Is dit beleid of is erover nagedacht?

Bovenstaande titel is een veelgebruikte en -misbruikte uitspraak van de veel te vroeg overleden Amsterdamse wethouder Jan Schaefer. Wat ik met hem had? Eigenlijk niet zoveel maar deze uitspraak beviel en bevalt mij wel. Jan stelde de vraag, zo wil de anecdote, elke keer als hem een nieuw stuk werd voorgelegd. Wie antwoordde dat het “beleid” was, kon meteen weer vertrekken. “Eerst nadenken”, zei Jan dan.

Dat is mooi hè. Weg met het beleid! Nou ja, misschien ook niet. Zeker is dat mensen in tijden van onzekerheid steeds meer naar beleid grijpen want nadenken lijkt dan een riskant avontuur te zijn. Wie nadenkt maakt zichzelf kwetsbaar en nadenkende bestuurders moeten nog meer verantwoording afleggen dan bestuurders die hun hersens niet gebruiken maar beleid maken.

Ja, ja, ja, dat klinkt nu ook wel weer al te eenvoudig. je kunt toch niet voor ieder wissewasje altijd maar weer een bestuurder aan het werk zetten met zijn hoofd? Beleid is bovendien hard nodig omdat het ambtenarencorps moeilijk voor elke flauwekul naar de bestuurder kunne lopen met de vraag of hij even wil nadenken. Nee, zonder beleid gaat het niet in de samenleving.

Sterker nog, ik beschouw beleid als een soort ruggengraat van het bestuur, de trapleuning die al te grote ongelukken voorkomt. Maar, die trapleuning moet je bij tijd en wijle ook los kunnen laten. Dan wijk je af van het beleid en het is het ebste omdat met veel sier en verve te doen. Probeer zo’n afwijking vooral niet onder het tapijt te vegen onder het mom dat het maar beter is als niemand opmerkt dat het beleid niet is gevolgd. Nee, een afwijking hoort met grote letters in de boeken te worden geschreven. Zoiets is een kunstwerkje.

Vanzelfsprekend zal er kritiek op komen maar dat is helemaal niet erg. De bestuurder in kwestie wijkt toch niet zo maar af van het beleid. Hij of zij doet zoiets op grond van goede ovewegingen, er zijn goede redenen voor. Lang niet iedereen hoeft het ermee eens te zijn als maar duidelijk is dat het om goede motivatie gaat. De uitzondering die voor een bepaalde groep of zelfs voor een individu wordt gemaakt, moet klinken als een klok.

Bestuurders zijn altijd bang voor precedenten. Eén afwijking in het beleid zorgt dan voor een hele reeks aan zeurderige burgers die allemaal denken dat zij ook wel voor een uitzondering in aanmerking kunnen komen. Klets! Met goede argumenten in de hand kan al dat gezeur heel gauw de nek worden omgedraaid. Dat is gemakkelijker dan aan iemand een uitzondering te onthouden terwijl hij of zij er op goede gronden wel voor in aanmerking komt.

Is het beleid of is er over nagedacht. Als het goed is, is er sprake van beide tegelijkertijd maar één ding is zeker: nadenken hoort bij regeren minstens zo onverbrekelijk als vooruitzien en tja, laten we hopen dat Jan Schaefer niet de enige was die dat wist.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress.com

Service

www.parlement.com/9291000/bio/01749

www.reporter.kro.nl/uitzendingen/2006/1115_jan_schaefer/intro.aspx

www.amsterdam.pvda.nl/nieuwsbericht/4289

www.home.hetnet.nl/~c.brendel/Marcouch2.htm

www.archief.nrc.nl/index.php/1991/…/Sociale+vernieuwing+volgens+Jan+Schaefer%3B+’Kunnen+we+effe+een+beeld+krijge\

 

www.volkskrant.nl/archief_gratis/…/Wie_zich_Jan_Schaefer_kan_herinneren,_zal_roepen_wat_een_gotspe

www.volkskrant.nl/archief_gratis/…/Wie_zich_Jan_Schaefer_kan_herinneren,_zal_roepen_wat_een_gotspe

 

Advertenties

Johan en Femke

Er is een tijd geweest dat ik niet zo goed wist wat ik wilde. Zoals wel vaker gebeurde, kwam ik in die tijd terecht op de Pedagogische Academie. Die is voor de studenten vaak nog meer van pedagogisch belang dan voor de kinderen die er de gevolgen van zouden moeten merken. ‘

Zo ook in mijn geval. Ik kwam op die school in aanraking met allerlei interessante vakken zoals de muziek en…ik leerde er transponeren. Eigenlijk zou iedereen moeten leren transponeren. Dat is goed voor een flexibiliteit van geest.

Transponeren is een begrip uit de muziek waarbij een componist of bewerker van een muziekstuk het hele werk in een andere toonsoort zet. Soms is dat simpel, een andere keer leidt dat tot uiterst ingewikkelde ingrepen. Het principe is eenvoudig: wie de eerste toon bijvoorbeeld tweeënhalve toonsafstand verhoogt of verlaagt, moet dat ook met alle andere tonen doen. Tot het eind aan toe. Een klereklus maar het kan. Vooral bij meerstemmig werk levert het wel eens problemen op want het moet allemaal wel blijven klinken.  Daarbij valt te bedenken dat iedere toonsoort zijn eigen klankkleur heeft. “G” geeft een heel andere sfeer dan “A” of “F”. De indruk die een muziekstuk maakt kan dan ook heel sterk veranderen.

 

Transponeren is nodig als je bijvoorbeeld te maken hebt met een andersoortig koor of orkest dan waarvoor het muziekwerk aanvankelijk was geschreven. De basis blijft hetzelfde, de sfeer veradert al naar gelang de behoefte. Transponeren, dat kan in de politiek ook.

Gisteren schreef ik in een column dat Johan Calvijn in deze tijd vermoedelijk gekozen zou hebben voor GroenLinks. Hoe kom ik daarbij? Groenlinks is toch helemaal geen noir protestants-christelijke partij? Nee, dat klopt en Calvijn was ook helemaal geen notoir protestants christelijk denker. Hij was een hervormer, een revolutionair met een aantal duidelijke uitgangspunten die aan Groenlinks doen denken: oprechtheid, afkeer van overmaat en verspilling, openheid en eerlijkheid en de erkenning dat de mens kenbaar wordt door het werk dat hij of zij aflevert. Niet door de mate waarin hij of zij zich overgeeft aan banale geneugten.

Calvijn zou om die reden niet gekozen hebben voor de SGP. Die zou hem veel te benauwd, vastgesnoerd hebben gezeten aan onbewegelijke uitgangspunten. Vanwege die onbewegelijkheid leidt dat tot achterbaksheid en schijnheiligheid want er valt met de beginselen van 2000 jaar geleden in deze samenleving niet te opereren. Ook zou Calvijn niet gekozen hebben voor de ChristenUnie want daar ontbreekt teveel het revlutionair élan. Een zekere sympathie zou daar wel liggen, dat wel. Het CDA zou in de ogen van Calvijn een verdorven en decadente, huichelachtige club zijn die principes verkwanselde ten gunste van een beter leven. Nee, als er aan Calvijn iets karakteristieks is, dan is het niet zijn christendom maar zijn hervormingsgezindheid. Hij zou een hekel hebben gehad aan het woord “Calvinist”. Een Calvinist is ieman die kritiekloos nakauwt wat Calvijn heeft gezegd. Op de brandstapel ermee!

Misschien zit daarin ook wel de boodschap die hij heeft voor iedereen die vroom knielt in het kerkebankje: wees waarachtig en transponeer de beginselen van het Heilige Boek naar uw eigen tijd. Een andere klank voor aloude uitgangspunten. Eenvoudig zal dat niet zijn want het vinden van de juiste toonsoort kost moeite. Misschien kan de discussie te hulp komen maar daarvoor is het eerst nodig dat mensen leren discussiëren. Discussiëren, een vaardigheid die het onderwijs ons allemaal zou moeten bijbrengen lijkt mij. 

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress.com

Service

www.kerkgeschiedenis.web-log.nl/kerkgeschiedenis/2008/10/de-mens-calvi-2.html

www.geencommentaar.nl/index.php/nieuwslog/2009/01/12/cu-rouvoet-laat-zijn-calvijn-factor-bepa

www.iclnet.org/pub/resources/text/nederlandse/barth-calvin.html

www.rutgerschimmel.wordpress.com/category/geschiedenis

www.bartjanspruyt.blogspot.com/2009/03/in-debat-over-calvijn.html

www.fotografie.blog.nl/fototentoonstelling/2009/03/19/fotowedstrijd-trouw-rond-calvijn

www.nl.wordpress.com/tag/calvijn

 

 

 

 

Hollowcast

Ik ben met een producent in LA in gesprek over de productie van een film getiteld “Hollowcast”. De film zal laten zien hoe hol de inhoud is van ideeën en mensen bij de PVV en andere Islamofoben (zie ook Vlaanderen)  De film wordt vermoedelijk rond 1 december uitgebracht en is ook meteen verkrijgbaar op DVD.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress.com

Service

www.pvv.nl

www.cda.nl

www.pvda.nl

www.sp.nl

www.vvd.nl

www.groenlinks.nl

www.sp.nl

www.d66.nl

www.cu.nl

www.sgp.nl

http://www.nd.nl/artikelen/2009/april/22/geert-wilders-bespeelt-de-pers-geniaal

www.geertwilders.nl

http://www.youtube.com/watch?v=qtIEh2hqBFs

www.geert-wilders.startkabel.nl

www.watwilwilders.nl

 

 

 

Calvijn en de domme doos

Mijn vader was doopsgezind en mijn moeder remonstrants. Het kwam nog even ter sprake tijdens een  bezoekje dat ik afgelopen vrijdag aflegde bij iemand die van niet eens zo heel erge gereformeerde kom af is. “Doopsgezind en remonstrants”, zei hij. “Ja, daar kun je inderdaad niet veel van verwachten.”Dat klopt, het is nooit goed met me gekomen.

Hoe ging dat in de praktijk? Ooit gebruikte mijn moeder de uitdrukking “Onze Lieve Heer”. Achteraf ben ik gaan begrijpen dat ze die uitdrukking bezigde als ze geen zin had om alles goed uit te leggen. Dan had “Onze Lieve Heer” het gedaan.  Op een goede dag vroeg ik haar waar OLH zich bevond en toen zei ze “Overal maar je kunt hem niet zien. Hij ziet jou wel. Tja, daarom heb ik pas na het overlijden van mijn moeder de eerste sigaret opgestoken. Ik vond het toch een beetje beangstigend. Zo’n gluurder die je niet kunt zien. 

Voor mezelf vond ik de uitdrukking “overal” wat vreemd en dus besloot ik, omdat ik nu eenmaal altijd een denkertje ben geweest, dat hij in het stopcontact woonde. In de “wandcontactdoos” zoals dat ding officieel heette. Uit die doos kwam immers ook een macht die je niet kon zien. Bovendien werd het meteen heel verklaarbaar waarom je niet met je vingers in het stopcontact mocht prikken. Dat kon OLH wel eens heel irritant vinden en misschien trok hij je dan wel naarbinnen. Ik zou balen als een stekker en ik moest er niet aan denken.  Ondanks de officiële benaming probeerde ik het contact dus te voorkomen. Alles bij elkaar bleef het Godsbeeld redelijk diffuus maar het getal 220 was wel heel bijzonder.

Heel wat minder diffuus was het godsbeeld van Johannes Calvijn maar ja, die kon dan ook godsonmogelijk een remonstrantse moeder hebben (wedden dat allerlei dertigminners zich nu zitten af te vragen waarom dat niet kon? Ik zou zeggen, plunder Wikipedia eens. met een beetje geluk staat het er nog goed in ook).  Calvijn had een glashelder Godsbeeld. Interpolis in de zestiende eeuw.

Jammer is het dat hij daarom tot eeuwige pilaarbijter is uitgekozen en tot de zondaar de ons volk zo saai heeft gemaakt. In werkelijkheid is dat allemaal onzin want Johannes Calvijn ging op zondag altijd een eindje uit varen op het meer van Genève. Dat is wel even iets heel anders dan te zorgen dat de erwtensoep al op zaterdag klaar is zodat er op zondag gegeten kon worden. 

Calvijn als verschrikkelijke fundamentalist. Nou ja, hij had er zeker de trekjes van maar dat was ook niet zo gek. Het Sodom en Gomorra dat de toenmalige paus en bisschoppen van de kerk maakten, loog er niet om. Het celibaat werd, om maar eens een voorbeeld te noemen, alleen nog maar genoemd als het dienstig was om het domme volk onder de duim te houden.

Nee, de RK-kerk was verrot tot op het bot. Johannes Calvijn probeerde als het ware  een maatschappelijke crisis te voorkomen door de mensen weer even duidelijk te maken waar het in het leven eigenlijk om ging: oprechtheid, arbeidsethos en soberheid. Die soberheid ging helemaal niet zo ver dat je nooit eens lekker mocht eten, nooit een mooie jas mocht kopen of nooit een lekker wijntje genieten. Calvijn hield er allemaal van maar in  onze dagen zou hij gekozen hebben voor GroenLinks.

Hem is bovendien verweten dat hij zijn tegenstanders op de brandstapel zette.  Nou ja zeg, dat deed in die tijd iedereeen hoor die iets te vertellen had! Brandstapels en schavotten waren toen net zo wijd en zijd verbreid als nu de woonkamerbrede LCD-schermen waarop de meest afschuwelijke films te zien zijn. ’t Is ook gewoon lekker hoor om zo nu en dan eens een moordje te zien en denk eraan…films over enge Amerikaanse mensenetende psychopathen bestonden in die tijd nog niet maar de mens had ook toen al behoefte aan verstrooiing. Ik bedoel maar: hup, de brandstapel op na vreselijke martelingen in kelders die dropen van het vocht. 

Terwijl ik de laatste woorden opschrijf, zie ik uit het stopcontact een handje komen met een klein kanten zakdoekje. De letters JC staan in één hoek geweven. Het handje wuift naar me als teken van dank. Graag gedaan!

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress.com

 

Service

www.calvijn.org

www.500jaarcalvijn.nl

www.johannescalvijn.nl

www.nieuwwij.nl/index.php?pageID=15&messageID=2064

www.web7.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=68

www.nl.wordpress.com/tag/calvijn

 

 

 

 

/

 

Just Sucking Finances

The plane that Jack built

JSF for president en al dat soort leuzen, het heeft allemaal niets geholpen. Leest men in Den Haag dit blog eigenlijk wel eens? Ik vraag me af of men überhaupt in staat is tot lezen. Heel anders zijn de verklaringen van de fracties van de regeringspartijen rond het “compromis” niet te verklaren: “ik kan toch niet lezen dus kalk maar wat neer”.  Gelukkig kan de oppositie ook niet lezen behalve tussen de regels door. Daar kun je alles lezen wat je wilt.

Ik begrijp helemaal niets van dit compromis. Het was helemaal niet nodig. Een kabinetscrisis was op zijn plaats geweest en ga me nou niet vertellen dat zoiets onverantwoord is in tijden van financiële crisis. Als de afspraken van dit “compromis” doorgaan, komen we vanzelf in de volgende financiële crisis terecht.

Eerlijk geezgd denk ik dat het de PvdA gesierd zou hebben om ronduit voet bij stuk te houden en gewoon dat hele vliegtuig af te schieten. Er is in het hele land niemand die weet wat we met het onzichtbare kreng moeten behalve een gekke ex-luchtmachtgeneraal die nog Berlijn heet ook. De rest van Nederland, nou ja behalve staatssecretaris Kuifje dan, heeft zijn verstand nog niet verloren.

Juist nu was het het goede moment voor een crisis geweest. Er zijn nog twee jaar te gaan dus de kabinetscrisis had geen al te grote invloed kunnen hebben op de verkiezingsuitlslagen. Voor de PvdA had zo’n crisis het voordeel van stemmenwinst kunnen hebben vanwege standvastigheid en helder inzicht. Dat blijft de mensen bij gedurende twee jaar. Zwabberbeleid is nu juist wat we altijd het CDA verwijten. Het gevaar bestaat nu dat er over twee jaar over een ander punt een crisis ontstaat en wie dan de dwarsligger is, krijgt de Zawrte Piet toegespeeld. Wedden dat het CDA die blaam niet gaat treffen? 

Volgens de PvdA-fractie is er nog ovoldoende informatie om zo’n vliegtuig aan te schaffen. Kletskoek! Het is al lang bekend dat het toestel veel te duur is en nooit ergens nuttig voor zal kunnen zijn (voor zover wapens sowieso nuttig kunnen zijn). Er is geen vijand te bedenken die met het vliegtuig bestreden zou moeten worden. Bovendien is het meest bespottelijke argument dat we straks beschikken over een vkliegtuig dat bij de tijd is.  Gezien de snelheid van de hedendaagse technische ontwikkelingen valt dat helemaal niet te voor- en ook niet te overzien. 

Er wordt nu al geruime tijd gebekvecht over het vliegtuig. Vervolgens gaat het heel lang duren voordat het er echt zal zijn en daarna willen we er veertig jaar lang mee werken. Veertig jaar? Bij de tijd? Je moet toch wel haast dement zijn om te denken dat zoiets mogelijk is. Mensen die zulke gedachten er op na houden, zitten met hun verstand ergens tussen de tiende en en zeventiende eeuw in, het tijdperk waarin het paard de allerkrachtigste bron van energie was, naast de wind natuurlijk en dan heb ik het nog niet over ed winden die de paarden veroorzaakten bij hun krachtsinspanningen.

Bij de tijd! Over veertig tot  vijftig jaar is mijn mobiele telefoon mogelijk aangebracht in een hersenstamcel en ben ik in staat zelf te vliegen, zonder vliegtuig. Ik dematerialiseer en ben in staat de JSF bij de staart te pakken en met zijn neus door de hondenstront (want die ligt er nog steeds) in het plantsoen te halen. Terroristen detecteren het vliegtuig bovendien met een speciaal oog dat je tegen die tijd voor 500 euro kunt laten inbouwen en halen het neer met een handwapen van € 150,-  dat onzichtbare energiestoten uitzendt. Alleen de gemiddelde burgerlul die het predikaat “kiezer” draagt , heeft het gebrek aan fantasie dat nodig is om te zeggen dat dit onzin is. En zijn of haar politieke voormannen doen het af met “Dat zien we dan wel weer.”

Kortom, een kabinetscrisis had de PvdA alleen maar voordeel opgeleverd en zou prachtig zijn geweest. Jammer, gemiste kans. O ja, en dan was er nog het argument van de werkgelegenheid. Nou, die hebben we dankzij de vergrijzing helemaal niet nodig. Wie gaan eigenlijk de schulden betalen die we met dat gekke ding ons op de hals halen? JSF: Just Sucking Finances. Heeft de PvdA hiermee genoeg informatie?

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://4politicians.wordpress.com

Service

http://www.omroepbrabant.nl/?thema/25122/Radio.aspx

http://www.bndestem.nl/regio/bergenopzoom/4866693/JSFbrief-burgemeester-Breda-wekt-woede-D66.ece

www.nu.nl/algemeen/1953325/koortsachtig-overleg-moet-jsf-botsing-voorkomen.html

www.nrc.nl/binnenland/article2220298.ece/PvdA_riskeert_kabinetscrisis_met_JSF-besluit

www.geenstijl.nl/mt/archieven/2009/04/grijs_1_blijft_in_leven_jsf_op.html