Getverdemmekes, de monarchie

Vandaag begon er weer iemand over de “republiek”. Dat is dat ding waarnaar ik uitkeek in de zeventiger jaren toen ik nog als provo knikers strooide bij de taptoe Delft maar waar ik inmiddels op uitgegkeken ben. Getverdemmekes zeg, wat is dat toch met die republikeinen? Het lijkt vaak wel of ze stom, doof en blind zijn. Ze durven mij recht in mijn gezicht te zeggen dat een republiek democratischer is dan een monarchie en dat soort verregaande ongein.Dat is echt politiek bedrijven met consumptie.

Wie in de wereld een beetje om zich heen  heeft gekeken, begrijpt dat een republiek helemaal geen garantie is voor democratie. En trouwens, willen we wel democratie? Het woord betekent letterlijk “volksheerschappij”. Nou, als ik één ding niet zie zitten, dan is het wel volksheerschappij. Bij een republiek loop je het risico dat een volks jongen als @Bertbrussen tot president wordt verkozen. Nou, als ik één ding niet zie zitten…

Nee, volksheerschappij, dat is de totale chaos, de bestialisering van de samenleving. Wat dat betreft las ik vandaag een veel betere, relativerende definitie van democratie: de vrijheid om je eigen onderdrukker te kiezen. Dat is mooi maar het klopt niet.

Hoe dan ook, dat gezever over de mopnarchie hield natuurlijk verband met het gezever over de foto’s van de KluK kluk familie. Kijk, ik vind dat als je alle koninklijke voorrechten geniet, dan moet er ook wat tegenover staan. Publiek bezit is onderdeel van de taakomschijving van Hare of  Zijne Majesteit. Je kunt niet alles hebben: privacy en een dynastie en een bunker om in  te wonen. Dat gaat niet. En dan moet je bedenken  dat ik nog koningsgezind ben ook. Er is nog nooit iemand geweest die mij de absolute voordeklen van een republiek heeft kunnen aantonen. Allemaal de kift en de heimelijke wens om zelf staatshoofd te worden.  We moeten vooral allemaal dezelfde rechten hebben anders slapen we niet goed. Bah! Ik ben rood maar niet egalitair. ’t Valt trouwens wel op dat egalitair en elitair maar twee letters scheel: ga. 

Ik vind ook dat ze de kinderen van prins en prinses met rust moeten laten want die hebben niets gekozen en dus is het niet democratisch om ze steeds op de foto te zetten. De persoonlijke leefwereld van het kroonspinselijk paar omvat echter uitsluitend de slaapkamer en het toilet. Daar gebeuren geen nieuwswaardige handelingen tenzij de prins ook al last heeft van winderigheid.

En die republiek? Ach hou toch op. De grote republieken  in de wereld zijn allemaal bezig monarchie te worden (VS, Rusland, China) In de VS hebben de Republikeinen en de Democraten ieder een eigen koninklijke familie (respectievelijk Bush en Kennedy). De laatstgenoemde familie is een beetje in  de versukkeling maar dat komt goed. Een mooie naam voor de Amerikaanse kroonprins: Prins van Arlington.

Hoe dan ook, ik wil niets meer over die belachelijke republiek in Nederland horen. Elk jaar op Prinsjesdag kiest het volk voor de monarchie en dat is prachtig en een prima troonredeN.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress.com

Service

reddepaddo.nl/?p=152

www.boomerang.nl/…/lang-leve-de-monarchie

www.vkblog.nl/bericht/…/Leve_de_monarchie

www.trouw.nl/…/Leve_de_monarchie_en_de_pluriformiteit.html

www.trouw.nl/…/02/…/Publiek_bezit_tegen_wil_en_dank.html

www.nrcboeken.nl/…/dwangmatig-publiek-bezit

Advertenties

Polder zoekt populist

De gemeenteraadsverkiezingen naderen met rasse schreden en hier en daar beginnen lokale politici al behoorlijk nerveus te worden. Verkiezingsprogramma’s worden opgesteld en campagnes voorbereid. tactiek, strategie, vangnetten voor zwevende kiezers en noem maar op. het moet er allemaal zijn en natuurlijk een aansprekende lijsttrekker. Dat laatste lukt lang niet iedereen even goed maar er zijn lijsttrekkers in de maak die behoorlijk hun mondje kunnen roeren. Eén van de eisen die ik aan een lijsttrekker stel is het vermorgen tot relativeren, hoewel het de bedoeling is dat hij/zij de doelstellingen als absolute waarheden poneert.

Absolute waarheden met vuur en Schwung gebrach. Populistische kreten, recht uit het hart van de achterstandswijkbewoner. Dat hoort er zeker bij. Ik wil meer populisten op het toneel zien. Het gewauwel over de nuance moet nu maar eens over zijn. Politieke partijen staan voor doelstellingen die niet uit de partij maar uit de onderste lagen van de samenleving voortkomen. Populisme is het wezenskenmerk van de politiek want alle partijen zijn altijd voortgekomen uit volksbewegingen. Dat geldt ook voor de liberalen en christelijke partijen, al zouden ze o zo graag anders willen.

Maaaaar…u bent toch een verstandig mens? Ja, er zijn mensen in Nederland die zo over mij denken en mijn  voorkeur voor meer populisme in de  politiek heeft mij dan ook aan het piekeren gezet. Ik heb er vannacht haast niet van geslapen. De meest fantastische droombeelden van zingende jongeren en wapperende vlaggen kwamen mij in gedachten. Prachtig! De socialistische  houthakkers, de liberale fietsvrienden, de christelijke koekebakkers, de groene tuinfluiters en noem maar op. legioenen  enthousiaste jongeren trokken voorbij.

Verstandig mens! Nuances in de politiek zijn natuurlijk belngrijk maar het is niet handig om ze bij voorbaat in je verkiezin gsprogramma op te nemen. Op die manier krijgt de kiezer eensteeds minderduidelijk beeld van de doelstellingen. Nuance in de politiek ontstaat doordat elke partij er andere ideeën op na houdt. De verschillende programma’s vormen samen de nuance. Als het goed is worden de grenzen daarvan tot op het bot en met het mes in de hand uitgevochten. Dan, alleen dan, gaat de kiezer begrijpen wat de partijen stuk voor stuk willen. Dan ook valt er iets te kiezen. De gemiddelde kiezer is niet genuanceerd maar laatzich leiden door heel directe gevoelens en behoeften. Nuanceringen herkent hij of zij niet als doelstelling. In het volksoor klinken  nuanceringen als gewauwel en gekissebis.

En dan…moeten partijen het normbesef van hun leden gaan silhouetteren? Dat lijkt me niet. Ik denk dat mensen zich aanmelden voor een partij omdat de inhoud hen aantrekt. Als hun morele gedrag daarbij niet past (burgemeesters die redacties onder druk zetten enzo), dan w2orden ze doodeenvoudig geroyeerd. Een a priori gestelde formele grens aan de moraliteit van de leden doet mij denken aan SP-normen die ertoe leiden dat volksveretegnwoordigers niet hun volledige vergoeding ontvangen. Begrijp me goed, ik vind dat volksvertegenwoordigers best iets van hun riante inkomen mogen inleveren maar…op vrijwillige basis. In dat opzicht neem ik een helder enduidelijk standpunt in. Nee, u mag lid worden van onze partij zolang u zich netjes gedraagt. Binnen een partij wordt de leden gauw genoeg duidelijk waar de grenzen liggen. Wie daar geen gevoel voor heeft, die hoepelt op.  Dat klinkt toch ook wel aardig populistisch, dacht ik zo.

Dat is nodig want ja, het gedrag van partijleden speelt wel degelijk een rol bij de verkiezingen. Wie in  opspraak raakt, brengt ook de eigen partij in verlegenheid en problemen. Declaraties, beïnvloedingen van de pers, wan gedrag tegen anderen, scheldkannonades, seksuele intimidatie, overmatig verdienen, teveel bijbaantjes, het moet allemaal nadrukkelijk worden overwegen. De massa van het kiezersvolk accepteert voorechten maar mondjesmaat. Daarvan kun je als goed populist dan weer profiteren.

Natuurlijk zit er wel een voorwaarde aan het verkiezingspopulisme. Achter de felle en heldere praat moeten altijd scherp doordachte en realistische  oplossingen schuil gaan. Oplossingen die aanspreken, die duidelijk maken dat ze toewerken naar het doel dat met zoveel verve is weergegeven. Populisme is wel een wezenskenmerk van de politiek maar ze is niet identiek eraan.

Wie zei dat het eenvoudig was?  Politiek is te ingewikkeld voor politici die denken dat het een ander woord is voor populisme. Is dat genuanceerd genoeg?

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress,com

 

Service

www.populisme.nl

www.wetenschapsforum.nl/index.php?…

www.bol.com/nl/p/…populisme/…/index.html

www.felix-en-sofie.nl/…/anton-c-zijderveld–populisme-als-politiek-drijfzand

www.politiekebarometer.nl/pdf/pb-2009-wk17extra.pdf

www.standejong.nl/…/lang-leve-het-populisme

Een oogje in het zeil

Kortgeleden las k dat een dertienjarig in diaas meisje niet met een tien jaar oudere man mocht trouwen. Waarom eigenlijk niet? Als je 13 bent ligt de wereld voor je open. je weet nog van niets en dus kun je je heel spontaan in elk avontuur storten. Heel leerzaam. ik vind trouwens ook dat Nederlandse jongens en meisjes vanaf hun 12e jaar in militaire dienst moeten kunnen gaan en…uitgezonden moeten kunnen worden naar Afghanistan en andere vredesgebieden.

Weet iemand precies wanneer het laatse huwelijk van een dertienjarig meisje in Nederland werd gesloten? Ik ben het aan het nazoeken maar de grote vraag is natuurlijk waarom we dat met z’n allen onmogelijk hebben gemaakt. Als je nou een heel bijzonder meisje van 13 hebt, zou dat dan niet mogen trouwen? Bijvoorbeeld zo’n kind dat  niet begrijpt waarom er zo’n heisa over dat huwelijk wordt gemaakt. gewoon, je trouwt en hoppa, klaar is Kees (tenzij hij anders heet natuurlijk).

Puberteit is in de psychologie een  belangrijk begrip. Het wijst op de fase waarin kinderen hun kinderlijke gevoelsleven aan de ontwikkeling van het verstand waartoe de wereld hen brengt. De school levert, als het goed is, aan beide een belangrijke bijdrage al lijkt ze de laatste jaren vooral de verstandelijke helft van de zaak te kiezen. Puberteit heeft de neiging opgerekt te worden naarmate de samenleving ingewikkelder wordt. Wat dat betreft is er niet zoveel aan de hand aangezien mensen ook steeds ouder worden. De puberteit zal dus relatief gezien niet meer tijd in beslag gaan nemen dan vroeger.  Maar ja, pubertjes van deze tijd halen daardoor allemaal wel een record. in absolute zin moeten ze langer wachten dan hun voorgangers voordat ze handelingsbekwaam zijn. Ook mooi, hoor!  

Ik zou trouwen een  onderzoek rond pubertje Laura Dekker ook niet door zeeezeilers, pedagogen of ontwikkelingspsychologen laten doen. Zij zijn allemaal veel te bevooroordeeld en wetenschappers werken met modellen waaruit soms de meest merkwaardige resultaten voortkomen (vrouwen die tomatensoep lekker vinden, genieten meer van seks en zo). Ik hoorde van  de week een oud zeezeiler beweren dat je alleen maar vriendelijke mensen tegenkomt als je zeezeilt. Kijk, van  de uitstraling van een dertienjarige gup op de Stille Oceaan had hij klaarblijkelijk niet zoveel kaas gegeten.

Het probleem met de hedendaagse wetenschap is dat ze grote overeenkomsten vertoont met fundamentalistische geloofsbelevingen. Ze hanteert modellen die niet veranderen en als ze veranderen gebeurt dat te snel, zodat ze niet wetenschappelijk genoemd kunnen worden. Of te traag en daardoor ontstaat dan weer een bevestiging van  aloude aannames i  de wetenschap. De wetenschap barst namelijk van de aannames die dan  weer gebaseerd zijn op totaal verouderde modellen. Kortom, wie wil weten of een kind de taken van een volwassene aankan, doet er beter aan dat niet op wetenschappelijke wijze te onderzoeken. Hij of zij zal op een dwaalspoor terechtkomen.

Inderdaad, in de Middeleeuwen nog werden meisjes van 13 doodleuk uitgehuwelijkt hoewel ze veelal niet veel verder kwamen dan het eerstvolgende dorp. Daar bleef   het dan ook bij. Lang na de Midd eleeuwen kwam Marie-Antoinette kwam als niet veel ouderer prinses zonder enige begeleiding aan het Franse hof terecht. Hoewel de omgeving vreemd was, waren er vele oogjes in het zeil. En zelfs daarmee is het niet goed gegaan.

 Er was nog geen snelverkeer, geen terrorisme, geen globalisering, geen grootschalige migrantenstroom, geen onbekende buren, geen internet, geen banken en geen leesvaardigheid (De wereld werd een stuk gecompliceerder toe iedereen kon lezen en schrijven). Er was..de rust van het dorp en de onophoudelijke gelijkvormigheid van omn geving. Daardoor ook weinig stress.

Toen de wereld ingewikkelder werd, moesten mensen ineens 21 en soms zelfs 23 zijn om zelfstandig iets te mogen ondernemen. De tijd van verzorging van kinderen ontstond. kinderen waren meer dan kleine volwassenen geworden, ze waren kind. En zo hoort het ook want onze samenleving hebben we met z”n allen ebstempeld als veel te ingewikkeld voor kinderen. Daarom moeten ze eerst maar eens naar school gaan: dat is de wereld leren kennen in een min of meer beschermde omgeving. Die is van veel eblang voor een goede sociale ontwikkeling in een wereld waarin buren elkaar niet een smeer kennen.

En als je dan heel erg vergrijsd bent, dan word je weer kinds, zoals mijn oma van 103 die elke nacht met de maan praat. Misschien een gioede reden om haar eens alleen op ruimtevaart te laten gaan. Met de webcam kan ik altijd nog een  oogje in het zeil houden. Hoe ingewikkeld is dit alles.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress.com

 

Service

www.iselinge.nl/Scholenplein/…/subpagin.htm

www.puberteit.startpagina.nl/

www.relatie.blog.nl/…/de-puberteit-van-de-oudere-vrouw

www.kinderspul.blog.nl/…/puberteit-heftiger-voor-meiden-dan-voor-jongens

www.wetboek.net/lexicon/meerderjarigheid.html

www.zoekadvocaat.be/…/handelingsbekwaamheid-rechtshandelingsbekwaamheid

www.lauradekker.nl

Omzeil de klippen

 

Dertien kan het ongeluksgetal zijn maar in elk geval ben je het gekkengetal al twee jaar voorbij als je als minderjarig nog niet menstruerende brugpieper het in  je hoofd haalt om in  je eentje de wereld rond te zeilen. je moet er wel een gescheiden papa voor hebben  om van huis uit steun voor te krijgen. Die ouwe wil natuurlijk de vriendschappelijke verhouding met zijn  dochter niet beschadigen en dus blijft hij lachen.

Op zich is het natuurlijk niet zo gek dat kinderen zich steeds jonger beginnen te gedragen als volwassenen. We sturen ze immers ook steeds eerder naar school omdat ze alle mogelije achterstanden in sneltreinvaart moeten  inhalen teneinde die verrukkelijke academische bullen binnen te halen. Tja, wie verzint zoiets? In elk geval wil het kind nu naar Nieuw Zeeland vertrekken voor asiel omdat ze denkt dat ze daar in  een gespreide zeilboot terecht zal komen.

De oorzaak van dit alles ligt nauurlijk in  het feit dat wij tegenwoordig niets meer bij de naam noemen. ongewassen pubers zijn  studenten ook al hebben ze bij hun lessen geen boek nodig, mensen met een handicap heten mensen met mogelijkheden (waarom niet gehandicapt?, dat is toch de waarheid?) negers heten “zwarten”(wie heeft dat toch bedacht en het woord “allochtonen” schijn je ook al niet meer in de mond te mogen nemen hoewel ik met liefde in Limbabwe kom. 

Nee, we keren ons af van het echte en authentieke en verzinnen bewoordingen en namen die de werkelijkheid moeten toedekken. Dan lijkt het allemaal minder erg want wij, eenentwintigste eeuwenaren, houden niet van “erg”. Dat betekent trouwen sniet dat we geen erge dingen doen.  Gisteravond was er zo’n Amerikaanse politieserie te zien waarbij je al in de eerste minuut weet wie de boef is. Daarin werd de discussie rond de doodstraf aangehaald. Kijk. daarin zit ook al een heel stuk van die hypocrisie.

De laatte decennia wordt de doodstraf in de VS  soms “humaan” uitgevoerd. He? Dat kan helemaal niet. Ik vind dat de doodstraf alleen mag worden uitgevoerd zoals dat in Iran gebeurt. Daar word je door een takelwagen met een strop om je nek gewoon  omhoog gehesen en dan mag he een half uur spartelen. Zo hoort dat.

Dan pas zie je weer waar de doodstraf vandaan komt: uit de krochten van de allerbarbaarlijkste gedachtengangen van de mensheid: wraakgevoel.  De “humane” uitvoering van de doodstraf heeft de afschaffing ervan niet dichterbijgehaald maar verder weg gebracht. Nu kunnen  de voorstanders immers roepen dat het allemaal heel humaan toegaat. Dat zijn  de gevolgen ervan als je de dingen niet laat zien zoals ze zijn.

Klippen omzeilen, dat is een soort hobby geworden en het leidt alleen  maar tot verdwijn en in een hopeloze draaikolk van vergoeilijkingen. De werkelijkheid is daarmee één  groot taboe geworden. 

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://4politicians.wordpress.com

 

Service

www.hetgrootstetaboe.kro.nl/

www.utopia.knoware.nl/users/…/mci/…/handcsex.htm

www.mike.messageboard.nl/6258/index.php

www.trouw.nl/nieuws/…/Taboe_verklaarde_ideeen_terug_.html 

http://www.managersonline.nl/nieuws/8742/seksuele-intimidatie-door-vrouwen-blijft-taboe.html

www.xs4all.nl/~tijdhof/praktijk_aanraken.htm

 

De gekken, dommen, idioten, arroganten en vergrijzing

Toen ik voor het eerst het woord “vergrijzing” hoorde, meende ik dat de mensheid over een grotere capaciteit aan hersencellen ging beschikken. Niets was minder waar.
” Vergrijzing”  bleek te slaan op het toenemend aantal ouderen in de samenleving en vooral de problemen die daaraan kleven want wij zijn  gewend geraakt te denken in termen van problemen: probleemjeugd, probleem van de vergrijzing, probleem van de globalisering en noem maar op. Die problemen nemen zo’n in gewikkelde vorm aan dat je pas echt deskundologisc h klinkt als je spreekt van problematiek. Dat staat symbool voor een onontwarbare kluwen van problemen waarover jij, als deskundoloog, natuurlijk als enige het volledige overzicht hebt. Je vermoeit je bij voorbaat wat dommige publiek niet met een explicatie van die kluwen. “Dat begrijpen de mensen toch niet”. 

Die gedachte dat andere mensen dom zijn is niet een kenmerk van deze tijd maar ze is wel allerwegen aanwezig. Zo kreeg ik nog maar kortgeleden te horen dat ik van het Catalaanse  nationalisme niets begreep maar dat het me ook niet te verwijten viel. Kortom: ik ben te dom om het te begrijpen. Zoiets zegt meer over degene  die het zegt dan over mij. In de afgelopen  63 jaar heb ik behoorlijk om me heen gekeken en nationalismen gezien achter het ijzeren gordijn, in Spanje, in Portugal, In  Griekenland, in Israël en de Palestijnse  gebieden, In Afghanistan en op Cyprus en zelfs in België, wat zeg ik, in Nederland! Steeds bleek de wortel ervan dezelfde te zijn: angst om overheerst te worden door een andere groep met andere culturele voorkeuren. Iedereen kan mij veel wijs maken  maar nationalisme komt voort uit angst en niet uit trots.

Het is natuurlijk heel vervelend om elke keer te moeten uitleggen aan mensen die zichzelf als de enige deskundoloog beschouwen, dat je zelf ook wel wat ervaring en inzichten hebt opgedaan. Maar goed, van tijd tot tijd, doen we dat dan maar.  Hetzelfde geldt binnen mijn eigen vakgebied waar een enkeling wel eens denkt dat ik na 30 jaar journalistiek , 4000 artikelen en 2000 columns denkt dat ik nog het niveau heb van een stagiair. Tja, senioriteit valt niet altijd gemakkelijk te accepteren.

Wat nog meer stoort is het gemak waarmee ‘andersdenkenden” worden aangeduid als “gek”, “debiel”, “arrogant”, “dom”, “fascist”, “idioot” of nog erger “vergrijsd”. Natuurlijk is er een lange, menselijke historie van  gekverklaringen van andersdenkenden. Zo hadden zowel de Sovjet Unie als Hitler Duitsland een uitgebreid netwerk van psychiatrische inrichtingen voor mensen die zich niet aan de dominante (waar heb ik dt woord meer gehoord?)  opvattingen hielden.

In dat verband was het opvallend dat een zangeres uit Zweeds Lapland tijdens het liet internationaal moest uitleggen dat Lappen “ook moderne mensen zijn” en geen rendiermelkers. Waarom is het zo belangrijk om een ‘modern mens” te zijn? heb je anders geen recht van leven meer? Ik vind die eenzijdige kijk op samenleving en leven eigenlijk veel beangstigender dan een rendiermelkende Lap. Nee, ik ben  bang dat we nog ver afstaan van de door mij geconstrueerde betekenis van de vergrijzing. En toch hebben we dat nodig voor we met z’n allen de mist ingaan.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://4politicians.weordpress.com

Service

www.intelligentietest.nl/artikelen.html?…hersenmassa

www.nujij.nl/wordt-nederland-dommer.4566772.lynkx

www.depers.nl/sport/…/Usain-je-bent-gek.html

www.christendom.blog.nl/cartoon/2009/…/je-bent-gek

www.geenstijl.nl/…/en_wie_nu_niet_bbqdt_is_gek.html

www.geneeskundestudent.nl/…/Co-schap-psychiatrie-wie-is-hier-gek.html

 

 

The banner of freedom

Kortgeleden ben ik van een timeline in Twitter gebannen. Bert Brussen kon mijn teksten niet meer verdragen hoewel hij zelf de ene na de andere scheldpartij meent te mogen publiceren. Hij kreeg migraine en buikkrampen van mijn reacties, denk ik. Nu gun ik hem die graag al  is het wel een teken van de toenemende onverdraagzaamheid in ons land en ook daar buiten. Wat vroeger nog “discussie” heette, is tegenwoordig doodeenvoudig “ik heb gelijk”.  Bij voorkeur geldt dat dan ook nog in het negatieve. Wel kritiek op politici maar geen oor voor hun wederwoord.

Het geluk dat tegenwoordig een hoofdstuk in het Belastingplan in beslag neemt, zal ons daardoor steeds minder vaak bereiken, vrees ik. Wie alleen maar gelijk wil hebben, kan onmogelijk gelukkig worden. Belastingplan of niet. Het gedrag van Bert Brussen doet mij denken aan de fundamentalisten in welke samenleving dan ook. Bert is het type atheïstisch fundamentalist en wie er een andere mening op na houdt kan de schijt krijgen. Kenmerkend stijlloos voor iemand van GeenStijl.

Stijlloos zoals de Taliban of Al Qaida hoewel ze allemaal wel herkenbaar zijn aan een zekere stijl. Die stijl bestaat uit het beschieten van mensen die naar de stembus gaan en dat lijkt behoorlijk op het bannen van mensen die je niet welgevallig zijn op te timeline in Twitter. Kortgeleden meende iemand mij erop te moeten wijzen dat we in  het dagelijks leven ook wel eens mensen het liefst zouden bannen of blocken. Dat is toch iets anders. Wie gaat tweeten , zoekt actief en bewust de buitenwereld op en loopt daarmee risico’s. Wie daarmee niet geconfronteerd wil worden, moet er niet aan beginnen. Daarvoor is een goede Engelse uitdrukking:
 If you can’t stand the heat, don’t get into the kitchen.”

Helaas dat is een vorm van logisch denken die @Bertbrussen en vele anderen ontberen. Zij zijn er ook helemaal niet op uit om andere mensen tegen te komen maar willen  uitsluitend hun pijnlijk dringende ei kwijt. Dat doen zij onder de “banner of freedom” maar de ruimte die zij daarmee voor zichzelf opeisen is uitsluitend toegankelijk voor hun eigen veelal warrige gedachten.  Ja Bert, zo staan de zaken of, zo je wilt, zo hangt de vlag erbij. De banner of freedom is besmeurd en vol gaten geschoten. 

Het  hele syndroom doet mij het meeste denken aan Afghanistan. Daar staan twee pasrtijen tegenover elkaar die allebei denken dat zij het bij het rechte eind hebben en dat hun strijd onmvermijdelijk is. Het “westen” dat bij 23 doden het uitjuicht van vreugde over “een belangrijke stap voorwaarts” in de geschiedenis van Afghanistan. Dan hebben we het nog niet eens over het gesjoemel met kiezers, stembiljetten en stembussen. Aan de andere kant staan mafkezen die kiezers vingers af willen hakken omdat ze zijn gaan stemmen.  Beide hebben in  hun eigen ogen het grootste gelijk van de wereld.

Dat krijg je als je de starheid tot hoogste waarheid maakt. Het was opmerkelijk hoe weinig overtuigend minister Klink uit de hoek kwam in zijn discussie met Arnold Karskens tijdens Knevel en Van de Brink. tegen de door de wol geverfde journalist kon de minister met zijn clichéverhaaltje  geen kant op.

Zo zal het @Bertbrussen ook vergaan. Tegen mijn steekhoudende betoog zal hij geen geloofwaardig argument in stelling kunnen brengen. hetzelfde geldt dus voor Taliban en Al Quaida. Ik ben benieuwd wie zich het eerste meldt.

Tot sterkte,

Kaj Ehorst

Http://4politicians.wordpress.com

 

Service

www.bbrussen.nl

www.hetvrijevolk.com/?pagina=7318

www.denieuwereporter.nl/author/bertb/

www.dagelijksestandaard.nl/…/bert-brussen-uit-de-bocht

www.nrcnext.nl/blog/…/twintigers-hebben-weinig-interesse-om-zelf-te-bloggen

www.lucaswashier.nl/?p=2707

www.religionresearch.org/…/bert-brussen-zuilens-dagboek

Tijd, muziek en onkwetsbaarheid

Time management is in onze samenleving een veel gehoorde uitdrukking en naast netwerken is het zo ongeveer het belangrijkste wat ondernemers en belangrijke mensen elders doen. Timemanagement is een manier om te kijken of je in dezelfde tijd nog net iets meer kunt doen dan je had gedacht. Of dat gunstig is of niet, is nog de vraag.

Timemanagement kan ook inhouden dat je meer tijd vor jezelf overhoudt, tijd om te ontspannen en de gedachten te verzetten. Dat kan natuurlijk nooit kwaad. Tegelijkertijd verbaas ik me over de gedachten van onze landelijke bestuurders die als belangrijkste oplossding voor haast alles kiezen voor meer geld en tijd. Toen  ik nog een educatieve uitgeverij bestuurde, werden me die oplossingen nooit in dank afgenomen. Ik moest “creatieve” oplossingen zoeken.

Vanmorgen las, en niet “lees”,  ik een verbijsterend verhaal over een maatregele van het Ministerie van Onderwijs (OC en W). Volgens staatssecretaris Dijksma moeten de schooldagen voor kinderen langer worden om meer tijd te kunnen besteden aan taal en rekenen. Alsof een langere tijdsduur gaat leiden tot betere resultaten. Iedere leraar weet dat tussen beide geen onvermijdelijk causaal verband ligt.

Goede resultaten bereik je in de eerste plaats door de juiste stof op het juiste moment en op de juiste manier aan te bieden. Langdurig aanbieden van lesstof kan precies averechts werken. Wie een oplossing zoekt voor de gebrekkige taalbeheersing en rekenvaardigheid van Nederlanders, ja het is een ramp, zou in de eerste plaats naar de emethode moeten kijken. in de tweede plaats is het van belang om het hele curriculum van de basisschool onder handen te nemen.

Verlenging van lestijd leidt ongetwijfeld tot grotere vermoeidheid onder de leerlingen en vermoeidheid kan  niet de basis zijn van goede resultaten. Beter zou het zijn het anatal uren computergeneuzel terug te dringen en in  plaats daarvan taal, rekenen en creatieve vaklken aan te bieden. Als kinderen de basiskennis van de computer hebben, zullen zij met voldoende taal- en rekenvaardigheid en cratieve instelling zich heel snel meester kunnen maken van alle geheimen van het apparaat.

Een aanwijzing in die richting geeft oner meer een onderzoek van de Universiteit van Frankfurt a/M op het gebied van “zingen”.  Kinderen die veel en goed leren zingen, ontwikkelen zich sneller en beter dan andere.  Laat Sharon Dijksma daar maar eens naar kijken. Hoewel…echt politieke punten zal het wel weer niet opleveren. De meeste politici staren zich nu eenmaal het liefste blind op alles wat het meest voor de hand liggend is en zijn angstig voor alles dat afwijkend is. In dat opzicht onderscheiden zij zich niet van de gemiddelde burger. Dat kan ook niet want wie zich teveel onderscheidt, wordt niet gekozen.

Misschien moeten politici en bestuurders meer tijd gaan inruimen voor werkelijke verdieping in de human factor. Ze zouden zich eens wat minder moeten laten leiden door de meer dan bespottelijke rapporten en modellen die uit handen van overgewaardeerde organisaties als de WRR en het SCP komen. Voor een politicus zou een studie psychologie verplicht gesteld moeten worden.

Les 1 was gisteravond op tv te zien in de vorm van de Crankshaw Redemption. Daar maakt de hoofdpersoon duidelijk hoe belangrijk het is om innerlijk eigenaar te zijn van grote hoeveelheden muziek. Ik zeg het hem na. Muziek in je innerlijk maakt onkwetsbaar.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress.com

Service

www.teije.nl/2002/scan/2206_ne.htm

www.nrcboeken.nl/…/nu-eens-niet-autobiografisch

www.triodus.nl/pedagogen/thema/zingen.htm 

www.moorsmagazine.com/…/zingen.html

www.healthylives.nl/…/Zingen-is-goed-voor-je-gezondheid-en-werkt-tegen-stress

www.gezondgenoeg.nl/wordpress/?p=96

www.mindz.com/…/blog/…/Zingen_is_gezond_?…