Vier mei

Ik heb gemerkt dat het onderstaande stuk bij veel mensen negatieve reacties losmaakt. Klaarblijkelijk ben ik niet duidelijk genoeg geweest met mijn boodschap. Laat ik daarom vooropstellen dat het stuk geen denigrerende of spottende strekking heeft ten aanzien van mensen die in dienst van de Nederlandse overheid zijn gesneuveld of zwaar beschadigd. Integendeel. Ik respecteer hun inzet, karakter en geloof in een betere toekomst en ik gun iedereen die een geliefde heeft verloren het recht om op zijn of haar wijze de verlorene te eren. 

Is het iemand wel eens opgevallen wat er in de titel van dit stuk staat? “Vier mei”! je zou die maand moeten vieren als begin van al het goede. Als ik om me heen kijk, zie ik vooral droefenis en treurnis. Was het geen erbarmelijk aanzicht, die halve zolen die op 1 mei in Berlijn vooral het kapitalisme wilden afschaffen en alles wilden nationaliseren. Tot en met mijn onderbroek en de condooms, veters en noem maar op aan toe? 

Ach, eigenlijk was het wel een soort feest. Die mensen die geloofden in iets waarvan ze zelf niet wisten wat het zou moeten zijn. Prachtig! Een soort atheïstische god? Heilstaat? Hemel op aarde? Eén mei wordt zolangzaamaan een herdenkingsdag met tradities maar zonder inhoud. Feestelijk, dat wel al zullen sommige agenten er anders over denken. Maar ach, een potje voetbal levert hetzelfde op.  

Op twee en drie mei is het weekend dus dan doen we met z’n allen zo weinig mogelijk, vooral als het mooi weer is en dan, dan komt de meest gedenkwaardige dag van het jaar, de naamdag zou ik haast zeggen: vier mei. Op vier mei gaat Nederland collectief herdenken wat ze niet heeft meegemaakt. Herdenken van gevallenen voor een vrijheid waar de mensen daarna een geweldige pot hebben gemaakt. Een vrijheid die vooral bestaat uit kamerbrede plasmaschermen (herinnert u zich die man  op tv nog die zei dat hij “zo toe was aan een plasmascherm”?)  Hoe zou het met hem gaan in crisistijd? Plasmachermen, ze kunnen niet plat genoeg, evenals het overmatige gevreet, gerook en gezuip, weggooien van eten en het beledigen van mensen die je niet begrijpt. Dat laatste valt dan onder het hoge goed van “recht op vrije meningsuiting”. 

Herdenken van degenen die gevallen zijn voor onze vrijheid waarvan we haast collectief nietweten wat we ermee moeten doen. Het opvallende van dieren is dat zij nooit herdenken. Althans niet waarneembaar. Zij aanvaarden het leed dat ze ondergaan of ondergaan hebben en weten later alleen nog dat ze uit de buurt van bepaalde plaatsen of mensen moeten blijven. Ja, dieren herinneren zich wat belangrijk is. Dieren zouden nooit PVV stemmen omdat ze weten dat ze dan te dicht in de buurt van de risicodomein komen. Ze herkennnen en ruiken de geur van “Böse Menschen”. Mensen niet, ze herdenken de doden op vier mei en stemmen op vier juni op een half nazistische partij. Herdenken maar niet nadenken.

Dat schiet dus niet op. Binnenkort vallen ze weer voor onze vrijheid omdat we die tijdens het herdenken, onderweg verloren hebben. Ze vallen niet voor onze vrijheid maar voor onze angst.

Jarenlang heb ik meegelopen  in de stoeten van de vierde mei totdat ik zag dat de herdenkers en de verraders méér dan ééns dezelfden waren. Het zal me toch niet gebeuren dat ik aanwezig ben op een bijeenkomst waar Geert Wilders een krans gaat leggen? Nee, dat zal me niet gebeuren. Ik loop al lang niet meer mee en vier mijn vrijheid met een glas dat ik hef op iedereen die ervoor gevallen is. Proost, vier de mei!

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

 

Referentie:

“Herdenk niet de doden maar vier de levenden”!

Http://4politicians.wordpress.com

Service

http://www.echo.nl/ww-ui/buurt/lees/865722/herdenking.4.mei.de.kwakel/

http://www.bndestem.nl/regio/bergenopzoom/4907495/Geld-nodig-voor-4-mei.ece

www.4en5mei.nl/herdenken

www.nieuwsbank.nl/inp/2009/05/04/v023.htm

www.rood.delft.sp.nl/opinie/2/

www.human.nl/index.php?pg=nws&nwsid=300

 

 

 

 

 

6 reacties op “Vier mei

 1. Beste Kaj,
  ik zal niet snel een commentaar op je blogs schrijven, want daarvan produceer je er zoveel, dat ik daar gewoon de tijd niet voor heb.
  Maar op dit onderwerp reageer ik wel, niet omdat je weer eens HELEMAAL de plank mis slaat, maar vooral omdat je hele groepen in onze samenleving het respect onthoudt waarop ze recht hebben.
  We herdenken op 4 mei natuurlijk ook de doden uit de tweede wereldoorlog, maar sinds die tijd zijn er nog velen voor alleen onze vrijheid gestorven. En je kunt daarover je eigen politieke afwegingen maken, maar het is een feit dat er, in dienst van onze democratisch gekozen Nederlandse regering, in Afghanistan de nodige militairen het leven lieten, c.q. voor het leven verminkt zijn. Militairen lopen dat risico nog elke dag. Ook hen gedenken we op die 4 mei. Tenslotte sterven er elke dag mensen in oorlogen, wereldwijd en het kan ook geen kwaad ook hén minstens éénmaal per jaar te herdenken. Je bent altijd zo kien op het juiste gebruik van de Nederlandse taal, maar waar staat dat je alleen kunt herdenken wat je zelf hebt meegemaakt? Kortom, beledig niet langer mensen die zich al lang niet meer kunnen verdedigen,omdat ze er gewoon niet meer zijn. Zij moeten het ermee doen dat wij hen gedenken. Misschien kun jij dit stuk eens haar her-denken, en liefst her-schrijven.
  Oh ja, ik ben maandagavond niet bereikbaar. Dan ben ik namelijk op de Grebbeberg, aan het herdenken, jawel.

 2. politiek schreef:

  Beledigen? Is het geen belediging om doden te herdenken en v ervolgens precies datgene te doen waar ze niet voor hebben gestaan? Hoe kan het vieren van mensen uit het verleden een belediging zijn?
  Ik was er al bang voor maar ja, het is toch de moeite waard om je eens af te vragen wat die jarenlange herdenkingen voor nut en zin hebben gehad, behalve voor de mensen die daadwerkelijk iemand hebben verloren. Het is altijd een persoonlijk drama maar van enige dankbaarheid in de samenleving voor de gewonnen vrijheid zie ikw einig terug. Het is alsof je ‘szondags in de kerk zit en je zonden beleijdt en de maandag daarop iedereen weer een loer draait. Mijn betoog richt zich juist niet tegen de gevallenen maar tegen de manier waarop we omgaan met hun erfenis. Eén dagje per jaar! Ik heb zat mensden om te herdenken maar ik doe het nooit en toch zijn ze dagelijks bij me.
  Ik vind het ook een onjuist om hierbij Afghanistan te betrekken. Zelden of nooit is een optreden van onze militairen zo omstreden geweest (en niet alléén in Nederland) of het moesten de politionele acties in Indië zijn. Juist die beiede acties maken zo schrijnend duidelijk onder wat voor valse voorwendsels mannen en vrouwen de dood in worden gestuurd, zogenaamd uit mijn naam. Hadden die politionele acties plaats ten behoeve van onze vrijheid en democratie? Of ging het meer om iets dat niet van ons was maar dat we toch niet konden loslaten? Je gaat wel heel gemakkelijk over de serieuze strekking van mijn betoog heen.
  Nee, begrijp me goed, ik besef maar al te goed welke peersoonlijke drama’s eraan ten grondlag l;iggen maar dat betekent nog niet dat je er met één dag in het jaar herdenken vanaf bent. Het gaat mij helemaal niet om politieke inzichten of consequenties, het gaat om het feit dat niemand er iets van lijkt te leren en dat we maar gewoon doorgaan met dezelfde schandalige manier van optreden in de wereld, desnoods onder het mom van “vredesoperaties”. Ik heb in elk geval één man aan mijn kant: Gandhi: “Er is geen weg naar de vrede, vrede is de weg.”
  Ik onthoud dus ook niemand het respect dat hij of zij verdient. Integendeel, het respect is geheel aan mijn kant.
  Nee Reinder, ik ben ervan overtuigd dat jij daar op maandavond oprecht zult zijn maar ik heb daar niets te zoeken tegen de achtergrond van een wereld die opnieuw dezelfde fouten maakt.
  Mijn respect, dat wil ik best zeggen, geldt, al geloof ik niet in gewapend optreden, de vaste overtuiging van mannen en vrouwen uit het verzet en hun vasthoudend, hun karaktervastheid en hun geloof in een betere toekomst. Juist daarom zet ik me af tegen de manier waarop wij daarmee omgaan. We zouden hun karaktereigenschappen moeten vieren en er een voorbeeld aan nemen. Als je dat als een belediging ziet van mensen die er niet meer zijn, ja dan hebben we nog wat te bespreken.

 3. Beste Kaj, het zou van ziekelijk optimisme getuigen als ik écht had gedacht dat je zelfs maar gedeeltelijk je ongelijk zou erkennen, en dat heb ik dan ook niet gedacht.
  Nét als bij de politionele acties vechten onze soldaten in Afghanistan omdat zowel onze toenmalige, áls de huidige democratisch gekozen regering hen dat opdroeg. Dat is wat soldaten nu eenmaal doen, orders opvolgen. Dus als ‘Nederland’ dat niet wil, moeten ze ze ook niet sturen. Maar nu onze soldaten, mannen én vrouwen, daar zijn, kunnen ze op mijn openlijke steun rekenen bij het uitvoeren van hun lastige taak. En dat betekent om te beginnen dat we ze de meest optimale uitrusting geven die voorhanden is. Als ze daarbij dan ook nog omkomen, of anderszins trauma oplopen, herdenk ik ook hen. Dat heeft er helemaal niets mee te maken hoe ik, of jij, of wie dan ook, verder over de wenselijkheid van die specifieke missie denkt.

 4. politiek schreef:

  Klopt helemaal. Heb ik iets anders gezegd? Het is trouwens niet waar dat ze worden teruggehaald als Nederland iets anders wil want ruim 70 procent van de Nederlanders wil iets anders, alleen Jan Peter niet.
  Het hoofdstuk Afghanistan is te uitgebreid om hier te behandelen maar je kunt erop rekenen dat elke Nederlandse soldaat die in Afghanistan is mi8jn steun heeft voor wat betreft de uitvoering van zijn taken. Elke Nederlandse soldaat die in dat land sneuvelt is er één teveel en elke soldaat die met trauma’s, nachtmerries, halve benen en kapotte ogen terugkomt zou bij het kabinet op de stoep moeten gaan zitten. Misschien is het tijd om een Comité van Dwaze Moeders te organiseren.
  Als je mensen wilt zoeken die de gesneuvelden en gevallenen beledigen, dan moet je je richten tot de circa drie miljoen mensen die op het punt staan PVV te gaan stemmen. mensen die allemaal hebben meegelopen of in elk geval dodenherdenkingen hebben meegemaakt en er nooit iets van hebben opgestoken.

  De PVV is wegbereider van de Nazi’s. Ook de NSB was aanvankelijk niet racistisch ingesteldmaar is dat pas later geworden. Bij de PVV zijn de tekenen van racisme nadrukkelijker aanwerzig dan bij de NSB in haar beginjaren. Dat blijkt uit kretologieën als “tsunami van moskeeën” Een enkele bijdehandteling noemt dat geen racisme maar discrimminatie. Klopt, discriminatie is het halfbroertje en -zusje van racisme.

  Er zijn zelfs mafkezen die menen dat je Afghanistan democratie kunt brengen omdat het in Duitsland iook is gelukt. Alsof Duitsland en Afghanistan in etnisch, landschappelijk, econiomisch, cultureel en boven alles politiek opzicht ook maar iets met elkaar te maken hebben! Maar Japan dan? Ja, daaraan zouden we inderdaad een hele serie kunnen wijden maar van tevoren kan ik al wel zeggen dat ook daar de democratie niet is ingevoerd.

  Over de Tweede Wereldoorlog als geheel zou ik je nog veel verschrikkelijker verhalen kunnen vertellen maar daar begin ik niet aan want ik ben nu al buiten adem. Maar goed, wie iets te zeggen heeft, mag best zijn tong vol blaren praten. Dat hoort erbij. Ongelijk toegeven? Wat moet ik zeggen? Dat ik toch niet geloof wat ik heb gezegd?

 5. Beste Kaj, het is je blijkbaar ontgaan, maar we hebben tegenwoordig een professionele krijgsmacht. Dit is wat ze doen, hun baan en hun carrière. Die gaan heus niet op de stoep zitten. Hoe je aan die ‘dwaze moeders’ komt, begrijp ik niet, want die klaagden bepaald over heel wat anders!
  Je fobie m.b.t. de PVV is wijd en zijd bekend, en natuurlijk is indertijd ook de NAZI partij als wolf in democratische schaapskleren aan de macht gekomen. Maar, hoe slecht JP en de zijnen het ook in mijn visie doen, dat is toch niet te vergelijken met wat er in de Weimar republiek plaats vond. En we spreken dan wel over een ‘kredietkrisis’, maar dat stelt helemaal niets voor vergeleken met de economische situatie in het na-oorlogse Duitsland.Of zelfs met de ellende die Colijn c.s. in die tijd over ons land brachten.
  Verder hééft Geert Wilders die 30 zetels nog lang niet. En waar moeten al die ontevredenen (die grotendeels toch niet zullen stemmen, in de praktijk) anders hun onvrede laten sublimeren?
  Verder vrees ik dat de ‘oudste republiek van de wereld’ niet het alleenrecht heeft op het woord democratie. Dát wordt natuurlijk binnen elke cultuur anders ingevuld,ook Bush en zijn voorgangers hebben die fout meermalen gemaakt.
  Tenslotte, beste Kaj, vrees ik dat je mij over de Tweede Wereldoorlog niet veel kunt vertellen wat ik nog niet weet. Tenslotte zijn we in dezelfde wereld opgegroeid, of niet?

 6. politiek schreef:

  Nederland is niet de “oudste republiek ter wereld” om te beginnen. Het zal je verbazen maar ook de Germanen kenden al een soort republiek waarbij het stamhoofd werd gekozen door de raad van mannen. Bovendien was er op onze Republiek heel wat aan te merken. Jij zou er niet in willen leven gezien je bewaren tegen corruptie en achterkamertjespolitiek. De Oudshoornse Kerk is bijvoorbeeld grotendeels gebouwd met geld uit de Amsterdamse schatkist.

  Dat de vergelijking van moeders wier zonen en dochters vernield terugkomen met moeders waarvan de kinderen waren verdwenen of vermoord, je ontgaat, valt me van je tegen. In de VS hebben veel moeders zich al als zodanig opgesteld!
  Over de NSDAP heb ik het niet als ik van Nazi’s spreek maar wel van NSB en Zwart Front. Laten we het dicht bij huis houden en ook in Nederland heerste in de dertiger jaren crisis. Over de huidige crisis heb ik het ook niet gehad al zou die wel eens veel dieper kunnen zijn dan die van 1929. Hopelijk tre3kt men ook veel verdergaande conclusies. JP doet het op dat gebied helemaal niet zo slecht trouwens.
  Dat Colijn ellende over ons land heeft gebracht, lijkt me overdrreven. Hij heeft hooguit de ellende bestendigd door vast te houden aan de harde gulden.
  Waar al die ontevredenen hun onvrede zouden moeten laten blijken? Dat lijkt me voor de hand te l;iggen. Zij zouden lid moeten worden van een echte politieke partij zoals de VVD, PvdA, SP, GL,CU, D66, SGP of CDA en binnen die partij hun mening kenbaar moeten maken. Dat is de weg die zij zouden moeten bewandelen en ook de beste weg om het doel te bereiken.

  Ik heb best begrip voor een groot deel van de onvrede maar daar doe je niets aan door dan maar de zoveelste beweging (het is niet een seen partij) op te richten. Overigens heb ik voor Geert Wilders persoonlijk wel bewondering omdat hij in staat is de organisatie op een behoorlijke manier te laten verlopen, al verafschuw ik zijn ideeën.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s