Daarmee is de beweging als geheel nog niet gelijk aan de NSB en zeker niet in haar structuur. Laat iedereen die voorstander is van het vrije woord in elk geval stelling nemen tegen haatmail en begrijpen dat Herman deze keer vals heeft gezongen.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress.com

Service

www.hist oriek.net/…/Anton%20Mussert%20en%20de%20NSB/…/NSB-landdag%20Mussert.html

www.beeldengeluidwiki.nl/…/Landdag_van_de_N.S.B

www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/…/royen

www.wittebrugpark.nl/…/ww2_nl_33_38.htm

www.vpro.nl/programma/…/items/39478880/

www.sargasso.nl/archief/2007/11/17/de-partij/

www.hermanvanveen.com

www.pvv.nl

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s